BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Nawigacja

Pokaż/ukryj menu

Treść strony

Uwaga!

Osoby posługujące się nowym dowodem osobistym bez informacji o adresie zameldowania zobowiązane są do podpisania oświadczenia o miejscu stałego pobytu.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mariola Kokocińska
  data wytworzenia: 2015-04-14
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2015-04-16 07:46

 UZYSKANIE ORZECZENIA O WSKAZANIACH  DO  ULG  I  UPRAWNIEŃ (PZ-04)


WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień - wypełniony i podpisany  przez wnioskodawcę;
 • orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów, niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, o których mowa w art. 62 oraz orzeczenie o których mowa w art. 5 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - oryginał (do wglądu).

Załączniki:

 • posiadane dokumenty medyczne - oryginały lub kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem (do wglądu).

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, 60-823 Poznań
Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności 
Złożenie dokumentów: parter pokój 031B
poniedziałek: w godz. 7.30-16.30.
wtorek - piątek: w godz. 7.30-14.30. Wszelkie informacje w sprawach związanych ze złożeniem wniosku można uzyskać pod nr telefonu 61 8410 705 lub 706 w godz. 7.30-14.30
lub e-mail: orzekanie@powiat.poznan.pl


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Miesiąc od dnia złożenia kompletu dokumentów oraz uzupełnienia dokumentacji przez inne organy orzecznicze.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wnioskodawca zawiadamiany jest listownie o terminie posiedzenia składu orzekającego, na które obowiązkowo  stawia się  osobiście.
Orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień wydane jest w ciągu 14 dni od daty posiedzenia składu orzekającego.

Odbiór orzeczenia: parter, pokój 08.
poniedziałek: w godz. 7.30-16.30
wtorek - piątek: w godz. 7.30-14.30

Orzeczenie odbiera wnioskodawca lub upoważniona przez niego osoba.


OPŁATY
Brak.


TRYB ODWOŁAWCZY
Bez możliwości.


DODATKOWE INFORMACJE

I. Orzeczenie wydawane jest jedynie dla osób, które posiadają ważne orzeczenie KRUS, oraz orzeczenie Lekarza Orzecznika ZUS wydane po 1 stycznia 1998 r.

II. Osoby, które utraciły prawo posługiwania się kartą parkingową (orzeczenie wydane przed 30 czerwca 2014 roku ), a posiadają ważne orzeczenie, w wypadku starania się o nową kartę parkingową, muszą OBOWIĄZKOWO dołączyć " Oświadczenie " - załącznik.


PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - tekst jednolity (j.t. Dz. U. 2018.511)
 • Rozporządzenie MGPIPS z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. (j.t. Dz. U. 2015.1110)

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2018-07-19
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mariola Kokocińska
  data wytworzenia: 18.07.2007
 • opublikował: Magdalena Krygier
  data publikacji: 2007-07-19 10:57
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2018-07-20 09:58

Wizytówka

Uzyskanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień

drukuj całą stronę

Stopka Strony

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.:
faks: 

(+48) 61 8 410-500
(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

 

Polityka Cookies

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek:      9:30-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Wydział Komunikacji
i Transportu:

poniedziałek:      9:00-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Powiatowy Zespół do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności:

poniedziałek:      7:30-16.30
wtorek - piątek:  7:30-14:30

Informacja telefoniczna
poniedziałek - piątek:  7:30-14:30

(więcej informacji...)

Ilość odwiedzin tej strony: 11991 ostatnia aktualizacja tej strony 2018-07-20 09:58 ostatnia aktualizacja w BIP 2018-09-21 15:21
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.