BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uwaga!

Osoby posługujące się nowym dowodem osobistym bez informacji o adresie zameldowania zobowiązane są do podpisania oświadczenia o miejscu stałego pobytu.

link do Rezerwacji wizyt


 UZYSKANIE ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI DO 16 ROKU ŻYCIA (PZ-01)


WYMAGANE DOKUMENTY

 • wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności, wypełniony i podpisany  przez opiekuna ustawowego, który przybędzie z dzieckiem na posiedzenie składu orzekającego,
 • oryginał zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia wystawionego przez lekarza, pod opieką którego znajduje się dziecko.

Załączniki

 • dokumenty medyczne potwierdzające rozpoznania schorzenia opisane przez lekarza w  zaświadczeniu lekarskim o stanie zdrowia - oryginały lub kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem (do wglądu),
 • książeczka zdrowia dziecka  z uzupełnionymi bilansami odpowiednimi do wieku dziecka - oryginał (do wglądu),
 • odpisu skrócony aktu urodzenia (do wglądu).

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, 60-823 Poznań
Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności 
Złożenie dokumentów: parter, pokój 08 i 022
poniedziałek: w godz. 7.30-16.30
wtorek - piątek: w godz. 7.30-14.30
Uwaga!
Obowiązuje system kolejkowy, co oznacza, że po przyjściu do urzędu należy pobrać bilet z określonej grupy usług:

 1. A. Składanie dokumentów:
  - wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności oraz o wskazaniach do ulg i uprawnień,
  - odwołania od orzeczenia,
  - wniosku o legitymację osoby niepełnosprawnej oraz wniosku o kartę parkingową,
  - uzupełnienia braków medycznych i formalnych do wniosku o wydanie orzeczenia.
 2. B. Odbiór dokumentów:
  - orzeczenia,
  - legitymacji,
  - odpisu orzeczenia.
 3. C. Inne.

Wszelkie informacje w sprawach związanych ze złożeniem wniosku można uzyskać pod nr telefonu 61 8410 705 lub 706, w godz. 7.30-14.30 lub e-mail: orzekanie@powiat.poznan.pl


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Miesiąc od daty złożenia kompletu dokumentów.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wnioskodawca zawiadamiany jest listownie o terminie posiedzenia składu orzekającego.

Orzeczenie o niepełnosprawności wydawane jest w ciągu 14 dni od daty posiedzenia składu orzekającego.
Odbiór orzeczenia: parter, pokój 08 i 022.
poniedziałek: w godz. 7.30-16.30
wtorek - piątek: w godz. 7.30-14.30

Orzeczenie odbiera wnioskodawca lub upoważniona przez niego osoba.


OPŁATY
Brak.


TRYB ODWOŁAWCZY
Istnieje możliwość odwołania się od otrzymanego orzeczenia do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w terminie 14 dni od daty odbioru decyzji, odwołanie składa się w pokoju 08 i 022 - bez opłat.


DODATKOWE INFORMACJE
I. Tryb orzekania bez osobistego stawiennictwa:

 1. O zaoczny tryb orzekania ubiegać się może opiekun dziecka z powodu długotrwałej i nierokującej poprawy choroby, uniemożliwiającej osobiste stawiennictwo dziecka,  potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim.
 2. Ostateczną decyzję o wydaniu orzeczenia bez badania podejmuje lekarz orzecznik na podstawie załączonej dokumentacji medycznej.
 3. Opiekun osoby ubiegającej się o zaoczny tryb orzekania wypełnia i załącza do wniosku informacje socjalno-społeczną dla dziecka.

załącznik „informacja socjalno-społeczna dla dziecka do 16 roku życia.”  (informacja_socjalno_spoleczna_dla_dziecka_do_16_rz.pdf)

II. Osoby niepełnosprawne, posługujące się nowym dowodem osobistym bez informacji o adresie zameldowania i osoby posiadające orzeczenie ustalające niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności wydane przez inny zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, które zmieniły miejsce zamieszkania, zobowiązane są złożyć oświadczenie o miejscu stałego pobytu.


PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r.  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - tekst jednolity.
 • Rozporządzenie MGPIPS z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
 • Rozporządzenie   MPiPS   z  22 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób  w wieku do 16 roku życia.
 • Rozporządzenie MPiPS z 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia.

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2019-12-20

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Adam Jarecki
  data wytworzenia: 2006-06-22
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-07-20 14:14
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-13 08:41

Wizytówka

Uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności do 16 roku życia

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 38829
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2020-07-31 14:51
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-10-23 15:16