BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


 Ogłoszenia archiwalne - 2009
 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA WYKONANIE OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO I INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ NA KLATKACH SCHODOWYCH ORAZ ROZPROWADZENIE PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH PO CIĄGACH KOMUNIKACYJNYCH III PIĘTRA W BUDYNKU PRZY UL. SŁOWACKIEGO 8

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA WYKONANIE MODERNIZACJI SZYBU WINDOWEGO WRAZ Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM WINDY W BUDYNKU PRZY UL. ZIELONEJ 8 W POZNANIU

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA WYKONANIE I MONTAŻ TABLIC INFORMACYJNYCH NA BUDYNKACH NALEŻĄCYCH DO POWIATU POZNAŃSKIEGO

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA REMONT DACHU W BUDYNKU OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO DLA DZIECI NIEWIDOMYCH W OWIŃSKACH (BUDYNEK GŁÓWNY SZKOŁA ORAZ BUDYNEK INTERNATU)

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA WYKONANIE REMONTU DACHU BUDYNKU DOMU DZIECKA W KÓRNIKU BNINIE UL. BŁAŻEJEWSKA 63

PRZETARG NA PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO W ZAKRESIE BUDOWY BOISK WIELOFUNKCYJNYCH ORAZ PLACÓW ZABAW W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH POWIATU POZNAŃSKIEGO. W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU: „PROMOCJA ZDROWIA POPRZEZ SPORT (...)W RAMACH MECHANIZMU EOG

PRZETARG NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE BUDOWY BOISK WIELOFUNKCYJNYCH ORAZ PLACÓW ZABAW W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH POWIATU POZNAŃSKIEGO W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU POD NAZWĄ: "PROMOCJA ZDROWIA POPRZEZ SPORT (...)" W RAMACH MECHANIZMU EOG

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DOSTAWĘ CENTRALI TELEFONICZNEJ ORAZ URZĄDZEŃ STOWARZYSZONYCH REALIZUJĄCYCH POZOSTAŁE FUNKCJE SYSTEMU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ŚWIADCZENIE USŁUGI DOSTĘPU DO SIECI INTERNET DLA POTRZEB STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA ŚWIADCZENIE USŁUGI CAŁODOBOWEJ OCHRONY BUDYNKU POŁOŻONEGO W POZNANIU PRZY UL. SŁOWACKIEGO 8 WRAZ Z TERENEM PRZYLEGŁYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW BIUROWYCH, MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH ORAZ TONERÓW, ATRAMENTÓW I INNYCH MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK, DLA POTRZEB STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA PRZEPROWADZENIE BADANIA SKŁADU I WŁAŚCIWOŚCI ODPADÓW KOMUNALNYCH WYTWARZANYCH NA TERENIE POWIATU POZNAŃSKIEGO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA WYKONANIE REMONTU SANITARIATÓW W DOMU DZIECKA W KÓRNIKU - BNINIE, UL. BŁAŻEJEWSKA 63

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DOSTAWĘ WĘGLA KAMIENNEGO DLA NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA POŁOŻONYCH W OWIŃSKACH GMINA CZERWONAK

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SKŁAD, ŁAMANIE, KOREKTA DRUKU, OPRACOWANIE GRAFICZNE, RETUSZ ZDJĘĆ, NAŚWIETLANIE KLISZ, DOSTARCZANIE WERSJI ELEKTRONICZNEJ, DRUK ORAZ SUKCESYWNA DOSTAWA DO SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO "BIULETYNU POWIATU POZNAŃSKIEGO"

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA WYKONANIE REMONTU DACHÓW BUDYNKÓW DOMU DZIECKA W KÓRNIKU - BNINIE, UL. BŁAŻEJEWSKA 63, PAWILON 63

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, OPROGRAMOWANIA, URZĄDZEŃ SIECIOWYCH ORAZ CZYTNIKÓW Z MOŻLIWOŚCIĄ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ REMONTU BUDYNKU DWORU W CEREKWICY

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPORZĄDZANIE ODDZIELNYCH OPERATÓW SZACUNKOWYCH W ZAKRESIE SZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI DLA POTRZEB ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (III CZĘŚCI)

