BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Banery

Treść strony


UZYSKANIE PROFILU KANDYDATA NA KIEROWCĘ UMOŻLIWIAJĄCEGO PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU KONTROLNEGO SPRAWDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE (KT-29)


WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek - wzór do pobrania

Załączniki:

 • wyraźna aktualna i kolorowa fotografia o wym. 3,5 x 4,5 cm wykonana na jednolitym jasnym tle, przedstawiająca osobę w  pozycji frontalnej bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków,

Do wglądu:

 • oryginał dowodu osobistego lub zaświadczenie o zameldowaniu
 • w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika wymagany jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa - wzór do pobrania.

UWAGA:

Jeżeli zostały cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami, prawo jazdy należy zwrócić do depozytu urzędu.

Do odbioru należy przedstawić:

 • oryginał dowodu osobistego lub zaświadczenie o zameldowaniu

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
Wydział Komunikacji i Transportu, Referat ds. Wydawania Uprawnień do Kierowania Pojazdami.
Złożenie i odbiór dokumentów: parter, pokój 023, tel.: 61 8410-605, 61 8410-735


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Profil kandydata na kierowcę wydawany jest niezwłocznie po złożeniu przez kierowcę wniosku wraz z wymaganymi załącznikami.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Informacja o wygenerowaniu profilu kandydata na kierowcę przekazywana jest osobie niezwłocznie.


OPŁATY
Brak

Opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł za udzielone pełnomocnictwo, należy uiścić w kasie Urzędu Miasta Poznania lub u inkasenta albo przelewem na rachunek bankowy: 
Miasto Poznań, Wydział Finansowy,
Oddział  Pozostałych Dochodów  Podatkowych  i Niepodatkowych,
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań;
konto PKO Bank Polski S.A.
94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

Lista lokalizacji punktów, w których można uiszczać opłatę skarbową.


DODATKOWE INFORMACJE
Sprawdzeniu kwalifikacji w formie egzaminu państwowego podlega osoba ubiegającą się o:

1) przywrócenie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdami silnikowymi lub tramwajem, cofniętego na okres przekraczający rok lub cofniętego w związku z utratą kwalifikacji,
2) zwrot zatrzymanego prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem, którego była pozbawiona na okres przekraczający rok.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 61 841-06-05, 61 841-07-35


PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U.z 2019 r., poz. 341 t.j. z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 t.j. z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.)
 • oraz przepisy wykonawcze.

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/AKTUALIZACJI
2019-06-17

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Taszarek Renata
  data wytworzenia: 02.08.2006
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-08-02 08:36
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2019-06-17 10:12

Wizytówka

Uzyskanie profilu kandydata na kierowcę umożliwiającego przystąpienie do egzaminu kontrolnego sprawdzającego kwalifikacje

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 31180
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2019-06-17 10:12
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-10-22 09:22