BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Nawigacja

Pokaż/ukryj menu

Treść strony


Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 17 kwietnia 2018 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie/rozbudowie drogi powiatowej nr 2389P Głuchowo-Chomęcice gmina Komorniki, powiat poznański. (WD.6740.21.2018.)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor informacji: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-04-19 08:01

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Starosty Poznańskiego z dnia 15.12.2016 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2410 P na odcinku Węzeł Kleszczewo (S5) - Gowarzewo-Zalasewo (do skrzyżowania z ul. Olszynową), gmina Kleszczewo, Kostrzyn i Swarzędz, powiat poznański, województwo wielkopolskie" uchylonej w części decyzją Wojewody Wielkopolskiego nr IR-III7821.5.2017.4 z dnia 28.06.2017 r. a w pozostałej części utrzymującej w mocy, w związku z istotnym odstępstwem od zatwierdzonego projektu budowlanych oraz liniach rozgraniczających teren na odcinku od km. 6+133,39 do 6+304,00. (WD.6740.45.2016)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor informacji: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-04-16 09:27

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na budowę ulicy Lipowej i Topolowej w Koziegłowach, gmina Czerwonak. (WD.6740.25.2018.)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor informacji: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-04-16 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 12 kwietnia 2018 roku, o wydaniu decyzji Starosty Poznańskiego nr 7/2018  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie/rozbudowie drogi powiatowej nr 2407P Koziegłowy-Swarzędz (ul. Poznańska) na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 196 (ul. Gdyńska) do ul. Gen. St. Taczaka w miejscowości Koziegłowy, z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności. (WD.6740.5.2018)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 

 • autor informacji: Joanna Kostrzewska
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-04-16 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie wydania decyzji pozwolenia na przebudowę ulicy Dolne Chyby i ulicy Szkolnej w miejscowości Chyby, gmina Tarnowo Podgórne, wraz ze zjazdami do posesji przyległych, chodnikiem,  kanalizą deszczową, obręb Chyby, gmina Tarnowo Podgórne.  (AB.6740.18.109.2018.IV)
Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-04-12 07:44

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 4 kwietnia 2018 roku, dot. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na rozbudowę ul. Sportowej w Kleszczewie wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem. (WD.6740.1.2018)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor informacji: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-04-09 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 4 kwietnia 2018 roku, dot. zakończenia postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Poznańskiej w Chomęcicach na odcinku zabudowy mieszkaniowej od strony m. Rosnowo wraz z budową kanalizacji deszczowej; droga powiatowa. (WD.6740.3.2018)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor informacji: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-04-09 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 5 kwietnia 2018 roku dotycząca wszczęcia postępowania w sprawie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na budowę ulicy Ogrodowej, Zacisze w Miękowie, gmina Czerwonak. (WD.6740.20.2018.)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor informacji: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-04-06 10:44

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 5 kwietnia 2018 roku w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę ulicy 27 Grudnia w Tarnowie Podgórnym, gmina Tarnowo Podgórne, wraz ze zjazdami do posesji przyległych, chodnikiem, ścieżką rowerową, peronami przystankowymi, kanalizą deszczową, oświetleniem drogowym, obręb Tarnowo Podgórne.  (AB.6740.18.134.2018.IV)
Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej

 • autor informacji: Jan Kędziora
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-04-06 07:42

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego o wniesieniu odwołania, od decyzji Starosty Poznańskiego z dnia 27 lutego 2018 r. nr 4/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa pasa drogowego ul. Dworcowej w m. Złotniki, gmina Suchy Las, polegającej na budowie chodnika, drogi rowerowej oraz ciągu pieszo-rowerowego na doc. od km 0+673 do ul. Łagiewnickiej", powiat poznański, woj. wlkp z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności. (WD.6740.2.2018)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor informacji: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-04-03 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego o wniesieniu odwołania od decyzji Starosty Poznańskiego nr 2/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej (ul. Przemysłowej) w Zakrzewie, gmina Dopiewo z rygorem natychmiastowej wykonalności. (WD.6740.53.2017)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor informacji: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-03-21 09:46

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na przebudowę ulicy Pułaskiego w Puszczykowie polegającą na budowie drogi z odwodnieniem wraz z przebudową chodnika. (WD.6740.14.2018.EK)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor informacji: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-03-19 12:41

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 15 marca 2018 roku, o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Langego w Puszczykowie na odcinku od ulicy Kasprowicza do ulicy Brzozowej. (WD.6740.7.2018.EK)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor informacji: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-03-19 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 14 marca 2018 roku, o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie/rozbudowie drogi powiatowej nr 2407P Koziegłowy-Swarzędz (ul. Poznańska) na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 196 (ul. Gdyńska) do ul. Gen. St. Taczaka w miejscowości Koziegłowy. (WD.6740.5.2018)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor informacji: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-03-13 10:38
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2018-03-13 10:38

