BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


Obwieszczenie

Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie wyznaczenia terminu załatwienia sprawy, dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
- usługę wodną polegającą na odprowadzaniu do wód lub do urządzeń wodnych,
- wykonanie urządzenia wodnego,
- prowadzenie przed wody powierzchniowe płynące oraz przez wały przeciwpowodziowe obiektów
mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów,
obręb Chyby, gmina Tarnowo Podgórne.
(PO.ZUZ.4.4210.838.5.2021.KG)

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2021-12-02 09:41

Obwieszczenie

Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu z dnia 29 listopada 2021 roku o wyznaczeniu terminu zakończenia postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
- wykonanie urządzeń wodnych,
- usługi wodne w zakresie odprowadzenia do urządzeń wodnych wód opadowych lub roztopowych,
- szczególne korzystanie z wód; obręg Głuchowo, gmina Komorniki.
(PO.ZUZ.4.4210.524.9.2021.MZ)

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2021-11-30 09:51

Obwieszczenie

Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu z dnia 24 listopada 2021 roku o wydaniu decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące oraz przez wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów tj.:
- likwidację mostów;
- wykonanie mostów;
- wykonanie urządzeń wodnych, gmina Opalenica
w ramach inwestycji pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2739P w km od 0+000 do 0+100 oraz od 1+106 do 1+206 wraz z obiektami".
(PO.ZUZ.4.4210.991m.13.2020.WG.HŁ)

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2021-11-25 10:10

Obwieszczenie

Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
- przebudowę urządzeń piętrzących wodę-zastawek,
- rozbudowa urządzenia wodnego,
- wykonanie urządzeń wodnych,
- usługi wodne,
- szczególne korzystanie z wód.
(PO.ZUZ.3.4210.159.2021.PZ)

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2021-11-23 14:17

Obwieszczenie

Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu z dnia 29 października 2021 roku o wydanej decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
- wykonanie urządzeń wodnych,
- usługi wodne obejmujące pobór wód podziemnych,
- szczególne korzystanie z wód
- wykonanie urządzenia melioracji wodnych
obręb Prusinowo, gmina Kórnik, powiat poznański
.
(PO.ZUZ.4.4210.217.6.2021.WG)

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2021-11-04 09:18

 

drukuj całą stronę

Banery