BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony


UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA HODOWANIE LUB UTRZYMYWANIE CHARTÓW RASOWYCH LUB ICH MIESZAŃCÓW (WŚ-21)


WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek o wydanie zezwolenia (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej).

Dodatkowe dokumenty:

 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej,
 • kopia zaświadczenia o szczepieniu przeciw wściekliźnie,
 • kopia rodowodu lub metryki,
 • inne dokumenty.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Referat ds. przyrody i leśnictwa.
Złożenie dokumentów: Kancelaria Starostwa, parter pokój 002. Informacje merytoryczne udzielane są przez pracownika referatu ds. przyrody i leśnictwa - II piętro, pok. 204A
tel. 61 8418- 809.
Odbiór dokumentów: listownie lub osobiście przez wnioskodawcę albo jego pełnomocnika,  II piętro, pokój 204A.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Jeden miesiąc, dwa miesiące, w przypadkach skomplikowanych.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Decyzja administracyjna - zezwolenie na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców.


OPŁATY
Opłata skarbowa w wysokości 82,00 zł  może być wnoszona kartą płatniczą w Wydziale albo przelewem na rachunek bankowy:
Miasto Poznań, Wydział Finansowy,Oddział  Pozostałych Dochodów  Podatkowych  i Niepodatkowych,
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań;
konto PKO Bank Polski S.A.
94 1020 4027 0000 1602 1262 0763


TRYB ODWOŁAWCZY
Stronie przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty Poznańskiego, w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.


DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowe informacje udzielane są przez pracownika referatu ds. przyrody i leśnictwa - II piętro, pok. 204A, tel. 61 8418- 809.

Klienci zainteresowani doręczeniem pisma w formie dokumentu elektronicznego poza wnioskiem (oraz innymi wskazanymi powyżej dokumentami) winni złożyć "Wniosek o doręczenie pisma w formie dokumentu elektronicznego" - pobierz wniosek.


PODSTAWA PRAWNA

 • Art. 10 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2019-12-30

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Sibila
  data wytworzenia: 2006-07-25
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-07-24 14:33
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-02 10:52

Druki do pobrania:

Wizytówka

Uzyskanie zezwolenia na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 4429
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2020-12-02 09:11
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-01-22 15:00