BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Wydział Nieruchomości
1. Ustalenie odszkodowania za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne w trybie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
2. Ustalenie odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi gminne, powiatowe,  wojewódzkie i krajowe w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy  wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.
3. Ustalenie odszkodowania za nieruchomości zajęte pod realizację inwestycji drogowych  (gminnych i powiatowych) w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o  szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
4. Zezwolenie na zajęcie nieruchomości.
5. Wywłaszczenie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek samorządu  terytorialnego oraz ustalenie odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości.
6. Zwrot wywłaszczonej nieruchomości.
7. Zezwolenie na wykreślenie z księgi wieczystej wzmianek o wszczęciu postępowania  wywłaszczeniowego itp.
8. Naliczanie i aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.
9. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa w prawo  własności.
10. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo  własności tych gruntów.
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2012-02-21 11:38
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-14 12:53

Rejestr zmian

 • zmieniono 2012-02-21 11:38 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2012-02-23 11:09 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2012-02-23 11:10 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2012-02-23 11:44 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2012-02-23 11:46 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2012-02-23 11:47 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2012-02-28 11:02 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2012-02-28 11:05 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2012-02-28 11:08 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2012-02-28 11:08 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2012-02-28 11:09 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2012-02-28 11:11 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2012-02-28 11:11 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2012-02-29 10:52 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2012-02-29 12:59 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2012-03-05 16:35 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2012-03-05 16:36 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2012-03-05 16:37 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2012-03-05 16:38 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2013-04-25 12:36 przez Pieczyński Maciej
 • zmieniono 2013-08-07 08:47 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2013-08-07 08:48 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2013-11-18 15:42 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2013-11-18 15:42 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2013-11-18 15:43 przez Magdalena Krygier: aktualizacja nazwy karty usług GN-07
 • zmieniono 2014-05-14 13:03 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2014-05-14 13:04 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2014-05-14 13:07 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2015-03-26 12:46 przez Agata Tomaszewska
 • zmieniono 2015-05-25 10:39 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2015-09-15 08:36 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2015-09-15 08:38 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2015-09-15 08:39 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2015-09-15 08:40 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2015-09-15 08:42 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2015-10-27 09:09 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2015-10-27 09:09 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2015-10-27 09:11 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2015-10-27 12:35 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2018-11-08 13:32 przez Bartosz Kurek
 • zmieniono 2019-01-02 11:12 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: dodanie nowej karty usług: GN-10,
 • zmieniono 2019-11-29 10:55 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja treści wg normy WCAG 2.1
 • zmieniono 2020-12-14 12:52 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: usunięcie kolumny "Usługi udostępniane w wersji elektronicznej"
 • zmieniono 2020-12-14 12:53 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński

« wstecz

Banery