BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uwaga!!


Złożenie wniosku za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej wymaga w następnym kroku przesłania do urzędu oryginałów dokumentów oraz tablic rejestracyjnych pojazdu (co oznacza brak możliwości poruszania się pojazdem na czas realizacji wniosku) oraz zgody na odesłanie dokumentów pocztą. 

W sytuacji braków formalnoprawnych (sprawdź wymagania w kartach usług BIP) lub nieczytelnych skanów, urząd informuje właściciela za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej o konieczności uzupełnienia wniosku. 

Elektroniczne dokumenty należy podpisać profilem zaufanym (bezpłatnie) lub certyfikatem kwalifikowanym. 

Więcej informacji na temat Profilu zaufanego ePUAP można znaleźć na stronie: pz.gov.pl

Więcej informacji można uzyskać w punkcie informacyjnym Wydziału Komunikacji i Transportu oraz pod nr telefonu:

61 8410-748,

61 8410-756,

61 8410-598,

61 2228-965. 


Wypełnij e- wniosek

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2021-09-17 13:30
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2022-06-10 11:20

Banery