BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Ogłoszenia o postępowaniach - 2018

Nr
sprawy:

Nazwa:

Data
zamieszczenia:

Termin
składania
ofert:

ZP.272.82.2018

USŁUGI SPOŁECZNE. ŚWIADCZENIE USŁUGI CAŁODOBOWEJ OCHRONY BUDYNKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU WRAZ Z TERENAMI PRZYLEGŁYMI - 2 CZĘŚCI.

20.12.2018 rok

04.01.2019 rok
zmieniono na 09.01.2019 rok

ZP.272.79.2018

ART. 4 PKT 8. WYDANIE OCEN A TAKŻE SPORZĄDZANIE KONSULTACJI, ANALIZA WNIOSKÓW PRZEZ LEKARZA W DZIEDZINIE NEUROLOGII DZIECIĘCEJ

04.12.2018 rok

10.12.2018 rok

ZP.272.78.2018

ART. 4 PKT 8. WYDANIE OCEN A TAKŻE SPORZĄDZANIE KONSULTACJI PRZEZ LEKARZA W DZIEDZINIE NEUROLOGII

04.12.2018 rok

10.12.2018 rok

ZP.272.77.2018

ART. 4 PKT 8. WYDANIE OCEN A TAKŻE SPORZĄDZANIE KONSULTACJI, ANALIZA WNIOSKÓW PRZEZ LEKARZA W DZIEDZINIE NEUROLOGII

04.12.2018 rok

10.12.2018 rok

ZP.272.76.2018

ART. 4 PKT 8. WYDANIE OCEN A TAKŻE SPORZĄDZANIE KONSULTACJI, ANALIZA WNIOSKÓW PRZEZ LEKARZA W DZIEDZINIE CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

04.12.2018 rok

10.12.2018 rok

  ZP.272.75.2018

ART. 4 PKT 8. WYDANIE OCEN A TAKŻE SPORZĄDZANIE KONSULTACJI, ANALIZA WNIOSKÓW PRZEZ LEKARZA W DZIEDZINIE CHIRURGII

04.12.2018 rok

10.12.2018 rok

ZP.272.74.2018

ART. 4 PKT 8. WYDANIE OCEN A TAKŻE SPORZĄDZANIE KONSULTACJI, ANALIZA WNIOSKÓW PRZEZ LEKARZA W DZIEDZINIE ORTOPEDII

04.12.2018 rok

10.12.2018 rok

ZP.272.73.2018

ART. 4 PKT 8. WYDANIE OPINII A TAKŻE SPORZĄDZANIE KONSULTACJI, ANALIZA WNIOSKÓW PRZEZ LEKARZA W DZIEDZINIE OKULISTYKI

04.12.2018 rok

10.12.2018 rok

ZP.272.72.2018

ART. 4 PKT 8. WYDANIE OCEN A TAKŻE SPORZĄDZANIE KONSULTACJI, ANALIZA WNIOSKÓW PRZEZ LEKARZA W DZIEDZINIE PEDIATRII

04.12.2018 rok

10.12.2018 rok

ZP.272.71.2018

ART. 4 PKT 8. WYDANIE OCEN A TAKŻE SPORZĄDZANIE KONSULTACJI, ANALIZA WNIOSKÓW PRZEZ LEKARZA W DZIEDZINIE PSYCHIATRII

04.12.2018 rok

10.12.2018 rok

ZP.272.64.2018

ART. 4 PKT 8. NAJEM MIEJSC POSTOJOWYCH NA POTRZEBY STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU

15.11.2018 rok

26.11.2018 rok

ZP.272.58.2018

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUG POLEGAJĄCYCH NA HOLOWANIU I PRZECHOWYWANIU NA PARKINGU STRZEŻONYM POJAZDÓW Z TERENU POWIATU POZNAŃSKIEGO, USUNIĘTYCH W TRYBIE ART. 130A USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM.

08.10.2018 rok

19.11.2018 rok

ZP.272.63.2018

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ PRZEBUDOWA DOMKÓW SZEREGOWYCH, ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W LISÓWKACH.

31.10.2018 rok

15.11.2018 rok

ZP.272.53.2018

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH WRAZ ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG KONSERWACYJNO - SERWISOWYCH .

20.09.2018 rok

31.10.2018 rok

ZP.272.52.2018

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ, WYPRODUKOWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ, TABLIC REJESTRACYJNYCH Z BLACHY ALUMINIOWEJ

20.09.2018 rok

31.10.2018 rok

ZP.272.56.2018

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WZNOWIENIE SERWISÓW I USŁUG, Z PODZIAŁEM NA 3 CZĘŚCI.

