BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Ogłoszenia archiwalne 2011

Nr sprawy:

Nazwa:

Data zamieszczenia:

Termin sładania ofert:

ZP.272.02.00058.2011

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ DRUKAREK LASEROWYCH

01.12.2011 r.

09.12.2011 r.
zmiana na:

12.12.2011 r.
 

ZP.272.02.00050.2011

ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO W ROKU 2011R. DO WYSOKOŚCI 20.000.000 ZŁ

28.10.2011r.

08.12.2011r.

ZP.272.02.00055.2011

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ GADŻETÓW PROMOCYJNYCH, Z MOŻLIWOŚCIĄ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH – VIII CZĘŚCI

21.11.2011 r.

29.11.2011 r.

zmiana na:

02.12.2011r.

ZP.272.02.00057.2011

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ SZAF AKTOWYCH NA POTRZEBY WYPOSAŻENIA STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU

24.11.2011r.

02.12.2011r.

ZP.272.02.00044.2011

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUG DOSTĘPU DO OBIEKTÓW I ZAJĘĆ SPORTOWO – REKREACYJNYCH

21.11.2011r.

30.11.2011r.

ZP.272.02.00054.2011

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUGI SPRZĄTANIA, Z PODZIAŁEM NA II CZĘŚCI

21.11.2011 r.

29.11.2011 r.

ZP.272.02.00053.2011

WYKONANIE DRUKÓW PROMOCYJNYCH POWIATU POZNAŃSKIEGO (ULOTKI, FOLDERY, KSIĄŻKA „DWORY I PAŁACE POWIATU POZNAŃSKIEGO”) ORAZ DRUKÓW INFORMACYJNYCH, Z PODZIAŁEM NA IV CZĘŚCI

16.11.2011r.

24.11.2011r.

zmiana na:

25.11.2011r.

ZP.272.02.00049.2011

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUGI CAŁODOBOWEJ OCHRONY BUDYNKU POŁOŻONEGO W POZNANIU, PRZY UL. SŁOWACKIEGO 8 ORAZ NA TERENIE PRZYLEGŁYM.

08.11.2011r.

18.11.2011r.

ZP.272.02.00051.2011

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA MODERNIZACJĘ POMIESZCZEŃ PARTERU ORAZ GŁÓWNEJ I BOCZNYCH KLATEK SCHODOWYCH W BUDYNKU POŁOŻONYM W POZNANIU, PRZY UL. SŁOWACKIEGO 8

02.11.2011r.

18.11.2011 r.

ZP.272.02.00048.2011

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA, Z PODZIAŁEM NA VII CZĘŚCI

04.11.2011r.

15.11.2011r.

ZP.272.02.00042.2011

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DRUK I DOSTAWĘ PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH I KSIĄŻEK POMOCNICZYCH WYDRUKOWANYCH PISMEM BRAJLA 

28.10.2011r.

07.11.2011r.

zmiana na:

16.11.2011r.

ZP.272.02.00045.2011

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ TABLIC REJESTRACYJNYCH Z BLACHY ALUMINIOWEJ

14.10.2011r.

25.10.2011r., zmiana na 07.11.2011r.

ZP.272.02.00047.11

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DRUK ORAZ SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ BIULETYNU POWIATU POZNAŃSKIEGO

19.10.2011r.

04.11.2011r.

ZP.272.02.00043.2011

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UBEZPIECZENIE MAJĄTKU ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO I PODLEGŁYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

12.10.2011r.

26.10.2011r.

zmiana na:

28.10.2011r.

ZP.272.02.00035.2011

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ I MONTAŻ MEBLI DLA POTRZEB STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU

19.10.2011r.

28.10.2011r. 

zmiana na

04.11.2011r.

ZP.272.02.00046.2011

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ SAMOCHODU OSOBOWEGO

18.10.2011r.

27.10.2011r.

ZP.272.02.00041.2011

DOSTAWA SERWERÓW - III POSTĘPOWANIE

27.09.2011r.

07.10.2011r. zmiana na 12.10.2011r.

