BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Ogłoszenia archiwalne - 2010

Nr sprawy:

Nazwa:

Data zamieszczenia:

Termin sładania ofert:

ZP.3432-86/10

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET DLA POTRZEB STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU, W ZAKRESIE ŁĄCZA PODSTAWOWEGO ORAZ ZAPASOWEGO

28.12.2010r.

05.01.2011r. zmiana na 07.01.2011r.

ZP.3432-84/10

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU PRZY UL. JACKOWSKIEGO 18

07.12.2010r.

23.12.2010r.

ZP.3432-83/10

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ LICENCJI PROGRAMU SUSE LINUX ENTERPRISE HIGH AVAILABILITY EXTENSION – 3 SZT.

03.12.2010r.

13.12.2010r.

ZP.3432-85/10

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH URZĄDZEŃ SIECIOWYCH

03.12.2010r.

13.12.2010r.

ZP.3432-75/10

ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU NA SFINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO W ROKU 2010R. DO WYSOKOŚCI 14.200.000 ZŁ.

28.10.2010r.

08.12.2010r.

ZP.3432-80/10

ŚWIADCZENIE USŁUGI SPRZĄTANIA Z MOŻLIWOŚCIĄ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH – II CZĘŚCI

25.11.2010r.

03.12.2010r.

ZP 3432-81/10

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REMONTEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY SOSW W OWIŃSKACH

22.11.2010r.

30.11.2010r.

ZP.3432-74/10

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA POTRZEB STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU Z MOŻLIWOŚCIĄ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH – II CZĘŚCI

19.11.2010r.

29.11.2010r.

ZP.3432-82/10

SKŁAD, ŁAMANIE, KOREKTA, OPRACOWANIE GRAFICZNE, RETUSZ ZDJĘĆ, NAŚWIETLANIE KLISZ, DOSTARCZANIE WERSJI ELEKTRONICZNEJ, DRUK ORAZ SUKCESYWNA DOSTAWA BIULETYNU POWIATU POZNAŃSKIEGO

19.11.2010r.

29.11.2010r.

ZP.3432-76/10

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUG NAJMU ŁĄCZY TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA POTRZEB POWIATU POZNAŃSKIEGO

17.11.2010r.

25.11.2010r. ZMIANA NA 29.11.2010r.

ZP.3432-78/10

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ MYJNI – DEZYNFEKTORÓW DLA POTRZEB NZOZ SZPITAL W PUSZCZYKOWIE

08.11.2010r.

16.11.2010r. zmiana na 19.11.2010r.

ZP.3432-79/10

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU SPORTOWEGO NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU PROMOCJA ZDROWIA POPRZEZ SPORT ..., Z PODZIAŁEM NA III CZĘŚCI

10.11.2010r.

18.11.2010r.

ZP.3432-77/10

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUGI CAŁODOBOWEJ OCHRONY BUDYNKU POŁOŻONEGO W POZNANIU, PRZY UL. SŁOWACKIEGO 8, WRAZ Z TERENEM PRZYLEGŁYM

04.11.2010r.

18.11.2010r.
 

ZP.3432-69/10

DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH Z BLACHY ALUMINIOWEJ

05.10.2010r.

17.11.2010r.

ZP.3432-72/10

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE REMONTU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY SOSW W OWIŃSKACH

15.10.2010r.

04.11.2010r. zmiana na 15.11.2010r.

ZP.3432-71/10

PRZETARG NIEORGANICZONY NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I REALIZACJĘ BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO NA TERENIE SOSW DLA DZIECI NIEWIDOMYCH W OWIŃSKACH

13.10.2010r.

29.10.2010r.

ZP.3432-68/10

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW BIUROWYCH, PAPIERU, MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK I TECZEK DLA POTRZEB STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU Z MOŻLIWOŚCIĄ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH – IV CZĘŚCI

13.10.2010r.

26.10.2010r.

ZP.3432-73/10

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH NA POTRZEBY PROJEKTU: „WYKLUCZAMY WYKLUCZENIE – PROJEKT POWIATU POZNAŃSKIEGO W ZAKRESIE PODNOSZENIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH I SPOŁECZNYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH” WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EFS

15.10.2010r.

