BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Ogłoszenia o postępowaniach - 2017

Nr
sprawy:

Nazwa:

Data
zamieszczenia:

Termin
składania
ofert:

ZP.272.74.2017

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ, WYPRODUKOWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ, TABLIC REJESTRACYJNYCH Z BLACHY ALUMINIOWEJ.

15.12.2017 rok

27.12.2017 rok

ZP.272.75.2017

ART. 4 PKT 8. Wydawanie ocen o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, oraz o wskazaniach do ulg i uprawnień, w specjalności lekarz- internista

18.12.2017 rok

21.12.2017 rok

ZP.272.63.2017

ART. 4 PKT 8. Wydawanie ocen o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, oraz o wskazaniach do ulg i uprawnień, w specjalności lekarz- neurolog

29.11.2017 rok

07.12.2017 rok

ZP.272.62.2017

ART. 4 PKT 8. Wydawanie ocen o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, oraz o wskazaniach do ulg i uprawnień, w specjalności lekarz - okulista

29.11.2017 rok

07.12.2017 rok

ZP.272.61.2017

ART. 4 PKT 8. Wydawanie ocen o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, oraz o wskazaniach do ulg i uprawnień, w specjalności lekarz - psychiatra

29.11.2017 rok

07.12.2017 rok

ZP.272.60.2017

ART. 4 PKT 8. Wydawanie ocen o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, oraz o wskazaniach do ulg i uprawnień, w specjalności lekarz - pediatra

29.11.2017 rok

07.12.2017 rok

ZP.272.59.2017

ART. 4 PKT 8. Wydawanie ocen o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, oraz o wskazaniach do ulg i uprawnień, w specjalności lekarz - ortopeda

29.11.2017 rok

07.12.2017 rok

ZP.272.69.2017

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUG POLEGAJĄCYCH NA HOLOWANIU I PRZECHOWYWANIU NA PARKINGU STRZEŻONYM POJAZDÓW Z TERENU POWIATU POZNAŃSKIEGO, USUNIĘTYCH W TRYBIE ART. 130A USTAWY Z DNIA 20 CZERWCA 1997 R. PRAWO O RUCHU DROGOWYM.

27.11.2017 rok

06.12.2017 rok

ZP.272.68.2017

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ, WYPRODUKOWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ, TABLIC REJESTRACYJNYCH Z BLACHY ALUMINIOWEJ.

27.11.2017 rok

06.12.2017 rok

ZP.272.67.2017

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ AUTOBUSU PRZYSTOSOWANEGO DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

24.11.2017 rok

05.12.2017 rok

ZP.272.57.2017

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ROZBUDOWĘ ZESPOŁU SZKÓŁ IM. GEN. DEZYDEREGO CHŁAPOWSKIEGO W BOLECHOWIE, SZKOŁA W MUROWANEJ GOŚLINIE, UL. SZKOLNA 1.

09.11.2017 rok

27.11.2017 rok

  ZP.272.45.2017

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REWALORYZACJĘ WNĘTRZ DAWNEGO KOMPLEKSU CYSTERSKIEGO OBECNIE SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO DLA DZIECI NIEWIDOMYCH IM. SYNÓW PUŁKU W OWIŃSKACH, PL. PRZEMYSŁAWA 9 - ETAP I.

31.10.2017 rok

17.11.2017 rok zmieniono na 04.12.2017 rok

ZP.272.53.2017

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA BIUROWEGO, Z PODZIAŁEM NA 4 CZĘŚCI

31.10.2017 rok

13.11.2017 rok

ZP.272.51.2017

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA I WSPARCIA INFORMATYCZNEGO, Z PODZIAŁEM NA 4 CZĘŚCI.

31.10.2017 rok

10.11.2017 rok

ZP.272.56.2017

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ, WYPRODUKOWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ, TABLIC REJESTRACYJNYCH Z BLACHY ALUMINIOWEJ.