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA UBEZPIECZENIE MAJĄTKU ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO I PODLEGŁYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DOSTAWĘ WĘGLA KAMIENNEGO DLA NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA POŁOŻONYCH W OWIŃSKACH GMINA CZERWONAK

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA ŚWIADCZENIE USŁUGI KOMPLEKSOWEGO SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ ZAJMOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE ZAMAWIAJĄCEGO W BUDYNKU POŁOŻONYM W POZNANIU PRZY UL. ZIELONEJ 8

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA WYKONANIE REMONTU DACHU NA BUDYNKU SKARBU PAŃSTWA W STĘSZEWIE UL. POZNAŃSKA 19

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ŚWIADCZENIE USŁUGI DRUKU ZWROTNEGO POTWIERDZENIA ODBIORU DLA POTRZEB STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU UL. JACKOWSKIEGO 18

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU NA SFINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO W ROKU 2008

 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ŚWIADCZENIE USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ ORAZ TERENU WOKÓŁ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W POZNANIU PRZY UL. SŁOWACKIEGO 8 STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ POWIATU POZNAŃSKIEGO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA WYKONANIE I DOSTAWĘ TABLIC REJESTRACYJNYCH Z BLACHY ALUMINIOWEJ ORAZ ODBIÓR I ZNISZCZENIE POPRZEZ POCIĘCIE I ZŁOMOWANIE WYCOFANYCH Z UŻYTKU TABLIC REJESTRACYJNYCH

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA WYKONANIE PRAC MODERNIZACYJNYCH DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W LISÓWKACH UL. LEŚNE ZACISZE 2

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I SIECIOWEGO DLA POTRZEB STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ MODERNIZACJI BUDYNKÓW DOMU DZIECKA W KÓRNIKU - BNINIE, UL. BŁAŻEJEWSKA 63

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA WYKONANIE MODERNIZACJI KORYTARZA USYTUOWANEGO NA PARTERZE BUDYNKU PRZY UL. SŁOWACKIEGO 8 w POZNANIU

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA WYKONANIE REMONTU DACHU NA BUDYNKU - SEGMENT A - STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU UL. JACKOWSKIEGO 18

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, OPROGRAMOWANIA, URZĄDZEŃ MONITORUJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWO SIECI, SKANERÓW, DRUKAREK I AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, REJESTRATORA KAMER SYSTEMU KONTROLI WIZYJNEJ DLA POTRZEB STAROSTWA

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA WYDANIE DRUKIEM KALENDARZA PROMOCYJNEGO POWIATU POZNAŃSKIEGO NA ROK 2009

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ WĘGLA KAMIENNEGO I MIAŁU WĘGLOWEGO DLA NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA POŁOŻONYCH W PRZEBĘDOWIE GMINA MUROWANA GOŚLINA I W OWIŃSKACH GMINA CZERWONAK

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPORZĄDZANIE ODDZIELNYCH OPERATÓW SZACUNKOWYCH W ZAKRESIE SZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI DLA POTRZEB ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZWIĄZANYCH Z NIERUCHOMOŚCIAMI

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA WYDANIE DRUKIEM KSIĄŻKI Z OKAZJI 10 - LECIA POWIATU POZNAŃSKIEGO

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA WYKONANIE I DOSTAWĘ GADŻETÓW PROMOCYJNYCH Z LOGO POWIATU POZNAŃSKIEGO  - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT -  22.08.2008r.  godz: 11:00 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA WYKONANIE REMONTU DACHU NA BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU UL. JACKOWSKIEGO 18 - SEGMENT A

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA WYKONANIE CHODNIKÓW, PARKINGÓW I DRÓG WEWNĘTRZNYCH WRAZ Z OŚWIETLENIEM TERENU OŚRODKA WSPOMAGANIA RODZINY W KOBYLNICY

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU NA WYKONANIE REMONTU SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM I ŁĄCZNIKIEM PRZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. M. KOPERNIKA W PUSZCZYKOWIE UL. KASPROWICZA 3

