BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


 

Profilaktyczny program szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu poznańskiego

 

Masz 65 lat i więcej? Zaszczep się przeciwko grypie!

Powiat poznański po raz siódmy realizuje „Profilaktyczny program szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu poznańskiego”.

Z bezpłatnych szczepień mogą skorzystać osoby od 65 roku życia (tj. urodzone nie później niż 31 grudnia 1955 r.), zameldowane na terenie gmin powiatu poznańskiego. Wykonanie szczepień będzie poprzedzone badaniem lekarskim kwalifikującym do udziału w Programie. Planowany termin rozpoczęcia szczepień to 29 października 2020 r. Szczepienia będą wykonywane:

1) w dni robocze w przychodniach lekarskich na terenie gmin (patrz: WYKAZ PRZYCHODNI poniżej),
2) w soboty w godz. 10.00-12.00 w siedzibie firmy EDICTUM sp. z o.o. – ul. Mickiewicza 31 w Poznaniu -  po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym (tel.: 61 847 04 54):

Osoby zainteresowane udziałem w Programie winny skontaktować się z przychodnią właściwą ze względu na miejsce zameldowania, z wyjątkiem mieszkańców gmin Komorniki i Rokietnica. Osoby zameldowane na terenie gminy Komorniki winny skontaktować się z przychodnią zlokalizowaną na terenie gminy Mosina (MEDICOMPLEX, ul. Wawrzyniaka 4, Mosina, tel. 570 43 43 43). Osoby zameldowane na terenie gminy Rokietnica  będą mogły skorzystać ze szczepień w siedzibie Wykonawcy Programu tj. firmy Edictum Sp. z o.o. (Poznań, ul. Mickiewicza 31).

Uwaga! Informacja dla osób zameldowanych na terenie gminy Rokietnica.

Osoby zameldowane na terenie gminy Rokietnica, zainteresowane szczepieniem przeciwko grypie  zapraszamy w dniu 13.11.2020 r. (piątek) w godzinach od 10:00 do 15:00 do przychodni Edictum w Poznaniu, przy ul. Mickiewicza 31. Wymagana jest wcześniejsza rejestracja telefoniczna pod numerem tel.: 573 149 181.

Liczba szczepień ograniczona!

Uwaga! Informacja dla osób zameldowanych na terenie gminy Swarzędz. Zmiana numeru telefonu.

W sprawie szczepień przeciwko grypie należy się kontaktować z Zespołem Przychodni Lekarza Rodzinnego „Diagter” Sp. z o.o. w Swarzędzu (ul. Piaski 8) pod nr tel.:  501 063 538 (aktualny numer telefonu).

Program finansowany ze środków budżetowych Powiatu Poznańskiego.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Izabela Karabon
  data wytworzenia: 2020-10-22
 • opublikował: Matuszewski Maciej
  data publikacji: 2020-10-22 14:19
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-24 11:51
 • plakat A3_grypa_powiat_Edictum_10_2020_DRUK-1

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT

na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Profilaktyczny program szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu poznańskiego” w 2020 roku (kontynuacja)

Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą nr 1562/2020 z dnia 28.09.2020 r. dokonał rozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Profilaktyczny program szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu poznańskiego” w 2020 roku (kontynuacja) poprzez zatwierdzenie wyboru podmiotu leczniczego „Edictum” Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 31, 60-835 Poznań, na realizatora Programu.

W ramach Programu osoby, które ukończyły 65 rok życia (tj. urodzone nie później niż 31 grudnia  1955 r.), zameldowane w powiecie poznańskim, będą mogły bezpłatnie zaszczepić się przeciwko grypie.

Szczepienia wykonywane będą w wyznaczonych przychodniach lekarskich zlokalizowanych na terenie gmin powiatu poznańskiego oraz w siedzibie Wykonawcy Programu.

W ramach Programu przeprowadzone zostanie badanie lekarskie kwalifikujące do szczepienia. Zaszczepione zostaną osoby, u których lekarz nie stwierdzi medycznych przeciwwskazań do wykonania szczepienia.  Przewidziana jest również edukacja zdrowotna dotycząca profilaktyki grypy.

Szczegółowe informacje dotyczące terminu rozpoczęcia szczepień i lokalizacji przychodni, w których będzie można się zaszczepić zostaną podane wkrótce.

Program finansowany jest ze środków budżetowych powiatu poznańskiego.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Izabela Karabon
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2020-09-30 09:45
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-24 11:53

Program profilaktyki zakażeń wirusem HPV

Uwaga! Informacja dla młodzieży z gminy Suchy Las!

Na podanie III dawki szczepionki młodzież z gminy Suchy Las może zgłosić się w dniu 21.10.2020 r. w godz. 14:00 – 17:00 w Przychodni Edictum, ul. Mickiewicza 31, Poznań, 1 piętro, gabinet nr 100.

Komunikat !!!

Uprzejmie informujemy, że istnieje jeszcze możliwość udziału dziewcząt i chłopców z rocznika 2006 oraz uzupełniająco dziewcząt i chłopców z rocznika 2005, którzy otrzymali co najmniej jedną dawkę szczepionki w ramach programu realizowanego w 2019 roku, finansowanego z budżetu Powiatu Poznańskiego, zameldowanych w gminach powiatu poznańskiego, w „Programie polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV”.

