BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Nawigacja

Pokaż/ukryj menu

Treść strony

Uwaga!

Osoby posługujące się nowym dowodem osobistym bez informacji o adresie zameldowania zobowiązane są do podpisania oświadczenia o miejscu stałego pobytu.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mariola Kokocińska
  data wytworzenia: 2015-04-14
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2015-04-16 07:46

 WYDANIE KARTY PARKINGOWEJ DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ (PZ-05)


WYMAGANE DOKUMENTY

1. Wniosek o wydanie karty parkingowej;
2.  Wpłata kwoty 21 złotych na miejscu;
3. 1 fotografia o wymiarach 35mmx45mm, odzwierciedlająca aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiającą tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami.
4. Do wglądu oryginał orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień wraz ze wskazaniem do wydania karty parkingowej.

Uwaga! Prawomocne orzeczenie to orzeczenie wobec którego upłynął termin do wniesienia odwołania.

Dla wniosków złożonych od 1 czerwca 2017 r. zgodnie z nowelizacją KPA (art. 127a) strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Wtedy orzeczenie staje się ostateczne i prawomocne.


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Poznaniu,
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
ul. Słowackiego 8, pokój 08, 61-823 Poznań,
Złożenie dokumentów: OSOBIŚCIE przez wnioskodawcę
poniedziałek:     w godz. 7.30-16.30.
wtorek - piątek: w godz. 7.30-14.30.
Wszelkie informacje w sprawach związanych ze złożeniem wniosku można uzyskać pod nr telefonu: 61 8 410-749, w godz. 7:30-14:30 lub e-mail: orzekanie@powiat.poznan.pl


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Miesiąc od dnia złożenia kompletu dokumentów.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Kartę należy odebrać osobiście po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość  ALBO przez ustanowionego pełnomocnika po okazaniu przez niego dokumentu potwierdzającego  jego tożsamość.


OPŁATY
Opłata w wysokości 21 zł.


TRYB ODWOŁAWCZY
Brak


DODATKOWE INFORMACJE

I. Wydawana karta parkingowa jest wystawiona na osobę niepełnosprawną. Korzystając z przywilejów wynikających z posiadania karty parkingowej, osoba niepełnosprawna może kierować pojazdem, lub może być wieziona przez innego kierowcę, innym pojazdem. Kierowca tego pojazdu, w momencie przewożenia osoby niepełnosprawnej przejmuje wszystkie przywileje właściciela karty.
II. Kartę parkingową wykładamy w przedniej części samochodu, stroną z numerem oraz datą ważności (a nie stroną ze zdjęciem).
III. Karta obowiązuje na terenie naszego kraju, oraz w krajach Unii Europejskiej.
Kierowca pojazdu oznakowanego tą kartą może parkować pojazd na miejscach parkingowych oznakowanych znakiem drogowym: na niebieskim tle wózek inwalidzki i tzw. koperta.
IV. Karta parkingowa uprawnia do niestosowania się do poniższych dziewięciu znaków drogowych:

Objaśnienia znaków:
B-1    – „zakaz ruchu w obu kierunkach”
B-3    – „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowych”
B-3a  – „zakaz wjazdu autobusów”
B-4    – „zakaz wjazdu motocykli”
B-10  – „zakaz wjazdu motorowerów”
B-35  – „zakaz postoju”
B-37  – „zakaz postoju w dni nieparzyste”
B-38  – „zakaz postoju w dni parzyste”
B-39  – „strefa ograniczonego postoju”

Karta parkingowa co do zasady nie zwalnia z opłat za parkowanie.


 PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2017. poz. 1260).
 • Ustawa z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2012. 1448 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 10 października 2014 r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2014. 1589)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (j.t. Dz. U. 2016. 1438)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 7 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz. U. 2015. 691)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie karty parkingowej oraz warunków dystrybucji blankietów kart parkingowych (Dz. U. 2014. 843)

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/AKTUALIZACJI
2018-07-19

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Adam Jarecki
  data wytworzenia: 2011.05.31
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2011-05-24 11:23
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2018-07-20 10:02

Wizytówka

Wydanie karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej

drukuj całą stronę

Stopka Strony

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.:
faks: 

(+48) 61 8 410-500
(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

 

Polityka Cookies

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek:      9:30-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Wydział Komunikacji
i Transportu:

poniedziałek:      9:00-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Powiatowy Zespół do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności:

poniedziałek:      7:30-16.30
wtorek - piątek:  7:30-14:30

Informacja telefoniczna
poniedziałek - piątek:  7:30-14:30

(więcej informacji...)

Ilość odwiedzin tej strony: 41669 ostatnia aktualizacja tej strony 2018-07-20 10:02 ostatnia aktualizacja w BIP 2018-11-09 14:43
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.