BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony


Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 23 września 2020 r. o wydaniu dnia 18 września 2020 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 30/2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi gminnej ul. Polnej od km 0+592,05 do km 0+752,62 (odcinek pomiędzy Rolną a ul. Boczną) i od km 0+000,00 do km 0+039,07 (odc. pomiędzy ul. Boczną a ul. Dworcową), wraz z rozbudową skrzyżowania ul. Polnej z ul. Boczną w miejscowości Golęczewo, Gmina Suchy Las, wykonywana w ramach zadania: „Budowa Kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz dróg dla miejscowości Golęczewo w Gminie Suchy Las” (znak: WD.6740.11.2020.MA)

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
  data wytworzenia: 2020-09-28
 • opublikował: Przybylska Julia

Obwieszczenie

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 września 2020 r. o zakończeniu postępowania dowodowego w toku postępowania administracyjnego w sprawie odwołania od decyzji Starosty Poznańskiego Nr 14/2020 z dnia 24.03.2020 r. (znak: WD.6740.103.2020.ST) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ul. Krótkiej w Kobylnicy, gm. Swarzędz, i przystąpieniu do rozpatrywania zgromadzonego materiału dowodowego w celu ustalenia treści rozstrzygnięcia.

Wojewoda Wielkopolski

 • autor lub odpowiedzialny za treść: z up. Wojewody Wielkopolskiego Łukasz Michalski
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2020-09-24 08:14

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 22 września 2020 r., dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 332032P w miejscowości Czmoniec na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 434 do drogi powiatowej nr 2464 P (znak: WD.6740.25.2020.EK).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Kostrzewska
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2020-09-24 08:07

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 21 września 2020 r. o korekcie wniosku w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Budowa drogi gminnej od ul. Leśnej do drogi wojewódzkiej nr 307 oraz budowa ul. Leśnej od ul. Wiejskiej do ul. Batorowskiej w Dąbrowie” (WD.6740.10.2020.MA).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Kostrzewska
  data wytworzenia: 2020-09-22
 • opublikował: Przybylska Julia

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 17 września 2020 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ul. Leśmiana w Luboniu wraz z przebudową ul. H. Sienkiewicza (na odcinku od  ul. Leśmiana do ul. Kościuszki), (znak: 6740.26.2020.EK)

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2020-09-21 09:47

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 17 września 2020 r., dotyczące  II korekty wniosku w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obecnie pn. „Rozbudowa dróg gminnych, ulicy Polnej od km 0+229,49 do 0+348,00 oraz ul. Kwiatowej od km 0+000,00 do km 0,207,00 i od km 0+533,80 do km 0+544,72 (odc. od Lipowej do ul. Polnej) oraz ul. Kwiatowej od km 0+000,00 do km 0+302,75 (odc. od ul. Polnej do ul. Czereśniowej) w miejscowości Golęczewo, Gmina Suchy Las, wykonywana w ramach zadania: „Budowa Kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz dróg dla miejscowości Golęczewo w Gminie Suchy Las” (znak: WD.6740.4.2020.MA)

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
  data wytworzenia: 2020-09-18
 • opublikował: Przybylska Julia

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 15 września 2020 r., dotyczące zakończenia postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Rozbudowie drogi powiatowej nr 3911P w m. Pecna (budowa ścieżki rowerowej i przebudowa drogi powiatowej nr 3911P granica powiatu- Pecna w m. Pecna), (znak: WD.6740.9.2020.EK).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2020-09-17 09:44

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 10 września 2020 r. o wydaniu dnia 10 września 2020 r. postanowienia Starosty Poznańskiego o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji Starosty Poznańskiego z dnia 13 lipca 2020 r. nr 20/2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa ul. Polskiej w Zalasewie”, z rygorem natychmiastowej wykonalności (znak: WD.6740.93.2019.MA).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
  data wytworzenia: 2020-09-17
 • opublikował: Przybylska Julia

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 8 września 2020 r. o wydaniu dnia 2 września 2020 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 29/2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa chodnika w m. Zakrzewo w ciągu drogi powiatowej nr 2417P Lusowo-Dąbrówka, na odcinku skrzyżowania z DW 307 do istniejącego chodnika na terenie gminy Tarnowo Podgórne, powiat poznański, województwo wielkopolskie” z rygorem natychmiastowej wykonalności (znak: WD.6740.13.2020.MA).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
  data wytworzenia: 2020-09-10
 • opublikował: Przybylska Julia