25.10.2010r.

ZP.3432-63/10

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ REGAŁÓW ARCHIWALNYCH DLA POTRZEB ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU PRZY UL. SŁOWACKIEGO 8

05.10.2010r.

18.10.2010r. ZMIANA NA 22.10.2010r.

ZP.3432-61/10

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DIGITALIZACJĘ DOKUMENTÓW ZE ZBIORU ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU

27.09.2010r.
 

06.10.2010r. ZMIANA NA 21.10.2010r.

ZP.3432-70/10

DRUK MATERIAŁÓW INFORMACYJNO–PROMOCYJNYCH (PLAKATÓW) NA POTRZEBY PROJEKTU: „WYKLUCZAMY WYKLUCZENIE–PROJEKT POWIATU POZNAŃSKIEGO W ZAKRESIE PODNOSZENIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH I SPOŁECZNYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH” WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EFS-III POSTĘPOWANIE

13.10.2010r.

21.10.2010r.

ZP.3432-66/10

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UBEZPIECZENIE MAJĄTKU ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO I PODLEGŁYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

30.09.2010r.

14.10.2010r.

ZP.3432-62/10

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW, WYKORZYSTYWANYCH W DZIAŁANIACH PROFILAKTYCZNYCH NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

01.10.2010r.

12.10.2010r.

ZP.3432-67/10

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO ORAZ MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH NA POTRZEBY PROJEKTU WYKLUCZAMY WYKLUCZENIE (...), Z PODZIAŁEM NA 2 CZĘŚCI

01.10.2010r.

11.10.2010r.

ZP.3432-54/10

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA POTRZEB NZOZ SZPITAL W PUSZCZYKOWIE IM. PROF. STEFANA TYTUSA DĄBROWSKIEGO SP. Z O.O., Z PODZIAŁEM NA 16 CZĘŚCI

26.08.2010r.

08.10.2010r.

ZP.3432-65/10

II DRUK MATERIAŁÓW INFORMACYJNO – PROMOCYJNYCH (PLAKATÓW) NA POTRZEBY PROJEKTU: „WYKLUCZAMY WYKLUCZENIE – PROJEKT POWIATU POZNAŃSKIEGO W ZAKRESIE PODNOSZENIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH I SPOŁECZNYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH” WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EFS

29.09.2010r.

08.10.2010r.

ZP.3432-64/10
 

II PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE RENOWACJI I KONSERWACJI ZBIORÓW TYFLOLOGICZNYCH SOSW DLA DZIECI NIEWIDOMYCH W OWIŃSKACH CELEM UTWORZENIA STAŁEJ EKSPOZYCJI WYSTAWIENNICZEJ

29.09.2010r.

07.10.2010r.

ZP.3432-57/10

II PRZETARG NIEOGRANICZONY NA STWORZENIE OTWARTEJ STREFY REKREACJI DZIECIĘCEJ NA POTRZEBY UCZNIÓW OSW DLA DZIECI NIEWIDOMYCH W OWIŃSKACH ORAZ MIESZKAŃCÓW POWIATU POZNAŃSKIEGO

13.09.2010r.

30.09.2010r. zmiana na 07.10.2010r.

ZP.3432-60/10

IV PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD WYKONANIEM OŚWIETLENIA I MONITORINGU BOISK SPORTOWYCH, WYBUDOWANYCH W RAMACH PROJEKTU: PROMOCJA ZDROWIA POPRZEZ SPORT (...)

22.09.2010r.

01.10.2010r.

ZP.3432-56/10

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REMONT DACHU NA PRAWYM I LEWYM SKRZYDLE BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W SWARZĘDZU

10.09.2010r.

28.09.2010r.

ZP.3432-58/10

DOSTAWA GADŻETÓW PROMOCYJNYCH (KUBKI, DŁUGOPISY, CZAPKI) NA POTRZEBY PROJEKTU: „WYKLUCZAMY WYKLUCZENIE – PROJEKT POWIATU POZNAŃSKIEGO W ZAKRESIE PODNOSZENIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH I SPOŁECZNYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH” WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EFS

16.09.2010r.