ZP.272.02.00036.2011

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPORZĄDZANIE OPERATÓW SZACUNKOWYCH - 2 CZĘŚCI

26.09.2011r.

06.10.2011r.

ZP.272.02.00039.2011

REALIZACJA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH SKIEROWANYCH DO WYCHOWANKÓW LUB ABSOLWENTÓW SOSW W MOSINIE ORAZ I OWIŃSKACH NA POTRZEBY PROJEKTU: „WYKLUCZAMY WYKLUCZENIE (…)” WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EFS, Z PODZIAŁEM NA II CZĘŚCI

29.08.2011r.

07.09.2011r.

ZP.272.02.00039.2011

DOSTAWA GADŻETÓW PROMOCYJNYCH Z LOGO POWIATU POZNAŃSKIEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH – III CZĘŚCI

25.08.2011r.

02.09.2011r.

ZP.272.02.00037.2011

DOSTAWA MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH (DŁUGOPISY, TECZKI KONFERENCYJNE, PAMIĘĆ PRZENOŚNA USB, KOMPLET PIŚMIENNY) NA POTRZEBY PROJEKTU „NOWOCZESNA SZKOŁA (…)” WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EFS W RAMACH POKL, WRAZ Z NANIESIENIEM LOGOTYPÓW

24.08.2011 r.

02.09.2011 r.

ZP.272.02.00034.2011

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA MODERNIZACJĘ POMIESZCZEŃ I PIĘTRA W BUDYNKU POŁOŻONYM W POZNANIU, PRZY UL. SŁOWACKIEGO 8

17.08.2011r.

02.09.2011r.

ZP.272.02.00038.2011

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKREOWANIE I OPRACOWANIE MIN. 8 PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH POWIATU POZNAŃSKIEGO, METODĄ WARSZTATOWĄ, Z UDZIAŁEM PODMIOTÓW ZAINTERESOWANYCH ROZWOJEM PROMOCJI I TURYSTYKI W POWIECIE POZNAŃSKIM

23.08.2011r.

31.08.2011r.

ZP272.02.00032.2011

DOSTAWA GADŻETÓW PROMOCYJNYCH Z LOGO POWIATU POZNAŃSKIEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH – VI CZĘŚCI

11.08.2011r.

19.08.2011r. zmiana na 23.08.2011r.

ZP.272.02.00029.2011

DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM GABLOT, WITRYN ORAZ MEBLI W POMIESZCZENIACH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO – WYCHOWAWCZYM DLA DZIECI NIEWIDOMYCH IM. SYNÓW PUŁKU W OWIŃSKACH, PL. PRZEMYSŁAWA 9.

04.08.2011r.

17.08.2011r., zmiana na 22.08.2011r.

ZP.272.02.00030.2011

II PRZETARG NIEOGRANICZONY NA MODERNIZACJĘ SALI SESYJNEJ I KONFERENCYJNEJ Z UWZGLĘDNIENIEM POPRAWY ICH AKUSTYKI W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU

05.08.2011r.

22.08.2011r.

ZP.272.02.00033.2011

III PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWE MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH (DŁUGOPISY, TECZKI KONFERENCYJNE, PAMIĘĆ PRZENOŚNA USB, KOMPLET PIŚMIENNY) NA POTRZEBY PROJEKTU NOWOCZESNA SZKOŁA (…) WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EFS W RAMACH POKL, WRAZ Z NANIESIENIEM LOGOTYPÓW

10.08.2011r.

19.08.2011r,

ZP272.02.00031.2011

USŁUGA DRUKOWANIA I DYSTRYBUCJI MATERIAŁÓW: „POWIAT POZNAŃSKI – MOŻLIWOŚCI DLA AKTYWNYCH”

04.08.2011r.

12.08.2011r.

ZP272.02.00028.2011

DOSTAWA MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH I URZĄDZEŃ NA POTRZEBY PROJEKTU: „WYKLUCZAMY WYKLUCZENIE – PROJEKT POWIATU POZNAŃSKIEGO W ZAKRESIE PODNOSZENIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH I SPOŁECZNYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH” WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EFS - III CZĘŚCI

29.07.2011r.

