BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony


 SKIEROWANIE DZIECI I MŁODZIEŻY DO KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO (WE-05)


WYMAGANE DOKUMENTY

Podstawą skierowania dziecka do szkoły specjalnej lub ośrodka jest złożenie wniosku przez rodzica dziecka/ prawnego opiekuna/ pełnoletniego ucznia wraz z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.

W złożonym wniosku powinna być wskazana szkoła/ośrodek, do którego dziecko ma być skierowane wraz ze wskazaniem klasy. Do wniosku dołączona jest klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych.


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
Wydział Edukacji.
Złożenie dokumentów: Kancelaria ogólna Starostwa Powiatowego w Poznaniu parter, pokój 002 (wejście od ul. Jackowskiego) lub drogą pocztową.

Wszelkie informacje w sprawach związanych ze składaniem wniosku można uzyskać w Wydziale Edukacji pod numerem tel. 61 8410-570, 61 8410-701.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Po weryfikacji wniosku, skierowanie wydawane jest w przeciągu 30 dni do ośrodków szkolno-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Poznański lub przekazane do innego organu prowadzącego, w celu przyjęcia dziecka z terenu powiatu poznańskiego do wskazanej we wniosku szkoły/placówki.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Na wniosek rodziców/ prawnych opiekunów dziecka/ pełnoletniego ucznia mieszkającego na terenie powiatu poznańskiego, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, Starosta zapewnia odpowiednią formę kształcenia, uwzględniając rodzaj niepełnosprawności.

Jeżeli Powiat Poznański nie prowadzi szkoły specjalnej lub ośrodka właściwych ze względu na rodzaj niepełnosprawności w tym stopień upośledzenia dziecka, Starosta kieruje dziecko do najbliższego powiatu prowadzącego taką szkołę lub ośrodek, który dysponuje wolnymi miejscami.

Odpowiedź do wnioskodawcy wysyłana jest pocztą, pismem poleconym.


OPŁATY
Brak.


TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie nie przysługuje.


DODATKOWE INFORMACJE
Brak.


PODSTAWA PRAWNA

  • Art. 127 ust. 13 i 15 ustawy z dnia 14.12.2016 Prawo oświatowe.

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2019-10-10

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wołpiuk
  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2019-10-10 08:19
  • zmodyfikował: Agata Poleska
    ostatnia modyfikacja: 2020-11-02 11:49

Druki do pobrania:

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8410-500
faks:(+48) 61 8480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 1611
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2020-12-01 12:33
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-05-06 18:34