BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Nawigacja

Pokaż/ukryj menu

Treść strony

Uwaga!

Osoby posługujące się nowym dowodem osobistym bez informacji o adresie zameldowania zobowiązane są do podpisania oświadczenia o miejscu stałego pobytu.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mariola Kokocińska
  data wytworzenia: 2015-04-14
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2015-04-16 07:46

 UZYSKANIE ORZECZENIA O WSKAZANIACH  DO  ULG  I  UPRAWNIEŃ (PZ-04)


WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek o wydanie orzeczenia według wzoru dostępnego w sekretariacie zespołu lub na stronie internetowej - wypełniony i podpisany  przez osobę składającą wniosek oryginał  do wglądu i orzeczenie wydane przez inne organy orzecznicze (ZUS, KRUS, MON, MSWiA)

Załączniki:

 • oryginały do wglądu posiadanych dokumentów medycznych;

  Dokumentami medycznymi potwierdzającymi schorzenia i leczenie są:
  1. karty informacyjne leczenia szpitalnego i sanatoryjnego,
  2. wyniki badań specjalistycznych, konsultacje i opinie leczących specjalistów,
  3. aktualne wyniki badań laboratoryjnych, wyniki badań RTG, EKG, EEG, TK, MR
   
 • oryginał orzeczenia wydanego przez inne organy do wglądu.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, 60-823 Poznań
Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności 
Złożenie dokumentów: parter pokój 031B
poniedziałek: w godz. 7.30-16.30.
wtorek - piątek: w godz. 7.30-14.30. Wszelkie informacje w sprawach związanych ze złożeniem wniosku można uzyskać pod nr telefonu 61 8410 706 lub 704, 705 w godz. 7.30-14.30.
lub DROGĄ E-MAIL - aktywny formularz pod nazwą "ZADAJ PYTANIE"...


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
30 dni od daty złożenia kompletu dokumentów oraz uzupełnienia dokumentacji przez inne organy orzecznicze.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wnioskodawca zawiadamiany jest listownie o posiedzeniu składu orzekającego, na które musi się stawić osobiście.
Orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień, należy odebrać osobiście:
poniedziałek: w godz. 7.30-16.30.
wtorek - piątek: w godz. 7.30-14.30. w pokoju 08 w ustalonym terminie


OPŁATY
Brak.


TRYB ODWOŁAWCZY
Bez możliwości odwołania się.


DODATKOWE INFORMACJE
I. Orzeczenie wydawane jest jedynie dla osób, które posiadają ważne orzeczenie KIZ, KRUS, MON, MSWiA wydane przed 1 stycznia 1998 r. oraz orzeczenie Lekarza Orzecznika ZUS wydane po 1 stycznia 1998 r.

II. Osoby, które utraciły prawo posługiwania się kartą parkingową (orzeczenie wydane przed 30 czerwca 2014 roku), a posiadają ważne orzeczenie, w wypadku starania się o nową kartę parkingową, muszą OBOWIĄZKOWO dołączyć "Oświadczenie" - załącznik.


PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - tekst jednolity (j.t. Dz.U.2016.2046 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie MGPIPS z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. (j.t. Dz.U. z 2015.1110)

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2017-06-30
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mariola Kokocińska
  data wytworzenia: 18.07.2007
 • opublikował: Magdalena Krygier
  data publikacji: 2007-07-19 10:57
 • zmodyfikował: Bartosz Kurek
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-30 13:20

Wizytówka

Uzyskanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień

drukuj całą stronę

Stopka Strony

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.:
faks: 

(+48) 61 8 410-500
(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

 

Polityka Cookies

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek:      9:30-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Wydział Komunikacji
i Transportu:

poniedziałek:      9:00-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Powiatowy Zespół do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności:

poniedziałek:      7:30-16.30
wtorek - piątek:  7:30-14:30

Informacja telefoniczna
poniedziałek - piątek:  7:30-14:30

(więcej informacji...)

Ilość odwiedzin tej strony: 11653 ostatnia aktualizacja tej strony 2017-09-01 11:33 ostatnia aktualizacja w BIP 2018-06-22 10:36
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.