BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

 Wydział Administracji Architektoniczno - Budowlanej

1. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego lub wykonania robót budowlanych (PB-1) e-usługa
1a.
Dokonanie zgłoszenia zamiaru budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z projektem budowlanym (PB-2a) e-usługa
1b. Dokonanie zgłoszenia zamiaru budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
o
powierzchni zabudowy do 70m2 z projektem budowlanym (PB-2a)
e-usługa
2. Uzyskanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę oraz przeniesienie zgłoszenia na budowę (PB-9 i PB-11) e-usługa
3. Uzyskanie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego lub wykonania robót budowlanych (PB-7) e-usługa
4. Uzyskanie ostemplowanego dziennika budowy. e-usługa
5. Uzyskanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego (PB-6) e-usługa
6. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektu budowlanego (PB-3) e-usługa
7. Dokonanie zgłoszenia obiektu budowlanego do rozbiórki (PB-4) e-usługa
8. Dokonanie zgłoszenia zamiaru wykonania obiektów budowlanych lub robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę (PB-2) e-usługa
8a. Dokonanie zgłoszenia z projektem budowlanym zamiaru wykonania sieci, stacji transformatorowych oraz wewnętrznych instalacji gazowych (PB-2) e-usługa
9. Dokonanie zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części (PB-18) e-usługa
10. Uzyskanie zaświadczenia o samodzielności lokalu. e-usługa
11. Uzyskanie zaświadczenia w sprawie dodatku mieszkaniowego. e-usługa
12. Uzyskanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych (PB-14) e-usługa
13. Udostępnienie dokumentacji Architektoniczno-Budowlanej. Udostępnienie wglądu do akt (dotyczy spraw zakończonych) e-usługa
14.
Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę tymczasowego budynku (PB-8) e-usługa
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2012-02-23 09:35
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2022-01-12 11:13

Rejestr zmian

 • zmieniono 2012-02-23 09:40 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2012-02-23 09:42 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2012-02-23 09:43 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2012-02-23 09:43 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2012-02-23 09:46 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2012-02-23 09:46 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2012-02-23 09:47 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2012-02-23 09:48 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2012-02-23 09:50 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2012-02-23 10:49 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2012-02-23 10:50 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2012-02-23 10:51 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2012-02-23 10:54 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2012-02-23 10:55 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2012-02-23 11:07 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2012-02-23 12:05 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2012-02-23 12:06 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2012-02-23 12:07 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2012-02-23 12:08 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2012-02-23 12:10 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2012-02-23 12:12 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2012-02-23 12:19 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2012-02-23 12:40 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2012-02-28 10:49 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2012-02-28 10:51 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2012-02-28 10:51 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2012-02-28 10:58 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2012-03-01 13:24 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2012-03-05 15:02 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2012-03-05 15:03 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2012-03-05 15:04 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2012-03-05 15:05 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2012-03-05 15:05 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2012-03-05 15:06 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2012-03-05 15:07 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2012-03-05 15:16 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2012-03-05 15:17 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2012-03-05 15:21 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2012-03-05 15:22 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2012-03-05 15:22 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2012-03-05 15:23 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2012-03-05 15:23 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2012-03-05 15:24 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2012-03-05 15:25 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2012-03-05 16:05 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2012-03-05 16:07 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2012-03-05 16:08 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2013-01-31 09:09 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2013-01-31 09:09 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2013-01-31 09:10 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2013-01-31 09:10 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2013-01-31 09:11 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2013-01-31 09:12 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2013-01-31 09:13 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2013-03-27 09:08 przez Administrator Systemu: usunięcie karty usług AB-01A
 • zmieniono 2013-04-09 07:36 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2013-04-25 12:29 przez Pieczyński Maciej
 • zmieniono 2013-07-30 11:00 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2013-07-30 11:01 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2013-07-30 11:02 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2013-07-30 11:03 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2013-08-07 08:38 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2013-10-10 10:33 przez Agata Tomaszewska
 • zmieniono 2013-10-10 11:17 przez Agata Tomaszewska
 • zmieniono 2014-05-14 12:45 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2014-05-14 12:46 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2015-03-26 13:02 przez Agata Tomaszewska
 • zmieniono 2015-05-25 10:12 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2015-05-25 10:14 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2015-05-25 10:14 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2015-06-19 13:03 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2015-06-19 13:04 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2015-10-01 11:41 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2015-10-02 13:46 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2015-10-27 08:26 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2015-10-27 08:28 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2015-10-27 08:29 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2015-10-27 08:35 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2015-10-27 08:38 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2015-10-27 08:40 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2015-10-27 08:42 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2015-10-27 08:43 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2015-10-27 08:44 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2015-10-27 08:45 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2015-10-27 08:48 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2015-10-27 08:49 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2015-10-27 08:56 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2015-10-27 12:32 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2017-01-10 09:32 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2017-01-16 12:39 przez Bartosz Kurek
 • zmieniono 2018-11-08 12:50 przez Bartosz Kurek
 • zmieniono 2019-03-29 10:07 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: edycja danych
 • zmieniono 2019-11-29 10:15 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja treści wg normy WCAG 2.1
 • zmieniono 2020-06-30 15:01 przez Pieczyński Maciej
 • zmieniono 2020-10-23 14:38 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: dodanie karty usług AB - 13
 • zmieniono 2020-12-14 12:36 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: usunięcie kolumny "Usługi udostępniane w wersji elektronicznej"
 • zmieniono 2020-12-14 12:37 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2021-02-01 15:08 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2021-02-01 15:15 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2021-02-02 11:10 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: dodanie kolumny e-usługa
 • zmieniono 2021-02-19 12:20 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2021-06-30 12:10 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2021-06-30 12:10 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2021-07-01 13:27 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2021-07-05 10:34 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: dodanie karty PB-1a
 • zmieniono 2021-07-05 11:25 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2021-07-05 13:23 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2021-07-05 14:13 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2021-07-06 09:23 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: dodanie karty PB-8
 • zmieniono 2021-07-12 13:44 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2021-07-13 11:43 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2021-07-13 11:55 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2021-07-13 11:57 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2021-08-16 10:05 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2021-08-19 11:54 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2021-10-21 13:46 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta techniczna
 • zmieniono 2022-01-10 15:24 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: dodanie karty AB-1b,
 • zmieniono 2022-01-10 15:38 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2022-01-10 15:39 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2022-01-12 11:13 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta edytorska

« wstecz

Banery