BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony


Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 16 stycznia 2020 r. o wydaniu dnia 16 stycznia 2020r. postanowienia Starosty Poznańskiego o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji Starosty Poznańskiego nr 37/2019 z dnia 23 września 2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Dopiewo - budowa chodnika w ciągu ul. Ks. Majcherka od ul. Stawnej do ul. Wiosennej” (WD.6740.60.2019.MA).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2020-01-23 15:07

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 7 stycznia 2020 r. o wydaniu dnia 7 stycznia 2020 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 1/2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Cisowej w Gruszczynie, gmina Swarzędz z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności WD.6740.84.2019.ST.

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2020-01-23 15:04

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 23 stycznia 2020 roku o prawie zapoznania się z aktami sprawy wydania pozwolenia na budowę  ulicy Zbożowej w Tarnowie Podgórnym.  (AB.6740.18.731.2019.IV)
Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jan Kędziora
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2020-01-23 14:52

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 22 stycznia 2020 r., dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Szkolnej, Braterskiej i Błękitnej w Paczkowie, gm. Swarzędz, znak sprawy: WD.6740.92.2019.ST.

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2020-01-22 15:32

Obwieszczenie

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13.01.2020, dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie uchylenia ostatecznej decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30.05.2016 r. (znak:IR-III.7821.15.2015.4) uchylającej częściowo decyzję Starosty Poznańskiego Nr 8/2015 z dnia 27.10.2015 r. (znak: WD.6740.18.2015.EK) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej polegającej na rozbudowie pasa drogowego drogi gminnej ul. Wierzbowej w Wysogotowie na odcinku od ul. Skórzewskiej do ul. Długiej i budowę kanalizacji deszczowej, powiat poznański, województwo wielkopolskie i orzekającej w zakresie uchylenia, a w pozostałej części utrzymującej zaskarżoną decyzję w mocy.

Wojewoda Wielkopolski

 • autor lub odpowiedzialny za treść: z up. Wojewody Wielkopolskiego Marcin Karpiński
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2020-01-17 15:24

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 14 stycznia 2020 roku w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę  ulicy Zbożowej w Tarnowie Podgórnym.  (AB.6740.18.731.2019.IV)
Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlane

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jan Kędziora
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2020-01-15 11:30

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 14 stycznia 2020 r., dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Słowackiego w Luboniu, WD.6740.87.2019.ST.

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
  data wytworzenia: 2020-01-15
 • opublikował: Przybylska Julia

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 13 stycznia 2020 r., dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa ul. Lipowej w m. Swadzim” WD.6740.100.2019.MA.

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
  data wytworzenia: 2020-01-15
 • opublikował: Przybylska Julia

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 13 stycznia 2020 r., dotyczące korekty wniosku na podstawie którego wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej na odcinku od ul. Klonowej do działki 79/234 w m. Baranowo WD.6740.97.2019.MA.

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
  data wytworzenia: 2020-01-15
 • opublikował: Przybylska Julia

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 13 stycznia 2020 r., dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ścieżki rowerowej w ciągu dróg powiatowych nr 2465P i 2469P w m. Drużyna wraz z przebudową drogi (WD.6740.99.2019.EK.).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
  data wytworzenia: 2020-01-15
 • opublikował: Przybylska Julia

Obwieszczenie

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 09.01.2020 r., dotyczące zakończenia postępowania dowodowego w toku postępowania administracyjnego w sprawie odwołania od decyzji Starosty Poznańskiego z dnia 27.12.2018 r. nr 35/2018 (WD.6740.47.2018) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Wierzbowej w Rokietnicy od ul. Miłej do skrzyżowania z ul. Obornicką, gmina Rokietnica, znak: IR-III.7821.3.2019.4.

Wojewoda Wielkopolski

 • autor lub odpowiedzialny za treść: z up. Wojewody Wielkopolskiego Marcin Karpiński
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2020-01-14 13:57

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 18 grudnia 2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej na odcinku od ul. Klonowej do działki 79/234 w m. Baranowo WD.6740.97.2019.MA.

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
  data wytworzenia: 2019-12-23
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2020-01-14 09:27

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 18 grudnia 2019 r., dotyczące wydania dnia 5 grudnia 2019 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 51/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie nowego i rozbiórce istniejącego wiaduktu drogowego nad linią kolejową nr 356 Poznań Wschód – Bydgoszcz Główna w pasie drogi powiatowej nr 2393P ul. Gnieźnieńska w m. Murowana Goślina z rygorem natychmiastowej wykonalności (WD.6740.70.2019.EK).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
  data wytworzenia: 2019-12-23
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2020-01-14 09:27

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 20 grudnia 2019 r., dotyczące wydania dnia 18 grudnia 2019 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 53/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 2497P Buk-  Szewce - budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2497P Buk-Szewce odc.  od km 0+ 015,57 do km 1+ 315,00 i włączenie na skrzyżowaniu w km 2+214,77 z rygorem natychmiastowej wykonalności (WD.6740.82.2019.EK).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
  data wytworzenia: 2019-12-23
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2020-01-14 09:27

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 8 stycznia 2020 r., dotyczące zakończenia postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi w Trzaskowie (ulica bez nazwy) pomiędzy ul. Golfową a ul. Wypoczynkową WD.6740.78.2019.EK.

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
  data wytworzenia: 2020-01-13
 • opublikował: Przybylska Julia

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 8 stycznia 2020 r., dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Starosty Poznańskiego z dnia 07 października 2019 r. nr 41/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Budowie ulicy Górków w Swarzędzu” (znak: WD.6740.10.2019.MA), w zakresie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości 412/1 obr. Swarzędz w miejsce nieistniejącej na dzień wydania decyzji działki nr ewid. 412 obr. Swarzędz i uchylenia projektu podziału działki nr ewid. 412 obr. Swarzędz, oraz w sprawie działki 418/4 obręb Swarzędz.

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2020-01-10 13:48

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 02 stycznia 2020 r. o wydaniu dnia 20 grudnia 2019 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 54/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Zygmunta Grudzińskiego w Swarzędzu i Jasiniu oraz ulicy Pszennej w Łowęcinie rygorem natychmiastowej wykonalności (WD.6740.85.2018.EK).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
  data wytworzenia: 2020-01-07
 • opublikował: Przybylska Julia

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 21961
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2020-01-23 15:08
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-01-23 15:08