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 02 września 2020 r., dotyczące zakończenia postępowania dowodowego w sprawie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa ul. Pszennej w Wysogotowie, gmina Tarnowo Podgórne" (znak:WD.6740.3.2020.MA)

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
  data wytworzenia: 2020-09-07
 • opublikował: Przybylska Julia

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 03 września 2020 r., dotyczące korekty wniosku w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi gminnej ul. Polnej od km 0+592,05 do km 0+752,62 (odcinek pomiędzy Rolną a ul. Boczną) i od km 0+000,00 do km 0+039,07 (odc. pomiędzy ul. Boczną a ul. Dworcową), wraz z rozbudową skrzyżowania ul. Polnej z ul. Boczną w miejscowości Golęczewo, Gmina Suchy Las, wykonywana w ramach zadania: „Budowa Kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz dróg dla miejscowości Golęczewo w Gminie Suchy Las” (znak: WD.6740.11.2020.MA)

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Kostrzewska
  data wytworzenia: 2020-09-04
 • opublikował: Przybylska Julia

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 1 września 2020 r., dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Storczykowej w Kostrzynie (znak:WD.6740.21.2020.ST).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
  data wytworzenia: 2020-09-03
 • opublikował: Przybylska Julia

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 2 września 2020 r. o wydaniu dnia 24 sierpnia 2020 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 27/2020 o zmianie ostatecznej decyzji Starosty Poznańskiego nr 26/2018 z dnia 24 września 2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Żniwnej i Zbożowej w Kicinie, gm. Czerwonak (znak: WD.6740.38.2018.EK)

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Kostrzewska
  data wytworzenia: 2020-09-03
 • opublikował: Przybylska Julia

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 31 sierpnia 2020 r. o wydaniu dnia 31 sierpnia 2020 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 28/2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa ul. Wodnej wraz z odwodnieniem i oświetleniem w m. Dopiewiec” z rygorem natychmiastowej wykonalności (znak: WD.6740.12.2020.MA).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Kostrzewska
  data wytworzenia: 2020-09-03
 • opublikował: Przybylska Julia

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 31 sierpnia 2020 r., o korekcie wniosku w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obecnie pn. „Rozbudowa dróg gminnych, ulicy Polnej od km 0+229,49 do 0+348,00 oraz ul. Kwiatowej od km 0+000,00 do km 0,207,00 i od km 0+533,80 do km 0+544,72 (odc. od Lipowej do ul. Polnej) oraz ul. Kwiatowej od km 0+000,00 do km 0+302,75 (odc. od ul. Polnej do ul. Czereśniowej) w miejscowości Golęczewo, Gmina Suchy Las, wykonywana w ramach zadania: „Budowa Kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz dróg dla miejscowości Golęczewo w Gminie Suchy Las” (znak: WD.6740.4.2020.MA)

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Kostrzewska
  data wytworzenia: 2020-09-02
 • opublikował: Przybylska Julia

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 27 sierpnia 2020 r., dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej 2388P, m. Rosnowo” (znak: WD.6740.27.2020.MA).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
  data wytworzenia: 2020-08-31
 • opublikował: Przybylska Julia

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 24 sierpnia 2020 r. o wydaniu dnia 19 sierpnia 2020 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 26/2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ul. Goślińskiej w Rakowni i w ciągu ulicy Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślinie” polegająca na budowie chodnika, odwodnienia powierzchniowego wraz z systemem odprowadzania wód, budową i przebudową infrastruktury technicznej (znak:WD.6740.5.2020.EK).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
  data wytworzenia: 2020-08-26
 • opublikował: Przybylska Julia

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 24 sierpnia 2020 r. o wydaniu dnia 18 sierpnia 2020 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 25/2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Cysterek w Owińskach (znak: WD.6740.98.2019.EK).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
  data wytworzenia: 2020-08-26
 • opublikował: Przybylska Julia