31.10.2017 rok

09.11.2017 rok

ZP.272.54.2017

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUG POLEGAJĄCYCH NA HOLOWANIU I PRZECHOWYWANIU NA PARKINGU STRZEŻONYM POJAZDÓW Z TERENU POWIATU POZNAŃSKIEGO, USUNIĘTYCH W TRYBIE ART. 130A USTAWY Z DNIA 20 CZERWCA 1997 R. PRAWO O RUCHU DROGOWYM.

31.10.2017 rok

08.11.2017 rok

ZP.272.52.2017

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAKUP URZĄDZEŃ SIECIOWYCH WRAZ Z SERWISAMI

19.10.2017 rok

27.10.2017 rok

ZP.272.41.2017

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UBEZPIECZENIE MAJĄTKU ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO I PODLEGŁYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

11.09.2017 rok

24.10.2017 rok

ZP.272.48.2017

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH Z PODZIAŁEM NA 2 CZĘŚCI.

04.10.2017 rok

17.10.2017 rok
zmieniono na 19.10.2017 rok

ZP.272.49.2017

LICYTACJA ELEKTRONICZNA NA ZAKUP URZĄDZEŃ SIECIOWYCH WRAZ Z SERWISAMI

05.10.2017 rok

16.10.2017 rok

ZP.272.44.2017

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW I GADŻETÓW REKLAMOWYCH, Z PODZIAŁEM NA 2 CZĘŚCI

04.10.2017 rok

12.10.2017 rok

ZP.272.46.2017

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ POMOCY NAUKOWYCH Z PODZIAŁEM NA 4 CZĘŚCI.

28.09.2017 rok

06.10.2017 rok

ZP.272.37.2017

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ROZBUDOWĘ ZESPOŁU SZKÓŁ IM. GEN. DEZYDEREGO CHŁAPOWSKIEGO W BOLECHOWIE, SZKOŁA W MUROWANEJ GOŚLINIE, UL. SZKOLNA 1.

28.08.2017 rok

14.09.2017 rok zmieniono na 04.10.2017 rok

ZP.272.36.2017

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH Z PODZIAŁEM NA 3 CZĘŚCI

27.07.2017 rok

07.08.2017 rok

ZP.272.34.2017

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PRZEBUDOWĘ BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W KÓRNIKU, Z PODZIAŁEM NA 2 CZĘŚCI

17.07.2017 rok

02.08.2017 rok

ZP.272.31.2017

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA PN: BUDOWA CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W SWARZĘDZU

03.07.2017 rok

11.07.2017 rok

ZP.272.28.2017

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA MALOWANIE BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU, UL. JACKOWSKIEGO 18, Z PODZIAŁEM NA 2 CZĘŚCI.

14.06.2017 rok

03.07.2017 rok

ZP.272.26.2017

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAKUP PALIWA, MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH, AKCESORIÓW ORAZ USŁUG W SYSTEMIE SPRZEDAŻY BEZGOTÓWKOWEJ DO SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH BĘDĄCYCH W UŻYTKOWANIU STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU

29.05.2017 rok

06.06.2017 rok

ZP.272.24.2017

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACJI I CHŁODZENIA POMIESZCZEŃ BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W SWARZĘDZU, OS. MIELŻYŃSKIEGO 5A – ETAP II.

15.05.2017 rok

31.05.2017 rok

ZP.272.18.2017

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA BUDOWĘ CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W SWARZĘDZU.

07.04.2017 rok

18.05.2017 rok

zmieniono na 25.05.2017 rok

ZP.272.25.2017

LICYTACJA ELEKTRONICZNA NA DOSTAWĘ 140 LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE MICROSOFT OFFICE STANDARD 2016 GOVERNMENT

12.05.2017 rok

22.05.2017 rok

ZP.272.21.2017

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW I GADŻETÓW REKLAMOWYCH Z PODZIAŁEM NA 3 CZĘŚCI

28.04.2017 rok

10.05.2017 rok

ZP.272.23.2017

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ MODERNIZACJI ZABYTKOWEGO DWORU W SKRZYNKACH NA POTRZEBY OŚRODKA SZKOLENIOWO – KONFERENCYJNEGO DLA POWIATU POZNAŃSKIEGO

27.04.2017 rok

08.05.2017 rok

ZP.272.22.2017

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA MODERNIZACJĘ BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU, UL. SŁOWACKIEGO 8 Z PODZIAŁEM NA 2 CZĘŚCI.

