BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Nawigacja

Pokaż/ukryj menu

Treść strony

<< powrót  


Archiwum


Raport za lata 2014 - 2015
z wykonania Programu ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego
na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019


 

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-07-04 07:54

 

 • Program usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest...
  Strona tytułowa opracowania

Raport za lata 2012-2013
z wykonania Programu ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019


Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata 2012 – 2015
z perspektywą na lata 2016 – 2019
 • Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego
  Strona tytułowa opracowania

 

*                        *                      *

Raport z wykonania Programu ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego za lata 2010 – 2011
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2012-07-23 12:36

Program odbudowy populacji zwierzyny drobnej i redukcji drapieżników - lisów i jenotów - na terenie powiatu poznańskiego

Nasilające się zmiany środowiskowe spowodowane działalnością człowieka doprowadziły do znacznego rozregulowania skomplikowanych zależności pomiędzy poszczególnymi elementami przyrody. Podstawowe fizjocenozy i ekosystemy w naszym kraju w wielu przypadkach są jednostkami ekologicznymi mało już spójnymi i bardzo labilnymi w swym funkcjonowaniu. Działalność ludzka polegająca na wyłącznym eksploatowaniu dóbr przyrody jest obecnie zupełnie niedopuszczalna. Konieczne stało się sterowanie ożywioną częścią przyrody, w tym również populacjami zwierząt łownych. Część z nich zaliczana do zwierzyny drobnej (tj. zając, kuropatwa, bażant) zmniejsza swoją liczebność i zasięg występowania, a więc wymaga zabiegów zmierzających do ich zachowania, a nawet ratowania.

 • Fot. Zając
  Fot. Zając
 • Fot. Kuropatwy
  Fot. Kuropatwa
 • Fot. Bażant kogut
  Fot. Bażant kogut
 • Fot. Bażant kura
  Fot. Bażant kura

 

Są jednak gatunki (tj. zwierzyna gruba: łoś, jeleń, daniel, sarna, dzik, lis i jenot), które dzięki odpowiednim zdolnościom przystosowawczym zwiększają swą liczebność i rozprzestrzeniają się na nowe tereny. Gatunki te, oddziaływujące w różnoraki sposób na środowisko swego bytowania, często nawet w sposób destrukcyjny (np. poprzez rozmiar szkód wyrządzanych w uprawach i płodach rolnych, w populacji zwierzyny drobnej np. zająca, kuropatwy), przysparzają określonych problemów przyrodniczych, ekonomicznych i społecznych. Wtedy możliwe, a nawet konieczne są działania w kierunku ich zwiększonego użytkowania do pewnej, nieszkodliwej dla trwałości gatunku redukcji ich liczebności.

 • Fot. Lis
 • Fot. Jenot
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Pawłowska
  data wytworzenia: 2011.01.13
 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2011-01-13 09:49
 • zmodyfikował: Agata Sibila
  ostatnia modyfikacja: 2011-01-13 09:53

Raport z wykonania Programu ochrony środowiska
dla Powiatu Poznańskiego za lata 2007-2009

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dominik Oleniczak
  data wytworzenia: 2010.10.29
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2010-10-29 12:31
 • zmodyfikował: Agata Sibila
  ostatnia modyfikacja: 2011-01-13 09:43
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2010-10-29 12:31

Program okresowych badań jakości gleby i ziemi
dla obszaru powiatu poznańskiego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Patrycja Spodzieja-Zielony
  data wytworzenia: 2010.07.23
 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2010-07-23 13:31
 • zmodyfikował: Agata Sibila
  ostatnia modyfikacja: 2010-07-23 13:32
 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2010-07-23 13:32

Plan gospodarki odpadami dla Powiatu Poznańskiego
na lata 2008-2011
z perspektywą na lata 2012-2015

zatwierdzony Uchwałą Nr XXX/237/III/2009
Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 maja 2009 r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Sibila
  data wytworzenia: 05.06.2009
 • opublikował: Magdalena Krygier
  data publikacji: 2008-12-31 11:59
 • zmodyfikował: Magdalena Krygier
  ostatnia modyfikacja: 2010-02-19 12:00
 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2008-12-31 12:01
 • zmodyfikował: Agata Sibila
  ostatnia modyfikacja: 2009-06-05 10:06


Sprawozdanie z wykonania Planu Gospodarki Odpadami

dla Powiatu Poznańskiego przyjętego uchwałą

Rady Powiatu w Poznaniu z 29 czerwca 2004r., nr XIX/158/II/2004

i aktualizowanego uchwałą z 27 maja 2009 r., nr XXX/237/III/2009

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Sibila
  data wytworzenia: 2010.01.18
 • opublikował: Magdalena Krygier
  data publikacji: 2010-01-18 10:57
 • zmodyfikował: Magdalena Krygier
  ostatnia modyfikacja: 2010-02-19 13:04
 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2010-01-18 11:13
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2014-01-03 11:25

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego
na lata 2008-2011
z perspektywą na lata 2012-2015
zatwierdzony Uchwałą Nr XXX/237/III/2009
Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 maja 2009 r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Sibila
  data wytworzenia: 05.06.2009
 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2008-12-31 12:05
 • zmodyfikował: Agata Sibila
  ostatnia modyfikacja: 2009-06-05 10:04
 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2008-12-31 12:06


Program zwiększenia lesistości Powiatu Poznańskiego

 • Program zwiększenia lesistości Powiatu Poznańskiego
  Strona tytułowa opracowania

Obszary rekomendowane do zwiększenia udziału gruntów zalesionych
w aspekcie kryteriów środowiskowych
 • Kliknij aby powiększyć
  Mapa wskazująca obszary co zalesień

Obszary wskazane do zalesień

Program zwiększenia lesistości dla poszczególnych gmin Powiatu Poznańskiego - mapy.

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2008-03-06 09:09
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2015-10-14 09:22

 
 Zintegrowany program inwestycji  proekologicznych i działań edukacyjnych w powiecie poznańskim, przyjęty do realizacji Uchwałą
Nr 776/2008 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 25.01.2008 roku
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Sibila
  data wytworzenia: 03.03.2008
 • opublikował: Magdalena Krygier
  data publikacji: 2008-03-03 13:09
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2015-10-14 09:27

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego
Zatwierdzony Uchwałą Rady Powiatu Poznańskiego
nr XIX/158/2/2004 z dnia 29.06.2004 r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Sibila
  data wytworzenia: 29.06.2004
 • opublikował: Magdalena Krygier
  data publikacji: 2007-11-09 09:44
 • zmodyfikował: Magdalena Krygier
  ostatnia modyfikacja: 2010-02-19 11:39
 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2004-07-14 12:20
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2007-11-09 09:51

Plan gospodarki odpadami dla Powiatu Poznańskiego
Zatwierdzony Uchwałą RadyPowiatu Poznańskiego
nr XIX/158/2/2004 z dnia 29.06.2004 r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Sibila
  data wytworzenia: 29.06.2004
 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2007-11-09 09:57
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2009-04-15 15:01

drukuj całą stronę

Stopka Strony

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.:
faks: 

(+48) 61 8 410-500
(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

 

Polityka Cookies

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek:      9:30-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Wydział Komunikacji
i Transportu:

poniedziałek:      9:00-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Powiatowy Zespół do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności:

poniedziałek:      7:30-16.30
wtorek - piątek:  7:30-14:30

Informacja telefoniczna
poniedziałek - piątek:  7:30-14:30

(więcej informacji...)

Ilość odwiedzin tej strony: 34 ostatnia aktualizacja tej strony 2018-10-17 11:00 ostatnia aktualizacja w BIP 2018-10-19 14:24
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.