BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Nawigacja

Pokaż/ukryj menu

Treść strony

Uwaga!

Osoby posługujące się nowym dowodem osobistym bez informacji o adresie zameldowania zobowiązane są do podpisania oświadczenia o miejscu stałego pobytu.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mariola Kokocińska
  data wytworzenia: 2015-04-14
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2015-04-16 07:46

 UZYSKANIE ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI DO 16 ROKU ŻYCIA (PZ-01)


WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek o wydanie orzeczenia według wzoru dostępnego  w sekretariacie zespołu lub na stronie internetowej, wypełniony i podpisany  przez opiekuna prawnego, który przybędzie z dzieckiem na posiedzenie składu orzekającego,
 • oryginał zaświadczenia o stanie zdrowia wystawionego przez lekarza rodzinnego lub/ i specjalistę pod opieką którego znajduje się dziecko,

Załączniki

 • oryginały do wglądu dokumentów medycznych potwierdzających rozpoznanie schorzenia zasadniczego i współistniejącego wpisane przez lekarza w  zaświadczeniu o stanie zdrowia;
 • oryginał do wglądu książeczki zdrowia dziecka  z uzupełnionymi bilansami odpowiednimi do wieku dziecka;
 • oryginał odpisu skróconego aktu urodzenia (do wglądu).

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, 60-823 Poznań
Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności 
Złożenie dokumentów: parter pokój 031B
poniedziałek: w godz. 7.30-16.30.
wtorek - piątek: w godz. 7.30-14.30.
Wszelkie informacje w sprawach związanych ze złożeniem wniosku można uzyskać pod nr telefonu 61 8410 705 lub 704 w godz. 7.30-14.30. lub DROGĄ E-MAIL - aktywny formularz pod nazwą "ZADAJ PYTANIE"...


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
30 dni od daty złożenia kompletu dokumentów,  w szczególnych przypadkach do 60 dni.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wnioskodawca zawiadamiany jest listownie o posiedzeniu składu orzekającego, na które musi się stawić osobiście z dzieckiem.

Orzeczenie o niepełnosprawności wydawane jest w ciągu 14 dni od dnia badania.
Orzeczenie należy odebrać osobiście:
poniedziałek: w godz. 7.30-16.30.
wtorek - piątek: w godz. 7.30-14.30. W pokoju 08 w ustalonym terminie.

Osoby posiadające ważne orzeczenie - ponowny wniosek o wydanie orzeczenia mogą składać nie prędzej niż 30 dni przed upływem ważności orzeczenia.

Osoby posiadające ważne orzeczenie, u których lekarz prowadzący stwierdzi pogorszenie stanu zdrowia - ponowny wniosek mogą złożyć w każdym czasie,


OPŁATY
Brak.


TRYB ODWOŁAWCZY
Istnieje możliwość odwołania się od otrzymanego orzeczenia do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w terminie 14 dni od daty otrzymania orzeczenia, odwołanie składa się w pokoju 031B - bez opłat.


DODATKOWE INFORMACJE
I. Na podstawie zaświadczenia lekarza prowadzącego, w uzasadnionych przypadkach,  badanie może się odbyć w domu wnioskodawcy.
Nieprawidłowo wypełnione przez lekarza zaświadczenie o stanie zdrowia oraz brak pełnej dokumentacji medycznej potwierdzającej schorzenia opisywane w zaświadczeniu może być podstawą odmowy przyjęcia wniosku o ustalenie niepełnosprawności.

Dokumentami medycznymi potwierdzającymi schorzenia i leczenie są:
1. karty informacyjne leczenia szpitalnego i sanatoryjnego,
2. wyniki badań specjalistycznych, konsultacje i opinie leczących specjalistów,
3. aktualne wyniki badań laboratoryjnych, wyniki badań RTG, EKG, EEG, TK, MR

Uwaga! Wnioskodawca nie składa posiadanych zdjęć RTG wraz z wnioskiem o ustalenie niepełnosprawności, lecz przynosi ze sobą w dniu, w którym skład orzekający będzie rozpatrywał jego sprawę.

II. Osoby, które utraciły prawo posługiwania się kartą parkingową (orzeczenia wydane przed 30 czerwca 2014 roku), a posiadają ważne orzeczenie, w wypadku starania się o nową kartę parkingową, muszą OBOWIĄZKOWO dołączyć do wniosku "Oświadczenie" - załącznik


PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r.  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - tekst jednolity (j.t. Dz. U. 2016.2046 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie MGPIPS z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (j.t. Dz. U. 2015.1110)
 • Rozporządzenie   MPiPS   z  22 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób  w wieku do 16 roku życia (Dz. U. 2009.226.1829)
 • Rozporządzenie MPiPS z 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. 2012.17.162)

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2017-06-30

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mariola Kokocińska
  data wytworzenia: 22.06.2006
 • opublikował: Magdalena Krygier
  data publikacji: 2006-07-20 14:14
 • zmodyfikował: Bartosz Kurek
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-30 14:05

Wizytówka

Uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności do 16 roku życia

drukuj całą stronę

Stopka Strony

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.:
faks: 

(+48) 61 8 410-500
(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

 

Polityka Cookies

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek:      9:30-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Wydział Komunikacji
i Transportu:

poniedziałek:      9:00-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Powiatowy Zespół do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności:

poniedziałek:      7:30-16.30
wtorek - piątek:  7:30-14:30

Informacja telefoniczna
poniedziałek - piątek:  7:30-14:30

(więcej informacji...)

Ilość odwiedzin tej strony: 26008 ostatnia aktualizacja tej strony 2017-09-01 11:26 ostatnia aktualizacja w BIP 2018-06-22 10:36
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.