BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Nawigacja

Pokaż/ukryj menu

Treść strony


Szczepienia przeciwko grypie

Powiat poznański kolejny rok – piąty – realizuje „Profilaktyczny program szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu poznańskiego”. Z bezpłatnych szczepień mogą skorzystać osoby od 50 roku życia, urodzone nie później niż 31 grudnia 1968 r., zameldowane na terenie gmin powiatu poznańskiego. Wykonanie szczepień odbywać się będzie od dnia 10 września 2018 r. do dnia 21 grudnia 2018 r.:

1. w dni robocze w wyznaczonych przychodniach lekarskich na terenie gmin (wykaz placówek realizujących program szczepień przeciwko grypie),

2. w soboty w godz. 10.00-12.00 w siedzibie firmy EDICTUM sp. z o.o. – ul. Mickiewicza 31 w Poznaniu, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym (tel.: 61 847 04 54).

Podanie szczepionki poprzedzone będzie badaniem lekarskim. Liczba miejsc ograniczona.
O udziale w Programie decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w szczepieniach jest bezpłatny.
Realizatorem programu jest firma Edictum sp z .o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Mickiewicza 31.
Program jest finansowany wyłącznie ze środków budżetowych powiatu poznańskiego.
Zaraź się rozsądkiem – zaszczep się przeciw grypie, to program inwestycyjny i rodzaj ubezpieczenia przed nieszczęśliwym wypadkiem!

 • opublikował: Pieczyński Maciej
  data publikacji: 2018-09-07 08:00

Ogłoszenie
 

Zarząd Powiatu w Poznaniu

POSZUKUJE w celu nabycia

 

nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem, z przeznaczeniem na budynek użyteczności publicznej, który można wykorzystać jako biura urzędu administracji publicznej oraz pomieszczenia archiwalne kontakt telefoniczny: 61 84-18-846 lub 804.

 

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-09-04 11:23
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2018-09-04 11:28

Informacja

Starosta Poznański informuje o rozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Puszczykowo (Id 302102) obrębów ewidencyjnych: Puszczykowo, Puszczykowo Stare, Niwka, projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-08-14 11:38

Zawiadomienie

Zawiadomienie z dnia 08.08 2018 r. o wydaniu decyzji administracyjnej o ograniczeniu w sposobie korzystania z nieruchomości położonej w miejscowości Walerianowo, gmina Komorniki.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Gola
  • opublikował: Bartosz Kurek
   data publikacji: 2018-08-10 13:18

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) w dniu 16 lipca 2018 r. została zamieszczona na okres 7 dni w:

- Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Poznańskiego

- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu

- na stronie internetowej Powiatu Poznańskiego

oferta Fundacji PCPS – Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej pt. „Program edukacyjno-korekcyjny PARTNER”.

 

W myśl art. 19a ust. 4 cytowanej wyżej ustawy, każdy w terminie 7 dni (tj. do dnia 23.07.2018 r. – liczy się data wpływu do Starostwa) może zgłosić do tej oferty uwagi, które prosimy kierować listownie na adres:

Starostwo Powiatowe w Poznaniu

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

Ul. Jackowskiego 18

60-509 Poznań

z dopiskiem „PARTNER”

lub e-mailem na adres: ewa.nykowska@powiat.poznan.pl
 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Nykowska
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-07-16 11:27

Konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki grypy wśród mieszkańców powiatu poznańskiego w 2018 roku

Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą nr 2715/2018 z dnia 13 lipca 2018 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „ Profilaktyczny program szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu poznańskiego” w 2018 roku (kontynuacja).

Termin składania ofert: 30 lipca 2018 r. do godz. 11.00 w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Słowackiego 8 (pok. 030 parter).


