BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

OGŁOSZENIA - KOMUNIKATY


Ogłoszenie

    Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu służbowego, II postępowanie przetargowe. Oferta dotyczy pojazdu marki Skoda Octavia rok 2011. Samochód można obejrzeć  w siedzibie sprzedającego przy ul. M. Jackowskiego 18 w Poznaniu  od dnia ukazania się ogłoszenia do dnia 3 lutego 2020 roku w godz. 10:00 - 14.00 (po wcześniejszym umówieniu).

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonu: 61 8410-674, 61 8410-554 lub 61 8410-574.

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2020-01-17 09:08

Zawiadomienie

z dnia 09.01.2020 r. o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Swarzędz, oznaczoną w ewidencji gruntów: obręb Swarzędz, arkusz mapy 7, działka nr 424/1, w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. (GN.N.683.204.2019)

 • opublikował: Pieczyński Maciej
  data publikacji: 2020-01-13 11:50

Zawiadomienie

z dnia 09.01.2020 r. o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Swarzędz, oznaczoną w ewidencji gruntów: obręb Swarzędz, arkusz mapy 7, działka nr 424/2, w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. (GN.N.683.203.2019)

 • opublikował: Pieczyński Maciej
  data publikacji: 2020-01-13 11:48

Zawiadomienie

z dnia 09.01.2020 r. o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Swarzędz, oznaczoną w ewidencji gruntów: obręb Swarzędz, arkusz mapy 7, działka nr 3204/1, w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. (GN.N.683.202.2019)

 • opublikował: Pieczyński Maciej
  data publikacji: 2020-01-13 11:41

Zawiadomienie

z dnia 03.01.2020 r. o spotkaniu wyznaczonym na dzień 11.02.2020 r., godz. 10:00 w Tarnowie Podgórnym, na którym zostaną podjęte czynności w celu wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych dla działek ewidencyjnych, określających przebieg granicy pomiędzy działką ewidencyjną numer 1038 a działkami ewidencyjnymi oznaczonymi numerami: 1033, 1037/1, 1037/3, 1037/4, 1037/5, 838/1, 979, 1027/5, 1027/4, 1027/3, 1027/2, 1024/4, położonych w obrębie Tarnowo Podgórne, gmina Tarnowo Podgórne. (GKG.GZ.4071.18962.2019)

 • opublikował: Pieczyński Maciej
  data publikacji: 2020-01-13 10:58

Zawiadomienie

z dnia 20.12.2019 r. o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za prawo własności nieruchomości położonej w gminie Swarzędz, oznaczonej geodezyjnie jako: obręb Dopiewo, arkusz mapy 9,  ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. (GN.N.683.191.2019)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Gola
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2019-12-23 13:47

Obwieszczenie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

 1. na postawie art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, ze zm.) w związku z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, ze zm.) – o przystąpieniu do sporządzania projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: Dolina Średzkiej Strugi PLH300057, Stawy Kiszkowskie PLH300050 i Uroczyska Puszczy Zielonki PLH300058.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu.

 1. na podstawie art. 28 ust 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, ze zm.) oraz zgodnie z § 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 186, ze zm.)
  o zamiarze przystąpienia do sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: Dolina Swędrni PLH300034, Dolina Miały PLH300042, Dolina Wełny PLH300043 i Dębowa Góra PLH300055.

 

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2019-12-17 10:23

Ogłoszenie

Starosta Poznański zaprasza rzeczoznawców majątkowych w zakresie szacowania nieruchomości do podjęcia współpracy
w charakterze biegłego na  potrzeby Wydziału Nieruchomości.
Termin złożenia pisemnej deklaracji do dnia 14 lutego 2020 roku. (GN.N.680.4.6.2018)

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2019-12-11 11:40

INFORMACJA O LIKWIDACJI KASY

Szanowni Państwo, z dniem 1 stycznia 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Poznaniu została zlikwidowana kasa.

Informujemy, że opłaty mogą być wnoszone w następujący sposób:

 1. przelewem bankowym na rachunek Starostwa,
 2. kartą we wpłatomacie,
 3. gotówką w najbliższej placówce przyjmującej wpłaty (placówka pocztowa, bank, sklep realizujący wpłaty – np. „Żabka”. Formularze wpłat są dostępne w punkcie informacyjnym),
 4. opłaty Skarbowe mogą być wnoszone kartą płatniczą na terenie Wydziału, który realizuje Państwa sprawę.
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Matuszak
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2019-12-02 14:43
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-02 08:01

Profilaktyczny program szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu poznańskiego

 

Masz 65 lat i więcej ? Zaszczep się przeciwko grypie!

Powiat Poznański po raz kolejny realizuje „Profilaktyczny program szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu poznańskiego”.

Wykonawcą programu jest firma Edictum sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Mickiewicza 31.

Z bezpłatnych szczepień mogą skorzystać osoby od 65 roku życia (tj. urodzone nie później niż 31 grudnia 1954 r.), zameldowane na terenie gmin powiatu poznańskiego. Wykonanie szczepień będzie poprzedzone badaniem lekarskim kwalifikującym do udziału w Programie.

Planowany termin rozpoczęcia szczepień to 7 października 2019 r.

Szczepienia będą wykonywane w:

 1. dni robocze w przychodniach lekarskich na terenie gmin (patrz wykaz przychodni poniżej),
 2. soboty w godz. 10.00-12.00 w siedzibie firmy EDICTUM sp. z o.o. – ul. Mickiewicza 31 w Poznaniu, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym (tel.: 61 847 04 54).

 

Liczba miejsc ograniczona. O udziale w Programie decyduje kolejność zgłoszeń.

Program finansowany jest wyłącznie ze środków budżetowych Powiatu Poznańskiego.