10.04.2017 rok

05.05.2017 rok

ZP.272.20.2017

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUG POLEGAJĄCYCH NA KOMPLEKSOWYM SPRZĄTANIU BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO POŁOŻONEGO W POZNANIU, UL. SŁOWACKIEGO 8, WRAZ Z TERENEM PRZYLEGŁYM.

14.04.2017 rok

24.04.2017 rok

ZP.272.19.2017

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ MODERNIZACJI ZABYTKOWEGO DWORU W SKRZYNKACH NA POTRZEBY OŚRODKA SZKOLENIOWO – KONFERENCYJNEGO DLA POWIATU POZNAŃSKIEGO

11.04.2017 rok

20.04.2017 rok

ZP.272.17.2017

LICYTACJA ELEKTRONICZNA NA DOSTAWĘ 140 LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE MICROSOFT OFFICE STANDARD 2016 GOVERNMENT

24.03.2017 rok

03.04.2017 rok

ZP.272.13.2017

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONYWANIE PRAC ZWIĄZANYCH Z DEMONTAŻEM, ZAPAKOWANIEM, TRANSPORTEM I PRZEKAZANIEM NA SKŁADOWISKO WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST, ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENACH NIERUCHOMOŚCI ZLOKALIZOWANYCH W GMINACH POWIATU POZNAŃSKIEGO.

13.03.2017 rok

21.03.2017 rok

ZP.272.12.2017

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE PRZEBUDOWY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ ORAZ TECHNOLOGII KOTŁOWNI W ZESPOLE SZKÓŁ W PUSZCZYKOWIE, UL. KASPROWICZA 3

03.03.2017 rok

20.03.2017 rok

ZP.272.7.2017

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA MODERNIZACJĘ BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU, UL. SŁOWACKIEGO 8 Z PODZIAŁEM NA 3 CZĘŚCI.

13.02.2017 rok

01.03.2017 rok

ZP.272.9.2017

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUG SPRZĄTANIA BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU PRZY UL. JACKOWSKIEGO 18 WRAZ Z TERENEM PRZYLEGŁYM

17.02.2017 rok

28.02.2017 rok

ZP.272.4.2017

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAGOSPODAROWANIE TERENU W REJONIE KUCHNI I INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ W MOSINIE

06.02.2017 rok

23.02.2017 rok

ZP.272.10.2017

ART.4 PKT 8 ZAMIESZCZENIE W PRASIE CODZIENNEJ, W FORMIE DODATKU 4 STRONNICOWEGO, CZASOPISMA PROMOCYJNEGO POWIATU POZNAŃSKIEGO „PRASOWA SIEDEMNASTKA17.

15.02.2017 rok

20.02.2017 rok zmieniono na 21.02.2017 rok

ZP.272.2.2017

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH

09.01.2017 rok

21.02.2017 rok

ZP.272.8.2017

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE PRZEBUDOWY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ ORAZ TECHNOLOGII KOTŁOWNI W ZESPOLE SZKÓŁ W PUSZCZYKOWIE, UL. KASPROWICZA 3

30.01.2017 rok

15.02.2017 rok

ZP.272.6.2017

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUG DOSTĘPU DO OBIEKTÓW I ZAJĘĆ SPORTOWO – REKREACYJNYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

19.01.2017 rok

27.01.2017 rok

ZP.272.3.2017

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA MODERNIZACJĘ SANITARIATÓW W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU, UL. JACKOWSKIEGO 18 – SEGMENT D

05.01.2017 rok

24.01.2017 rok

ZP.272.84.2016

ART. 4 PKT 8 ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH
W OKRESIE DO 31.03.2017 Roku

28.12.2016 rok

05.01.2017 rok

zmieniono na 10.01.2017 rok

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Zajączek
  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2016-12-27 11:30
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2024-07-03 15:11

drukuj całą stronę

Banery