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 21 sierpnia 2020 r. o wydaniu dnia 11 sierpnia 2020 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 24/2020 o zmianie ostatecznej decyzji Starosty Poznańskiego nr 41/2019 z dnia 07 października 2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Budowie ulicy Górków w Swarzędzu” - w zakresie działki, która z mocy prawa w całości staje się własnością Gminy Swarzędz (znak: WD.6740.10.2019.MA).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
  data wytworzenia: 2020-08-25
 • opublikował: Przybylska Julia

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 20 sierpnia 2020 r., dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Rozbudowie drogi powiatowej nr 3911P w m. Pecna (budowa ścieżki rowerowej i przebudowa drogi powiatowej nr 3911P granica powiatu- Pecna w m. Pecna)” (znak: WD.6740.9.2020.EK).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
  data wytworzenia: 2020-08-24
 • opublikował: Przybylska Julia

Obwieszczenie

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17.08.2020 r., dotyczące wydania dnia 14.08.2020 r. decyzji Wojewody Wielkopolskiego  o częściowym stwierdzeniu nieważności ostatecznej decyzji Starosty Poznańskiego Nr 4/2019 z dnia 31.01.2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Witkowej w Rokietnicy, gmina Rokietnica, powiat poznański, województwo wielkopolskie (znak:IR-III.7821.8.2020.4).

Wojewoda Wielkopolski

 • autor lub odpowiedzialny za treść: z up. Wojewody Wielkopolskiego Marcin Karpiński
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2020-08-20 13:39

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 14 sierpnia 2020 r. o wydaniu dnia 14 sierpnia 2020 r. postanowienia prostującego w decyzji Starosty Poznańskiego z dnia 30 sierpnia 2019r. nr 34/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulic Słowackiego i Na Skarpie w Miękowie, następującą oczywistą omyłkę: na stronie 4 decyzji, w punkcie V.3, w tabeli nr 3, w wersie 7, w kolumnie 7, nr księgi wieczystej: „PO1P/00323829/1” zastępuję numerem „PO1P/00012387/7” (znak: WD.6740.42.2019.EK).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
  data wytworzenia: 2020-08-19
 • opublikował: Przybylska Julia

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 14 sierpnia 2020 r. o wydaniu dnia 14 sierpnia 2020 r. postanowienia prostującego w decyzji Starosty Poznańskiego z dnia 26 sierpnia 2019 r. nr 33/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Rolnej w Kicinie następującą oczywistą omyłkę: na stronie 2 decyzji, w punkcie II.3.1, w tabeli nr 1, w kolumnie 5, nr księgi wieczystej: „PO1A/00038367/4” zastępuję numerem „PO1P/00120903/1” (znak: WD.6740.39.2019.EK).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
  data wytworzenia: 2020-08-19
 • opublikował: Przybylska Julia

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa chodnika w m. Zakrzewo w ciągu drogi powiatowej nr 2417P Lusowo-Dąbrówka, na odcinku skrzyżowania z DW 307 do istniejącego chodnika na terenie gminy Tarnowo Podgórne, powiat poznański, województwo wielkopolskie” (znak: WD.6740.13.2020.MA).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
  data wytworzenia: 2020-08-17
 • opublikował: Przybylska Julia

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 10 sierpnia 2020 r. o wydaniu dnia 06 sierpnia 2020r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 23/2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na Budowie ul. Rolnej w m. Tarnowo Podgórne odcinek od ul. Poznańskiej do ul. Zbożowej (znak: WD.6740.17.2020.ST).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
  data wytworzenia: 2020-08-13
 • opublikował: Przybylska Julia

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starost Poznańskiego z dnia 10 sierpnia 2020 r. o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa ul. Wodnej wraz z odwodnieniem i oświetleniem w m. Dopiewiec” (znak: WD.6740.12.2020.MA)

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
  data wytworzenia: 2020-08-12
 • opublikował: Przybylska Julia

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 10 sierpnia 2020 r. o wydaniu dnia 3 sierpnia 2020 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 22/2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej budowie ulicy Rutkowskiego w Jasinie z rygorem natychmiastowej wykonalności (znak: WD.6740.7.2020.ST).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
  data wytworzenia: 2020-08-12
 • opublikował: Przybylska Julia

Obwieszczenie

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego  z dnia 5.08.2020r. dot. wydania deyczji IR-III.7821.16.2019.4 uchylającej w części decyzję Starosty Poznańskiegoo zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na budowę ulicy Juranda w Luboniu, w pozostałej czesci utrzymującej decyzję w mocy.

