BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

 • Wniosek (DOCX) 29.44kB
  (dodano: 2019-08-13 15:03, ostatnia modyfikacja: 2020-10-30 10:15)
 • Wniosek (PDF) 50.88kB
  (dodano: 2019-08-13 15:03, ostatnia modyfikacja: 2020-10-30 10:15)

DOKONANIE ZMIAN W EWIDENCJI UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH, KLUBÓW SPORTOWYCH DZIAŁAJĄCYCH W FORMIE STOWARZYSZENIA, KTÓRYCH STATUTY NIE PRZEWIDUJĄ PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (OP-09)


WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek o dokonanie zmian w ewidencji w zakresie:

-        zmiany statutu (m.in. zmiana nazwy, siedziby, celów i terenu działania klubu),

-        składu Zarządu oraz organu kontroli wewnętrznej,

-        danych osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych,

-        adresu klubu.

Załączniki:

 •       protokół Walnego Zebrania wraz z  listą obecności oraz podjętymi uchwałami,
 • dwa egzemplarze statutu w przypadku jego zmiany (m.in. zmiany nazwy, siedziby, celów oraz terenu działania klubu),
 • potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.

W przypadku upływu kadencji władz i wyboru na następną kadencję organów stowarzyszenia (zarząd i komisja rewizyjna) o składzie identycznym z poprzednim (oraz identycznymi funkcjami), klub powinien przekazać jedynie dokumentację z walnego zebrania (protokół, lista obecności, uchwały) bez konieczności składania wniosku o wpisanie zmian do ewidencji.


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
Wydział Organizacyjny.
Złożenie dokumentów: Kancelaria Starostwa, parter, pokój 002.
Informacje merytoryczne udzielane są przez pracowników wydziału - I piętro, pok. 135
(część "D")
Tel. kontaktowy:

Odbiór dokumentów: listownie lub osobiście przez wnioskodawcę albo jego pełnomocnika,
I piętro, pokój 135 (część "D").


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Załatwienie sprawy następuje niezwłocznie po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami, nie później jednak niż w ciągu 30 dni.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Decyzja administracyjna - wpis zmian do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej lub do ewidencji uczniowskich klubów sportowych, albo decyzja administracyjna odmowna - odmowa dokonania wpisu zmian do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej lub do ewidencji uczniowskich klubów sportowych.


OPŁATY
Opłata skarbowa 10 zł za wydanie decyzji.

Opłatę skarbową, należy uiścić w kasie Urzędu Miasta Poznania lub u inkasenta albo przelewem na rachunek bankowy: 
Miasto Poznań, Wydział Finansowy,
Oddział  Pozostałych Dochodów  Podatkowych  i Niepodatkowych,
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań;
konto PKO Bank Polski S.A.
94 1020 4027 0000 1602 1262 0763


TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem Starosty Poznańskiego, w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji. 


DODATKOWE INFORMACJE
Klub sportowy wpisany do ewidencji, zobowiązany jest w terminie 14 dni od dnia zmiany danych, złożyć wniosek o dokonanie zmian w ewidencji.


PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.
 • Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.
 • Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych.

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2019-12-27

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Koziołkiewicz
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2016-08-09 15:19
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-10-30 10:16

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 1754
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2020-11-13 08:02
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-11-23 16:35