BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

OGŁOSZENIA - KOMUNIKATY


Obwieszczenie

Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu zawiadamiające o wydaniu w dniu 14.02.2020 r. dla Miasta Poznań decyzji znak: PO.RUZ.421.265.11.2019.DG, w której odmówił udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

- wykonanie dwóch suchych zbiorników retencyjnych oraz rozbudowę suchego zbiornika,
- przebudowę urządzenia wodnego - kanału Górczynki,
- rozbiórkę kładki oraz wykonanie przepustu pod ul. Samotną,
- rozbiórkę oraz wykonanie przepustu pod ul. Opolską,
- szczególne korzystanie z wód w zakresie czasowego ich retencjonowania za pomocą zbiorników przeciwpowodziowych,
- usługę wodną - odprowadzanie do wód lub urządzeń wodnych - wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych.

 

 • opublikował: Pieczyński Maciej
  data publikacji: 2020-02-19 07:40

Zawiadomienie

z dnia 04.02.2020 r. zamieszczone na wniosek Przedsiębiorstwa Usług Geodezyjnych Józef Kłósek o zaplanowanych na dzień 09.03.2020 r., godz. 10:00 czynnościach dotyczących ustalenia granic działki 1347/4, obręb Plewiska, gmina Komorniki, w związku ze zgłoszeniem pracy geodezyjnej nr GKG.GZ4071.1456.2019 w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu.

 • opublikował: Pieczyński Maciej
  data publikacji: 2020-02-10 12:51

Informacja

Informacja o wynikach postępowania przetargowego na sprzedaż samochodu służbowego marki Skoda Octavia
o numerze rejestracyjnym PO341SE.


Zawiadomienie

z dnia 29.01.2020 r. o wydaniu na wniosek AQUANET S.A. z siedzibą w Poznaniu, decyzji administracyjnej z dnia 28.01.2020 ograniczającej sposób korzystania z części nieruchomości położonej w gminie Czerwonak, oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Koziegłowy, arkusz mapy 6, działka nr 4/4 o pow. 0,8400 ha i obręb Koziegłowy, arkusz mapy 1, działka nr 4/5 o pow. 6,9700 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW nr PO1P/00003319/4, w trybie art. 124 ust. 1 w zw. z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 65) oraz o wydaniu decyzji administracyjnej z dnia 29.01.2020 zezwalającej na niezwłoczne zajęcie części ww. nieruchomości, na podstawie art.124 ust. 1a ustawy o gospodarce nieruchomościami
(GN.N.6821.26.2020)


Zawiadomienie

z dnia 28.01.2020 r. o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za prawo własności nieruchomości położonej w Kleszczewie, oznaczoną geodezyjnie jako: obręb Krerowo, arkusz mapy 10, działka nr 121/9, w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. (GN.N.683.248.2019)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Gola
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2020-01-28 10:40
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-20 10:42

Zawiadomienie

z dnia 28.01.2020 r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Dopiewo, oznaczoną w ewidencji gruntów: obręb Dopiewo, arkusz mapy 9, działka nr 117/5, w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. (GN.N.683.190.2019)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Gola
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2020-01-28 10:30
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-20 10:34

Informacja

Informacja o działaniach podejmowanych wobec Rady i Zarządu Powiatu w Poznaniu przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową za rok 2019.

 • opublikował: Pieczyński Maciej
  data publikacji: 2020-01-28 09:26

Zawiadomienie

z dnia 03.01.2020 r. o spotkaniu wyznaczonym na dzień 11.02.2020 r., godz. 10:00 w Tarnowie Podgórnym, na którym zostaną podjęte czynności w celu wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych dla działek ewidencyjnych, określających przebieg granicy pomiędzy działką ewidencyjną numer 1038 a działkami ewidencyjnymi oznaczonymi numerami: 1033, 1037/1, 1037/3, 1037/4, 1037/5, 838/1, 979, 1027/5, 1027/4, 1027/3, 1027/2, 1024/4, położonych w obrębie Tarnowo Podgórne, gmina Tarnowo Podgórne. (GKG.GZ.4071.18962.2019)

 • opublikował: Pieczyński Maciej
  data publikacji: 2020-01-13 10:58

INFORMACJA O LIKWIDACJI KASY

Szanowni Państwo, z dniem 1 stycznia 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Poznaniu została zlikwidowana kasa.

Informujemy, że opłaty mogą być wnoszone w następujący sposób:

 1. przelewem bankowym na rachunek Starostwa,
 2. kartą we wpłatomacie,
 3. gotówką w najbliższej placówce przyjmującej wpłaty (placówka pocztowa, bank, sklep realizujący wpłaty – np. „Żabka”. Formularze wpłat są dostępne w punkcie informacyjnym),
 4. opłaty Skarbowe mogą być wnoszone kartą płatniczą na terenie Wydziału, który realizuje Państwa sprawę.
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Matuszak
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2019-12-02 14:43
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-02 08:01

Komunikat

    Wydział  Nieruchomości  informuje, że Starosta  Poznański  zaakceptował maksymalne ceny za wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych w postępowaniach  administracyjnych,  prowadzonych   przez  tut. Wydział.

     Informację na  temat powyższych  cen, zainteresowani rzeczoznawcy majątkowi mogą uzyskać  w Wydziale  Nieruchomości – Poznań, ul. Słowackiego 8, pok. 438 IV piętro, tel. 61 8 410-572.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Klimek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-01-29 16:43
 • zmodyfikował: Bartosz Kurek
  ostatnia modyfikacja: 2018-11-09 12:03

Obwieszczenie Zarządu Powiatu w Poznaniu

w sprawie  podania do publicznej wiadomości informacji o przyjęciu "Strategii Rozwoju Powiatu Poznańskiego do 2030 r."
 

   Treść obwieszczenia Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 6 listopada 2017 roku            

   Link - Strategia Rozwoju Powiatu do 2030 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Grupa
 • opublikował: Bartosz Kurek
  data publikacji: 2017-11-09 10:47
 • zmodyfikował: Bartosz Kurek
  ostatnia modyfikacja: 2018-11-09 12:05

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 189282
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2020-02-20 10:42
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-02-28 10:48