BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Informacja
dotycząca zmiany przepisów w zakresie obowiązku rejestracji pojazdów oraz zawiadamiania o zbyciu pojazdu

Na podstawie Ustawy z dnia 07 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości /Dz.U.2023.1394/, zmieniają się przepisy dotyczące rejestracji pojazdów oraz zawiadamiania o zbyciu/nabyciu. Nowe przepisy obowiązują od 01.01.2024 r.

KOMUNIKAT

dot. przedsiębiorców posiadających licencje na wykonywanie transportu drogowego osób: 
samochodem osobowym i/lub pojazdem konstrukcyjnie przeznaczonym do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą

Zgodnie z art. 14 ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1123) licencje na wykonywanie transportu drogowego osób:  samochodem osobowym i pojazdem konstrukcyjnie przeznaczonym do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, wydane przed 17 września 2023 r. zachowują ważność do 30 czerwca 2024 r.

Nieprzedłożenie powyższych dokumentów w terminie wskazanym powyżej skutkować będzie utratą ważności licencji z dniem 1 lipca 2024 r.

KOMUNIKAT

W sprawach rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 metrów, zapraszamy Mieszkańców Powiatu Poznańskiego do kontaktu bezpośrednio z Wydziałem Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ulicy Jackowskiego 18.
Ze względu na długotrwałą procedurę rejestracyjną, obsługa klientów odbywać się będzie w sposób następujący:

 • w poniedziałki w godzinach         od 9.00 do 15.30
 • od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00

W celu usprawnienia obsługi Państwa wniosków, prosimy o wcześniejsze telefonicznie umówienie terminu wizyty pod numerem
tel. 61 8410 579 lub 61 8410 750.

Ponadto informujemy, iż złożenie ww. wniosków może odbyć się bez osobistej wizyty w urzędzie,
tj. poprzez wniosek elektroniczny w systemie REJA24 na stronie internetowej: https://interesant.reja24.gov.pl/

Treść komunikatu w sprawach rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 metrów
(PDF 211,34KB)

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2023-07-07 08:08
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2023-09-18 10:01

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

W Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Poznaniu zostało wszczęte na wniosek właściciela nieruchomości i jest prowadzone postępowanie administracyjne w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych województwa wielkopolskiego budynku dworu w m. Trzebaw, gm. Stęszew, powiat poznański województwo wielkopolskie, zlokalizowanego na działce nr ewid. 90/8, obr. Trzebaw. (Po-WD.5140.1300.4.2022)

 • opublikował: Pieczyński Maciej
  data publikacji: 2023-04-27 11:06
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2023-08-28 14:05

INFORMACJA O UTWORZENIU POWIATOWEJ BAZY DANYCH GESUT

 DLA OBSZARU POWIATU POZNAŃSKIEGO

Dyrektor Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, informuje o utworzeniu powiatowej bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) dla obszaru powiatu poznańskiego.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Muszyńska Zastępca Dyrektora PODGiK
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2023-01-18 10:59
 • zmodyfikował: Iwona Radziszewska
  ostatnia modyfikacja: 2023-08-22 08:47

 

UWAGA!

Miasto Poznań wypowiedziało Powiatowi Poznańskiemu umowy użyczenia terminali do poboru opłat skarbowych,
tłumacząc to zmianą przepisów prawa, w związku z powyższym
od
1 marca 2022 r. nie ma możliwości dokonywania w Starostwie Powiatowym w Poznaniu opłat skarbowych.
Jednocześnie informujemy, że udokumentowanie wniesionej opłaty skarbowej nastąpi tylko w przypadku dostarczenia potwierdzenia przelewu zrealizowanego na rachunek bankowy Miasta Poznania.

Opłaty można dokonać między innymi:

 • w placówce pocztowej,
 • w sklepach, w których działa punkt płatniczy,
 • poprzez bankowość mobilną - za pośrednictwem osobistego telefonu z własną bankowością elektroniczną - złożenie tą drogą dyspozycji oraz przesłanie na adres mailowy urzędnika potwierdzenia opłaty,
 • przelew tradycyjny.
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2022-11-16 14:04
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2023-11-17 14:53

INFORMACJA

Główny Inspektorat Transportu Drogowego informuje, że przedsiębiorca posiadający zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub osoba zarządzająca transportem może bezpłatnie sprawdzić swoje dane zawarte w Krajowym Rejestrze Elektronicznym Transportu Drogowego wskazane w art. 82j ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Więcej szczegółów w załączonej ulotce informacyjnej.

 • Treść ulotki
  Strona tytułowa opracowania

drukuj całą stronę

Banery