BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

OPINIOWANIE PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA (WD-04)


WYMAGANE DOKUMENTY
Wniosek Marszałka Województwa Wielkopolskiego wraz z projektem planu zagospodarowania przestrzennego województwa


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, 60-823 Poznań.
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej, I piętro, pok. 142
tel. 61 8410-796, 61 8410-562
Złożenie wniosku: Kancelaria Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego 18 (pok. 002) lub ul. Słowackiego 8 (pok. 030)
Odbiór dokumentów: Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu  w sprawie zaopiniowania projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa zostaje przesłana listem poleconym do Wnioskodawcy.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Termin ustalony przez wnioskodawcę, lecz nie krótszy niż 40 dni od otrzymania wniosku. Nieprzedstawienie stanowiska w wyznaczonym terminie uważa się za równoznaczne z zaopiniowaniem projektu.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Uchwałę Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie zaopiniowania projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa wydaje się po dokonaniu weryfikacji złożonych dokumentów i stwierdzeniu że wniosek spełnia przesłanki określone w aktach prawnych.


OPŁATY
Wniosek z załącznikami zgodnie z art. 7 pkt 2 i 3 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej nie podlega opłacie skarbowej.


TRYB ODWOŁAWCZY
W sprawie nie przysługuje odwołanie


DODATKOWE INFORMACJE
Projekt planu zagospodarowania przestrzennego województwa jest analizowany w zakresie zabezpieczenia własności oraz inwestycji celu publicznego Powiatu Poznańskiego


PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.


DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2019-01-04

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
    data wytworzenia: 2008-11-12
  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2008-11-13 10:05
  • zmodyfikował: Agata Poleska
    ostatnia modyfikacja: 2020-11-02 14:32

Wizytówka

Sprawy prowadzone przez Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8410-500
faks:(+48) 61 8480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 3691
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2020-12-01 07:53
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-05-06 18:34