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ MODERNIZACJI INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ADAMA WODZICZKI W MOSINIE UL. TOPOLOWA 2 Z PRZYSTOSOWANIEM DLA POTRZEB UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA WYKONANIE I DOSTAWĘ GADŻETÓW PROMOCYJNYCH Z LOGO POWIATU POZNAŃSKIEGO 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DOSTAWĘ WRAZ Z MONTAŻEM MEBLI BIUROWYCH DLA POTRZEB STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU UL. JACKOWSKIEGO 18

 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DOSTAWĘ WRAZ Z MONTAŻEM: 1) CZĘŚĆ I - REGAŁÓW JEZDNYCH I STACJONARNYCH; 2) CZĘŚĆ II - SEJFÓW NA NOŚNIKI MAGNETYCZNE; 3) CZĘŚĆ III - SZAF METALOWYCH KARTOTEKOWYCH

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA WYKONANIE REMONTU SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM I ŁĄCZNIKIEM PRZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. M. KOPERNIKA PRZY UL. KASPROWICZA 3 W PUSZCZYKOWIE

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA WYKONANIE DOKUMENTACJI ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNEJ ZAGOSPODAROWANIA ZESPOŁU POCYSTERSKIEGO - OBECNIE SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO - WYCHOWAWCZEGO DLA DZIECI NIEWIDOMYCH W OWIŃSKACH PL. PRZEMYSŁAWA 9

WYKONANIE REMONTU DACHU NA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JADWIGI I WŁADYSŁAWA ZAMOYSKICH W ROKIETNICY FILIA W POZNANIU UL. RUBIEŻ 20

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA WYKONANIE MODERNIZACJI SZYBU WINDOWEGO - WRAZ Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM WINDY - W BUDYNKU POŁOŻONYM W POZNANIU PRZY UL. ZIELONEJ 8

REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU. CZĘŚĆ I - REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH; CZĘŚĆ II - ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE MODERNIZACJI SYSTEMU KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA WYKONANIE MODERNIZACJI SZYBU WINDOWEGO WRAZ Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM WINDY W BUDYNKU PRZY UL. ZIELONEJ 8 W POZNANIU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA REMONT SCHODÓW WEWNĘTRZNYCH W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W KÓRNIKU

WYKONANIE OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO I INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ NA KLATKACH SCHODOWYCH ORAZ ROZPROWADZENIE PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH PO CIĄGACH KOMUNIKACYJNYCH III PIĘTRA W BUDYNKU PRZY UL. SŁOWACKIEGO 8 W POZNANIU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA WYKONYWANIE I DOSTARCZANIE REJESTRÓW, TECZEK, LISTOWNIKÓW, WIZYTÓWEK ZGODNIE Z IDENTYFIKACJĄ WIZUALNĄ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Adam Habryło
  data wytworzenia: 2008-02-14
 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2008-02-14 12:34
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-20 14:48

Ogłoszenia 2009

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ SPRZĘTU SIECIOWEGO I CZĘŚCI KOMPUTEROWYCH ORAZ PAKIETÓW SERWISOWYCH DLA URZĄDZEŃ SIECIOWYCH, MACIERZY DYSKOWEJ ORAZ MODUŁU DYSKOWEGO DLA POTRZEB STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU, Z MOŻLIWOŚCIĄ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH-III CZ

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW BIUROWYCH DLA POTRZEB STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DOTYCZĄCEJ OŚWIETLENIA I MONITORINGU BOISK SPORTOWYCH, WYBUDOWANYCH W RAMACH PROJEKTU POD NAZWĄ: PROMOCJA ZDROWIA POPRZEZ SPORT ...