24.09.2010r. ZMIANA NA 27.09.2010

ZP.3432-59/10

DRUK MATERIAŁÓW INFORMACYJNO – PROMOCYJNYCH (PLAKATÓW) NA POTRZEBY PROJEKTU: „WYKLUCZAMY WYKLUCZENIE – PROJEKT POWIATU POZNAŃSKIEGO W ZAKRESIE PODNOSZENIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH I SPOŁECZNYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH” WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EFS

16.09.2010r.

24.09.2010r.

ZP.3432-49/10

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE PROJEKTU LAYOUTU I WDROŻENIE CMS DLA STRONY INTERNETOWEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

15.09.2010r.

24.09.2010r. ZMIANA NA 28.09.2010R.

ZP.3432-53/10

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PRZEPROWADZENIE OKRESOWYCH BADAŃ JAKOŚCI GLEBY I ZIEMI NA TERENIE POWIATU POZNAŃSKIEGO

14.09.2010r.

23.09.2010r.

ZP.3432-52/10

 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ PRZENOŚNYCH KOMPUTERÓW ORAZ AKCESORIÓW ZASILAJĄCYCH DLA POTRZEB STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU

08.09.2010

16.09.2010

ZP 3432-55/10

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PEŁNIENIU NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REMONT ZESPOŁU SZKÓŁ W BOLECHOWIE – ROBOTY BUDOWLANE, SANITARNE I ELEKTRYCZNE NA PARTERZE I 1 PIĘTRZE W BUDYNKU GŁÓWNYM ORAZ DRENAŻ OPASKOWY WOKÓŁ BUDYNKU

31.08.2010r.

09.09.2010r.

ZP.3432-50/10

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE RENOWACJI I KONSERWACJI ZBIORÓW TYFLOLOGICZNYCH SOSW DLA DZIECI NIEWIDOMYCH W OWIŃSKACH CELEM UTWORZENIA STAŁEJ EKSPOZYCJI WYSTAWIENNICZEJ

23.08.2010r.

03.09.2010r.

ZP.3432-51/10

III PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD WYKONANIEM OŚWIETLENIA I MONITORINGU BOISK SPORTOWYCH, WYBUDOWANYCH W RAMACH PROJEKTU: PROMOCJA ZDROWIA POPRZEZ SPORT (...)

20.08.2010r.

31.08.2010r.

ZP.3432-48/10

DOSTAWA GADŻETÓW PROMOCYJNYCH POWIATU POZNAŃSKIEGO, Z MOŻLIWOŚCIĄ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH – V CZĘŚCI

18.08.2010r.

30.08.2010r.

ZP.3432-47/10

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DOTYCZĄCEJ MODERNIZACJI SALI SESYJNEJ ORAZ SALI KONFERENCYJNEJ Z UWZGLĘDNIENIEM POPRAWY ICH AKUSTYKI W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU.

09.08.2010r.

17.08.2010r. ZMIANA NA 25.08.2010R.

ZP.3432-42/10

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU PRZY UL. JACKOWSKIEGO 18.

03.08.2010r.

18.08.2010r.

ZP.3432-46/10

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REMONT ZESPOŁU SZKÓŁ IM. GEN. DEZYDEREGO CHŁAPOWSKIEGO W BOLECHOWIE

03.08.2010r.
 

19.08.2010r.

ZP.3432-43/10

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ PROJEKTU STWORZENIE OTWARTEJ STREFY REKREACJI DZIECIĘCEJ NA POTRZEBY UCZNIÓW OSW DLA DZIECI NIEWIDOMYCH W OWIŃSKACH ORAZ MIESZKAŃCÓW POWIATU POZNAŃSKIEGO

30.07.2010r.

16.08.2010r.

ZP.3432-45/10

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W LISÓWKACH

03.08.2010r.

13.08.2010r.

