BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony


UZYSKANIE PRAWA JAZDY NA PODSTAWIE WYGENEROWANEGO PROFILU KANDYDATA NA KIEROWCĘ  (KT-26)


WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej),

Załączniki:

 • wyraźna aktualna i kolorowa fotografia o wym. 3,5 x 4,5 cm wykonana na jednolitym jasnym tle, przedstawiająca osobę w  pozycji frontalnej bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków,
 • orzeczenie psychologiczne potwierdzające brak przeciwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami o ile jest wymagane,
 • oryginał orzeczenia lekarskiego potwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, wydanego przez lekarza uprawnionego do badań kierowców,
 • oryginał pisemnej zgody rodziców lub opiekunów, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat,
 • kserokopia dotychczas posiadanego prawa jazdy (w przypadku rozszerzenia uprawnień do kierowania pojazdami),
 • w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika wymagany jest dokument stwierdzający  udzielenie pełnomocnictwa - wzór do pobrania

Na podstawie wyżej wymienionych dokumentów generowany jest profil Kandydata na Kierowcę dostępny przez ośrodek szkolenia i egzaminowania kierowców w formie elektronicznej. Informacje o profilu osoba zainteresowana otrzymuje niezwłocznie."

Do odbioru należy przedstawić:

 • oryginał dowodu osobistego,
 • dotychczas posiadane prawo jazdy do zwrotu (w przypadku rozszerzenia uprawnień do kierowania pojazdami).

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Złożenie dokumentów
: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, Wydział Komunikacji i Transportu ul. Jackowskiego 18.
Dostarczenie dowodu wpłaty i dowodu osobistego: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań. Wydział Komunikacji i Transportu, Referat ds. Wydawania Uprawnień do Kierowania Pojazdami, parter,  sala operacyjna, stanowiska nr 11 i 12.
Odbiór dokumentów: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań. Wydział Komunikacji i Transportu, Referat ds. Wydawania Uprawnień do Kierowania Pojazdami, parter, sala operacyjna, stanowisko nr 10.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
14 dni od daty skompletowania przez Urząd niezbędnych dokumentów.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Prawo jazdy wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej.


OPŁATY
Na konto: nazwa odbiorcy Starostwo Powiatowe w Poznaniu, nr konta 77103012470000000034916241, uiszcza się opłatę w wysokości 100,50 zł - w tym opłata komunikacyjna 100,00 zł oraz opłata ewidencyjna 0,50 zł. 

Opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł za udzielone pełnomocnictwo, należy uiścić w kasie Urzędu Miasta Poznania lub u inkasenta albo przelewem na rachunek bankowy: 
Miasto Poznań, Wydział Finansowy,
Oddział  Pozostałych Dochodów  Podatkowych  i Niepodatkowych,
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań;
konto PKO Bank Polski S.A.
94 1020 4027 0000 1602 1262 0763


TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji odmownej przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Poznańskiego


DODATKOWE INFORMACJE
Ważne, Po zdaniu egzaminu należy niezwłocznie dostarczyć do Starostwa Powiatowego w Poznaniu dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy oraz okazać oryginał dowodu osobistego lub oryginał zaświadczenia o zameldowaniu. Dostarczenie dowodu wpłaty jest warunkiem wysłania zamówienia na produkcję prawa jazdy do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.
Dodatkowe informacje dotyczące spraw związanych z otrzymaniem prawa jazdy można uzyskać w Punkcie Informacyjnym Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Poznaniu, lub pod numerem telefonu: 61 8410-603, 61 8410-658, 61 8410-600.
UWAGA
Na stronie internetowej:
https://info-car.pl/infocar/prawo-jazdy/sprawdz-status.html 
można sprawdzić, czy prawo jazdy jest do odbioru w urzędzie.


PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.
 • oraz przepisy wykonawcze.

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/AKTUALIZACJI

2019-06-17

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Taszarek Renata
  data wytworzenia: 2006-08-02
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2006-08-02 08:03
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-25 08:03

Druki do pobrania:

Wizytówka

Sprawy prowadzone przez Wydział Komunikacji i Transportu

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 99458
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2020-12-11 08:05
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-01-19 15:07