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW BIUROWYCH I PAPIERU DLA POTRZEB STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU Z MOŻLIWOŚCIĄ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH-II CZĘŚCI

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SKŁAD, ŁAMANIE, KOREKTĘ, OPRACOWANIE GRAFICZNE, RETUSZ ZDJĘĆ, NAŚWIETLANIE KLISZ, DOSTARCZENIE WERSJI ELEKTRONICZNEJ, DRUK ORAZ SUKCESYWNA DOSTAWA BIULETYNU POWIATU POZNAŃSKIEGO

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUGI KOMPLEKSOWEGO SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W BUDYNKU POŁOŻONYM W POZNANIU PRZY UL. SŁOWACKIEGO 8, WRAZ Z TERENEM PRZYLEGŁYM

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW BIUROWYCH, PAPIERU I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK DLA POTRZEB STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU Z MOŻLIWOŚCIĄ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH-III CZĘŚCI

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DOTYCZĄCEJ OŚWIETLENIA I MONITORINGU BOISK SPORTOWYCH, WYBUDOWANYCH W RAMACH PROJEKTU POD NAZWĄ: PROMOCJA ZDROWIA POPRZEZ SPORT (...)DOFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EOG

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUGI CAŁODOBOWEJ OCHRONY BUDYNKU POŁOŻONEGO W POZNANIU PRZY UL. SŁOWACKIEGO 8, WRAZ Z TERENEM PRZYLEGŁYM

II PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUGI ZESTAWIENIA I WYDZIERŻAWIENIA ŁĄCZY TRANSMISJI DANYCH WRAZ Z URZĄDZENIAMI KOŃCOWYMI (CPE) MIĘDZY DWOMA LOKALIZACJAMI W POZNANIU: JACKOWSKIEGO 18 I SŁOWACKIEGO 8

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUGI KOMPLEKSOWEGO SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ ZAJMOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE ZAMAWIAJĄCEGO W BUDYNKU POŁOŻONYM W POZNANIU PRZY UL. ZIELONEJ 8

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUGI ZESTAWIENIA I WYDZIERŻAWIENIA ŁĄCZY TRANSMISJI DANYCH WRAZ Z URZĄDZENIAMI KOŃCOWYMI (CPE) MIĘDZY DWOMA LOKALIZACJAMI W POZNANIU: JACKOWSKIEGO 18 I SŁOWACKIEGO 8

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ MODUŁU WYNIESIONEGO CENTRALI TELEFON. NEC SVI8100 STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU PRZY UL.JACKOWSKIEGO 18 DLA BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU PRZY UL.SŁOWACKIEGO 8 WRAZ Z SERWISOWANIEM URZĄDZEŃ W OKRESIE GWARANCJI

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA UBEZPIECZENIE MAJĄTKU ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO I PODLEGŁYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE WRAZ Z DOSTAWĄ GADŻETÓW PROMOCYJNYCH Z LOGO POWIATU POZNAŃSKIEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH - IV CZĘŚCI

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ GADŻETÓW PROMOCYJNYCH Z LOGOTYPAMI:POWIATU POZNAŃSKIEGO I EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO W RAMACH PROJEKTU PROMOCJA ZDROWIA POPRZEZ SPORT...WSPÓŁFINANSOWANEGO Z MECHANIZMU FINANSOWEGO EOG

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DOTYCZĄCEJ BUDOWY BOISK SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU „MOJE BOISKO ORLIK 2012”

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ SKANERÓW, MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH, KOMPUTERA PRZENOŚNEGO, OPROGRAMOWANIA ORAZ PODZESPOŁÓW KOMPUTEROWYCH DLA POTRZEB STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU Z PODZIAŁEM NA IV CZĘŚCI

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ KALENDARZY ŚCIENNYCH PROMOCYJNYCH POWIATU POZNAŃSKIEGO NA ROK 2010

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE NASADZEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH W ALEI GRABOWEJ ZNAJDUJĄCEJ SIĘ NA TERENIE OŚRODKA SZKOLNO–WYCHOWAWCZEGO DLA DZIECI NIEWIDOMYCH W OWIŃSKACH ORAZ PIELĘGNACJĘ I UTRZYMANIE NASADZEŃ

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE I DOSTAWĘ WYBRANYCH RODZAJÓW TABLIC REJESTRACYJNYCH Z BLACHY ALUMINIOWEJ

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD PRZEBUDOWĄ WNĘTRZ BUDYNKU „JACEK” – DOMU DZIECKA W KÓRNIKU BNINIE, UL. BŁAŻEJEWSKA 63

