BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Nawigacja

Pokaż/ukryj menu

Treść strony


UZYSKANIE ZAŚWIADCZENIA DOTYCZĄCEGO OBJĘCIA DZIAŁKI UPROSZCZONYM PLANEM URZĄDZENIA LASU LUB DECYZJĄ, O KTÓREJ MOWA W ART. 19 UST. 3 USTAWY O LASACH (WŚ-25)


WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek o wydanie zaświadczenia złożony przez właściciela lub współwłaściciela nieruchomości lub pełnomocnika.

Załączniki:

 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej
 • w przypadku udzielenia pełnomocnictwa – jego oryginał wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa

Uwaga:

 • Wnioski składane przez podmioty zarejestrowane w KRS muszą być podpisane zgodnie ze sposobem reprezentowania podmiotu określonym w KRS.
 • Zgodnie z art. 33 §1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Ponadto na podstawie art. 33 §3 ww. ustawy pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie. Organ administracji publicznej może w razie wątpliwości zażądać urzędowego poświadczenia podpisu strony.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Referat ds. przyrody i leśnictwa.
Złożenie dokumentów: Kancelaria Starostwa, parter, pokój 002.
Odbiór dokumentów: listownie lub osobiście przez wnioskodawcę albo jego pełnomocnika,  II piętro, pokój 204A.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
do 7 dni.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zaświadczenie stwierdzające fakt, czy działka jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach.

Starosta Poznański nie jest właściwy do wydawania zaświadczeń w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność lub współwłasność Skarbu Państwa oraz położonych na terenie miasta Poznania.


OPŁATY
Opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł za wydanie zaświadczenia oraz 17,00 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii należy uiścić: w kasie Starostwa Powiatowego w Poznaniu (w Wydziale Komunikacji i Transportu na parterze) lub kasie Urzędu Miasta Poznania lub u inkasenta albo przelewem na rachunek bankowy:
Miasto Poznań, Wydział Finansowy, Oddział  Pozostałych Dochodów  Podatkowych  i Niepodatkowych,
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań
konto PKO Bank Polski S.A.
94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

Lista lokalizacji punktów, w których można uiszczać opłatę skarbową.


TRYB ODWOŁAWCZY
W przypadku odmowy wydania zaświadczenia stronie przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem Starosty Poznańskiego, w ciągu 7 dni od daty otrzymania postanowienia.


DODATKOWE INFORMACJE
Informacje merytoryczne - II piętro, pok. 204A tel.: 61 8410-507.


PODSTAWA PRAWNA

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.),
 • ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r., poz. 788 ze zm.),
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 ze zm.).

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2018-08-03
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Waligórska
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-03-20 09:13
 • zmodyfikował: Bartosz Kurek
  ostatnia modyfikacja: 2018-08-09 13:54

Wizytówka

UZYSKANIE ZAŚWIADCZENIA DOTYCZĄCEGO OBJĘCIA DZIAŁKI UPROSZCZONYM PLANEM URZĄDZANIA LASU LUB DECYZJĄ, O KTÓREJ MOWA W ART. 19 UST. 3 USTAWY O LASACH

drukuj całą stronę

Stopka Strony

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.:
faks: 

(+48) 61 8 410-500
(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

 

Polityka Cookies

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek:      9:30-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Wydział Komunikacji
i Transportu:

poniedziałek:      9:00-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Powiatowy Zespół do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności:

poniedziałek:      7:30-16.30
wtorek - piątek:  7:30-14:30

Informacja telefoniczna
poniedziałek - piątek:  7:30-14:30

(więcej informacji...)

Ilość odwiedzin tej strony: 5375 ostatnia aktualizacja tej strony 2018-08-09 13:54 ostatnia aktualizacja w BIP 2018-11-20 14:21
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.