Zawiadomienie

Zawiadomienie z dnia 09.07.2018 r. o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za prawo własności nieruchomości położonej w m. Promnice, gmina Czerwonak.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Gola
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-07-12 11:34

Zawiadomienie

Zawiadomienie z dnia 06.07.2018 r. o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za prawo własności nieruchomości położonej w Czerwonaku, gmina Czerwonak.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Gola
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-07-12 11:31

Zawiadomienie

Zawiadomienie z dnia 06.07.2018 r. o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za prawo własności nieruchomości położonej w Czerwonaku, gmina Czerwonak.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Gola
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-07-12 11:26

Programy profilaktyki zakażeń pneumokokowych i zakażeń wirusem HPV  dla mieszkańców powiatu poznańskiego

W 2018 r.  Zarząd Powiatu w Poznaniu przyjął do realizacji programy polityki zdrowotnej:

 1. "Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci z powiatu poznańskiego" w 2018 roku (kontynuacja),
 2. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV w 2018 roku (kontynuacja)”.

Wykonawcą Programów jest podmiot leczniczy EDICTUM Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 31, Poznań.

W ramach „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci z powiatu poznańskiego” będą wykonane szczepienia przeciwko zakażeniom pneumokokowym u dzieci urodzonych w latach 2010-2016, które ukończyły 24. miesiące życia na dzień szczepienia i są zameldowane na terenie gmin powiatu poznańskiego (wykaz placówek, w których wykonywane będą szczepienia znajduje się poniżej).

Warunkiem udziału dziecka w Programie jest pisemna zgoda rodzica/ opiekuna prawnego.

Rodziców/opiekunów prawnych dzieci objętych Programem zapraszamy na spotkania edukacyjne dotyczące profilaktyki zakażeń pneumokokowych, które będą prowadzone w każdej gminie (harmonogram spotkań został zamieszczony poniżej).

W ramach realizacji programu profilaktyki zakażeń wirusem HPV będą przeprowadzone szczepienia (3 dawki) przeciwko zakażeniom wirusem HPV u dziewcząt z rocznika 2004 oraz uzupełniająco z rocznika 2003 (dotyczy dziewcząt, które nie skorzystały ze szczepień w ramach Programu realizowanego przez Powiat Poznański w 2017 r. i nie były wcześniej zaszczepione żadną dawką szczepionki przeciwko HPV), zameldowanych na terenie jednej z 17 gmin powiatu poznańskiego (harmonogram szczepień znajduje się poniżej).

Jednocześnie na terenie wszystkich gmin powiatu poznańskiego  zostanie przeprowadzona akcja informacyjno-edukacyjna dotycząca zapobiegania nowotworom szyjki macicy i innym chorobom wywoływanym przez wirus brodawczaka ludzkiego HPV dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci objętych Programem, dziewcząt i chłopców urodzonych w 2004 r. oraz innych mieszkańców powiatu poznańskiego.

Wykonanie szczepień będzie poprzedzone badaniami lekarskimi kwalifikującymi do udziału
w szczepieniach.

Szczepienia przeciw HPV będą realizowane w okresie od 10 maja 2018 r., a szczepienia przeciw zakażeniom pneumokokowym od 21 maja 2018 r. do 21 grudnia 2018 r. lub do osiągnięcia określonego limitu.

O udziale w Programach decyduje kolejność zgłoszeń.

Udział w szczepieniach jest bezpłatny.

Program jest finansowany wyłącznie ze środków budżetowych Powiatu Poznańskiego.

Poniżej do ściągnięcia szczegółowe informacje o realizowanych Programach


Komunikat

    Wydział  Nieruchomości  informuje, że Starosta  Poznański  zaakceptował maksymalne ceny za wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych w postępowaniach  administracyjnych,  prowadzonych   przez  tut. Wydział.

     Informację na  temat powyższych  cen, zainteresowani rzeczoznawcy majątkowi mogą uzyskać  w Wydziale  Nieruchomości – Poznań, ul. Słowackiego 8, pok. 438 IV piętro, tel. 61 8 410-572.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Klimek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-01-29 16:43

Informacja

Informacja o działaniach podejmowanych wobec Rady i Zarządu Powiatu w Poznaniu przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową za rok 2017.

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-01-29 16:37

Informacja

W związku z Postanowieniem nr 14/2018 z 10.01.2018 r. wydanym przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków- Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu, ul. Gołębia 2 (Po-WD.5140.618.10.2017), informuje się, że Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków postanowił:

1) wszcząć z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych województwa wielkopolskiego wilii „Eugenia” wraz z gruntem pod budynkiem przy ul. Jana III Sobieskiego 12 (dz. nr 104) w m. Puszczykowo, gm. Puszczykowo m., pow. poznański;.

