BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Ogłoszenia o postępowaniach - 2015


Nr sprawy:


Nazwa:

Data zamieszczenia:

Termin składania ofert:

ZP.272.61.2015

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ W BOLECHOWIE, SZKOŁA W MUROWANEJ GOŚLINIE

05.11.2015 rok

17.12.2015 rok

zmieniono na

11.01.2016 rok

ZP.272.78.2015

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ REWALORYZACJI WNĘTRZ DAWNEGO KOMPLEKSU CYSTERSKIEGO W OWIŃSKACH.

23.11.2015 rok

05.01.2016 rok

ZP.272.70.2015

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW BIUROWYCH, PAPIERU, MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO URZĄDZEŃ KOPIUJĄCO-DRUKUJĄCYCH ORAZ MATERIAŁÓW ARCHIWIZACYJNYCH DLA POTRZEB STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU, Z PODZIAŁEM NA 4 CZĘŚCI

16.11.2015 rok

27.11.2015 rok

ZP.272.73.2015

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ, TABLIC REJESTRACYJNYCH Z BLACHY ALUMINIOWEJ

16.11.2015 rok

26.11.2015 rok

ZP.272.72.2015

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUG POLEGAJĄCYCH NA HOLOWANIU I PRZECHOWYWANIU NA PARKINGU STRZEŻONYM POJAZDÓW Z TERENU POWIATU POZNAŃSKIEGO, USUNIĘTYCH W TRYBIE ART. 130A USTAWY Z DNIA 20 CZERWCA 1997 R. PRAWO O RUCHU DROGOWYM

16.11.20115 rok

25.11.2015 rok

ZP.272.74.2015

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA POTRZEB STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU, Z PODZIAŁEM NA 2 CZĘŚCI

16.11.2015 rok

24.11.2015 rok

ZP.272.66.2015

ART. 4 PKT 8. Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień, w specjalności lekarz – ortopeda

28.10.2015 rok

05.11.2015 rok

ZP.272.65.2015

ART. 4 PKT 8. Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień, w specjalności lekarz – psychiatra

28.10.2015 rok

05.11.2015 rok

ZP.272.64.2015

ART. 4 PKT 8. Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień, w specjalności lekarz – internista

28.10.2015 rok

05.11.2015 rok

ZP.272.62.2015

ART. 4 PKT 8. Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, oraz o wskazaniach do ulg i uprawnień, w specjalności lekarz - okulista

28.10.2015 rok

05.11.2015 rok

ZP.272.60.2015

ART. 4 PKT 8. Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, oraz o wskazaniach do ulg i uprawnień, w specjalności lekarz - pediatra

28.10.2015 rok

05.11.2015 rok

ZP.272.59.2015

ART. 4 PKT 8. Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, oraz o wskazaniach do ulg i uprawnień, w specjalności lekarz - neurolog

28.10.2015 rok

05.11.2015 rok

ZP.272.69.2015

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ PÓŁKI DYSKOWEJ Z OSPRZĘTEM DO MACIERZY

26.10.2015 rok

03.11.2015 rok

ZP.272.57.2015

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE INSTALACJI CHŁODZENIA TRZECH POMIESZCZEŃ, ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W OŚRODKU INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W KOBYLNICY

12.10.2015 rok

27.10.2015 rok
zmieniono na
29.10.2015 rok

ZP.272.55.2015

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH, Z PODZIAŁEM NA 2 CZĘŚCI.

06.10.2015 rok

14.10.2015 rok

ZP.272.48.2015

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

17.09.2015 rok

28.09.2015 rok
zmieniono na
07.10.2015 rok

ZP.272.52.2015

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ROZBUDOWĘ DPS W LISÓWKACH, POLEGAJĄCĄ NA DOSTAWIE I MONTAŻU DŹWIGU SZPITALNEGO, WRAZ Z BUDOWĄ PRZEZNACZONEGO DLA TEGO URZĄDZENIA SZYBU

14.09.2015 rok

30.09.2015 rok

ZP.272.53.2015

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA POTRZEB STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU

