BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Ogłoszenia o przetargach - 2013


Nr sprawy:


Nazwa:

Data zamieszczenia:

Termin sładania ofert:

ZP.272.3.57.2013

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I USŁUG SERWISOWYCH URZĄDZEŃ SIECIOWYCH DLA POTRZEB STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU, Z PODZIAŁEM NA 3 CZĘŚCI

25.11.2013r.

03.12.2013r.

ZP.272.3.56.2013

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA PN. ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE SYSTEMU ALARMU PRZECIWPOŻAROWEGO DPS W LISÓWKACH

22.11.2013r.

02.12.2013r.

ZP.272.3.54.2013

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW BIUROWYCH, PAPIERU, MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK I TECZEK DLA POTRZEB STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU, Z PODZIAŁEM NA 4 CZĘŚCI

20.11.2013r.

29.11.2013r.

ZP.272.3.55.2013

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ SZAF NA NOŚNIKI MAGNETYCZNE DLA POTRZEB STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU

19.11.2013r.

27.11.2013r.

zmieniono na

28.11.2013r.

ZP.272.3.53.2013

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE SYSTEMU ALARMU PRZECIWPOŻAROWEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W LISÓWKACH

07.11.2013r.

22.11.2013r.

ZP.272.3.47.2013

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUG POLEGAJĄCYCH NA KOMPLEKSOWYM SPRZĄTANIU

24.10.2013r.

05.11.2013r.
zmieniono na
12.11.2013r

ZP.272.3.24.2013

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ SZAF NA NOŚNIKI MAGNETYCZNE DLA POTRZEB STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU

30.10.2013r.

08.11.2013r.

ZP.272.3.52.2013

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUG DRUKU PODRĘCZNIKÓW BRAJLOWSKICH

29.10.2013r.

06.11.2013r.

ZP.272.3.51.2013

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ MEBLI DLA POTRZEB STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU, Z PODZIAŁEM NA 2 CZĘŚCI

15.10.2013r.

23.10.2013r.

ZP.272.3.50.2013

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ WRAZ Z INSTALACJĄ I SKONFIGUROWANIEM TELEWIZJI DOZOROWEJ CCTV DLA POTRZEB STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU

04.10.2013r.

15.10.2013r.

ZP.272.3.48.2013

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ TABLIC REJESTRACYJNYCH Z BLACHY ALUMINIOWEJ

27.09.2013r.

10.10.2013r.

ZP.272.3.49.2013

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ TABLIC REJESTRACYJNYCH Z BLACHY ALUMINIOWEJ

27.09.2013r.

08.10.2013r.

ZP.272.3.46.2013

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE POWSZECHNYCH USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM

24.09.2013r.

03.10.2013r.

ZP.272.3.41.2013

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UBEZPIECZENIE MAJĄTKU ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO I PODLEGŁYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

18.09.2013r.

 

02.10.2013r.

ZP.272.3.43.2013

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE SYSTEMU ALARMU PRZECIWPOŻAROWEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W LISÓWKACH

12.09.2013r.

27.09.2013r.

ZP.272.3.45.2013

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE WRAZ Z DOSTAWĄ ELEMENTÓW ZABUDOWY NA POTRZEBY STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU

18.09.2013r.

26.09.2013r.

ZP.272.3.44.2013

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD MODERNIZACJĄ WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU

10.09.2013r.

18.09.2013r.

ZP.272.3.40.2013

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ MACIERZY DYSKOWYCH WRAZ Z AUTORYZOWANYM SZKOLENIEM DLA POTRZEB STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU

04.09.2013r.

13.09.2013r.

ZP.272.3.42.2013

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ I MONTAŻ DŹWIGU OSOBOWEGO NA POTRZEBY STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU

04.09.2013r.

12.09.2013r.

ZP.272.3.39.2013

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE STUDZIENEK CHŁONNYCH NA WODĘ OPADOWĄ PRZY BUDYNKU PENSJONARIUSZY I PRALNI DPS W LISÓWKACH

20.08.2013r.

05.09.2013r.

ZP.272.3.36.2013

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA MODERNIZACJĘ POMIESZCZEŃ BUDYNKU ZS W ROKIETNICY

16.08.2013r.

04.09.2013r.

ZP.272.3.38.2013

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ NOTEBOOKÓW DLA POTRZEB STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU

20.08.2013r.

29.08.2013r.

ZP.272.3.37.2013

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ GADŻETÓW ORAZ MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH Z LOGO POWIATU POZNAŃSKIEGO

16.08.2013r.

26.08.2013r.

ZP.272.3.34.2013

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA MODERNIZACJĘ POMIESZCZEŃ W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU, UL. JACKOWSKIEGO 18

01.08.2013r.

19.08.2013r.

ZP.272.3.35.2013

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUG DRUKU

05.08.2013r.

14.08.2013r.

ZP.272.3.33.2013

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ KALENDARZY KSIĄŻKOWYCH

05.08.2013r.

13.08.2013r.

ZP.272.3.30.2013

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE I DOSTAWĘ DO SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO ZWROTNYCH POTWIERDZEŃ ODBIORU

30.07.2013r.

08.08.2013r.

ZP.272.3.25.2013

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU BANKOWEGO DO WYSOKOŚCI 20.000.000,00 ZŁ NA SFINANSOWANIE WYDATKÓW NIE MAJĄCYCH POKRYCIA BUDŻETOWEGO W PLANOWANYCH DOCHODACH BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO W ROKU 2013

20.06.2013r.

07.08.2013r.

ZP.272.3.31.2013

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ TECHNOLOGII KOTŁOWNI NA POTRZEBY DPS w LISÓWKACH

22.07.2013r.

06.08.2013r.

