BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Nawigacja

Pokaż/ukryj menu

Treść strony


ZATWIERDZENIE DOKUMENTACJI HYDROGEOLOGICZNEJ, GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIEJ I GEOLOGICZNEJ ZŁOŻA KOPALINY (WŚ-05)


WYMAGANE DOKUMENTY

 • Pismo przekazujące do Starosty Poznańskiego dokumentacje, w celu jej zatwierdzenia.
 • 4 egzemplarze dokumentacji w formie papierowej i 4 egzemplarze dokumentacji w formie elektronicznej
 • W zależności od potrzeb – pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej działającej w imieniu wnioskodawcy.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Geolog Powiatowy.
Złożenie dokumentów: Kancelaria Starostwa, parter, pokój 002.
Odbiór dokumentów: listownie lub osobiście przez wnioskodawcę albo jego pełnomocnika,
III piętro, pok. 307.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
1 miesiąc, a w przypadkach skomplikowanych do 2 miesięcy.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydanie przez Starostę Poznańskiego decyzji administracyjnej zatwierdzającej dokumentację. W przypadku, gdy dokumentacja nie odpowiada wymaganiom prawa albo powstała w wyniku działań niezgodnych z prawem, organ odmawia jej zatwierdzenia.


OPŁATY
Opłatę skarbową w wysokości 10,00 zł należy uiścić w kasie Urzędu Miasta Poznania lub
u inkasenta albo przelewem na rachunek bankowy:
Miasto Poznań, Wydział Finansowy,
Oddział  Pozostałych Dochodów  Podatkowych  i Niepodatkowych,
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań;
konto PKO Bank Polski S.A.
94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

Lista lokalizacji punktów, w których można uiszczać opłatę skarbową.


TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Starosty Poznańskiego, w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.


DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowe informacje udzielane są w pok. 307 - III piętro,  tel. 61 8418-817. Dokumentacja musi być opracowana przez geologa z odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi.


PODSTAWA PRAWNA

 • Prawo geologiczne i górnicze z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. z 2017, poz. 2126 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie  dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. z 2016 r, poz. 2033).
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, z wyłączeniem złoża węglowodorów (Dz.U. z 2015 r., poz. 987).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.).

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2018-08-03

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Sibila
  data wytworzenia: 25.07.2006
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2006-07-24 14:25
 • zmodyfikował: Bartosz Kurek
  ostatnia modyfikacja: 2018-08-09 13:56

Wizytówka

ZATWIERDZENIE DOKUMENTACJI HYDROGEOLOGICZNEJ, GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIEJ I GEOLOGICZNEJ ZŁOŻA KOPALINY

drukuj całą stronę

Stopka Strony

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.:
faks: 

(+48) 61 8 410-500
(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

 

Polityka Cookies

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek:      9:30-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Wydział Komunikacji
i Transportu:

poniedziałek:      9:00-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Powiatowy Zespół do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności:

poniedziałek:      7:30-16.30
wtorek - piątek:  7:30-14:30

Informacja telefoniczna
poniedziałek - piątek:  7:30-14:30

(więcej informacji...)

Ilość odwiedzin tej strony: 2523 ostatnia aktualizacja tej strony 2018-08-09 13:56 ostatnia aktualizacja w BIP 2018-11-20 14:21
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.