BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uwaga!

Osoby posługujące się nowym dowodem osobistym bez informacji o adresie zameldowania zobowiązane są do podpisania oświadczenia o miejscu stałego pobytu.


 UZYSKANIE ORZECZENIA O WSKAZANIACH  DO  ULG  I  UPRAWNIEŃ (PZ-04)


WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień - wypełniony i podpisany  przez wnioskodawcę;
 • orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów, niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, o których mowa w art. 62 oraz orzeczenie o których mowa w art. 5 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - oryginał (do wglądu).

Załączniki: dokumenty medyczne - oryginały lub kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem (do wglądu).


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, 60-823 Poznań
Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności 

Dokumenty należy przesłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Słowackiego 8, 60-823 Poznań

Wszelkie informacje w sprawach związanych ze złożeniem wniosku można uzyskać pod nr telefonu 61 8410-704, 705 lub 706, w godz. 7:30-14:30 lub e-mail: orzekanie@powiat.poznan.pl


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Miesiąc od dnia złożenia kompletu dokumentów oraz uzupełnienia dokumentacji przez inne organy orzecznicze.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wnioskodawca zawiadamiany jest listownie o terminie posiedzenia składu orzekającego.
Z uwagi na epidemię COVID-19 posiedzenia skłądów orzekających odbywają się do odwołania bez udziału osoby orzekanej.
Orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień przesyłane jest na odres wnioskodawcy drogą pocztową w ciągu 14 dni od daty posiedzenia składu orzekającego.


OPŁATY
Brak.


TRYB ODWOŁAWCZY
Brak możliwości.


DODATKOWE INFORMACJE

I. Orzeczenie wydawane jest jedynie osobom, które posiadają ważne orzeczenie KRUS lub orzeczenie Lekarza Orzecznika ZUS wydane po 1 stycznia 1998 r.

II. Osoby, które utraciły prawo posługiwania się kartą parkingową (orzeczenie wydane przed 30 czerwca 2014 roku ), a posiadają ważne orzeczenie, w wypadku starania się o nową kartę parkingową, muszą OBOWIĄZKOWO dołączyć  "Oświadczenie dot. karty parkingowej".
III. Osoby niepełnosprawne, posługujące się nowym dowodem osobistym bez informacji o adresie zameldowania i osoby posiadające orzeczenie ustalające niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności wydane przez inny zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, które zmieniły miejsce zamieszkania, zobowiązane są złożyć oświadczenie o miejscu stałego pobytu.


PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 • Rozporządzenie MGPIPS z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2020-12-17

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mariola Kokocińska
  data wytworzenia: 2007-07-18
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2007-07-19 10:57
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-22 10:20

Druki do pobrania:

link do Rezerwacji wizyt

 

Wizytówka

Uzyskanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8410-500
faks:(+48) 61 8480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 20388
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2021-06-07 09:57
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-08-05 14:10