BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony


ZATWIERDZENIE DOKUMENTACJI HYDROGEOLOGICZNEJ, GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIEJ I GEOLOGICZNEJ ZŁOŻA KOPALINY (WŚ-05)


WYMAGANE DOKUMENTY

 • Pismo przekazujące do Starosty Poznańskiego dokumentacje, w celu jej zatwierdzenia;
 • 4 egzemplarze dokumentacji w postaci papierowej oraz w 4 egzemplarzach w postaci elektronicznej na informatycznych nośnikach danych,
 • w zależności od potrzeb – pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej działającej w imieniu wnioskodawcy.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Geolog Powiatowy.
Złożenie dokumentów: Kancelaria Starostwa, parter, pokój 002.
Odbiór dokumentów: listownie lub osobiście przez wnioskodawcę albo jego pełnomocnika,
III piętro, pok. 307.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
1 miesiąc, a w przypadkach skomplikowanych do 2 miesięcy.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydanie przez Starostę Poznańskiego decyzji administracyjnej zatwierdzającej dokumentację. W przypadku, gdy dokumentacja nie odpowiada wymaganiom prawa albo powstała w wyniku działań niezgodnych z prawem, organ odmawia jej zatwierdzenia.


OPŁATY
Opłata skarbowa w wysokości 10,00 zł  może być wnoszona kartą płatniczą w Wydziale albo przelewem na rachunek bankowy:
Miasto Poznań, Wydział Finansowy,
Oddział  Pozostałych Dochodów  Podatkowych  i Niepodatkowych,
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań;
konto PKO Bank Polski S.A.
94 1020 4027 0000 1602 1262 0763


TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Starosty Poznańskiego, w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.


DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowe informacje udzielane są w pok. 307 - III piętro,  tel. 61 8418-817. Dokumentacja musi być opracowana przez geologa z odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi.


PODSTAWA PRAWNA

 • Prawo geologiczne i górnicze z dnia 9 czerwca 2011 r.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie  dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, z wyłączeniem złoża węglowodorów.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2020-01-23

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Sibila
  data wytworzenia: 2006-07-25
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2006-07-24 14:25
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-02 10:03

Druki do pobrania:

 • Wniosek (DOCX) 16.5kB
  (dodano: 2019-01-11 13:43, ostatnia modyfikacja: 2020-11-02 10:02)
 • Wniosek (PDF) 50.59kB
  (dodano: 2019-01-11 13:43, ostatnia modyfikacja: 2020-11-02 10:02)

Wizytówka

ZATWIERDZENIE DOKUMENTACJI HYDROGEOLOGICZNEJ, ZŁOŻA KOPALINY

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 3861
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2020-12-02 08:40
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-01-22 15:00