BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

OGŁOSZENIA - KOMUNIKATY

KOMUNIKAT
W związku z Zarządzeniem Nr 75/2019 Starosty Poznańskiego z dnia 18 października 2019 roku -
24 grudnia 2019 roku (wigilia) jest dniem wolnym od pracy w Starostwie Powiatowym w Poznaniu.

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2019-10-18 11:49
 • zmodyfikował: Bartosz Kurek
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-18 09:35

Ogłoszenie

    Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu służbowego, I postępowanie przetargowe. Oferta dotyczy pojazdu marki Skoda Octavia rok 2011. Samochód można obejrzeć  w siedzibie sprzedającego przy ul. M. Jackowskiego 18 w Poznaniu  w dniach 20,26-29 listopada 2019 roku w godz. 10:00 - 14.00 (po wcześniejszym umówieniu).

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonu: 61 8410-674, 61 8410-554 lub 61 8410-574.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Walczak
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2019-11-18 09:30

Zawiadomienie

z dnia 04.11.2019 r. o czynnościach ustalenia przebiegu granicy działki ewidencyjnej nr 282, obręb Kobylnica, gmina Swarzędz z działką sąsiednią nr 281, obręb Kobylnica, gmina Swarzędz.

 • opublikował: Pieczyński Maciej
  data publikacji: 2019-11-07 10:42

Zawiadomienie

o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego z dnia 04.11.2019 r.  w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w  gminie Dopiewo, oznaczoną geodezyjnie jako: obręb Dopiewo ark. mapy 9, działka nr 117/5 w trybie art. 12 ust. 4b ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. (GN.N.683.190.2019)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Gola
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2019-11-05 09:52

Zawiadomienie

o wszczęciu na wniosek AQUANET S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 28.10.2019 r. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w gminie Czerwonak, oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Koziegłowy ark. mapy 6, działka nr 4/4 i obręb Koziegłowy, ark. mapy 1, działka nr 4/5, zapisanej w księdze wieczystej KW nr PO1P/00003319/4 oraz postępowania w sprawie udzielenia, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia na niezwłoczne zajęcie części ww. nieruchomości. (GN.N.6821.26.2019)

 • opublikował: Pieczyński Maciej
  data publikacji: 2019-10-30 11:07

Profilaktyczny program szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu poznańskiego

 

Masz 65 lat i więcej ? Zaszczep się przeciwko grypie!

Powiat Poznański po raz kolejny realizuje „Profilaktyczny program szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu poznańskiego”.

Wykonawcą programu jest firma Edictum sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Mickiewicza 31.

Z bezpłatnych szczepień mogą skorzystać osoby od 65 roku życia (tj. urodzone nie później niż 31 grudnia 1954 r.), zameldowane na terenie gmin powiatu poznańskiego. Wykonanie szczepień będzie poprzedzone badaniem lekarskim kwalifikującym do udziału w Programie.

Planowany termin rozpoczęcia szczepień to 7 października 2019 r.

Szczepienia będą wykonywane w:

 1. dni robocze w przychodniach lekarskich na terenie gmin (patrz wykaz przychodni poniżej),
 2. soboty w godz. 10.00-12.00 w siedzibie firmy EDICTUM sp. z o.o. – ul. Mickiewicza 31 w Poznaniu, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym (tel.: 61 847 04 54).

 

Liczba miejsc ograniczona. O udziale w Programie decyduje kolejność zgłoszeń.

Program finansowany jest wyłącznie ze środków budżetowych Powiatu Poznańskiego.


Program profilaktyki zakażeń wirusem HPV
 

Zarząd Powiatu w Poznaniu przyjął do realizacji w 2019 r. program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV. Stanowi on kontynuację programu realizowanego przez Powiat Poznański w latach 2008-2018, a jego celem jest m.in. zmniejszenie liczby zachorowań i umieralności na raka szyjki macicy i inne choroby HPV-zależne, zwiększenie dostępności do szczepień niefinansowanych ze środków publicznych, a także pogłębienie wiedzy na temat profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (w tym m.in. na temat szczepień profilaktycznych, czynników ryzyka oraz badań cytologicznych).

W ramach programu zostaną przeprowadzone szczepienia przeciwko zakażeniom wirusem HPV u dziewcząt i chłopców z rocznika 2005 oraz dziewcząt z rocznika 2004 roku, które nie skorzystały ze szczepień lub skorzystały z niepełnego cyklu szczepienia, w ramach programu realizowanego w 2018 roku finansowanego z budżetu Powiatu Poznańskiego, zameldowanych w gminach powiatu poznańskiego (harmonogram szczepień znajduje się poniżej).

Na terenie wszystkich gmin powiatu poznańskiego  zostanie przeprowadzona akcja informacyjno-edukacyjna dotycząca zapobiegania nowotworom szyjki macicy i innym chorobom wywoływanym przez wirusa brodawczaka ludzkiego HPV, dla dziewcząt i chłopców urodzonych
w 2005 r., ich rodziców/opiekunów prawnych oraz innych mieszkańców powiatu poznańskiego (harmonogram spotkań informacyjno-edukacyjnych znajduje się poniżej).

Realizatorem Programu jest Konsorcjum: EDICTUM sp. z o.o. (Lider), EDICTUM PLUS Sp. z o. o. (Uczestnik) z siedzibą w Poznaniu ul. Adama Mickiewicza 31 (tel.: 61 847 04 54).

O udziale w Programie decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisu na szczepienia można dokonać:

 • na spotkaniach informacyjno-edukacyjnych w poszczególnych gminach,
 • telefonicznie (pod nr telefonu: 61 847 04 54, następnego dnia po spotkaniu informacyjno-edukacyjnym w danej gminie).

