BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


Zawiadomienie

S.C. GEO-SAW Mateusz Sawicki z dnia 22.05.2024 r. o czynnościach geodezyjnych przeprowadzanych w celu ustalenia przebiegu granic nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 43/2, obręb Promno, gmina Pobiedziska z działkami oznaczonymi jako 30, 29, 71/2.
Spotkanie przeprowadzone będzie w dniu 13 czerwca 2024 r., o godzinie 11:00, w miejscowości Promno.

GKG.GZZ.4071.4260.2024

 • opublikował: Pieczyński Maciej
  data publikacji: 2024-05-24 08:27
 • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
  ostatnia modyfikacja: 2024-05-24 10:21

Zawiadomienie

GEOBIT Mateusz Skrzypczak z dnia 20.05.2024 r. o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych oraz stabilizacji znaków granicznych. Spotkanie przeprowadzone będzie w dniu 13 czerwca 2024 r. godzina 10:00, nieruchomość oznaczone jako 67, Dymaczewo Nowe, gm. Mosina.

GKG.GZZ.4071.10833.2023

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mateusz Skrzypczak
  data wytworzenia: 2024-05-20
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2024-05-22 08:59

Zawiadomienie

Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Mariusz Naskrent z dnia 17.05.2024 r. o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działek 206, 210. Dotyczy sąsiedniej działki 212.  Spotkanie nastąpi w Dziećmierowie, dz. 206, 210 w dniu 13 czerwca 2024 r. o godzinie 10:00.

GKG.GZZ.4071.5039.2024

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Szymczak
  data wytworzenia: 2024-05-17
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2024-05-20 10:38

drukuj całą stronę

Banery