BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Uwaga!

Osoby posługujące się nowym dowodem osobistym bez informacji o adresie zameldowania zobowiązane są do podpisania oświadczenia o miejscu stałego pobytu.


 UZYSKANIE ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI DO 16 ROKU ŻYCIA (PZ-01)


WYMAGANE DOKUMENTY

 • wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności, wypełniony i podpisany  przez opiekuna ustawowego, który przybędzie z dzieckiem na posiedzenie składu orzekającego,
 • oryginał zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia wystawionego przez lekarza, pod opieką którego znajduje się dziecko.

Załączniki

 • dokumenty medyczne potwierdzające rozpoznania schorzenia opisane przez lekarza w  zaświadczeniu lekarskim o stanie zdrowia - oryginały lub kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem (do wglądu),
 • książeczka zdrowia dziecka  z uzupełnionymi bilansami odpowiednimi do wieku dziecka - oryginał (do wglądu),
 • odpisu skrócony aktu urodzenia (do wglądu).

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, 60-823 Poznań
Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności 

Dokumenty należy przesłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Słowackiego 8, 60-823 Poznań

Wszelkie informacje w sprawach związanych ze złożeniem wniosku można uzyskać pod nr telefonu 61 8410-704, 705 lub 706, w godz. 7:30-14:30 lub e-mail: orzekanie@powiat.poznan.pl


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Miesiąc od daty złożenia kompletu dokumentów.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wnioskodawca zawiadamiany jest listownie o terminie posiedzenia składu orzekającego.

Orzeczenie o niepełnosprawności przesyłane jest wnioskodawcy drogą pocztową w ciągu 14 dni od daty posiedzenia składu orzekającego.


OPŁATY
Brak.


TRYB ODWOŁAWCZY
Istnieje możliwość odwołania się od otrzymanego orzeczenia do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w terminie 14 dni od daty odbioru decyzji, odwołanie należy przesłać pocztą.


DODATKOWE INFORMACJE

I. Z uwagi na epidemię COVID-19 posiedzenia składów orzekających odbywają się do odwołania bez udziału osoby orzekanej, w związku z tym opiekun prawny dziecka zobowiązany jest do wypełnienia poniższej informacji

załącznik „informacja socjalno-społeczna dla dziecka do 16 roku życia.” 

II. Osoby niepełnosprawne, posługujące się nowym dowodem osobistym bez informacji o adresie zameldowania i osoby posiadające orzeczenie ustalające niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności wydane przez inny zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, które zmieniły miejsce zamieszkania, zobowiązane są złożyć oświadczenie o miejscu stałego pobytu.


PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r.  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - tekst jednolity.
 • Rozporządzenie MGPIPS z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
 • Rozporządzenie   MPiPS   z  22 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób  w wieku do 16 roku życia.
 • Rozporządzenie MPiPS z 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia.

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2020-12-17

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Adam Jarecki
  data wytworzenia: 2006-06-22
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2006-07-20 14:14
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-25 14:27

Druki do pobrania:

link do Rezerwacji wizyt

 

Wizytówka

Uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności do 16 roku życia

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8410-500
faks:(+48) 61 8480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 47552
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2021-06-07 09:25
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-07-23 15:26