BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Usługi udostępniane
 w wersji elektronicznej
1. Uzyskanie zaświadczenia dotyczącego objęcia działki uproszczonym planem urządzania lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach. -
 2. Uzyskanie karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego. -
 3. Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb. -
 4. Zatwierdzenie projektu robót geologicznych. -
 5. Zatwierdzenie dokumentacji hydrogeologicznej, geologiczno-inżynierskiej i geologicznej złoża kopaliny. -
 6. Udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin. -
 7. Zgłaszanie projektu robót geologicznych obejmującego wiercenia w celu wykorzystania ciepła Ziemi. -
 8. Uzyskanie pozwolenia na emisję pyłów i gazów do powietrza w związku z eksploatacją instalacji. -
9. Przyjęcie zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko z uwagi na wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza. -
10. Przyjęcie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne. -
11. Uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, związanych z eksploatacją instalacji. -
12. Uzyskanie zezwolenia na zbieranie odpadów. -
13. Uzyskanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów. -
14. Decyzje związane z rekultywacją gruntów zdewastowanych lub zdegradowanych w wyniku działalności przemysłowej. -
15. Uzyskanie decyzji o wyłączeniu gruntów rolnych z produkcji. -
16. Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów na terenach będących własnością gmin, niebędących gruntami leśnymi. -
17. Rejestr zwierząt gatunków wymienionych w załącznikach A i B Rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi. -
18. Uzyskanie zezwolenia na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców. -
19. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie. -
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-02-23 13:24
 • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-30 15:06

Rejestr zmian

 • zmieniono 2012-02-23 13:28 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2012-02-23 13:33 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2012-02-23 13:34 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2012-02-23 13:34 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2012-02-23 13:35 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2012-02-23 13:44 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2012-02-23 13:57 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2012-02-23 13:59 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2012-02-23 13:59 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2012-02-23 14:00 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2012-02-23 14:00 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2012-02-23 15:06 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2012-02-28 11:22 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2012-02-28 11:23 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2012-02-28 11:27 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2012-02-28 11:27 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2012-02-28 11:28 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2012-02-28 11:30 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2012-02-28 11:38 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2012-03-05 16:44 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2012-03-26 15:05 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2012-03-26 15:07 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2012-03-26 15:08 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2012-03-27 10:46 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2013-01-22 10:55 przez Administrator Systemu: usunięcie kart WS-12 i WS-13
 • zmieniono 2013-01-22 11:32 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2013-01-23 11:49 przez Administrator Systemu: korekta
 • zmieniono 2013-01-30 10:40 przez Administrator Systemu: aktualizacja - pkt 12
 • zmieniono 2013-01-30 10:42 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2013-01-30 10:42 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2013-02-14 11:19 przez Administrator Systemu: korekta
 • zmieniono 2013-04-25 12:41 przez Pieczyński Maciej
 • zmieniono 2013-05-23 10:56 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2013-05-23 11:45 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2013-05-23 11:46 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2013-05-23 14:51 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2013-05-23 14:52 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2013-05-24 11:57 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2013-05-24 12:03 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2013-05-24 12:31 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2013-08-08 07:51 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2013-10-10 11:02 przez Agata Tomaszewska
 • zmieniono 2013-10-10 11:34 przez Agata Tomaszewska
 • zmieniono 2014-04-23 08:55 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2014-05-15 13:11 przez Administrator Systemu: korekta edytorska
 • zmieniono 2014-05-28 08:39 przez Administrator Systemu: usunięcie karty WŚ-26 pt.: Uzyskanie dotacji z budżetu Powiatu przez spółki wodne na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych.
 • zmieniono 2015-01-08 14:36 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: wyłączenie karty WŚ-06
 • zmieniono 2015-01-13 07:42 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: usunięcie karty WŚ-06
 • zmieniono 2015-03-26 12:34 przez Agata Tomaszewska
 • zmieniono 2015-04-24 08:10 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta
 • zmieniono 2015-04-24 08:13 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2015-04-24 08:14 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2015-04-24 08:15 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2015-05-19 09:22 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta
 • zmieniono 2015-05-19 09:23 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2015-05-19 09:24 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2015-05-19 09:27 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2015-05-25 10:59 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta
 • zmieniono 2015-05-25 11:02 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2015-07-08 13:19 przez Pieczyński Maciej
 • zmieniono 2015-07-08 14:07 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2015-07-08 14:08 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2015-07-29 11:18 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2015-09-17 08:49 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta edytorska
 • zmieniono 2015-09-17 08:51 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2015-09-17 08:52 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2015-09-17 08:54 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2015-09-17 08:54 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2015-09-22 09:13 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2015-09-22 09:14 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2015-09-22 12:18 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2015-09-22 12:43 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2015-09-22 13:01 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2015-09-22 13:22 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2015-09-22 13:29 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2015-09-23 08:13 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2015-09-23 08:14 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2015-09-23 08:25 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2015-09-23 08:39 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2015-09-23 08:47 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2015-09-23 08:59 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2015-09-23 09:15 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2015-09-23 13:03 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2015-09-23 13:22 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2015-09-24 12:15 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta
 • zmieniono 2015-10-05 09:30 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta
 • zmieniono 2015-10-05 09:31 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2015-10-05 09:32 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2015-10-27 12:40 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta
 • zmieniono 2016-01-18 14:21 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: dodanie karty WŚ-24
 • zmieniono 2016-01-19 07:59 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta
 • zmieniono 2016-07-06 08:48 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2016-07-06 08:48 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2016-07-06 08:49 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2017-01-16 14:56 przez Bartosz Kurek
 • zmieniono 2017-01-16 14:58 przez Bartosz Kurek : dodanie kolumny: Usługi udostępniane w wersji elektronicznej
 • zmieniono 2017-01-26 09:38 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2017-01-26 09:40 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta
 • zmieniono 2017-01-26 09:43 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2017-03-20 09:25 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: dodanie karty usług: WŚ-25
 • zmieniono 2017-03-20 09:26 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2017-03-20 09:27 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2018-01-02 11:24 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2018-01-02 14:16 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2018-01-25 12:46 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: zmiana w karcie usług WŚ-13
 • zmieniono 2018-01-30 08:45 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: usunięcie karty usług WŚ-12
 • zmieniono 2018-03-08 11:37 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2018-11-08 13:33 przez Bartosz Kurek
 • zmieniono 2018-11-08 13:37 przez Bartosz Kurek
 • zmieniono 2018-11-08 13:39 przez Bartosz Kurek
 • zmieniono 2019-01-14 14:12 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta
 • zmieniono 2019-01-15 11:31 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: usunięcie karty WŚ-23
 • zmieniono 2019-01-22 14:56 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2019-02-15 09:45 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: usunięcie karty usług WŚ-19,
 • zmieniono 2019-07-03 10:01 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja WCAG 2.0
 • zmieniono 2019-11-29 11:15 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja treści wg normy WCAG 2.1
 • zmieniono 2020-06-30 15:06 przez Pieczyński Maciej

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 51262
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2020-06-30 15:06
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-06 16:44