BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Ogłoszenia o postępowaniach - 2017

Nr
sprawy:

Nazwa:

Data
zamieszczenia:

Termin
składania
ofert:

ZP.272.74.2017

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ, WYPRODUKOWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ, TABLIC REJESTRACYJNYCH Z BLACHY ALUMINIOWEJ.

15.12.2017 rok

27.12.2017 rok

ZP.272.75.2017

ART. 4 PKT 8. Wydawanie ocen o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, oraz o wskazaniach do ulg i uprawnień, w specjalności lekarz- internista

18.12.2017 rok

21.12.2017 rok

ZP.272.63.2017

ART. 4 PKT 8. Wydawanie ocen o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, oraz o wskazaniach do ulg i uprawnień, w specjalności lekarz- neurolog

29.11.2017 rok

07.12.2017 rok

ZP.272.62.2017

ART. 4 PKT 8. Wydawanie ocen o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, oraz o wskazaniach do ulg i uprawnień, w specjalności lekarz - okulista

29.11.2017 rok

07.12.2017 rok

ZP.272.61.2017

ART. 4 PKT 8. Wydawanie ocen o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, oraz o wskazaniach do ulg i uprawnień, w specjalności lekarz - psychiatra

29.11.2017 rok

07.12.2017 rok

ZP.272.60.2017

ART. 4 PKT 8. Wydawanie ocen o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, oraz o wskazaniach do ulg i uprawnień, w specjalności lekarz - pediatra

29.11.2017 rok

07.12.2017 rok

ZP.272.59.2017

ART. 4 PKT 8. Wydawanie ocen o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, oraz o wskazaniach do ulg i uprawnień, w specjalności lekarz - ortopeda

29.11.2017 rok

07.12.2017 rok

ZP.272.69.2017

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUG POLEGAJĄCYCH NA HOLOWANIU I PRZECHOWYWANIU NA PARKINGU STRZEŻONYM POJAZDÓW Z TERENU POWIATU POZNAŃSKIEGO, USUNIĘTYCH W TRYBIE ART. 130A USTAWY Z DNIA 20 CZERWCA 1997 R. PRAWO O RUCHU DROGOWYM.

27.11.2017 rok

06.12.2017 rok

ZP.272.68.2017

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ, WYPRODUKOWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ, TABLIC REJESTRACYJNYCH Z BLACHY ALUMINIOWEJ.

27.11.2017 rok

06.12.2017 rok

ZP.272.67.2017

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ AUTOBUSU PRZYSTOSOWANEGO DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

24.11.2017 rok

05.12.2017 rok

ZP.272.57.2017

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ROZBUDOWĘ ZESPOŁU SZKÓŁ IM. GEN. DEZYDEREGO CHŁAPOWSKIEGO W BOLECHOWIE, SZKOŁA W MUROWANEJ GOŚLINIE, UL. SZKOLNA 1.

09.11.2017 rok

27.11.2017 rok

  ZP.272.45.2017

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REWALORYZACJĘ WNĘTRZ DAWNEGO KOMPLEKSU CYSTERSKIEGO OBECNIE SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO DLA DZIECI NIEWIDOMYCH IM. SYNÓW PUŁKU W OWIŃSKACH, PL. PRZEMYSŁAWA 9 - ETAP I.

31.10.2017 rok

17.11.2017 rok zmieniono na 04.12.2017 rok

ZP.272.53.2017

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA BIUROWEGO, Z PODZIAŁEM NA 4 CZĘŚCI

31.10.2017 rok

13.11.2017 rok

ZP.272.51.2017

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA I WSPARCIA INFORMATYCZNEGO, Z PODZIAŁEM NA 4 CZĘŚCI.

31.10.2017 rok

10.11.2017 rok

ZP.272.56.2017

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ, WYPRODUKOWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ, TABLIC REJESTRACYJNYCH Z BLACHY ALUMINIOWEJ.

31.10.2017 rok

09.11.2017 rok

ZP.272.54.2017

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUG POLEGAJĄCYCH NA HOLOWANIU I PRZECHOWYWANIU NA PARKINGU STRZEŻONYM POJAZDÓW Z TERENU POWIATU POZNAŃSKIEGO, USUNIĘTYCH W TRYBIE ART. 130A USTAWY Z DNIA 20 CZERWCA 1997 R. PRAWO O RUCHU DROGOWYM.

31.10.2017 rok

08.11.2017 rok

ZP.272.52.2017

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAKUP URZĄDZEŃ SIECIOWYCH WRAZ Z SERWISAMI</