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Eppel - Kaczmarek Karolina
  data publikacji: 2020-08-10 08:57

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego  z dnia 6 sierpnia 2020r.o wydaniu dnia 27 lipca 2020r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 21/2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie dróg powiatowych nr 2429P i 2439P w miejscowości Siekierki Wielkie (znak sprawy: WD.6740.94.2019.EK). 

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
  data wytworzenia: 2020-08-10
 • opublikował: Eppel - Kaczmarek Karolina
  data publikacji: 2020-08-10 08:40

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 6 sierpnia 2020r. o korekcie obwieszczenia o wszczęciu postępowania i zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Starosty Poznańskiegonr 26/2018 z dnia 24 września 2018r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Żniwnej i Zbożowej w Kicinie, gm. Czerwonak (znak: WD.6740.38.2018.EK), 

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Adraszyk
  data wytworzenia: 2020-08-06
 • opublikował: Eppel - Kaczmarek Karolina
 • zmodyfikował: Eppel - Kaczmarek Karolina
  ostatnia modyfikacja: 2020-08-06 08:11

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 3 sierpnia 2020r. o wszczęciu postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ścieżki rowerowej i chodnika w ciągu drogi gminnej 322003P – etap II: od nieruchomości nr 285/6 w m. Tarnowo Podgórne do ul. Lipowej w m. Kokoszczyn, (znak sprawy: WD.6740.18.2020.ST).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Kostrzewska
  data wytworzenia: 2020-08-05
 • opublikował: Eppel - Kaczmarek Karolina

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 31 lipca 2020r. o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie  wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowę ulicy Cysterek w Owińskach (WD.6740.98.2019.EK)

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Kostrzewska
  data wytworzenia: 2020-08-03
 • opublikował: Eppel - Kaczmarek Karolina
  data publikacji: 2020-08-03 11:56

Obwieszczenie

 

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 28 lipca 2020 r . o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wniosku dot. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ul. Goślińskiej w Rakowni i w ciągu ulicy Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślinie” polegająca na budowie chodnika, odwodnienia powierzchniowego wraz z systemem odprowadzania wód, budową i przebudową infrastruktury technicznej (znak sprawy: WD.6740.5.2020.EK).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej


Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 24 lipca 2020 r. o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Starosty Poznańskiego z dnia 07 października 2019r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 41/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Budowie ulicy Górków w Swarzędzu” i przystąpieniu do rozpatrywania zgromadzonego materiału dowodowego w celu ustalenia treści rozstrzygnięcia (znak: WD.6740.10.2019.MA).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Kostrzewska
  data wytworzenia: 2020-07-27
 • opublikował: Przybylska Julia

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 20 lipca 2020 r. o wydaniu dnia 13 lipca 2020 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 20/2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa ul. Polskiej w Zalasewie”, z rygorem natychmiastowej wykonalności (znak: WD.6740.93.2019.MA).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Kostrzewska
  data wytworzenia: 2020-07-22
 • opublikował: Przybylska Julia

Obwieszczenie

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16.07.2020 r. dotyczące wydania decyzji Wojewody Wielkopolskiego uchylającej w części decyzję Starosty Poznańskiego nr 37/2019 z dnia 23.09.2019 r. (znak: WD.6740.60.2019.MA) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie chodnika w ciągu ul. Ks. Majcherka od ul. Stawnej do ul. Wiosennej, gmina Dopiewo, i orzekająca w zakresie uchylenia, a w pozostałej części utrzymująca zaskarżoną decyzję w mocy. (R-III.7821.13.2018.4)

Wojewoda Wielkopolski

 • autor lub odpowiedzialny za treść: z up. Wojewody Wielkopolskiego Marcin Karpiński
  data wytworzenia: 2020-07-21
 • opublikował: Przybylska Julia

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 13 lipca 2020 r., dotyczące wydania dnia 1 lipca 2020 r. postanowienia Starosty Poznańskiego o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji Starosty Poznańskiego z dnia 09 marca 2020 r. nr 10/2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ul. Szkółkarskiej polegającej na budowie ścieżki rowerowej w Suchym Lesie” z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności (WD.6740.62.2019.MA).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Kostrzewska
  data wytworzenia: 2020-07-20
 • opublikował: Przybylska Julia