ZP.3432-44/10

II PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD WYKONANIEM OŚWIETLENIA I MONITORINGU BOISK SPORTOWYCH, WYBUDOWANYCH W RAMACH PROJEKTU: PROMOCJA ZDROWIA POPRZEZ SPORT (...)

03.08.2010r.

12.08.2010r.

ZP.3432-41/10

II PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ KALENDARZY KSIĄŻKOWYCH NA 2011 R.

23.07.2010r.

03.08.2010r.

ZP.3432-40/10

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE KAMPANII PROMUJĄCEJ WALORY TURYSTYCZNE POWIATU POZNAŃSKIEGO

21.07.2010r.

29.07.2010r.

ZP.3432-39/10

WYKONANIE PUBLIKACJI PROMOCYJNYCH, KALENDARZY ŚCIENNYCH ORAZ WIZYTÓWEK I TECZEK ZGODNIE Z SYSTEMEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO - III części

14.07.2010r.

23.07.2010r. ZMIANA NA 28.07.2010r.

ZP.3432-35/10

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA TERMOMODERNIZACJĘ DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W LISÓWKACH

02.07.2010r.

23.07.2010r.

ZP.3432-32/10

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA STWORZENIE OTWARTEJ STREFY REKREACJI DZIECIĘCEJ NA POTRZEBY UCZNIÓW OSW DLA DZIECI NIEWIDOMYCH W OWIŃSKACH ORAZ MIESZKAŃCÓW POWIATU POZNAŃSKIEGO

24.06.2010r.

16.07.2010r.  ZMIANA NA  22.07.2010r.

ZP.3432-38/10

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ KALENDARZY KSIĄŻKOWYCH NA 2011 R.

09.07.2010r.

21.07.2010r.

ZP.3432-37/10

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO PRZY REALIZACJI BUDOWY KOMPLEKSU SPORTOWEGO W RAMACH PROGRAMU MOJE BOISKO – ORLIK 2012 PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W MOSINIE

09.07.2010r.

19.07.2010r.

ZP.3432-33/10

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU PRZY UL. ZIELONEJ 8 W POZNANIU – I ETAP

24.06.2010r.

14.07.2010r.

ZP.3432-36/10

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUGI CAŁODOBOWEJ OCHRONY BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU PRZY UL. JACKOWSKIEGO 18

 

28.06.2010r.

07.07.2010r.

ZP.3432-34/10

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD WYKONANIEM OŚWIETLENIA I MONITORINGU BOISK SPORTOWYCH, WYBUDOWANYCH W RAMACH PROJEKTU: PROMOCJA ZDROWIA POPRZEZ SPORT(...)

25.06.2010r.

05.07.2010r.

ZP.3432-26/10

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA BUDOWĘ KOMPLEKSU SPORTOWEGO W RAMACH PROGRAMU MOJE BOISKO – ORLIK 2012 PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W MOSINIE

28.05.2010r.

17.06.2010r. zmiana na 22.06.2010r.

ZP.3432-31/10

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ MEBLI I KRZESEŁ DLA POTRZEB STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU

21.05.2010r.

31.05.2010r.

ZP.3432-30/10

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ STACJI ROBOCZYCH, MONITORÓW, PODZESPOŁÓW KOMPUTEROWYCH, URZĄDZEŃ AKTYWNYCH, OPROGRAMOWANIA, MACIERZY DYSKOWEJ I PRZEŁĄCZNIKÓW FC DLA POTRZEB STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU Z PODZIAŁEM NA VI CZĘŚCI

19.05.2010r.

31.05.2010r. zmiana na 07.06.2010r.

ZP.3432-29/10

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONYWANIE PRAC ZWIĄZANYCH Z USUWANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM WYROBÓW AZBESTOWYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENACH NIERUCHOMOŚCI MIESZKAŃCÓW GMIN POWIATU POZNAŃSKIEGO

13.05.2010r.

24.05.2010r. zmiana na 28.05.2010r.

ZP.3432-28/10

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REMONTEM WEWNĘTRZNYM W BUDYNKU LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W PUSZCZYKOWIE

13.05.2010r.