Udział w szczepieniu jest bezpłatny.

Do wykonania szczepienia niezbędna jest zgoda rodziców/opiekunów prawnych oraz wypełniony kwestionariusz wywiadu przesiewowego (druki do pobrania poniżej).

Program jest finansowany wyłącznie ze środków budżetowych Powiatu Poznańskiego.

 

Uwaga!

Terminy szczepień przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV dla dzieci z roczników 2005 i 2004, które rozpoczęły już schemat szczepień w ramach realizowanego Programu:

 • 07.11.2019 r. godz. 16:00 do 18:00
 • 21.11.2019 godz. 16:00 do 18:00
 • 05.12.2019 r. godz. 16:00 do 18:00

Szczepienia będą odbywały się w siedzibie przychodni Edictum ul. Mickiewicza 31 w Poznaniu (I piętro gabinet nr 100)

drukuj ()Informacja

Informacja o działaniach podejmowanych wobec Rady i Zarządu Powiatu w Poznaniu przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową za rok 2018.

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2019-01-16 10:40

Informacja

Zarząd Powiatu w Poznaniu w dniu 28 grudnia 2018 r. uchwałą Nr 119/2018 zatwierdził wybór oferty oraz preliminarz wydatków z budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2019 na realizację zadania publicznego pn. "Realizacja zadań izby wytrzeźwień dla osób doprowadzonych z terenu powiatu poznańskiego w 2019 roku".

 • opublikował: Matuszewski Maciej
  data publikacji: 2018-12-31 14:12
 • zmodyfikował: Bartosz Kurek
  ostatnia modyfikacja: 2019-01-02 09:37

Informacja
 

Zarząd Powiatu w Poznaniu w dniu 21 grudnia 2018 r., uchwałą Nr 106/2018 zatwierdził wybór oferty oraz preliminarz wydatków z budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2019 na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu na terenie powiatu poznańskiego w roku 2019 ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – środowiskowego domu samopomocy typu A i typu B.

 • opublikował: Matuszewski Maciej
  data publikacji: 2018-12-31 14:08

Ogłoszenie

Starosta Poznański zaprasza rzeczoznawców majątkowych w zakresie szacowania nieruchomości do podjęcia współpracy w charakterze biegłego na  potrzeby Wydziału Nieruchomości.

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-12-27 08:20

 


Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2019 roku prowadzenia punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu poznańskiego

Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałami: Nr 74/2018 z dnia 12 grudnia 2018 roku oraz Nr 82/2018 z dnia 14 grudnia 2018 roku, zatwierdził wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2019 roku prowadzenia punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu poznańskiego. Wyniki zawierają załączniki zamieszczone poniżej.

 Komunikat

    Wydział  Nieruchomości  informuje, że Starosta  Poznański  zaakceptował maksymalne ceny za wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych w postępowaniach  administracyjnych,  prowadzonych   przez  tut. Wydział.

     Informację na  temat powyższych  cen, zainteresowani rzeczoznawcy majątkowi mogą uzyskać  w Wydziale  Nieruchomości – Poznań, ul. Słowackiego 8, pok. 438 IV piętro, tel. 61 8 410-572.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Klimek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-01-29 16:43
 • zmodyfikował: Bartosz Kurek
  ostatnia modyfikacja: 2018-11-09 12:03

Obwieszczenie Zarządu Powiatu w Poznaniu

w sprawie  podania do publicznej wiadomości informacji o przyjęciu "Strategii Rozwoju Powiatu Poznańskiego do 2030 r."
 

   Treść obwieszczenia Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 6 listopada 2017 roku            

   Link - Strategia Rozwoju Powiatu do 2030 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Grupa
 • opublikował: Bartosz Kurek
  data publikacji: 2017-11-09 10:47
 • zmodyfikował: Bartosz Kurek
  ostatnia modyfikacja: 2018-11-09 12:05

 Opłata skarbowa
 

Poniżej przedstawiamy Państwu lokalizację  punktów, w których można dokonać wpłaty z tytułu opłaty skarbowej.: 
 

 • ul. Jackowskiego 18 - Kasa Starostwa Powiatowego w Poznaniu (parter) 
 • ul. Gorzysława 9 - "POL -CAR"
 • ul. Libelta 16/20 - siedziba Urzędu Miasta Poznania - Kiosk "Znaczek"
 • ul. Prusa 3 - Miejska Pracownia Urbanistyczna
 • ul. Woźna 15 a - UNIVERSUM Spółdzielnia Pracy
 • ul. Gronowa 22 a i b - Usługi Finansowe
 • ul. Grochowe Łąki 6, ul. Dożynkowa 94 - siedziba Sądu Rejonowego - Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "AGENT" 
 • Pl. Wolności 17 - Agencja Bankowa 
 • ul. Kościańska 48A - Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych P. J. Sowisło&Topolewski Spółka Komandytowo-akcyjna
 • ul. Gronowa 22 a i b - AGENA Agencja Finansowa
 • Al. Niepodległości 34 - Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego


Wpłatę można również dokonywać na rachunek bankowy 
organu podatkowego:

 

Miasto Poznań Wydział Finansowy
Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań

nr rachunku PKO Bank Polski S.A.
94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Doliński
  data wytworzenia: 02.01.2007
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-02 11:36
 • zmodyfikował: Bartosz Kurek
  ostatnia modyfikacja: 2018-11-21 14:08

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 185044
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2019-11-18 09:31
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-11-19 13:53