2) dopuścić Stowarzyszenie Aktywne Puszczykowo na prawach strony do udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych województwa wielkopolskiego wilii „Eugenia” przy ul. Jana III Sobieskiego 12 (dz. nr 104) w m. Puszczykowo w charakterze organizacji społecznej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Krawczewska
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-01-19 14:48

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2018 roku realizacji zadania pn. "Realizacja zadań izby wytrzeźwień dla osób doprowadzonych z terenu powiatu poznańskiego w 2018 roku"

 

Zarząd Powiatu w Poznaniu w dniu 20 grudnia 2017 r. uchwałą Nr 2198/2017 zatwierdził wybór oferty oraz preliminarz wydatków z budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2018 na realizację zadania publicznego pn. "Realizacja zadań izby wytrzeźwień dla osób doprowadzonych z terenu powiatu poznańskiego w 2018 roku".

Tekst uchwały poniżej

 • opublikował: Matuszewski Maciej
  data publikacji: 2017-12-21 10:36

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2018 roku prowadzenia ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – środowiskowego domu samopomocy typu A i typu B

 

Zarząd Powiatu w Poznaniu w dniu 20 grudnia 2017 r. uchwałą Nr 2199/2017 zatwierdził wybór oferty oraz preliminarz wydatków z budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2018 na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu na terenie powiatu poznańskiego w roku 2018 ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – środowiskowego domu samopomocy typu A i typu B.

Tekst uchwały poniżej

 • opublikował: Matuszewski Maciej
  data publikacji: 2017-12-21 10:36

Komunikat

    Starosta  Poznański  zaprasza do współpracy w zakresie pełnienia funkcji biegłego na sporządzenie operatów szacunkowych na potrzeby Wydziału Nieruchomości.

     Szczegółowe informację zainteresowani mogą uzyskać  w Wydziale  Nieruchomości – Poznań, ul. Słowackiego 8, pok. 438 IV piętro, tel. 61 8 410-572.

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-12-08 12:40

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2018 roku prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu poznańskiego

Zarząd Powiatu w Poznaniu w dniu 30 listopada 2017 roku uchwałą Nr 2123/2017 zatwierdził wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej polegającego na prowadzeniu na terenie powiatu poznańskiego w 2018 roku punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

Treść uchwały do ściągnięcia poniżej.


 

Obwieszczenie Zarządu Powiatu w Poznaniu

w sprawie  podania do publicznej wiadomości informacji o przyjęciu "Strategii Rozwoju Powiatu Poznańskiego do 2030 r."

 

   Treść obwieszczenia Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 6 listopada 2017 roku            

   Link - Strategia Rozwoju Powiatu do 2030 roku

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Grupa
 • opublikował: Bartosz Kurek
  data publikacji: 2017-11-09 10:47

 

Komunikat

    Wydział  Nieruchomości  informuje o zmianach w związku z nowelizacją przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, w zakresie opłat z tytułu użytkowania wieczystego.

     W przypadku wątpliwości, szczegółowych informacji udzielają pracownicy Referatu Opłat i Przekształceń Własnościowcyh Wydziału  Nieruchomości – pod numerami telefonów: 61 84-10-506, 61 8 410-738, 61 8 410-732, 61 8 410-534, 61 22-28-960.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marta Bocian
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-10-02 16:14

 

KOMUNIKAT

W sprawie zakazu wstępu do lasu na terenie administrowanym przez Nadleśnictwo Czerniejewo - do odwołania.

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-08-22 12:49


UWAGA!

