BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony


Obwieszczenie

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27.05.2020 r., dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Starosty Poznańskiego Nr 4/2019 z dnia 31.01.2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Witkowej w Rokietnicy, na wniosek pana Stanisława Wiśniewskiego, z dnia 20.02.2020 r., przekazany przez Starostę Poznańskiego wraz z aktami sprawy pismem z dnia 10.04.2020 r. (data wpływu: 16.04.2020.r.), IR-III.7821.8.2020.4

Wojewoda Wielkopolski

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Wojewody Wielkopolskiego Paulina Iracka
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2020-06-01 14:20

Obwieszczenie

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21.05.2020 r. o zakończeniu postępowania dowodowego w toku postępowania administracyjnego w sprawie odwołania od decyzji odwołania od decyzji Starosty Poznańskiego Nr 37/2019 z dnia 23.09.2019 r. (znak: WD.6740.60.2019.MA) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie chodnika w ciągu ul. Ks. Majcherka od ul. Stawnej do ul. Wiosennej, gmina Dopiewo, i przystąpieniu do rozpatrywania zgromadzonego materiału dowodowego w celu ustalenia treści rozstrzygnięcia, IR-III.7821.13.2019.4

Wojewoda Wielkopolski

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2020-06-01 10:25

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 27 maja 2020 r., o braku możliwości załatwienia sprawy w terminie, dotyczącej zmiany ostatecznej decyzji Starosty Poznańskiego z dnia 07 października 2019r. nr 41/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Budowie ulicy Górków w Swarzędzu”, w zakresie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości 412/1 obr. Swarzędz w miejsce nieistniejącej na dzień wydania decyzji działki nr ewid. 412 obr. Swarzędz i uchylenia projektu podziału działki nr ewid. 412 obr. Swarzędz oraz w sprawie działki 418/4 obręb Swarzędz, WD.6740.10.2019.MA

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
  data wytworzenia: 2020-06-02
 • opublikował: Przybylska Julia

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 27 maja 2020 r., dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej pn. „Budowa ulicy Wodnej wraz z odwodnieniem i oświetleniem w m. Dopiewiec”, WD.6740.12.2020.MA.

Wydział Drog i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
  data wytworzenia: 2020-05-29
 • opublikował: Przybylska Julia

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 21 maja 2020 r. o wydaniu dnia 21 maja 2020 r. postanowienia Starosty Poznańskiego o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji Starosty Poznańskiego z dnia 16 października 2019r. nr 43/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Juranda w Luboniu (WD.6740.53.2019).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
  data wytworzenia: 2020-05-28
 • opublikował: Przybylska Julia

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę drogi wewnętrznej - ulicy Cmentarnej w Łęczycy, wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego i przebudową sieci elektroenergetycznej - ETAP I, obręb Łęczyca, gmina Komorniki.  (AB.6740.14.7.2020.IV)
Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2020-05-26 09:59

Obwieszczenie

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21.05.2020 r. o zakończeniu postępowania dowodowego w toku postępowania administracyjnego w sprawie odwołania od decyzji odwołania od decyzji Starosty Poznańskiego Nr 43/2019 z dnia 16.10.2019 r. (znak: WD.6740.53.2019.EK) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Juranda w Luboniu, i przystąpieniu do rozpatrywania zgromadzonego materiału dowodowego w celu ustalenia treści rozstrzygnięcia, IR-III.7821.16.2019.4

Wojewoda Wielkopolski

 • autor lub odpowiedzialny za treść: z up. Wojewody Wielkopolskiego Marcin Karpiński
  data wytworzenia: 2020-05-26
 • opublikował: Przybylska Julia

Obwieszczenie

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21.05.2020 r. o zakończeniu postępowania dowodowego w toku postępowania administracyjnego w sprawie odwołania od decyzji odwołania od decyzji Starosty Poznańskiego Nr 37/2019 z dnia 23.09.2019 r. (znak: WD.6740.60.2019.MA) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie chodnika w ciągu ul. Ks. Majcherka od ul. Stawnej do ul. Wiosennej, gmina Dopiewo, i przystąpieniu do rozpatrywania zgromadzonego materiału dowodowego w celu ustalenia treści rozstrzygnięcia, IR-III.7821.13.2019.4

Wojewoda Wielkopolski

 • autor lub odpowiedzialny za treść: z up. Wojewody Wielkopolskiego Marcin Karpiński
  data wytworzenia: 2020-05-26
 • opublikował: Przybylska Julia

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 21 maja 2020 r. o wydaniu dnia 11 maja 2020 r. postanowienia w sprawie wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie zakończonej decyzją ostateczną Starosty Poznańskiego nr 5/2019 z dnia 4 lutego 2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa skrzyżowania dróg gminnych ul. Obornickiej z ul. Młodzieżową w miejscowości Suchy Las w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Przebudowa skrzyżowania ul. Obornickiej z ul. Młodzieżową w Suchym Lesie, gmina Suchy Las”, WD.6740.101.2018.ST

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2020-05-25 12:03

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 21 maja 2020 r. o wydaniu w dniu 13 maja 2020 r. postanowienia w sprawie odmowy wstrzymania wykonania ostatecznej decyzji Starosty Poznańskiego nr 5/2019 z dnia 4 lutego 2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa skrzyżowania dróg gminnych ul. Obornickiej z ul. Młodzieżową w miejscowości Suchy Las w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Przebudowa skrzyżowania ul. Obornickiej z ul. Młodzieżową w Suchym Lesie, gmina Suchy Las”, WD.6740.101.2018.ST