19.10.2018 rok

29.10.2018 rok

ZP.272.44.2018

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUG POLEGAJĄCYCH NA KOMPLEKSOWYM SPRZĄTANIU OBIEKTÓW STAROSTWA POWIATOWEGO,
Z PODZIAŁEM NA 7 CZĘŚCI

13.09.2018 rok

26.10.2018 rok

ZP.272.59.2018

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW I GADŻETÓW REKLAMOWYCH - 3 CZĘŚCI.

11.10.2018 rok

19.10.2018 rok

ZP.272.39.2018

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUGI CAŁODOBOWEJ OCHRONY BUDYNKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU WRAZ Z TERENAMI PRZYLEGŁYMI - 2 CZĘŚCI.

21.08.2018 rok

03.10.2018 rok
zmieniono na 05.10.2018 rok

ZP.272.47.2018

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ SYSTEMU BACKUPU I ARCHIWIZACJI DO SIEDZIBY STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU.

21.08.2018 rok

02.10.2018 rok

ZP.272.48.2018

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA BIUROWEGO, Z PODZIAŁEM NA 4 CZĘŚCI

11.09.2018 rok

21.09.2018 rok

ZP.272.46.2018

PRZETARG NIEOGRANICZONY. SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ REALIZACJA ZADANIA POLEGAJĄCEGO NA WYKONANIU TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W MOSINIE.

30.08.2018 rok

14.09.2018 rok
zmieniono na 20.09.2018 rok

ZP.272.49.2018

PRZETARG NIEOGRANICZONY ŚWIADCZENIE USŁUGI TRANSMISJI DANYCH ORAZ DOSTĘPU DO SIECI INTERNET DLA POTRZEB POWIATU POZNAŃSKIEGO.

30.08.2018 rok

07.09.2018 rok
zmieniono na 13.09.2018 rok

ZP.272.40.2018

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAGOSPODAROWANIE TERENU SZKOŁY WCHODZĄCEJ W SKŁAD ZESPOŁU SZKÓŁ W BOLECHOWIE.

23.08.2018 rok

11.09.2018 rok

ZP.272.42.2018

USŁUGI SPOŁECZNE. KURSY PRAWA JAZDY KATEGORII B.

06.08.2018 rok

21.08.2018 rok

ZP.272.35.2018

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, Z PODZIAŁEM NA 3 CZĘŚCI

02.07.2018 rok

16.08.2019 rok

ZP.272.38.2018

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REMONT ELEWACJI BUDYNKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W SWARZĘDZU.

30.07.2018 rok

14.08.2018 rok

ZP.272.30.2018

PRZETARG NIEOGRANICZONY. WYPOSAŻENIE PRACOWNI DYDAKTYCZNYCH, ZLOKALIZOWANYCH W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W SWARZĘDZU.

29.06.2018 rok

14.08.2019 rok

ZP.272.23.2018

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ, WYPRODUKOWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ, TABLIC REJESTRACYJNYCH Z BLACHY ALUMINIOWEJ.

14.06.2018 rok

26.07.2018 rok

ZP.272.36.2018

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA KOMPLEKSOWĄ DOSTAWĘ I ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY JEDNOSTEK POWIATU POZNAŃSKIEGO

17.07.2018 rok

25.07.2018 rok

ZP.272.29.2018

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU BANKOWEGO DO WYSOKOŚCI 50.000.000,00 ZŁ, Z PRZEZNACZENIEM NA SFINANSOWANIE WYDATKÓW NIE MAJĄCYCH POKRYCIA W PLANOWANYCH DOCHODACH BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO NA ROK 2018

14.06.2018 rok

25.07.2018 rok

ZP.272.34.2018

  USŁUGI SPOŁECZNE. KURSY PRAWA JAZDY.

29.06.2018 rok

12.07.2018 rok

ZP.272.15.2018

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH, URZĄDZEŃ ORAZ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, Z PODZIAŁEM NA 5 CZĘŚCI.

29.05.2018 rok

10.07.2018 rok

ZP.272.26.2018

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA MODERNIZACJĘ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST POWIAT POZNAŃSKI - 2 CZĘŚCI

08.06.2018 rok

25.06.2018 rok zmieniono na 28.06.2018 rok

ZP.272.27.2018

USŁUGI SPOŁECZNE. ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE KURSÓW PRAWA JAZDY.

08.06.2018 rok

15.06.2018 rok

ZP.272.28.2018

USŁUGI SPOŁECZNE. ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE KURSÓW NA UPRAWNIENIA SPAWACZA

08.06.2018 rok

15.06.2018 rok

ZP.272.24.2018

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW I GADŻETÓW REKLAMOWYCH - 4 CZĘŚCI.