Uprzejmie informujemy, że kontakt telefoniczny z inspektorami prowadzącymi postępowania administracyjne
w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej możliwy jest w godzinach
od 13.00 do 15.00!

 poniedziałek - piątek:          13:00 - 15:00    
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-06-07 09:03
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-07 09:05

 

KOMUNIKAT

Na podstawie art. 89d ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) w związku z art. 78b ust. 3 i art. 78c, Powiat Poznański ogłasza podstawową kwotę dotacji w roku 2017 oraz statystyczną liczbę uczniów ustaloną na podstawie SIO wg stanu na dzień 30.09.2016 r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Turkiewicz-Ziółkowska
 • opublikował: Bartosz Kurek
  data publikacji: 2017-02-28 09:55
 • zmodyfikował: Bartosz Kurek
  ostatnia modyfikacja: 2017-02-28 10:00

Informacja o działaniach podejmowanych wobec Rady i Zarządu Powiatu w Poznaniu przez podmioty wykonujące zawodową działaność lobbingową  

 • opublikował: Pieczyński Maciej
  data publikacji: 2017-01-16 12:11
 • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-18 14:25

Już od 1 lutego rozpoczęło się głosowanie na Europejskie Drzewo Roku 2016. Spośród drzew z 15 europejskich krajów plebiscyt wygra to, które otrzyma największą liczbę głosów internautów. Polskim kandydatem jest zwycięzca krajowej edycji konkursu Drzewo Roku, dąb Bolko z Hniszowa (woj. lubelskie). Serdecznie zachęcamy do głosowania na polskie drzewo!

Obraz przedstawiający dąb BolkoPonad 1000-letni dąb Bolko, rosnący w parku podworskim w Hniszowie, według legendy wiekiem i imieniem nierozerwalnie wiąże się z początkami państwa polskiego. To w jego cieniu miał wypoczywać Bolesław Chrobry podczas wyprawy na Kijów w 1018 r. Ten majestatyczny symbol piękna przyrody jest przedmiotem dumy mieszkańców całego regionu. Obchodzone corocznie w sierpniu imieniny dębu, zwane Bolkowaniem przyciągają do gminy Ruda-Huta tysiące osób, które zachwycają się ogromem i potęgą pomnikowego drzewa. Gmina i jej mieszkańcy starają się by informacje o Bolku i sława potężnego dębu rozchodziły się możliwie najszerzej. Wydają ulotki, foldery, reklamujące ścieżkę historyczno-przyrodniczą w Hniszowie, a wydany niedawno przewodnik po gminie ma tytuł „Spacer z Bolkiem”.

Konkurs Europejskie Drzewo Roku zwraca uwagę na ciekawe drzewa w Europie, jako ważne elementy dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, które powinniśmy cenić i chronić. W poprzednich edycjach konkursu polskie drzewa dwukrotnie stawały na podium. W 2013 roku platan z Kóz zdobył 2 miejsce, a w 2014 roku na 3 miejscu uplasował się Dąb Wybickiego z Będomina. W tym roku z polskim dębem konkurować będzie 14 drzew z europejskich krajów: wielki dąb w Liernu z  Belgii, dąb z parku Dunube w Filistrze z Bułgarii, tysiącletnia lipa z Republiki Czeskiej, grusza w Cubbington z Anglii, dąb Tamme-Lauri z Estonii, płaczący niebieski cedr z Francji, niemiecka milenijna lipa w Heede, dąb omszony - najstarsze drzewo w Bátaszék na Węgrzech, buk - irlandzkie drzewo pokoleniowe, dąb - Drzewo Pokoju z Irlandii Północnej, dąb sufrażystek ze Szkocji, grusza w Bošáca – Zabudišová ze Słowacji, hiszpańska sosna zrośnięta z dębem w Canicosa oraz walijski dąb z życiem na włosku.

Głosy na polskie drzewo można oddać na stronie www. treeoftheyear.org lub poprzez stronę www.swietodrzewa.pl.

