BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


Konkurs ofert na wybór realizatora „Programu polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki
zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)
w 2023 roku

Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą Nr 3948/2023 z dnia 22.03.2023 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na wybór realizatora „Programu polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)w 2023 roku.

Termin składania ofert: do 7 kwietnia 2023 r. do godz. 11:00 w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Słowackiego 8 (parter, pok. 018).

Zapraszamy do składania ofert.


 

Grant: IV Powiatowy Konkurs Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej

 

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Goślińskiego Towarzystwa Muzycznego, na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małego grantu” pn. IV Powiatowy Konkurs Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej celem zadania jest organizacja Konkursu Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej dla uczniów szkół podstawowych powiatu poznańskiego. Informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl w zakładce Działalność Pożytku Publicznego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.poznan.pl

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Och
  data wytworzenia: 2023-02-06
 • opublikował: Och Andrzej
  data publikacji: 2023-02-06 13:14

 

Grant: Zawód - filmowiec

 

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Fundacji Obywatelskiej "Czas Jaszczurów", na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małego grantu” pn. Zawód - filmowiec. Głównym celem zadania jest edukacja filmowa młodzieży szkolnej w Komornikach.

Informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl w zakładce Działalność Pożytku Publicznego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.poznan.pl

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Och
 • opublikował: Och Andrzej
  data publikacji: 2023-01-20 11:30

Wyniki OKO 2023

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w roku 2023 w zakresie edukacji, kultury i sztuki, kultury fizycznej, turystyki, pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia oraz ratownictwa i ochrony ludności.

Załączamy również formularze dokumentów niezbędnych do sporządzania umów:

     Zaktualizowany kosztorys należy wypełnić w przypadku, gdy przyznana dotacja jest niższa od wnioskowanej

     Aktualizacja harmonogramu jest niezbędna w przypadku zmiany terminu lub poszczególnych działań w zakresie realizowanego zadania.

(dokumenty należy wypełnić i przesłać drogą elektroniczną)

Wszystkie dokumenty dostępne są w Wydziale Promocji i Aktywności Społecznej oraz na stronie www.bip.powiat.poznan.pl oraz www.powiat.poznan.pl

 

 

Termin podpisania umów zostanie uzgodniony z Państwem telefonicznie przez pracownika Wydziału Promocji i Aktywności Społecznej.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Och
  data wytworzenia: 2023-01-13
 • opublikował: Och Andrzej
  data publikacji: 2023-01-13 15:11
 • zmodyfikował: Och Andrzej
  ostatnia modyfikacja: 2023-01-13 12:59

Banery