BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uwaga!

Osoby posługujące się nowym dowodem osobistym bez informacji o adresie zameldowania zobowiązane są do podpisania oświadczenia o miejscu stałego pobytu.


 WYDANIE KARTY PARKINGOWEJ DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ (PZ-05)


Uwaga !

W związku z zaleceniem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 kwietnia 2020 r., w nawiązaniu do art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczegółowych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020, poz. 374) Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu będzie przyjmował i rozpatrywał wnioski o wydanie karty parkingowej przesłane pocztą bez wymogu złożenia własnoręcznego podpisu w obecności przewodniczącego lub pracownika administracyjnego w siedzibie zespołu i wysyłał karty parkingowej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru przez operatora pocztowego.

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Wniosek o wydanie karty parkingowej, opatrzony własnoręcznym podpisem osoby zainteresowanej (pole nr 23) oraz wzorem podpisu, który należy złożyć w środku ramki na stronie 3 (pole nr 48);
 2. Potwierdzenie kwoty 21 złotych na wskazane konto:
  31 1030 1247 0000 0000 3491 6002 (tytułem opłaty za wydanie karty parkingowej).
  Opłaty można dokonać za pomocą przelewu internetowego, w banku lub za pośrednictwem operatora pocztowego,
 3. Zgoda na przesłanie karty parkingowej pocztą: Załącznik - treść zgody
 4. 1 fotografia o wymiarach 35mm x 45mm, odzwierciedlająca aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiająca tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami;
 5. Oryginał orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień wraz ze wskazaniem do wydania karty parkingowej - do wglądu.

Uwaga! Orzeczenie prawomocne to orzeczenie wobec, którego upłynął termin do wniesienia odwołania, czyli 14 dni licząc od daty odbioru orzeczenia.

Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Orzeczenie staje się ostateczne i prawomocne w chwili złożenia pisemnego oświadczenia w tym zakresie.
Oświadczenie o zrzeczeniu się do wniesienia odwołania.


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Poznaniu,
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Dokumenty należy przesłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Słowackiego 8, 60-823 Poznań

Wszelkie informacje w sprawach związanych ze złożeniem wniosku można uzyskać pod nr telefonu 61 8410-704, 705 lub 706, w godz. 7:30-14:30 lub e-mail: orzekanie@powiat.poznan.pl


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
30 dni od dnia złożenia kompletu dokumentów.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Karta parkingowa zostanie przesłana na adres wnioskodawcy za pośrednictwem operatora pocztowego.


OPŁATY
Opłata w wysokości 21 zł.


TRYB ODWOŁAWCZY
Brak możliwości.


DODATKOWE INFORMACJE

I. Karta parkingowa wystawiana jest na osobę niepełnosprawną. Korzystając z przywilejów wynikających z posiadania karty parkingowej, osoba niepełnosprawna może kierować pojazdem, lub może być wieziona przez innego kierowcę, innym pojazdem. Kierowca tego pojazdu, w momencie przewożenia osoby niepełnosprawnej przejmuje wszystkie przywileje właściciela karty.

II. Kartę parkingową wykładamy w przedniej części samochodu, stroną z numerem oraz datą ważności (a nie stroną ze zdjęciem).

III. Karta obowiązuje na terenie naszego kraju, oraz w krajach Unii Europejskiej.

Kierowca pojazdu oznakowanego tą kartą może parkować pojazd na miejscach parkingowych oznakowanych znakiem drogowym: na niebieskim tle wózek inwalidzki i tzw. koperta.

IV. Karta parkingowa uprawnia do niestosowania się do poniższych dziewięciu znaków drogowych:

Objaśnienia znaków:
B-1    – „zakaz ruchu w obu kierunkach”
B-3    – „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowych”
B-3a  – „zakaz wjazdu autobusów”
B-4    – „zakaz wjazdu motocykli”
B-10  – „zakaz wjazdu motorowerów”
B-35  – „zakaz postoju”
B-37  – „zakaz postoju w dni nieparzyste”
B-38  – „zakaz postoju w dni parzyste”
B-39  – „strefa ograniczonego postoju”


 PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.
 • Ustawa z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.
 • Ustawa z dnia 10 października 2014 r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 7 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie karty parkingowej oraz warunków dystrybucji blankietów kart parkingowych.

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/AKTUALIZACJI
2020-12-17

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Adam Jarecki
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2011-05-24 11:23
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-22 11:24

Druki do pobrania:

link do Rezerwacji wizyt

Wizytówka

Wydanie karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 57845
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2020-12-22 11:24
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-01-19 15:07