BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


DOKONANIE ZMIAN W EWIDENCJI UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH, KLUBÓW SPORTOWYCH DZIAŁAJĄCYCH W FORMIE STOWARZYSZENIA, KTÓRYCH STATUTY NIE PRZEWIDUJĄ PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (OP-09)


WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek o dokonanie zmian w ewidencji w zakresie:

-        zmiany statutu (m.in. zmiana nazwy, siedziby, celów i terenu działania klubu),

-        składu Zarządu oraz organu kontroli wewnętrznej,

-        danych osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych,

-        adresu klubu.

Załączniki:

 •       protokół Walnego Zebrania wraz z  listą obecności oraz podjętymi uchwałami,
 • dwa egzemplarze statutu w przypadku jego zmiany (m.in. zmiany nazwy, siedziby, celów oraz terenu działania klubu),
 • potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.

W przypadku upływu kadencji władz i wyboru na następną kadencję organów stowarzyszenia (zarząd i komisja rewizyjna) o składzie identycznym z poprzednim (oraz identycznymi funkcjami), klub powinien przekazać jedynie dokumentację z walnego zebrania (protokół, lista obecności, uchwały) bez konieczności składania wniosku o wpisanie zmian do ewidencji.


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
Wydział Organizacyjny.
Złożenie dokumentów: Kancelaria Starostwa, parter, pokój 002.
Informacje merytoryczne udzielane są przez pracowników wydziału - I piętro, pok. 135
(część "D")
Tel. kontaktowy:

Odbiór dokumentów: listownie lub osobiście przez wnioskodawcę albo jego pełnomocnika,
I piętro, pokój 135 (część "D").


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Załatwienie sprawy następuje niezwłocznie po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami, nie później jednak niż w ciągu 30 dni.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Decyzja administracyjna - wpis zmian do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej lub do ewidencji uczniowskich klubów sportowych, albo decyzja administracyjna odmowna - odmowa dokonania wpisu zmian do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej lub do ewidencji uczniowskich klubów sportowych.


OPŁATY
Opłata skarbowa 10 zł za wydanie decyzji.

Opłatę skarbową, należy uiścić w kasie Urzędu Miasta Poznania lub u inkasenta albo przelewem na rachunek bankowy: 
Miasto Poznań, Wydział Finansowy,
Oddział  Pozostałych Dochodów  Podatkowych  i Niepodatkowych,
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań;
konto PKO Bank Polski S.A.
94 1020 4027 0000 1602 1262 0763


TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem Starosty Poznańskiego, w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji. 


DODATKOWE INFORMACJE
Klub sportowy wpisany do ewidencji, zobowiązany jest w terminie 14 dni od dnia zmiany danych, złożyć wniosek o dokonanie zmian w ewidencji.


PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.
 • Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.
 • Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych.

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2019-12-27

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Koziołkiewicz
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2016-08-09 15:19
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-10-30 10:16

Rejestr zmian

 • zmieniono 2016-08-29 11:17 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta edytorska
 • zmieniono 2016-11-07 15:00 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta
 • zmieniono 2017-03-09 13:02 przez Agata Poleska
 • zmieniono 2017-07-03 15:52 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta
 • zmieniono 2017-08-17 11:53 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta
 • zmieniono 2017-10-05 09:04 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2018-04-24 13:28 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta
 • zmieniono 2018-08-08 13:40 przez Bartosz Kurek : aktualizacja
 • zmieniono 2018-08-09 13:51 przez Bartosz Kurek
 • zmieniono 2018-10-05 10:48 przez Bartosz Kurek : aktualizacja treści
 • zmieniono 2018-10-05 10:49 przez Bartosz Kurek
 • zmieniono 2018-10-05 10:50 przez Bartosz Kurek
 • zmieniono 2018-10-05 10:50 przez Bartosz Kurek
 • zmieniono 2018-10-05 10:51 przez Bartosz Kurek
 • zmieniono 2018-10-05 10:51 przez Bartosz Kurek
 • zmieniono 2018-10-05 12:44 przez Bartosz Kurek
 • zmieniono 2018-10-05 12:57 przez Bartosz Kurek
 • zmieniono 2018-10-05 12:59 przez Pieczyński Maciej
 • zmieniono 2018-10-05 13:01 przez Pieczyński Maciej
 • zmieniono 2018-10-05 13:01 przez Pieczyński Maciej
 • zmieniono 2018-11-26 12:46 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2019-05-21 12:15 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2019-08-13 15:07 przez Bartosz Kurek : Aktualizacja treści
 • zmieniono 2019-08-28 09:46 przez Agata Poleska : aktualizacja podstawy prawnej
 • zmieniono 2019-11-07 13:14 przez Adam Ceglarek
 • zmieniono 2019-11-25 11:06 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: dostosowanie do normy WCAG 2.1
 • zmieniono 2019-12-27 10:58 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2019-12-27 11:01 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2019-12-27 11:03 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2019-12-31 12:17 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2020-02-26 09:25 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja treści wg normy WCAG 2.1
 • zmieniono 2020-09-03 11:55 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja danych kontaktowych
 • zmieniono 2020-10-30 10:16 przez Agata Poleska : dodanie wielkości plików

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 1694
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2020-10-30 10:16
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-10-30 15:17