Program profilaktyki zakażeń wirusem HPV
 

Zarząd Powiatu w Poznaniu przyjął do realizacji w 2019 r. program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV. Stanowi on kontynuację programu realizowanego przez Powiat Poznański w latach 2008-2018, a jego celem jest m.in. zmniejszenie liczby zachorowań i umieralności na raka szyjki macicy i inne choroby HPV-zależne, zwiększenie dostępności do szczepień niefinansowanych ze środków publicznych, a także pogłębienie wiedzy na temat profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (w tym m.in. na temat szczepień profilaktycznych, czynników ryzyka oraz badań cytologicznych).

W ramach programu zostaną przeprowadzone szczepienia przeciwko zakażeniom wirusem HPV u dziewcząt i chłopców z rocznika 2005 oraz dziewcząt z rocznika 2004 roku, które nie skorzystały ze szczepień lub skorzystały z niepełnego cyklu szczepienia, w ramach programu realizowanego w 2018 roku finansowanego z budżetu Powiatu Poznańskiego, zameldowanych w gminach powiatu poznańskiego (harmonogram szczepień znajduje się poniżej).

Na terenie wszystkich gmin powiatu poznańskiego  zostanie przeprowadzona akcja informacyjno-edukacyjna dotycząca zapobiegania nowotworom szyjki macicy i innym chorobom wywoływanym przez wirusa brodawczaka ludzkiego HPV, dla dziewcząt i chłopców urodzonych
w 2005 r., ich rodziców/opiekunów prawnych oraz innych mieszkańców powiatu poznańskiego (harmonogram spotkań informacyjno-edukacyjnych znajduje się poniżej).

Realizatorem Programu jest Konsorcjum: EDICTUM sp. z o.o. (Lider), EDICTUM PLUS Sp. z o. o. (Uczestnik) z siedzibą w Poznaniu ul. Adama Mickiewicza 31 (tel.: 61 847 04 54).

O udziale w Programie decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisu na szczepienia można dokonać:

 • na spotkaniach informacyjno-edukacyjnych w poszczególnych gminach,
 • telefonicznie (pod nr telefonu: 61 847 04 54, następnego dnia po spotkaniu informacyjno-edukacyjnym w danej gminie).

Udział w szczepieniu jest bezpłatny.

Do wykonania szczepienia niezbędna jest zgoda rodziców/opiekunów prawnych oraz wypełniony kwestionariusz wywiadu przesiewowego (druki do pobrania poniżej).

Program jest finansowany wyłącznie ze środków budżetowych Powiatu Poznańskiego.

 

Uwaga!

Terminy szczepień przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV dla dzieci z roczników 2005 i 2004, które rozpoczęły już schemat szczepień w ramach realizowanego Programu:

 • 05.12.2019 r. w godz. 16:00 do 18:00
 • 18.12.2019 r. w godz. 16:00 do 18:00

Szczepienia będą odbywały się w siedzibie przychodni Edictum ul. Mickiewicza 31 w Poznaniu (I piętro gabinet nr 100)

drukuj ()Informacja

Informacja o działaniach podejmowanych wobec Rady i Zarządu Powiatu w Poznaniu przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową za rok 2018.

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2019-01-16 10:40

Informacja

Zarząd Powiatu w Poznaniu w dniu 28 grudnia 2018 r. uchwałą Nr 119/2018 zatwierdził wybór oferty oraz preliminarz wydatków z budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2019 na realizację zadania publicznego pn. "Realizacja zadań izby wytrzeźwień dla osób doprowadzonych z terenu powiatu poznańskiego w 2019 roku".

 • opublikował: Matuszewski Maciej
  data publikacji: 2018-12-31 14:12
 • zmodyfikował: Bartosz Kurek
  ostatnia modyfikacja: 2019-01-02 09:37

Informacja
 

Zarząd Powiatu w Poznaniu w dniu 21 grudnia 2018 r., uchwałą Nr 106/2018 zatwierdził wybór oferty oraz preliminarz wydatków z budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2019 na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu na terenie powiatu poznańskiego w roku 2019 ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – środowiskowego domu samopomocy typu A i typu B.

 • opublikował: Matuszewski Maciej
  data publikacji: 2018-12-31 14:08

 


Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2019 roku prowadzenia punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu poznańskiego

Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałami: Nr 74/2018 z dnia 12 grudnia 2018 roku oraz Nr 82/2018 z dnia 14 grudnia 2018 roku, zatwierdził wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2019 roku prowadzenia punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu poznańskiego. Wyniki zawierają załączniki zamieszczone poniżej.

 


Komunikat

    Wydział  Nieruchomości  informuje, że Starosta  Poznański  zaakceptował maksymalne ceny za wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych w postępowaniach  administracyjnych,  prowadzonych   przez  tut. Wydział.

     Informację na  temat powyższych  cen, zainteresowani rzeczoznawcy majątkowi mogą uzyskać  w Wydziale  Nieruchomości – Poznań, ul. Słowackiego 8, pok. 438 IV piętro, tel. 61 8 410-572.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Klimek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-01-29 16:43
 • zmodyfikował: Bartosz Kurek
  ostatnia modyfikacja: 2018-11-09 12:03

Obwieszczenie Zarządu Powiatu w Poznaniu

w sprawie  podania do publicznej wiadomości informacji o przyjęciu "Strategii Rozwoju Powiatu Poznańskiego do 2030 r."
 

   Treść obwieszczenia Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 6 listopada 2017 roku            

   Link - Strategia Rozwoju Powiatu do 2030 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Grupa
 • opublikował: Bartosz Kurek
  data publikacji: 2017-11-09 10:47
 • zmodyfikował: Bartosz Kurek
  ostatnia modyfikacja: 2018-11-09 12:05

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 187428
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2020-01-17 09:08
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-01-20 15:45