BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Nawigacja

Pokaż/ukryj menu

Treść strony


UZYSKANIE WPISU DO EWIDENCJI STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH ORAZ ZGŁOSZENIE ZMIAN W EWIDENCJI  (OP-03) 


WYMAGANE DOKUMENTY:  

    Załączniki:

 1. protokół z zebrania założycielskiego oraz uchwały: o powołaniu stowarzyszenia zwykłego, o wyborze przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie/zarządu/komisji rewizyjnej (w zależności od typu regulacji zawartych w regulaminie) i o uchwaleniu regulaminu stowarzyszenia,
 2. regulamin działalności
  (regulamin określa w szczególności nazwę stowarzyszenia zwykłego, cel lub cele, teren i środki działania, siedzibę, przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd, zasady dokonania zmian regulaminu działalności, sposób nabycia i utraty członkostwa, a także sposób rozwiązania stowarzyszenia zwykłego, jeżeli stowarzyszenie zwykłe zamierza posiadać zarząd oraz organ kontroli wewnętrznej, w regulaminie określa tryb wyboru, uzupełnienia składu, kompetencje ww. organów, warunki ważności uchwał zarządu oraz sposób reprezentowania stowarzyszenia, w szczególności zaciągania zobowiązań majątkowych),
 3. lista założycieli stowarzyszenia zwykłego, zawierającą ich imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli
  (co najmniej 3 osoby),
 4. imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członków zarządu (stowarzyszenie zamierzające posiadać zarząd, określa w regulaminie działalności tryb jego wyboru oraz uzupełniania składu, kompetencje, warunki ważności jego uchwał oraz sposób reprezentowania stowarzyszenia zwykłego, w szczególności zaciągania zobowiązań majątkowych),
 5. imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL członków organu kontroli wewnętrznej, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ,
 6. adres siedziby stowarzyszenia zwykłego.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
Wydział Organizacyjny.
Złożenie dokumentów: Kancelaria Starostwa, parter, pokój 002.
Informacje merytoryczne udzielane są przez pracowników wydziału - I piętro, pok. 135 (część "D")
kontakt:


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

7 dni od złożenia wniosku.
W przypadku, gdy wniosek zawiera braki, wnioskodawca zostanie wezwany do jego uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Termin na dokonanie wpisu liczy się wówczas od dnia uzupełnienia wniosku o wpis.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Dokonanie wpisu do ewidencji.


OPŁAT
Bez opłat.


TRYB ODWOŁAWCZY
Brak.


DODATKOWE INFORMACJE
1. 
W przypadku zmiany danych zamieszczonych w ewidencji stowarzyszenia zwykłe ma obowiązek złożyć, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zmianę danych, wniosek o zamieszczenie nowych danych w ewidencji. Do wniosku należy załączyć dokumenty stanowiące podstawę zmiany (np.: protokół z zebrania, podjęte uchwały, regulamin).

2. Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują przepisy umożliwiające przekształcenie stowarzyszeń zwykłych liczących co najmniej 7 członków, w stowarzyszenia rejestrowane w KRS.


PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r., poz. 210 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r.
  w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów (Dz.U z 2016 r. poz. 644)

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2018-08-08

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Skowrońska
  data wytworzenia: 25.07.2006
 • opublikował: Magdalena Krygier
  data publikacji: 2006-07-25 13:17
 • zmodyfikował: Bartosz Kurek
  ostatnia modyfikacja: 2018-08-08 13:35

Wizytówka

UZYSKANIE WPISU DO EWIDENCJI STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH

drukuj całą stronę

Stopka Strony

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.:
faks: 

(+48) 61 8 410-500
(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

 

Polityka Cookies

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek:      9:30-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Wydział Komunikacji
i Transportu:

poniedziałek:      9:00-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Powiatowy Zespół do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności:

poniedziałek:      7:30-16.30
wtorek - piątek:  7:30-14:30

Informacja telefoniczna
poniedziałek - piątek:  7:30-14:30

(więcej informacji...)

Ilość odwiedzin tej strony: 3365 ostatnia aktualizacja tej strony 2018-08-08 13:35 ostatnia aktualizacja w BIP 2018-09-25 15:32
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.