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘCIA PN.:„WYKONANIE PRAC MODERNIZACYJNYCH W BUDYNKU POŁOŻONYM W POZNANIU, PRZY UL. SŁOWACKIEGO 8”

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONYWANIE OPERATÓW W ZAKRESIE SZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI DLA ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU POZNAŃSKIEGO, ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ NIERUCHOMOŚCIAMI, Z PODZIAŁEM NA II CZĘŚCI

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD PRZEDSIĘWZIĘCIEM POD NAZWĄ RENOWACJA ELEWACJI BUDYNKU SZKOŁY SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO DLA DZIECI NIEWIDOMYCH W OWIŃSKACH, PLAC PRZEMYSŁAWA 9

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE PRZEBUDOWY WNĘTRZ BUDYNKU „JACEK” DOMU DZIECKA W KÓRNIKU – BNINIE

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PEŁNIENIU NADZORU INWESTORSKIEGO NAD PRZEDSIĘWZIĘCIEM POD NAZWĄ „REMONT KORYTARZY, SANITARIATÓW, SCHODÓW I WEJŚCIA GŁÓWNEGO DO BUDYNKU W ZESPOLE SZKÓŁ IM. DEZYDEREGO CHŁAPOWSKIEGO W BOLECHOWIE

II PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE ORAZ DEMONTARZ ZABUDOWY STOISKA PROMOCYJNEGO POWIATU POZNAŃSKIEGO PODCZAS TARGÓW TOUR SAMON 2009, KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ 21-24 PAŹDZIERNIKA 2009R. NA TERENIE MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW POZNAŃSKICH

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAKUP, DOSTAWA, WYKONANIE GADŻETÓW PROMOCYJNYCH Z LOGO POWIATU POZNAŃSKIEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH - V CZĘŚCI

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ROZBUDOWY SZKOŁY W MUROWANEJ GOŚLINIE

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA: REMONT BUDYNKU SZKOLNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. M. KOPERNIKA PRZY UL. KASPROWICZA 3 W PUSZCZYKOWIE - ROBOTY ELEKTRYCZNE

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE TELEWIZYJNYCH SPOTÓW REKLAMOWYCH PROMUJĄCYCH WALORY TURYSTYCZNE ORAZ POTENCJAŁ BIZNESOWY POWIATU POZNAŃSKIEGO

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE ORAZ DEMONTAŻ ZABUDOWY STOISKA PROMOCYJNEGO POWIATU POZNAŃSKIEGO PODCZAS TARGÓW TOUR SALON 2009

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE WRAZ Z DOSTAWĄ GADŻETÓW PROMOCYJNYCH Z LOGOTYPAMI: POWIATU POZNAŃSKIEGO I EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE PRAC MODERNIZACYJNYCH W BUDYNKU POŁOŻONYM W POZNANIU PRZY UL. SŁOWACKIEGO 8, Z MOŻLIWOŚCIĄ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH - II CZĘŚCI

WYKONANIE OPRACOWANIA PN.: "STRATEGIA PROMOCJI POWIATU POZNAŃSKIEGO NA LATA 2010-2015"

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONYWANIE OPERATÓW W ZAKRESIE SZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI, Z PODZIAŁEM NA II CZĘŚCI

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE ROBÓT MALARSKICH I TOWARZYSZĄCYCH W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU UL. JACKOWSKIEGO 18

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE WRAZ Z DOSTAWĄ KALENDARZY PROMOCYJNYCH NA 2010 ROK ORAZ KART ICE DLA POTRZEB STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU, Z PODZIAŁEM NA III CZĘŚCI

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE MODERNIZACJI BUDYNKU INTERNATU PRZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W PUSZCZYKOWIE WRAZ Z PRZYSTOSOWANIEM DLA POTRZEB UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ TECZEK WIĄZANYCH PAPIEROWYCH DLA POTRZEB STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA: MODERNIZACJA PIWNIC PRZY UL SŁOWACKIEGO 8 - PRZYSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH NA POTRZEBY ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE WRAZ Z DOSTAWĄ GADŻETÓW PROMOCYJNYCH Z LOGO POWIATU POZNAŃSKIEGO Z PODZIAŁEM NA III CZĘŚCI

