BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania

Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

 1. usługę wodną obejmującą odprowadzanie do urządzeń wodnych - wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej, pochodzących z terenu autostrady A2: modułu 2.2 Kleszczewo – Września od km 180 + 200 do km 207 + 000 i modułu 2.3 Września od km 207 + 000 do km 209 + 138;
 2. szczególne korzystanie z wód obejmujące odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych – wód zgromadzonych w rowach autostradowych i zbiornikach osadowo - retencyjnych;
 3. usługę wodną obejmującą wprowadzanie ścieków bytowych pochodzących z obiektów autostrady A2: Punktu Poboru Opłat (PPO) Nagradowice, Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP) Chwałszyce i  Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP) Targowa Górka do urządzeń wodnych – zbiorników osadowo – retencyjnych.

P.RUZ.4210.83.2024.DK.3

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Radosław Jagodziński
  data wytworzenia: 2024-05-21
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2024-05-22 13:34

Obwieszczenie
o wydanej decyzji

Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj.:

 1. przebudowę rowu melioracyjnego, polegającą na wykonaniu przepustu i regulacji fragmentu rowu wraz
  z korektą jego przebiegu, zlokalizowanego w obrębie działek ewid. nr 84/29, 84/25, 84/14, 88/33 i 88/4,
  obręb Jasin, gmina Swarzędz, powiat poznański, województwo wielkopolskie;
 2. przebudowę sieci drenarskiej, tj. likwidację wylotu zbieracza oraz wykonanie wylotu jw. w innym miejscu
  wraz z wykonaniem odcinka rurociągu drenarskiego, w obrębie działek ewid. o nr 84/14, 88/4 i 84/25,
  obręb Jasin, gmina Swarzędz, powiat poznański, województwo wielkopolskie.

PZ.ZUZ.4210.148.6.2024.SW

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Artur Grześkowiak
  data wytworzenia: 2024-05-20
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2024-05-21 11:55

Obwieszczenie
o wydanym postanowieniu

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu z dnia 16 maja 2024 r. zawiadamia strony postępowania, że zostało wydane postanowienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu z dnia 16 maja 2024, znak: PO.ZUZ.4.4210.646.6.2023.HŁ, w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu z dnia 12 października 2023 r., znak: PO.ZUZ.4.4210.646.2023.HŁ, wydanej na rzecz Miasta Luboń.

PO.ZUZ.4.4210.646.7.2023.HŁ

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Artur Grześkowiak
  data wytworzenia: 2024-05-16
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2024-05-17 13:48

Obwieszczenie

Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, obejmujące wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z terenu zakładu BIOFARM Sp. z o.o., zlokalizowanego przy ul. Wałbrzyskiej 13 w Poznaniu, poprzez wpięcie kanalizacji wewnątrzzakładowej do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu (AQUANET S.A., ul. Dolna
Wilda 126, 64-492 Poznań), na działce ewidencyjnej o numerze 63/9, obręb 0039 Łazarz, Miasto Poznań,
województwo wielkopolskie.

PZ.ZUZ.4210.261.3.2024.MTN

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Artur Grześkowiak
  data wytworzenia: 2024-05-16
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2024-05-17 12:07

Obwieszczenie
o wydanej decyzji

Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu z dnia 10 maja 2024 r. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

 1. szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzenie wód pochodzących z wykopów budowlanych do rowu melioracyjnego M-25;
 2. usługę wodną, tj. trwałe odwodnienie wykopów budowlanych za pomocą tymczasowej instalacji kanalizacyjnej – węża strażackiego;

w ramach realizacji inwestycji pn.: Swarzędz – sieć wodociągowa w ulicach: Azaliowa, Magnoliowa, Limbowa w Rabowicach.

PZ.ZUZ.4210.170.4.2024.DFJ

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Artur Grześkowiak
  data wytworzenia: 2024-05-10
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2024-05-13 12:22

drukuj całą stronę

Banery