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2020-05-25 11:59

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 20 maja 2020 r. o wydaniu dnia 20 maja 2020 r. postanowienia prostującego decyzję Starosty Poznańskiego z dnia 20 grudnia 2019r. nr 54/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Zygmunta Grudzińskiego w Swarzędzu i Jasiniu oraz ulicy Pszennej w Łowęcinie (WD.6740.85.2018.EK).
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2020-05-25 11:46

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 20 maja 2020 r., dotyczące wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej obejmującej budowę ścieżki rowerowej, przebudowę drogi powiatowej nr 2490P, na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 430 do dworca PKP w miejscowości Puszczykowo, po uzupełnieniu dokumentacji w dniu 09.04.2020r i w wyniku zmiany numeru działki 10/6 obr. Puszczykowo, WD.6740.74.2019.EK

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2020-05-25 11:41

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 20 maja 2020 r., dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa dróg gminnych, ulicy Bocznej od km 0+000,00 do km 0+377,63 oraz ul. Polnej od km 0+592, 05 do 0+752,62 (odcinek pomiędzy ul. Rolną a ul. Boczną) i km 0+000,00 do km 0+039,07 (odc. pomiędzy ul. Boczną a ul. Dworcową), wraz z przebudową skrzyżowania ul. Lipowej z ul. Boczną, w miejscowości Golęczewo, Gmina Sychy Las, wykonywana w ramach zadania: „Budowa Kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz dróg dla miejscowości Golęczewo w Gminie Suchy Las” WD.6740.11.2020.MA.

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2020-05-25 10:50

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego w Buku, w rejonie ulicy Kolejowej i Dworcowej, obręb Dobieżyn, obręb Buk o możliwości zapoznania się z aktami sprawy.  (AB.6740.17.47.2020.IV)
Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2020-05-25 09:26

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego sprawie wniosku z dnia 28.11.2019r. (data wpływu), Wójta Gminy Tarnowo Podgórne, uzupełnionego w dn. 10.01.2020r. (data wpływu), w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa ul. Lipowej w m. Swadzim” i przystąpieniu do rozpatrywania zgromadzonego materiału dowodowego w celu ustalenia treści rozstrzygnięcia, WD.6740.100.2019.MA

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
  data wytworzenia: 2020-05-25
 • opublikował: Przybylska Julia

Obwieszczenie


Obwieszczenie Starosty Poznańskiego, dotyczące wniesienia odwołania, od decyzji Starosty Poznańskiego z dnia 09 marca 2020r. nr 10/2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Szkółkarskiej polegającej na budowie ścieżki rowerowej w Suchym Lesie (znak sprawy WD.6740.62.2019.MA).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
  data wytworzenia: 2020-05-13
 • opublikował: Przybylska Julia

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego w Buku, w rejonie ulicy Kolejowej i Dworcowej, obręb Dobieżyn, obręb Buk.  (AB.6740.17.47.2020.IV)
Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2020-04-27 16:58

Obwieszczenie

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22.04.2020 r., dotyczące przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na decyzję Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24.02.2020 r. uchylającą w części decyzję Starosty Poznanskiego z dnia 27.12.2018 r. Nr 35/2018 (znak: WD.6740.47.2018) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Wierzbowej w Rokietnicy od ul. Miłej do skrzyżowania z ul. Obornicką, gmina Rokietnica, powiat poznański, województwo wielkopolskie (IR-III.7821.3.2019.4)

Wojewoda Wielkopolski

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: z up. Wojewody Wielkopolskiego Marcin Karpiński
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2020-04-27 12:38

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 30 marca 2020 r. o wydaniu dnia 24 marca 2020 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 13/2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ścieżki rowerowej w ciągu dróg powiatowych nr 2465P i 2469P w m. Drużyna w raz z przebudową drogi z rygorem natychmiastowej wykonalności (WD.6740.99.2019.EK).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
  data wytworzenia: 2020-04-03
 • opublikował: Przybylska Julia

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego o wniesieniu odwołania, od decyzji Starosty Poznańskiego z dnia 23 sierpnia 2019 r. nr 32/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na polegającej na Rozbudowie ulicy Zamkowej, Adama Mickiewicza i Nowy Świat w Swarzędz, gm. Swarzędz z rygorem natychmiastowej wykonalności znak sprawy: WD.6740.41.2019.ST.

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2020-04-02 08:37

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 24 marca 2020 r. o wydaniu dnia 24 marca 2020 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 14/2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Krótkiej w Kobylnicy, gm. Swarzędz z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności, znak sprawy: WD.6740.103.2019.ST.

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
  data wytworzenia: 2020-04-01
 • opublikował: Przybylska Julia
 • zmodyfikował: Przybylska Julia
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-31 14:23

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 16 marca 2020 r. o wydaniu dnia 16 marca 2020 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 12/2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ul. Helikopterowej w Bogucinie oraz ul. Pilotów w Bogucinie i Janikowie, gm. Swarzędz z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności, znak sprawy: WD.6740.102.2019.ST.

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
  data wytworzenia: 2020-04-01
 • opublikował: Przybylska Julia

następna strona »

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 23691
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2020-06-05 13:09
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-06-05 15:30