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE REMONTU KORYTARZY, SANITARIATÓW, SCHODÓW I WEJŚCIA GŁÓWNEGO DO BUDYNKU W ZESPOLE SZKÓŁ IM. DEZYDEREGO CHŁAPOWSKIEGO W BOLECHOWIE, UL. OBORNICKA 1

PRZETARG NIEOGRANICZONY ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ SPRZĘTU SPORTOWEGO Z PRZEZNACZENIEM DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU POZNAŃSKIEGO, W RAMACH EOG, Z PODZIAŁEM NA II CZĘŚCI

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE ROBÓT ELEKTRYCZNYCH W ZAKRESIE REMONTU BUDYNKU SZKOLNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W PUSZCZYKOWIE, PRZY UL. KASPROWICZA 3

II PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE PROJEKTU I WYDRUKOWANIE KART GODZINOWYCH WYPEŁNIANYCH PRZEZ TRENERÓW PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA SPORTOWO-REKREACYJNE W RAMACH PROJEKTU: PROMOCJA ZDROWIA POPRZEZ SPORT(...) DOFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW MECHANIZMU EOG

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA OPRACOWANIE STUDIUM WYKONALNOŚCI DLA PROJEKTU RENOWACJA I KONSERWACJA ZBIORÓW TYFLOLOGICZNYCH SOSW DLA DZIECI NIEWIDOMYCH W OWIŃSKACH CELEM UTWORZENIA STAŁEJ EKSPOZYCJI WYSTAWIENNICZEJ

III PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE ADAPTACJI POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI OLEJOWEJ NA POTRZEBY WĘZŁA CIEPLNEGO W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU PRZY UL. JACKOWSKIEGO 18

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, SIECIOWEGO, DRUKARKI ORAZ OPROGRAMOWANIA DLA POTRZEB STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE RENOWACJI ELEWACJI BUDYNKU SZKOŁY SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO DLA DZIECI NIEWIDOMYCH W OWIŃSKACH

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ BUDOWY KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY LO W PUSZCZYKOWIE UL. KASPROWICZA 3, REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU "MOJE BOISKO - ORLIK 2012"

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ MEBLI I REGAŁÓW ARCHIWALNYCH DLA POTRZEB STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU Z PODZIAŁEM NA II CZĘŚCI

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONII STACJONARNEJ Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII KOMUTACJI ŁĄCZY W SIECI PSTN ORAZ Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII KOMUTACJI PAKIETÓW CZYLI TECHNOLOGII VoIP

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH, USŁUGĘ KOPIOWANIA, DRUKOWANIA I SKANOWANIA PRZEZ CZAS TRWANIA UMOWY Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKUPU URZĄDZEŃ PO ZAKOŃCZENIU UMOWY ORAZ DOSTAWA OPROGRAMOWANIA TYPU ACCONTINGOWEGO

III PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ SPRZĘTU SPORTOWEGO Z PRZEZNACZENIEM DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU POZNAŃSKIEGO W RAMACH PROJEKTU "PROMOCJA ZDROWIA POPRZEZ SPORT (...)" WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW MECHANIZMU EOG

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE WRAZ Z DOSTAWĄ GADŻETÓW PROMOCYJNYCH Z LOGO POWIATU POZNAŃSKIEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH - VI CZĘŚCI

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE PROJEKTU I WYDRUKOWANIE KART GODZINOWYCH WYPEŁNIANYCH PRZEZ TRENERÓW PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA SPORTOWO-REKREACYJNE W RAMACH PROJEKTU: PROMOCJA ZDROWIA POPREZ SPORT (...) DOFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW MECHANIZMU EOG

II PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ SPRZĘTU SPORTOWEGO Z PRZEZNACZENIEM DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU POZNAŃSKIEGO W RAMACH PROJEKTU "PROMOCJA ZDROWIA POPRZEZ SPORT (...)" W RAMACH MECHANIZMU EOG

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA BUDOWĘ KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W PUSZCZYKOWIE W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU MOJE BOISKO ORLIK-2012