30.05.2018 rok

07.06.2018 rok zmieniono na 08.06.2018 rok

ZP.272.18.2018

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY JEDNOSTEK POWIATU POZNAŃSKIEGO ORAZ SZPITALA W PUSZCZYKOWIE

13.04.2018 rok

24.05.2018 rok
zmieniono na 30.05.2018 rok

ZP.272.22.2018

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ REALIZACJĘ ZADANIA OBEJMUJĄCEGO SWOIM ZAKRESEM MODERNIZACJĘ PAWILONU CHEMICZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W ROKIETNICY.

30.04.2018 rok

15.05.2018 rok

ZP.272.20.2018

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONYWANIE PRAC ZWIĄZANYCH Z USUWANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENACH NIERUCHOMOŚCI W GMINACH POWIATU POZNAŃSKIEGO.

30.04.2018 rok

11.05.2018 rok

ZP.272.14.2018

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUG POLEGAJĄCYCH NA HOLOWANIU I PRZECHOWYWANIU NA PARKINGU STRZEŻONYM POJAZDÓW Z TERENU POWIATU POZNAŃSKIEGO, USUNIĘTYCH W TRYBIE ART. 130A USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM.

12.03.2018 rok

24.04.2018 rok

ZP.272.19.2018

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ SERWERÓW

10.04.2018 rok

18.04.2018 rok zmieniono na 19.04.2018 rok

ZP.272.12.2018

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACJI BUDYNKU SZKOŁY WCHODZĄCEJ W SKŁAD ZESPOŁU SZKÓŁ W BOLECHOWIE

08.03.2018 rok

27.03.2018 rok zmieniono na 06.04.2018 rok

ZP.272.09.2018

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ MODERNIZACJI WNĘTRZ BUDYNKU OWR W KOBYLNICY

19.02.2018 rok

28.02.2018 rok
zmieniono na 07.03.2018 rok
 

ZP.272.10.2018

USŁUGI SPOŁECZNE. ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE KURSÓW PODNOSZĄCYCH KWALIFIKACJE UCZESTNIKÓW, Z PODZIAŁEM NA 3 CZĘŚCI.

19.02.2018 rok

01.03.2018 rok

WŚ.3037.2.1.2018.XI

ART. 4 PKT 8. ZLECENIE KONTROLI ZMIANY SYSTEMÓW OGRZEWANIA W LOKALACH POŁOŻONYCH NA TERENIE POWIATU POZNAŃSKIEGO, REALIZOWANYCH W RAMACH POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE DOTACJI CELOWYCH NA LIKWIDACJĘ ŹRÓDEŁ NISKIEJ EMISJI.

16.02.2018 rok

23.02.2018 rok

ZP.272.8.2018

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAKUP URZĄDZEŃ SIECIOWYCH WRAZ Z SERWISAMI

07.02.2018 rok

15.02.2018 rok

ZP.272.5.2018

USŁUGI SPOŁECZNE. ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE KURSÓW, WARSZTATÓW I ZAJĘĆ DODATKOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST POWIAT POZNAŃSKI, Z PODZIAŁEM NA 9 CZĘŚCI.

25.01.2018 rok

06.02.2018 rok

ZP.272.4.2018

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA PN: ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. GEN. DEZYDEREGO CHŁAPOWSKIEGO W BOLECHOWIE, SZKOŁA W MUROWANEJ GOŚLINIE, UL. SZKOLNA 1

25.01.2018 rok

02.02.2018 rok

ZP.272.6.2018

ART 4 PKT 8. WYŚWIETLANIE W TRAKCIE TRWANIA MECZY PREZENTACJI ZAMAWIAJĄCEGO, NA BANDACH ELEKTRONICZNYCH TYPU LED.

25.01.2018 rok

31.01.2018 rok

ZP.272.3.2018

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAMIESZCZANIE W FORMIE DODATKU DO PRASY CODZIENNEJ, UKAZUJĄCEJ SIĘ NA TERENIE WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO, CZASOPISMA PRASOWA SIEDEMNASTKA17.

11.01.2018 rok

19.01.2018 rok

ZP.272.2.2018

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA PN: REWALORYZACJA WNĘTRZ DAWNEGO KOMPLEKSU CYSTERSKIEGO, OBECNIE SOSW DLA DZIECI NIEWIDOMYCH W OWIŃSKACH.

08.01.2018 rok

16.01.2018 rok

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Zajączek
  • opublikował: Zajączek Magdalena
    data publikacji: 2018-01-02 08:57
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2021-01-29 09:04

drukuj całą stronę

Banery