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 16 lipca 2020 r., dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa ul. Rolnej w m. Tarnowo Podgórne odcinek od ul. Poznańskiej do ul. Zbożowej”. (WD.6740.17.2020.ST).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Kostrzewska
  data wytworzenia: 2020-07-20
 • opublikował: Przybylska Julia

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Pozanańskiego z dnia 15 lipca 2020 r., dotyczące zakończenia postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na polegającej na budowie ulicy Rutkowskiego w Jasinie, gm. Swarzędz (WD.6740.7.2020.ST).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2020-07-17 11:30

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 9 lipca 2020 r. o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ul. Goślińskiej w Rakowni i w ciągu ulicy Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślinie (WD.6740.5.2020.EK)

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
  data wytworzenia: 2020-07-14
 • opublikował: Przybylska Julia

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 8 lipca 2020 r., dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Budowa drogi gminnej od ul. Leśnej do drogi wojewódzkiej nr 307 oraz budowa ul. Leśnej od ul. Wiejskiej do ul. Batorowskiej w Dąbrowie” (WD.6740.10.2020.MA).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
  data wytworzenia: 2020-07-10
 • opublikował: Przybylska Julia

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego w Buku, na terenie działek nr 25/10, 25/12 - obręb ewidencyjny Dobieżyn i nr 1060 - obręb ewidencyjny Buk, gmina Buk.  (AB.6740.17.47.2020.IV)
Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2020-07-07 07:43

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 3 lipca 2020 r. o wydaniu dnia 30 czerwca 2020 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 19/2020 o odmowie uchylenia ostatecznej decyzji Starosty Poznańskiego nr 5/2019 z dnia 4 lutego 2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa skrzyżowania dróg gminnych ul. Obornickiej z ul. Młodzieżową w miejscowości Suchy Las w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Przebudowa skrzyżowania ul. Obornickiej z ul. Młodzieżową w Suchym Lesie, gmina Suchy Las”” z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności, WD.6740.101.2018.ST.

Wydział Dróg i Gospdoarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2020-07-06 10:01

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 30 czerwca 2020 r. o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wniosku dot. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie dróg powiatowych nr 2429P i 2439P w miejscowości Siekierki Wielkie, znak: WD.6740.94.2019.EK

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
  data wytworzenia: 2020-07-02
 • opublikował: Przybylska Julia

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego wydaniu dnia 04 czerwca 2020 r. postanowienia prostującego decyzję Starosty Poznańskiego z dnia 24 marca 2020 r. nr 14/2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Krótkiej w Kobylnicy, gm. Swarzędz, znak sprawy:WD.6740.103.2019.

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2020-06-30 16:12

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego o wydaniu dnia 04 czerwca 2020 r. postanowienia prostującego decyzję Starosty Poznańskiego z dnia 6 lutego 2020 r. nr 5/2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Szkolnej, Braterskiej i Błękitnej w Paczkowie, gm. Swarzędz, nr sprawy: WD.6740.92.2019

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2020-06-30 16:09

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego o wniesieniu odwołania, od decyzji Starosty Poznańskiego z dnia 24 marca 2020 r. nr 14/2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Krótkiej w Kobylnicy, gm. Swarzędz z rygorem natychmiastowej wykonalności znak sprawy: WD.6740.103.2019.ST.

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2020-06-30 16:06

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego o wniesieniu zażalenia na postanowienie Starosty Poznańskiego z dnia 13.05.2020 r. w sprawie odmowy wstrzymania ostatecznej decyzji Starosty Poznańskiego nr 5/2019 z dnia 4 lutego 2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa skrzyżowania dróg gminnych ul. Obornickiej z ul. Młodzieżową w miejscowości Suchy Las w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Przebudowa skrzyżowania ul. Obornickiej z ul. Młodzieżową w Suchym Lesie, gmina Suchy Las”, WD.6740.101.2018

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2020-06-30 16:03

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 22 czerwca 2020 r. o korekcie wniosku z dnia 25.11.2019r. (data wpływu), uzupełniony w dn. 16.01.2020 r. oraz 27.01.2020 r. (data wpływu), na podstawie którego wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa ul. Polskiej w Zalasewie”, (WD.6740.93.2019.MA)