21.05.2010r.

ZP.3432-25/10

II PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DOTYCZĄCEJ IZOLACJI ŚCIAN PIWNIC W BUDYNKU PRZY UL. SŁOWACKIEGO 8 W POZNANIU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU DZIAŁKI NR 155 I 156

05.05.2010r.

14.05.2010r.

ZP.3432-20/10

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE REMONTU WEWNĘTRZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W PUSZCZYKOWIE – ROBOTY BUDOWLANE I SANITARNE W BUDYNKU GŁÓWNYM ORAZ ŚCIANKI MOBILNE W ŚWIETLICY W ŁĄCZNIKU

19.04.2010r.

10.05.2010r.

ZP.3432-24/10

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ FABRYCZNIE NOWYCH URZĄDZEŃ DO RADIOŁĄCZNOŚCI

26.04.2010r.

06.05.2010r.

ZP.3432-19/10

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ WRAZ Z MONTAŻEM JEDNOSTRONNYCH, ZAPROJEKTOWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ, TABLIC INFORMACYJNYCH WRAZ Z KONSTRUKCJĄ ORAZ SŁUPKAMI MOCUJĄCYMI PRZEZNACZONYMI DO UMIESZCZENIA TABLIC W GRUNCIE

19.04.2010r.

30.04.2010r.

ZP.3432-23/10

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ GADŻETÓW PROMOCYJNYCH POWIATU POZNAŃSKIEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH - VIII CZĘŚCI

20.04.2010r.

29.04.2010r.

ZP.3432-16/10

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ WYKONANIE OŚWIETLENIA I MONITORINGU BOISK SPORTOWYCH WYBUDOWANYCH W RAMACH PROJEKTU PROMOCJA ZDROWIA POPRZEZ SPORT (...)

09.04.2010r.

29.04.2010r.

ZP.3432-21/10

II PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ GADŻETÓW NA POTRZEBY PROJEKTU PROMOCJA ZDROWIA POPRZEZ SPORT-ZESPÓŁ PRZYSZKOLNYCH OTWARTYCH BOISK WIELOFUNKCYJNYCH W POWIECIE POZNAŃSKIM, DOFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EOG

19.04.2010r.

28.04.2010r.

ZP.3432-22/10

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE PROJEKTU, OPRACOWANIE SZATY GRAFICZNEJ I WYDRUKOWANIE PUBLIKACJI PROMOCYJNYCH POWIATU POZNAŃSKIEGO, Z PODZIAŁEM NA IV CZĘŚCI

16.04.2010r.

26.04.2010r.

ZP.3432-18/10

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW WYKORZYSTYWANYCH W DZIAŁANIACH PROFILAKTYCZNYCH NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

07.04.2010r.

16.04.2010r.

ZP.3432-12/10

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DOTYCZĄCEJ IZOLACJI ŚCIAN PIWNIC W BUDYNKU PRZY UL. SŁOWACKIEGO 8 W POZNANIU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU DZIAŁKI NR 155 I 156

30.03.2010r.

13.04.2010r.

ZP.3432-15/10

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘCIA PN.: MODERNIZACJA INTERNATU W PUSZCZYKOWIE WRAZ Z PRZYSTOSOWANIEM DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

30.03.2010r.

12.04.2010r.

ZP.3432-14/10

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ GADŻETÓW NA POTRZEBY PROJEKTU „PROMOCJA ZDROWIA POPRZEZ SPORT–ZESPÓŁ PRZYSZKOLNYCH OTWARTYCH BOISK WIELOFUNKCYJNYCH W POWIECIE POZNAŃSKIM

30.03.2010r.

08.04.2010r.

ZP.3432-17/10

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZORGANIZOWANIE POBYTU MŁODZIEŻY W RAMACH PROJEKTU WYMIANY Z REGIONU HANOVER W NIEMCZECH I REJONU KIJOWSKO-ŚWIATOSZYŃSKIEGO NA UKRAINIE

29.03.2010r.

07.04.2010r.