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE MODERNIZACJI PIWNIC W BUDYNKU POŁOŻONYM W POZNANIU PRZY UL. SŁOWACKIEGO 8 - PRZYSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH NA POTRZEBY ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE PROJEKTU, OPRACOWANIE SZATY GRAFICZNEJ I WYDRUKOWANIE PUBLIKACJI PROMOCYJNYCH POWIATU POZNAŃSKIEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE PROJEKTU, OPRACOWANIA SZATY GRAFICZNEJ I WYDRUKOWANIE MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH NA POTRZEBY PROJEKTU: PROMOCJA ZDROWIA POPRZEZ SPORT-ZESPÓL PRZYSZKOLNYCH OTWARTYCH BOISK WIELOFUNKCYJNYCH W POWIECIE POZNAŃSKIM W RAMACH MECHANIZMU EOG 

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA WYKONANIE ADAPTACJI POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI OLEJOWEJ NA POTRZEBY WĘZŁA CIEPLNEGO W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU PRZY UL. JACKOWSKIEGO 18

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ORGANIZACJĘ I REALIZACJĘ IMPREZ ORAZ FESTYNÓW SPORTOWO-REKREACYJNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z UDZIAŁEM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RAMACH PROJEKTU:PROMOCJA ZDROWIA POPRZEZ SPORT(..),W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EOG

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ SPRZĘTU SPORTOWEGO Z PRZEZNACZENIEM DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU POZNAŃSKIEGO W RAMACH PROJEKTU POD NAZWĄ: PROMOCJA ZDROWIA POPRZEZ SPORT (...) W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EOG

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ DRUKARKI ORAZ LAPTOPA DLA POTRZEB STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU Z MOŻLIWOŚCIĄ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH - II CZĘŚCI

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONYWANIE PRAC ZWIĄZANYCH Z USUWANIEM ORAZ UNIESZKODLIWIANIEM WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENACH NIERUCHOMOŚCI MIESZKAŃCÓW GMIN POWIATU POZNAŃSKIEGO

PRZETARG NA WYKONANIE WRAZ Z DOSTAWĄ MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH POWIATU POZNAŃSKIEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH - 4 CZĘŚCI

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA WYKONANIE ADAPTACJI POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI OLEJOWEJ NA POTRZEBY WĘZŁA CIEPLNEGO W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU, UL. JACKOWSKIEGO 18

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, SPRZĘTU SIECIOWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA POTRZEB STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU Z MOŻLIWOŚCIĄ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ŚWIADCZENIE USŁUG NAJMU ŁĄCZY TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA POTRZEB POWIATU POZNAŃSKIEGO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DOTYCZĄCEJ PRZEBUDOWY WNĘTRZ BUDYNKU DOMU DZIECKA W KÓRNIKU - BNINIE, PAWILON "JACEK"

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PRZEPROWADZENIE BADANIA SKŁADU I WŁAŚCIWOŚCI ODPADÓW KOMUNALNYCH WYTWARZANYCH NA TERENIE POWIATU POZNAŃSKIEGO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA WYKONYWANIE OPERATÓW W ZAKRESIE SZACOWANIA I INWENTARYZACJI NIERUCHOMOŚCI DLA POTRZEB ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ NIERUCHOMOŚCIAMI Z PODZIAŁEM NA VII CZĘŚCI

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA ŚWIADCZENIE USŁUGI CAŁODOBOWEJ OCHRONY BUDYNKU POŁOŻONEGO W POZNANIU PRZY UL. SŁOWACKIEGO 8, WRAZ Z TERENEM PRZYLEGŁYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ŚWIADCZENIE USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ FILII WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU W SWARZĘDZU

PRZEPROWADZENIE BADANIA SKŁADU I WŁAŚCIWOŚCI ODPADÓW KOMUNALNYCH WYTWARZANYCH NA TERENIE POWIATU POZNAŃSKIEGO

 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH DLA POTRZEB STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Habryło Adam
 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2007-11-14 08:36
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-20 15:04

drukuj całą stronę

Banery