11.08.2011r.

ZP.272.02.00025.2011

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DOTYCZĄCEJ PRZEBUDOWY STOŁÓWKI LO W PUSZCZYKOWIE Z PRZYSTOSOWANIEM POMIESZCZEŃ DLA POTRZEB PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

11.07.2011r.

27.07.2011r.

ZP.272.02.00027.2011

DRUK MATERIAŁÓW INFORMACYJNO – PROMOCYJNYCH (PLAKATÓW I ULOTEK) NA POTRZEBY PROJEKTU NOWOCZESNA SZKOŁA (...) WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EFS W RAMACH POKL, WRAZ Z NANIESIENIEM LOGOTYPÓW

11.07.2011r.

25.07.2011r.

ZP.272.02.00026.2011

DOSTAWA SERWERÓW

11.07.2011r.

22.07.2011r.

ZP.272.02.00021.2011

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA MODERNIZACJĘ SALI SESYJNEJ I KONFERENCYJNEJ Z UWZGLĘDNIENIEM POPRAWY ICH AKUSTYKI W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU

04.07.2011r.

21.07.2011r.

ZP.272.02.00023.2011

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ KALENDARZY KSIĄŻKOWYCH

05.07.2011r.

20.07.2011r.

ZP.272.02.00020.2011

II PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE ADAPTACJI POMIESZCZEŃ SOSW W OWIŃSKACH

04.07.2011r.

19.07.2011r.

ZP.272.02.00022.2011

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE DRUKÓW PROMOCYJNYCH POWIATU POZNAŃSKIEGO (FOLDERÓW, ULOTEK, ZAPROSZEŃ ORAZ CZEKÓW OKOLICZNOŚCIOWYCH I DRUKU OKOLICZNOŚCIOWEGO, KALENDARZY ŚCIENNYCH), Z MOŻLIWOŚCIĄ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH – VI CZĘŚCI

04.07.2011r.

13.07.2011r.

ZP.272.02.00024.2011

II PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWE MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH (DŁUGOPISY, TECZKI KONFERENCYJNE, PAMIĘĆ PRZENOŚNA USB, KOMPLET PIŚMIENNY) NA POTRZEBY PROJEKTU NOWOCZESNA SZKOŁA (…) WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EFS W RAMACH POKL, WRAZ Z NANIESIENIEM LOGOTYPÓW

01.07.2011r.

12.07.2011r.

ZP.272.02.00019.2011

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUGI CAŁODOBOWEJ OCHRONY BUDYNKU POŁOŻONEGO W POZNANIU PRZY UL. JACKOWSKIEGO 18 ORAZ NA TERENIE PRZYLEGŁYM

01.07.2011r.

11.07.2011r.

ZP.272.02.00017.2011

II PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZORGANIZOWANIE SZKOLEŃ I KURSÓW DLA PRACOWNIKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W RAMACH PROJEKTU: NOWOCZESNA SZKOŁA-DOSKONALENIE KWALIFIKACJI NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI SZKÓŁ POWIATU POZNAŃSKIEGO” WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EFS

28.06.2011r.

08.07.2011r.

ZP.272.02.00016.2011

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE ADAPTACJI POMIESZCZEŃ SOSW W OWIŃSKACH

07.06.2011r.

28.06.2011r.

ZP.272.02.00018.2011

DOSTAWA SERWERÓW I OPROGRAMOWANIA Z PODZIAŁEM NA III CZĘŚCI

14.06.2011r.

22.06.2011r.

ZP.272.02.00013.2011

DOSTAWA MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH (DŁUGOPISY, TECZKI KONFERENCYJNE, PAMIĘĆ PRZENOŚNA USB, KOMPLET PIŚMIENNY) NA POTRZEBY PROJEKTU „NOWOCZESNA SZKOŁA (…)” WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EFS W RAMACH POKL, WRAZ Z NANIESIENIEM LOGOTYPÓW

20.05.2011r.