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2020-06-24 11:22

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 17 czerwca 2020 r., dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa chodnika w m. Zakrzewo w ciągu drogi powiatowej nr 2417P Lusowo-Dąbrówka, na odcinku skrzyżowania z DW 307 do istniejącego chodnika na terenie gminy Tarnowo Podgórne, powiat poznański, województwo wielkopolskie” (WD.6740.13.2020.MA).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2020-06-19 08:05

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 15 czerwca 2020 r. o wydaniu dnia 9 czerwca 2020 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 16/2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej obejmującej budowę ścieżki rowerowej, przebudowę drogi powiatowej nr 2490P, na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 430 do dworca PKP w miejscowości Puszczykowo (znak sprawy: WD.6740.74.2019.EK).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2020-06-18 15:33

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 16 czerwca 2020 r. o wydaniu dnia 10 czerwca 2020 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 17/2020 w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Starosty Poznańskiego z dnia 28 marca 2018r. nr 6/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Sportowej w Kleszczewie wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem, na podstawie art. 36a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) w związku z istotnym odstępstwem od zatwierdzonego projektu budowlanego w niemienionych obowiązujących liniach terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych oraz liniach rozgraniczających teren na nieruchomościach.

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2020-06-18 15:31

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 12 czerwca 2020 r. o wydaniu dnia 10 czerwca 2020 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 18/2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa ul. Lipowej w m. Swadzim” z rygorem natychmiastowej wykonalności, WD.6740.100.2019.MA.

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
  data wytworzenia: 2020-06-15
 • opublikował: Przybylska Julia

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 5 czerwca 2020 r. o wydaniu dnia 3 czerwca 2020 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 15/2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Lema wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Mosina z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności (WD.6740.101.2019.EK).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
  data wytworzenia: 2020-06-09
 • opublikował: Przybylska Julia

Obwieszczenie

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27.05.2020 r., dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Starosty Poznańskiego Nr 4/2019 z dnia 31.01.2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Witkowej w Rokietnicy, na wniosek pana Stanisława Wiśniewskiego, z dnia 20.02.2020 r., przekazany przez Starostę Poznańskiego wraz z aktami sprawy pismem z dnia 10.04.2020 r. (data wpływu: 16.04.2020.r.), IR-III.7821.8.2020.4

Wojewoda Wielkopolski

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Wojewody Wielkopolskiego Paulina Iracka
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2020-06-01 14:20

Obwieszczenie

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21.05.2020 r. o zakończeniu postępowania dowodowego w toku postępowania administracyjnego w sprawie odwołania od decyzji odwołania od decyzji Starosty Poznańskiego Nr 37/2019 z dnia 23.09.2019 r. (znak: WD.6740.60.2019.MA) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie chodnika w ciągu ul. Ks. Majcherka od ul. Stawnej do ul. Wiosennej, gmina Dopiewo, i przystąpieniu do rozpatrywania zgromadzonego materiału dowodowego w celu ustalenia treści rozstrzygnięcia, IR-III.7821.13.2019.4

Wojewoda Wielkopolski

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2020-06-01 10:25

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 27 maja 2020 r., o braku możliwości załatwienia sprawy w terminie, dotyczącej zmiany ostatecznej decyzji Starosty Poznańskiego z dnia 07 października 2019r. nr 41/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Budowie ulicy Górków w Swarzędzu”, w zakresie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości 412/1 obr. Swarzędz w miejsce nieistniejącej na dzień wydania decyzji działki nr ewid. 412 obr. Swarzędz i uchylenia projektu podziału działki nr ewid. 412 obr. Swarzędz oraz w sprawie działki 418/4 obręb Swarzędz, WD.6740.10.2019.MA

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
  data wytworzenia: 2020-06-02
 • opublikował: Przybylska Julia

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 27 maja 2020 r., dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej pn. „Budowa ulicy Wodnej wraz z odwodnieniem i oświetleniem w m. Dopiewiec”, WD.6740.12.2020.MA.