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 12 marca 2018 roku o wydaniu dnia 12.03.2018 r. postanowienia prostującego decyzję Starosty Poznańskiego nr 3/2018 z dnia 14 lutego 2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa ulicy Tulipanowej w m. Złotniki, gmina Suchy Las", powiat poznański, woj. wielkopolskie, z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności. (WD.6740.59.2017)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor informacji: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-03-14 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego dot. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie/rozbudowie drogi powiatowej nr 2393P polegającej na budowie ścieżki rowerowej w ramach projektu pn: "Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina". (WD.6740.4.2018)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor informacji: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-03-12 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 8 marca 2018 roku, dotyczące zakończenia postępowania dowodowego w sprawie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na rozbudowę ul. Sportowej w Kleszczewie wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem. (WD.6740.1.2018)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor informacji: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-03-09 11:10
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2018-03-09 11:10

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 1 marca 2018 roku, o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Poznańskiej w Chomęcicach na odcinku zabudowy mieszkaniowej od strony m. Rosnowo wraz z budową kanalizacji deszczowej; droga powiatowa. (WD.6740.3.2018)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor informacji: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-03-06 07:48

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 5 marca 2018 roku o wydaniu dnia 27.02.2018 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 4/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa pasa drogowego ul. Dworcowej w m. Złotniki, gmina Suchy Las, polegającej na budowie chodnika, drogi rowerowej oraz ciągu pieszo-rowerowego na doc. od km 0+673 do ul. Łagiewnickiej". (WD.6740.2.2018)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej


Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 14 lutego 2018 roku o wydaniu dnia 14.02.2018 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 3/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa ulicy Tulipanowej w m. Złotniki, gmina Suchy Las", powiat poznański, woj. wielkopolskie. (WD.6740.59.2017)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor informacji: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-02-16 10:28

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 9 lutego 2018 roku, o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie/rozbudowie drogi powiatowej nr 2393P polegającej na budowie ścieżki rowerowej w ramach projektu pn: "Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina". (WD.6740.4.2018)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor informacji: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-02-13 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 5 lutego 2018 roku, o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie pasa drogowego ul. Dworcowej w miejscowości Złotniki, gmina Suchy Las. (WD.6740.2.2018)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor informacji: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-02-07 07:37

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 29 stycznia 2018 roku o wydaniu dnia 24 stycznia 2018 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 2/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej (ul. Przemysłowej) w Zakrzewie, gmina Dopiewo. (WD.6740.53.2017)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor informacji: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-01-31 09:05

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 24 stycznia 2018 roku, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Sportowej w Kleszczewie wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem. (WD.6740.1.2018)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor informacji: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-01-29 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 16 stycznia 2018 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Tulipanowej w Złotnikach, gmina Suchy Las. (WD.6740.59.2017)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor informacji: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-01-17 11:19

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 11 stycznia 2018 roku o wydaniu dnia 9 stycznia 2018 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 1/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej ul. Dębowej w Dębogórze, powiat poznański, woj. wielkopolskie. (WD.6740.52.2017)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor informacji: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-01-16 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 8 stycznia 2018 roku o wydaniu dnia 2 stycznia 2018 r. postanowienia prostującego decyzję Starosty Poznańskiego z dnia 18.10.2010 r. nr 29/2010 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na przebudowę ul. Krasickiego i ul. Staszica w Kórniku, gmina Kórnik, powiat poznański, woj. wielkopolskie. (WD.7332-3-46/10)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor informacji: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-01-15 00:00

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 3 stycznia 2018 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej (ul. Przemysłowej) w Zakrzewie, gmina Dopiewo. (WD.6740.53.2017)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor informacji: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-01-08 11:54

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 4 stycznia 2018 roku o wydaniu dnia 29 grudnia 2017 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 37/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ul. Stefańskiego na odc. od ul. Poziomkowej do ul. Szkółkarskiej w Suchym Lesie - droga gminna, powiat poznański, woj. wielkopolskie z rygorem natychmiastowej wykonalności. (WD.6740.49.2017)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor informacji: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-01-08 11:44

drukuj całą stronę

Stopka Strony

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.:
faks: 

(+48) 61 8 410-500
(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

 

Polityka Cookies

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek:      9:30-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Wydział Komunikacji
i Transportu:

poniedziałek:      9:00-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Powiatowy Zespół do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności:

poniedziałek:      7:30-16.30
wtorek - piątek:  7:30-14:30

Informacja telefoniczna
poniedziałek - piątek:  7:30-14:30

(więcej informacji...)

Ilość odwiedzin tej strony: 14897 ostatnia aktualizacja tej strony 2018-04-19 08:02 ostatnia aktualizacja w BIP 2018-04-20 14:54
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.