Źródło: Klub Gaja

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2016-02-04 13:01
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2016-11-28 13:26

System Komunikacji Niewerbalnej
 

Informujemy, że w celu ułatwienia załatwiania spraw w Starostwie Powiatowym w Poznaniu osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, udostępniona została usługa zwana Systemem Komunikacji Niewerbalnej. System, wyposażony w aparat telefoniczny z monitorem i kamerą, zapewnia ciągły dostęp wyspecjalizowanego tłumacza on-line, w godzinach pracy Urzędu. Tłumacze języka migowego w czasie rzeczywistym tłumaczą rozmowę pomiędzy klientem, a pracownikiem Starostwa, co pozwala na swobodną komunikację bez konieczności wcześniejszego umawiania się na wizytę. Usługa dostępna jest w Punkcie Informacyjnym Starostwa przy ul. Jackowskiego 18 oraz ul. Słowackiego 8.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Roma Czysz
  data wytworzenia: 2013.01.17
 • opublikował: Magdalena Krygier
  data publikacji: 2013-01-18 08:28
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2015-01-27 07:54

Komunikat
 

W związku z nowelizacją Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 570) od dnia 17 czerwca 2010 roku podania, żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia  mogą być wnoszone za pomocą środków komunikacji elektronicznej jedynie przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej. Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno być uwierzytelnione  w następujący sposób:
- bezpiecznym podpisem elektronicznym potwierdzonym kwalifikowanym certyfikatem,
lub
- profilem zaufanym  ePUAP 

Jednocześnie wyjaśniamy, że skargi i wnioski oraz wnioski o udostępnienie informacji publicznej mogą Państwo składać w formie elektronicznej jak dotychczas tj. na adres mailowy starostwo@powiat.poznan.pl

Jeżeli chcą Państwo złożyć podanie w formie dokumentu elektronicznego  prosimy skorzystać   z następującej skrzynki podawczej:  http://pzpoznan.peup.pl

Od dnia 17 czerwca  2010 roku wszelkie podania (z wyjątkiem skarg i wniosków oraz wniosków o udostępnienie informacji publicznej) przesłane na dotychczasowe adresy skrzynek mailowych, niespełniające wymogów określonych powyżej, pozostawia się bez rozpatrzenia.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Administrator
  data wytworzenia: 2010.06.16
 • opublikował: Magdalena Krygier
  data publikacji: 2010-06-16 11:11
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2017-05-02 09:53

 Opłata skarbowa
 

Poniżej przedstawiamy Państwu lokalizację  punktów, w których można dokonać wpłaty z tytułu opłaty skarbowej.: 
 

 • ul. Jackowskiego 18 - Kasa Starostwa Powiatowego w Poznaniu (parter) 
 • ul. Gorzysława 9 - "POL -CAR"
 • ul. Libelta 16/20 - siedziba Urzędu Miasta Poznania - Kiosk "Znaczek"
 • ul. Prusa 3 - Miejska Pracownia Urbanistyczna
 • ul. Woźna 15 a - UNIVERSUM Spółdzielnia Pracy
 • ul. Gronowa 22 a i b - Usługi Finansowe
 • ul. Grochowe Łąki 6, ul. Dożynkowa 94 - siedziba Sądu Rejonowego - Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "AGENT" 
 • Pl. Wolności 17 - Agencja Bankowa 
 • ul. Kościańska 48A - Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych P. J. Sowisło&Topolewski Spółka Komandytowo-akcyjna
 • ul. Gronowa 22 a i b - AGENA Agencja Finansowa
 • Al. Niepodległości 34 - Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego


Wpłatę można również dokonywać na rachunek bankowy 
organu podatkowego:

 

Miasto Poznań Wydział Finansowy
Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań

nr rachunku PKO Bank Polski S.A.
94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Doliński
  data wytworzenia: 02.01.2007
 • opublikował: Magdalena Krygier
  data publikacji: 2007-01-02 11:36
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2017-07-07 09:40

Stopka Strony

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.:
faks: 

(+48) 61 8 410-500
(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

 

Polityka Cookies

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek:      9:30-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Wydział Komunikacji
i Transportu:

poniedziałek:      9:00-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Powiatowy Zespół do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności:

poniedziałek:      7:30-16.30
wtorek - piątek:  7:30-14:30

Informacja telefoniczna
poniedziałek - piątek:  7:30-14:30

(więcej informacji...)

Ilość odwiedzin tej strony: 169312 ostatnia aktualizacja tej strony 2018-09-07 08:07 ostatnia aktualizacja w BIP 2018-09-21 15:21
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.