ZP.3432-10/10

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAKUP URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH WRAZ Z TERMINALAMI KART DOSTĘPOWYCH ORAZ USŁUGĘ SERWISOWANIA DOSTARCZONYCH URZĄDZEŃ PRZEZ OKRES 36 MIESIĘCY DLA POTRZEB STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU

16.03.2010r.

30.03.2010r.

ZP.3432-08/10

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DOTYCZĄCEJ INSTALACJI KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH, REALIZOWANYCH W RAMACH ZADANIA ZASTOSOWANIE KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH W OBIEKTACH POWIATU POZNAŃSKIEGO.

16.03.2010r.

29.03.2010r.

ZP.3432-13/10

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE KAMPANII PROMUJĄCEJ WALORY TURYSTYCZNE POWIATU POZNAŃSKIEGO

19.03.2010r.

29.03.2010r. przesunięty na 31.03.2010r.

ZP.3432-09/10

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ, INSTALACJĘ I KONFIGURACJĘ DEPOZYTORA KLUCZY DLA POTRZEB STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU W OBIEKCIE PRZY UL.SŁOWACKIEGO 8 

16.03.2010r.

25.03.2010r.

ZP.3432-11/10

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ FABRYCZNIE NOWYCH URZĄDZEŃ DO RADIOŁĄCZNOŚCI NA POTRZEBY WYDZIAŁU BEZPIECZEŃSTWA, ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW OBYWATELSKICH.

12.03.2010r.

23.03.2010r.

ZP.3432-07/10

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE OPERATÓW W ZAKRESIE SZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI ORAZ OPERATÓW INWENTARYZACJI BUDYNKÓW I LOKALI MIESZKALNYCH DLA POTRZEB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ NIERUCHOMOŚCIAMI – Z MOŻLIWOŚCIĄ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH - IV CZĘŚC

04.03.2010r.

15.03.2010r.

ZP.3432-1/10

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE MODERNIZACJI BUDYNKU INTERNATU PRZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W PUSZCZYKOWIE WRAZ Z PRZYSTOSOWANIEM DLA POTRZEB UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

28.01.2010r.

02.03.2010r.

ZP.3432-03/10

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE PROJEKTU, OPRACOWANIE SZATY GRAFICZNEJ I WYDRUKOWANIE PUBLIKACJI PROMOCYJNYCH POWIATU POZNAŃSKIEGO - Z MOŻLIWOŚCIĄ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH - III CZĘŚCI

09.02.2010r.

17.02.2010r.

ZP.3432-04/10

Wykonanie projektu i wydrukowanie materiałów promocyjnych na potrzeby projektu „PROMOCJA ZDROWIA POPRZEZ SPORT – ZESPÓŁ PRZYSZKOLNYCH OTWARTYCH BOISK WIELOFUNKCYJNYCH W POWIECIE POZNAŃSKIM”, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG

16.02.2010r.

25.02.2010r.

ZP.3432-05/10

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ SPRZĘTU SPORTOWEGO NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU PROMOCJA ZDROWIA POPRZEZ SPORT ..., Z PODZIAŁEM NA III CZĘŚCI

18.02.2010r.

03.03.2010r.

ZP.3432-02/10

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAKUP BANERÓW PROMOCYJNYCH POWIATU POZNAŃSKIEGO DO EKSPOZYCJI ZEWNĘTRZNEJ

18.02.2010r.

01.03.2010r.

ZP.3432-06/10

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ORGANIZACJĘ I REALIZACJĘ IMPREZ ORAZ FESTYNÓW SPORTOWO-REKREACYJNYCH W RAMACH PROJEKTU: PROMOCJA ZDROWIA POPRZEZ SPORT (...), Z PODZIAŁEM NA X CZĘŚCI

22.02.2010r.

05.03.2010r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Rządkowska
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2010-01-06 11:33
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-28 14:56

Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, własność Skarbu Państwa, położonych w Przebędowie 17/7 oraz 18/9

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anita Chwiłkowska
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-11-05 13:42
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-07 14:31

drukuj całą stronę

Banery