BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


Obwieszczenie

Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu z dnia 23 marca 2023 roku o podjęciu postępowania administracyjnego  w sprawie:
1. wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na poborze wód podziemnych z trzech studni (nr 1A, 2 i 3), zlokalizowanych na działce ewidencyjnej o numerze: 246/3, obręb Witobel, gmina Stęszew;
2. wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego – decyzji Starosty Poznańskiego z dnia 30 grudnia 2010 r., znak: WŚ.X.6223-18/10.

(PO.ZUZ.4.4210.921.10.2022.KG)

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2023-03-27 12:35

Obwieszczenie

Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu z dnia 22 marca 2023 roku o wydanej decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód tj., wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu, ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, z terenu zakładu GPI Poznań, obręb Junikowo, m. Poznań.

(PO.ZUZ.4.4210.87.3.2022.DFJ)

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2023-03-24 11:18

drukuj całą stronę

Banery