30.05.2011r.

ZP.272.02.00012.2011

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA NAPRAWĘ SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH I WYMIANĘ STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W SWARZĘDZU

11.05.2011r.

27.05.2011r.

ZP.272.02.00014.2011

PRZETARG NIEOGRANICZONY REMONT PIWNIC BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. DEZYDEREGO CHŁAPOWSKIEGO W BOLECHOWIE

11.05.2011r.

26.05.2011r.

ZP.272.02.00015.2011

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

16.05.2011r.

24.05.2011r.

ZP.272.02.00011.2011

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONYWANIE PRAC ZWIĄZANYCH Z DEMONTAŻEM, TRANSPORTEM I UNIESZKODLIWIENIEM WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

05.05.2011r.

16.05.2011r.

ZP.272.02.00007.2011

WYKONANIE WRAZ Z DOSTAWĄ TECZEK, WIZYTÓWEK ORAZ DRUKÓW, ZGODNIE Z IDENTYFIKACJĄ WIZUALNĄ POWIATU POZNAŃSKIEGO

14.04.2011r.

22.04.2011r. zmiana na 28.04.2011r.

ZP.272.02.00008.2011

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE MONITORINGU WJAZDU I WYJAZDU WRAZ Z URZĄDZENIEM MIEJSCA NA SKŁADOWANIE ODPADÓW STAŁYCH W BUDYNKU PRZY UL. SŁOWACKIEGO 8 W POZNANIU

06.04.2011r.

27.04.2011r.

ZP.272.02.00010.2011

DOSTAWA SAMOCHODU OSOBOWEGO

19.04.2011r.

27.04.2011r.

ZP.272.02.00006.2011

DOSTAWA KOMPUTERÓW STACJONARNYCH, KOMPUTERÓW PRZENOŚNYCH, MONITORÓW, SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, OPROGRAMOWANIA - V CZĘŚCI

08.04.2011r.

18.04.2011r.

ZP.272.02.00005.2011

DOSTAWA GADŻETÓW PROMOCYJNYCH POWIATU POZNAŃSKIEGO, Z MOŻLIWOŚCIĄ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH - V CZĘŚCI

06.04.2011r.

15.04.2011r.

ZP.272.02.00004.2011

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ POMP SZLAMOWYCH Z WYPOSAŻENIEM

31.03.2011r.

08.04.2011r. zmiana na 14.04.2011r.

ZP.272.02.00009.2011

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZORGANIZOWANIE SZKOLEŃ I KURSÓW DLA PRACOWNIKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W RAMACH PROJEKTU: NOWOCZESNA SZKOŁA-DOSKONALENIE KWALIFIKACJI NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI SZKÓŁ POWIATU POZNAŃSKIEGO” WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EFS

05.04.2011r.

13.04.2011r.

ZP.272.02.00003.2011

REALIZACJA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH SKIEROWANYCH DO WYCHOWANKÓW LUB ABSOLWENTÓW SOSW W MOSINIE ORAZ SOSW W OWIŃSKACH NA POTRZEBY PROJEKTU:„WYKLUCZAMY WYKLUCZENIE (...)" WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

16.03.2011 r.

04.04.2011r.

ZP.272.02.00002.2011

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUG DOSTĘPU DO OBIEKTÓW I ZAJĘĆ SPORTOWO – REKREACYJNYCH ORAZ NIEODPŁATNE WYDANIE PRACOWNIKOM ZAMAWIAJĄCEGO, OSOBOM TOWARZYSZĄCYM ORAZ DZIECIOM PRACOWNIKÓW ZAMAWIAJĄCEGO IMIENNYCH KART DOSTĘPU

04.03.2011r.

14.03.2011

ZP.3432-01/2011

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPORZĄDZANIE OPERATÓW SZACUNKOWYCH, Z PODZIAŁEM NA 2 CZĘŚCI

16.02.2011 r.

25.02.2011 r.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Rządkowska
  • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
    data publikacji: 2011-01-04 10:33
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2021-01-04 14:46

drukuj całą stronę

Banery