Wydział Drog i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
  data wytworzenia: 2020-05-29
 • opublikował: Przybylska Julia

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 21 maja 2020 r. o wydaniu dnia 21 maja 2020 r. postanowienia Starosty Poznańskiego o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji Starosty Poznańskiego z dnia 16 października 2019r. nr 43/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Juranda w Luboniu (WD.6740.53.2019).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
  data wytworzenia: 2020-05-28
 • opublikował: Przybylska Julia

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę drogi wewnętrznej - ulicy Cmentarnej w Łęczycy, wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego i przebudową sieci elektroenergetycznej - ETAP I, obręb Łęczyca, gmina Komorniki.  (AB.6740.14.7.2020.IV)
Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2020-05-26 09:59

Obwieszczenie

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21.05.2020 r. o zakończeniu postępowania dowodowego w toku postępowania administracyjnego w sprawie odwołania od decyzji odwołania od decyzji Starosty Poznańskiego Nr 43/2019 z dnia 16.10.2019 r. (znak: WD.6740.53.2019.EK) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Juranda w Luboniu, i przystąpieniu do rozpatrywania zgromadzonego materiału dowodowego w celu ustalenia treści rozstrzygnięcia, IR-III.7821.16.2019.4

Wojewoda Wielkopolski

 • autor lub odpowiedzialny za treść: z up. Wojewody Wielkopolskiego Marcin Karpiński
  data wytworzenia: 2020-05-26
 • opublikował: Przybylska Julia

Obwieszczenie

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21.05.2020 r. o zakończeniu postępowania dowodowego w toku postępowania administracyjnego w sprawie odwołania od decyzji odwołania od decyzji Starosty Poznańskiego Nr 37/2019 z dnia 23.09.2019 r. (znak: WD.6740.60.2019.MA) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie chodnika w ciągu ul. Ks. Majcherka od ul. Stawnej do ul. Wiosennej, gmina Dopiewo, i przystąpieniu do rozpatrywania zgromadzonego materiału dowodowego w celu ustalenia treści rozstrzygnięcia, IR-III.7821.13.2019.4

Wojewoda Wielkopolski

 • autor lub odpowiedzialny za treść: z up. Wojewody Wielkopolskiego Marcin Karpiński
  data wytworzenia: 2020-05-26
 • opublikował: Przybylska Julia

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 21 maja 2020 r. o wydaniu dnia 11 maja 2020 r. postanowienia w sprawie wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie zakończonej decyzją ostateczną Starosty Poznańskiego nr 5/2019 z dnia 4 lutego 2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa skrzyżowania dróg gminnych ul. Obornickiej z ul. Młodzieżową w miejscowości Suchy Las w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Przebudowa skrzyżowania ul. Obornickiej z ul. Młodzieżową w Suchym Lesie, gmina Suchy Las”, WD.6740.101.2018.ST

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2020-05-25 12:03

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 21 maja 2020 r. o wydaniu w dniu 13 maja 2020 r. postanowienia w sprawie odmowy wstrzymania wykonania ostatecznej decyzji Starosty Poznańskiego nr 5/2019 z dnia 4 lutego 2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa skrzyżowania dróg gminnych ul. Obornickiej z ul. Młodzieżową w miejscowości Suchy Las w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Przebudowa skrzyżowania ul. Obornickiej z ul. Młodzieżową w Suchym Lesie, gmina Suchy Las”, WD.6740.101.2018.ST

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2020-05-25 11:59

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 20 maja 2020 r. o wydaniu dnia 20 maja 2020 r. postanowienia prostującego decyzję Starosty Poznańskiego z dnia 20 grudnia 2019r. nr 54/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Zygmunta Grudzińskiego w Swarzędzu i Jasiniu oraz ulicy Pszennej w Łowęcinie (WD.6740.85.2018.EK).
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2020-05-25 11:46

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 20 maja 2020 r., dotyczące wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej obejmującej budowę ścieżki rowerowej, przebudowę drogi powiatowej nr 2490P, na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 430 do dworca PKP w miejscowości Puszczykowo, po uzupełnieniu dokumentacji w dniu 09.04.2020r i w wyniku zmiany numeru działki 10/6 obr. Puszczykowo, WD.6740.74.2019.EK

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2020-05-25 11:41

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 20 maja 2020 r., dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa dróg gminnych, ulicy Bocznej od km 0+000,00 do km 0+377,63 oraz ul. Polnej od km 0+592, 05 do 0+752,62 (odcinek pomiędzy ul. Rolną a ul. Boczną) i km 0+000,00 do km 0+039,07 (odc. pomiędzy ul. Boczną a ul. Dworcową), wraz z przebudową skrzyżowania ul. Lipowej z ul. Boczną, w miejscowości Golęczewo, Gmina Sychy Las, wykonywana w ramach zadania: „Budowa Kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz dróg dla miejscowości Golęczewo w Gminie Suchy Las” WD.6740.11.2020.MA.

