BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Nawigacja

Pokaż/ukryj menu

Treść strony


DOKONANIE ZMIAN W EWIDENCJI UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH, KLUBÓW SPORTOWYCH DZIAŁAJĄCYCH W FORMIE STOWARZYSZENIA, KTÓRYCH STATUTY NIE PRZEWIDUJĄ PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (OP-09)


WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek o dokonanie zmian w ewidencji w zakresie:

-        zmiany statutu (m.in. zmiana nazwy, siedziby, celów i terenu działania klubu),

-        składu Zarządu oraz organu kontroli wewnętrznej,

-        danych osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych,

-        adresu klubu.

Załączniki:

 •        protokół Walnego Zebrania wraz z  listą obecności oraz podjętymi uchwałami,
 • dwa egzemplarze statutu w przypadku jego zmiany (m.in. zmiany nazwy, siedziby, celów oraz terenu działania klubu),
 • potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.

W przypadku upływu kadencji władz i wyboru na następną kadencję organów stowarzyszenia (zarząd i komisja rewizyjna) o składzie identycznym z poprzednim (oraz identycznymi funkcjami), klub powinien przekazać jedynie dokumentację z walnego zebrania (protokół, lista obecności, uchwały) bez konieczności składania wniosku o wpisanie zmian do ewidencji.


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
Wydział Organizacyjny.
Złożenie dokumentów: Kancelaria Starostwa, parter, pokój 002.
Informacje merytoryczne udzielane są przez pracowników wydziału - I piętro, pok. 135
(część "D")
Tel. kontaktowy:

Odbiór dokumentów: listownie lub osobiście przez wnioskodawcę albo jego pełnomocnika,
I piętro, pokój 135 (część "D").


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Niezwłocznie, po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami, nie później jednak niż w ciągu miesiąca; w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej do dwóch miesięcy.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Decyzja administracyjna - dokonanie zmian w ewidencji.


OPŁATY
Opłata skarbowa 10 zł za wydanie decyzji.

Opłatę skarbową, należy uiścić w kasie Urzędu Miasta Poznania lub u inkasenta albo przelewem na rachunek bankowy: 
Miasto Poznań, Wydział Finansowy,
Oddział  Pozostałych Dochodów  Podatkowych  i Niepodatkowych,
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań;
konto PKO Bank Polski S.A.
94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

Lista lokalizacji punktów, w których można uiszczać opłatę skarbową.


TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem Starosty Poznańskiego, w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji. 


DODATKOWE INFORMACJE
Klub sportowy wpisany do ewidencji, zobowiązany jest w terminie 14 dni od dnia zmiany danych, złożyć wniosek o dokonanie zmian w ewidencji.


PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r., poz. 1263)
 • Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r., poz. 210 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. z 2011 Nr 243, poz. 1449)

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2018-10-05

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Koziołkiewicz
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2016-08-09 15:19
 • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
  ostatnia modyfikacja: 2018-10-05 13:01

drukuj całą stronę

Stopka Strony

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.:
faks: 

(+48) 61 8 410-500
(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

 

Polityka Cookies

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek:      9:30-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Wydział Komunikacji
i Transportu:

poniedziałek:      9:00-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Powiatowy Zespół do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności:

poniedziałek:      7:30-16.30
wtorek - piątek:  7:30-14:30

Informacja telefoniczna
poniedziałek - piątek:  7:30-14:30

(więcej informacji...)

Ilość odwiedzin tej strony: 589 ostatnia aktualizacja tej strony 2018-10-05 13:01 ostatnia aktualizacja w BIP 2018-10-23 15:12
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.