ZP.272.3.32.2013

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ REGAŁÓW PRZESUWNYCH, DWUSTRONNYCH - 2 POSTĘPOWANIE

19.07.2013r.

30.07.2013r.

ZP.272.3.29.2013

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ REGAŁÓW PRZESUWNYCH, DWUSTRONNYCH

11.07.2013r

22.07.2013r

 

ZP.272.3.28.2013

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ PRZEBUDOWY BUDYNKÓW MAGAZYNOWO – GOSPODARCZYCH, DLA POTRZEB SOSW W OWIŃSKACH

04.07.2013r.

12.07.2013r.

ZP.272.3.27.2013

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ GADŻETÓW REKLAMOWYCH Z LOGO POWIATU POZNAŃSKIEGO

26.06.2013r.

05.07.2013r.

ZP.272.3.26.2013

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUG HOLOWANIA I PARKOWANIA POJAZDÓW

19.06.2013r.

27.06.2013r.

ZP.272.3.23.2013

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PRZEBUDOWĘ BUDYNKÓW MAGAZYNOWO - GOSPODARCZYCH PRZY SOSW W OWIŃSKACH

29.05.2013r.

14.06.2013r. zmieniono na 20.06.2013r.

ZP.272.3.22.2013

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUG HOLOWANIA I PARKOWANIA POJAZDÓW

28.05.2013r.

06.06.2013r.

ZP.272.3.21.2013

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH - 2 CZĘŚCI

28.05.2013r.

05.06.2013r.

ZP.272.3.20.2013

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA MODERNIZACJĘ KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU SZKOŁY W MUROWANEJ GOŚLINIE

17.05.2013r.

04.06.2013r.

ZP.272.3.19.2013

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PRZEPROWADZENIE KURSÓW NA PRAWO JAZDY KATEGORII C1 ORAZ NA ŚWIADECTWO KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ PRZYSPIESZONEJ

06.05.2013r.

14.05.2013r. zmieniono na 17.05.2013r.

ZP.272.3.17.2013

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ REALIZACJĘ ZADANIA OBEJMUJĄCEGO SWOIM ZAKRESEM WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACJI I CHŁODZENIA SALI KONFERENCYJNEJ

29.04.2013r.

15.05.2013r.

ZP.272.3.18.2013

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE KAMPANII PROMOCYJNEJ - 2 CZĘŚCI

29.04.2013r.

10.05.2013r.
zmieniono na
13.05.2013r.

ZP.272.3.16.2013

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONYWANIE PRAC ZWIĄZANYCH Z AZBESTEM

22.04.2013r.

08.05.2013r.

ZP.272.3.15.2013

PRZETARG NIEORGANICZONY NA WYKONANIE REMONTU BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU

17.04.2013r.

07.05.2013r.

ZP.272.3.14.2013

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PRZEBUDOWĘ ZAPLECZA TECHNICZNEGO PARKU PRZY SOSW W OWIŃSKACH

08.04.2013r.

24.04.2013r.

ZP.272.3.6.2013

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PRZEPROWADZENIE KURSÓW NA PRAWO JAZDY KATEGORII B I C1 ORAZ NA ŚWIADECTWO KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ PRZYSPIESZONEJ - 2 CZĘŚCI

11.04.2013r.

19.04.2013r.

ZP.272.3.11.2013

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA

05.04.2013r.

18.04.2013r.

ZP.272.3.13.2013

ŚWIADCZENIE USŁUGI DIGITALIZACJI

05.04.2013r.

17.04.2013r.

ZP.272.3.12.2013

USŁUGA DRUKU FOLDERÓW PROMOCYJNYCH

05.04.2013r.

16.04.2013r.

ZP.272.3.8.2013

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUGI SERWISOWEJ

28.03.2013r.

08.04.2013r.

ZP.272.3.10.2013

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ GADŻETÓW REKLAMOWYCH Z LOGO POWIATU POZNAŃSKIEGO – 9 CZĘŚCI

27.03.2013r.

05.04.2013r.

zmieniono na

08.04.2013r.

 

ZP.272.3.07.2013

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA MODERNIZACJĘ DACHU SOSW W MOSINIE

18.03.2013r.

03.04.2013r.

ZP.272.3.09.2013

WYKONANIE DRUKÓW PROMOCYJNYCH I INFORMACYJNYCH POWIATU POZNAŃSKIEGO Z PODZIAŁEM NA 11 CZĘŚCI.

20.03.2013r.

28.03.2013r.

ZP.272.3.03.2013

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE KURSU OPERATORA WÓZKÓW WIDŁOWYCH

18.03.2013r.

26.03.2013r.

ZP.272.3.04.2013

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PUBLIKACJĘ OGŁOSZEŃ W GAZETACH LOKALNYCH, UKAZUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE POWIATU POZNAŃSKIEGO, Z MOŻLIWOŚCIĄ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH – 4 CZĘŚCI

18.01.2013r.

29.01.2013r.

ZP.272.3.01.2013

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PRZEBUDOWĘ BUDYNKU INTERNATU ZS W MOSINIE - ETAP I

10.01.2013r.

29.01.2013r.

ZP.272.3.02.2013

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPORZĄDZANIE OPERATÓW SZACUNKOWYCH - 3 CZĘŚCI

18.01.2013r.

28.01.2013r.

ZP.272.3.05.2013

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUG DOSTĘPU DO OBIEKTÓW I ZAJĘĆ SPORTOWO – REKREACYJNYCH

18.01.2013 r.

28.01.2013 r.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Rządkowska - Jurga
  • opublikował: Zajączek Magdalena
    data publikacji: 2012-12-31 13:08
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2020-12-15 14:45

drukuj całą stronę

Banery