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2020-05-25 10:50

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego w Buku, w rejonie ulicy Kolejowej i Dworcowej, obręb Dobieżyn, obręb Buk o możliwości zapoznania się z aktami sprawy.  (AB.6740.17.47.2020.IV)
Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2020-05-25 09:26

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego sprawie wniosku z dnia 28.11.2019r. (data wpływu), Wójta Gminy Tarnowo Podgórne, uzupełnionego w dn. 10.01.2020r. (data wpływu), w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa ul. Lipowej w m. Swadzim” i przystąpieniu do rozpatrywania zgromadzonego materiału dowodowego w celu ustalenia treści rozstrzygnięcia, WD.6740.100.2019.MA

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
  data wytworzenia: 2020-05-25
 • opublikował: Przybylska Julia

Obwieszczenie


Obwieszczenie Starosty Poznańskiego, dotyczące wniesienia odwołania, od decyzji Starosty Poznańskiego z dnia 09 marca 2020r. nr 10/2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Szkółkarskiej polegającej na budowie ścieżki rowerowej w Suchym Lesie (znak sprawy WD.6740.62.2019.MA).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
  data wytworzenia: 2020-05-13
 • opublikował: Przybylska Julia

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego w Buku, w rejonie ulicy Kolejowej i Dworcowej, obręb Dobieżyn, obręb Buk.  (AB.6740.17.47.2020.IV)
Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2020-04-27 16:58

Obwieszczenie

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22.04.2020 r., dotyczące przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na decyzję Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24.02.2020 r. uchylającą w części decyzję Starosty Poznanskiego z dnia 27.12.2018 r. Nr 35/2018 (znak: WD.6740.47.2018) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Wierzbowej w Rokietnicy od ul. Miłej do skrzyżowania z ul. Obornicką, gmina Rokietnica, powiat poznański, województwo wielkopolskie (IR-III.7821.3.2019.4)

Wojewoda Wielkopolski

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: z up. Wojewody Wielkopolskiego Marcin Karpiński
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2020-04-27 12:38

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 30 marca 2020 r. o wydaniu dnia 24 marca 2020 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 13/2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ścieżki rowerowej w ciągu dróg powiatowych nr 2465P i 2469P w m. Drużyna w raz z przebudową drogi z rygorem natychmiastowej wykonalności (WD.6740.99.2019.EK).

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
  data wytworzenia: 2020-04-03
 • opublikował: Przybylska Julia

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego o wniesieniu odwołania, od decyzji Starosty Poznańskiego z dnia 23 sierpnia 2019 r. nr 32/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na polegającej na Rozbudowie ulicy Zamkowej, Adama Mickiewicza i Nowy Świat w Swarzędz, gm. Swarzędz z rygorem natychmiastowej wykonalności znak sprawy: WD.6740.41.2019.ST.

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Przybylska Julia
  data publikacji: 2020-04-02 08:37

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 24 marca 2020 r. o wydaniu dnia 24 marca 2020 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 14/2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Krótkiej w Kobylnicy, gm. Swarzędz z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności, znak sprawy: WD.6740.103.2019.ST.

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
  data wytworzenia: 2020-04-01
 • opublikował: Przybylska Julia
 • zmodyfikował: Przybylska Julia
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-31 14:23

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 16 marca 2020 r. o wydaniu dnia 16 marca 2020 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 12/2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ul. Helikopterowej w Bogucinie oraz ul. Pilotów w Bogucinie i Janikowie, gm. Swarzędz z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności, znak sprawy: WD.6740.102.2019.ST.

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
  data wytworzenia: 2020-04-01
 • opublikował: Przybylska Julia

następna strona »

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 25097
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2020-09-24 08:23
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-28 16:46