BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Banery

Treść strony

Uwaga!

Osoby posługujące się nowym dowodem osobistym bez informacji o adresie zameldowania zobowiązane są do podpisania oświadczenia o miejscu stałego pobytu.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mariola Kokocińska
  data wytworzenia: 2015-04-14
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2015-04-16 07:46

 WYDANIE KARTY PARKINGOWEJ DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ (PZ-05)


WYMAGANE DOKUMENTY

1. Wniosek o wydanie karty parkingowej;
2.  Wpłata kwoty 21 złotych na miejscu;
3. 1 fotografia o wymiarach 35mmx45mm, odzwierciedlająca aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiającą tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami.
4. Do wglądu oryginał orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień wraz ze wskazaniem do wydania karty parkingowej.

Uwaga! Prawomocne orzeczenie to orzeczenie wobec którego upłynął termin do wniesienia odwołania.

Dla wniosków złożonych od 1 czerwca 2017 r. zgodnie z nowelizacją KPA (art. 127a) strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Wtedy orzeczenie staje się ostateczne i prawomocne.


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Poznaniu,
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
ul. Słowackiego 8, pokój 08, 61-823 Poznań,
Złożenie dokumentów: OSOBIŚCIE przez wnioskodawcę
poniedziałek:     w godz. 7.30-16.30.
wtorek - piątek: w godz. 7.30-14.30.
Wszelkie informacje w sprawach związanych ze złożeniem wniosku można uzyskać pod nr telefonu: 61 8 410-749, w godz. 7:30-14:30 lub e-mail: orzekanie@powiat.poznan.pl


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Miesiąc od dnia złożenia kompletu dokumentów.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Kartę należy odebrać osobiście po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość  ALBO przez ustanowionego pełnomocnika po okazaniu przez niego dokumentu potwierdzającego  jego tożsamość.


OPŁATY
Opłata w wysokości 21 zł.


TRYB ODWOŁAWCZY
Brak


DODATKOWE INFORMACJE

I. Wydawana karta parkingowa jest wystawiona na osobę niepełnosprawną. Korzystając z przywilejów wynikających z posiadania karty parkingowej, osoba niepełnosprawna może kierować pojazdem, lub może być wieziona przez innego kierowcę, innym pojazdem. Kierowca tego pojazdu, w momencie przewożenia osoby niepełnosprawnej przejmuje wszystkie przywileje właściciela karty.
II. Kartę parkingową wykładamy w przedniej części samochodu, stroną z numerem oraz datą ważności (a nie stroną ze zdjęciem).
III. Karta obowiązuje na terenie naszego kraju, oraz w krajach Unii Europejskiej.
Kierowca pojazdu oznakowanego tą kartą może parkować pojazd na miejscach parkingowych oznakowanych znakiem drogowym: na niebieskim tle wózek inwalidzki i tzw. koperta.
IV. Karta parkingowa uprawnia do niestosowania się do poniższych dziewięciu znaków drogowych:

Objaśnienia znaków:
B-1    – „zakaz ruchu w obu kierunkach”
B-3    – „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowych”
B-3a  – „zakaz wjazdu autobusów”
B-4    – „zakaz wjazdu motocykli”
B-10  – „zakaz wjazdu motorowerów”
B-35  – „zakaz postoju”
B-37  – „zakaz postoju w dni nieparzyste”
B-38  – „zakaz postoju w dni parzyste”
B-39  – „strefa ograniczonego postoju”

Karta parkingowa co do zasady nie zwalnia z opłat za parkowanie.


 PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2018 poz. 1990 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2013. 1446)
 • Ustawa z dnia 10 października 2014 r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2014. 1589)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (j.t. Dz. U. 2016. 1438)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 7 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz. U. 2015. 691)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie karty parkingowej oraz warunków dystrybucji blankietów kart parkingowych (Dz. U. 2014. 843)

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/AKTUALIZACJI
2019-08-26

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Adam Jarecki
  data wytworzenia: 2011.05.31
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2011-05-24 11:23
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-26 11:13

Wizytówka

Wydanie karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 47272
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2019-08-26 11:13
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-10-18 15:19