Na podanie szczepionki (I dawka lub kolejne) zapraszamy:

 • we wtorki w godz. 16:00-18:00
 • w czwartki w godz. 14:00-16:00

Terminy obowiązują do odwołania. Nie ma potrzeby wcześniejszego ustalania terminu.

Miejsce szczepienia: Edictum Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 31, Poznań (1 piętro, gabinet nr 100).

Przystąpienie do Programu w ww. terminach umożliwi podanie dwóch dawek szczepionki (pełen schemat szczepienia obejmuje podanie trzech dawek szczepionki).
Wobec czego rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani będą do wypełnienia oświadczenia (tutaj).

*Podczas zgłaszania się na podanie kolejnych dawek szczepionki należy uwzględnić wymagane odstępy między poszczególnymi dawkami.

II dawka szczepionki powinna zostać podana minimum miesiąc po I dawce,
III dawka minimum trzy miesiące po drugiej.

Dodatkowe informacje o Programie można uzyskać u Wykonawcy Programu tj. Edictum Sp. z o.o.  pod nr tel.: 61 8470-454 oraz 573 149 181 od poniedziałku do piątku w godz. od 8:30 do 15:30. Pytania można kierować również na adres e-mail: edictum@edictum.pl.

Informacji w sprawie Programu udzielają również pracownicy Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Poznaniu pod nr tel.: 61 8418-816  lub 61 8410-533 od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 15:00.

Pełna treść informacji o Programie, w tym szczegóły dotyczące zapisów (wymagane dokumenty) oraz edukacji zdrowotnej dostępne poniżej.

Zarząd Powiatu w Poznaniu przyjął do realizacji w 2020 r. program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV.

Program obejmuje szczepienia przeciwko zakażeniom wirusem HPV u dziewcząt i chłopców z rocznika 2006 oraz uzupełniająco u dziewcząt i chłopców z rocznika 2005, którzy otrzymali co najmniej jedną dawkę szczepionki w ramach programu realizowanego w 2019 roku, finansowanego z budżetu Powiatu Poznańskiego, zameldowanych w gminach powiatu poznańskiego.

Szczegółowy harmonogram szczepień tutaj (I dawka – czerwiec 2020 r. II dawka – lipiec 2020 r. , III dawka – październik 2020 r.)

Rodzice/opiekunowie prawni dziewcząt i chłopców mogą zgłaszać udział dziecka w Programie na adres e-mail: powiathpvzapisy@gmail.com lub telefonicznie pod numerami 61 8470-454 oraz 573 149 181 w godz. 9:00 -15:00.

Uwaga!!!  Zgłoszenie powinno zawierać:

 • Imię i nazwisko dziecka,
 • rok urodzenia,
 • numer telefonu do rodzica/opiekuna prawnego oraz jego imię i nazwisko,
 • gminę w której dziecko jest zameldowane.

W zgłoszeniu należy zamieścić również poniższą klauzulę:

„W odniesieniu do „EDICTUM” Sp. z o.o. ul. Adama Mickiewicza 31, 60-835 Poznań (dalej Edictum) zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000., Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oświadczam iż: 

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Edictum Sp. z o.o. podanych przeze mnie danych osobowych moich oraz mojego dziecka/podopiecznego w celu realizacji programu szczepień przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) w roku 2020 (dalej Program).
 2. Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny i email ze strony Edictum Sp. z o.o. w celu związanym z realizacją w/w. Programu na wskazany przeze mnie adres email i/lub numer telefonu.
 3. Zapoznałem się z obowiązkiem informacyjnym http://edictum.pl/ochrona-danych/ochrona-danych-osobowych-pacjentow/

Każdy rodzic/opiekun prawny zgłaszający się z dzieckiem na szczepienie zobowiązany będzie wypełnić ankietę wstępnej kwalifikacji, kwestionariusz wywiadu przesiewowego przed szczepieniem oraz zgodę rodzica/opiekuna prawnego  na szczepienie, które znajdują się poniżej.

Uwaga! Zakres wymaganych w zgłoszeniu danych oraz niezbędne druki dostępne są na stronie internetowej realizatora Programu tj. firmy Edictum Sp. z o.o. -  https://edictum.pl/programy/hpv-powiat-poznanski/

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

W trakcie szczepień profilaktycznych zachowane zostaną środki ochrony i bezpieczeństwa związane z zagrożeniem zakażeniem koronawirusem SARS – CoV – 2.

Program obejmuje edukację zdrowotną w zakresie zapobiegania nowotworom szyjki macicy i innym chorobom wywoływanym przez wirusa brodawczaka ludzkiego HPV. Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną, edukacja będzie prowadzona online poprzez udostępnienie filmu edukacyjnego na stronie internetowej Wykonawcy  (https://edictum.pl/programy/hpv-powiat-poznanski/).

Program finansowany jest ze środków budżetowych Powiatu Poznańskiego.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Izabela Karabon
 • opublikował: Matuszewski Maciej
  data publikacji: 2020-06-05 14:08
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-03 09:42

Komunikat

W związku z rozszerzającym się zasięgiem występowania koronawirusa SARS-Cov-2 na świecie i zagrożeniem zarażenia, poniżej zamieszczone zostały infografiki zawierające: podstawowe informacje na temat postępowania w przypadku stwierdzenia niepokojących objawów oraz zalecenia jak zapobiegać zakażeniu.

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 390
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2020-11-24 11:54
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-11-25 16:13