14.09.2015 rok

22.09.2015 rok

zmieniono na

25.09.2015 rok

ZP.272.46.2015

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA MONTAŻ WINDY NA ISTNIEJĄCYM OBIEKCIE INTERNATU SOSW DLA DZIECI NIEWIDOMYCH W OWIŃSKACH

31.08.2015 rok

15.09.2015 rok

ZP.272.44.2015

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UBEZPIECZENIE MAJĄTKU ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO I PODLEGŁYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH, W TYM RÓWNIEŻ UBEZPIECZENIE MAJĄTKU STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA

25.08.2015 rok

10.09.2015 rok
zmieniono na
17.09.2015 rok

ZP.272.45.2015

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZESPOŁU SZKÓŁ W MOSINIE, OBEJMUJĄCE JEGO UPORZĄDKOWANIE, ROBOTY DROGOWE ORAZ WYMIANĘ OGRODZENIA

24.08.2015 rok

09.09.2015 rok

ZP.272.40.2015

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA MODERNIZACJĘ OBIEKTÓW ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE SOSW DLA DZIECI NIEWIDOMYCH W OWIŃSKACH, Z PODZIAŁEM NA DWIE CZĘŚCI

05.08.2015 rok

21.08.2015 rok

ZP.272.39.2015

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZESPOŁU SZKÓŁ W MOSINIE, OBEJMUJĄCE JEGO UPORZĄDKOWANIE, ROBOTY DROGOWE ORAZ WYMIANĘ OGRODZENIA

30.07.2015 rok

14.08.2015 rok

ZP.272.41.2015

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA MONTAŻ WINDY NA ISTNIEJĄCYM OBIEKCIE INTERNATU SOSW DLA DZIECI NIEWIDOMYCH W OWIŃSKACH

23.07.2015 rok

07.08.2015 rok

ZP.272.42.2015

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPORZĄDZANIE OPERATÓW SZACUNKOWYCH - 2 CZĘŚCI

29.07.2015 rok

06.08.2015 rok

ZP.272.38.2015

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW I GADŻETÓW REKLAMOWYCH WYKORZYSTYWANYCH W DZIAŁANIACH PROFILAKTYCZNYCH NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

22.07.2015 rok

30.07.2015 rok zmieniono na 31.07.2015 rok

ZP.272.35.2015

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PRACE REMONTOWE W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU PRZY UL. JACKOWSKIEGO 18

13.07.2015
rok

28.07.2015
rok

ZP.272.21.2015

KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W SWARZĘDZU

12.03.2015
rok

 Aktualności

Regulamin i materiały

Pytania i odpowiedzi

ZP.272.30.2015

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH I MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH NA POTRZEBY PROJEKTU RÓWNE SZANSE – PROGRAM ROZWOJOWY SOSW DLA DZIECI NIEWIDOMYCH W OWIŃSKACH WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UE W RAMACH EFS

25.05.2015
rok

02.06.2015
rok

ZP.272.27.2015

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PRZEBUDOWĘ BUDYNKU INTERNATU ZS W MOSINIE, WRAZ Z PRZYSTOSOWANIEM DLA POTRZEB UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

10.04.2015
rok

27.04.2015
rok

ZP.272.28.2015

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONYWANIE PRAC ZWIĄZANYCH Z DEMONTAŻEM, ZAPAKOWANIEM, TRANSPORTEM I UNIESZKODLIWIENIEM WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA TERENACH NIERUCHOMOŚCI ZLOKALIZOWANYCH W GMINACH POWIATU POZNAŃSKIEGO

10.04.2015
rok

20.04.2015
rok

ZP.272.25.2015

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE KLIMATYZACJI POMIESZCZEŃ ARCHIWUM STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU

31.03.2015
rok

17.04.2015
rok

ZP.272.26.2015

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE I DOSTARCZENIE TECZEK, LISTOWNIKÓW, KOPERT I WIZYTÓWEK

08.04.2015
rok

16.04.2015
rok

ZP.272.23.2015

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE INSTALACJI CHŁODZENIA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH

13.03.2015
rok

30.03.2015
rok

ZP.272.22.2015

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REWALORYZACJĘ OGRODZENIA SOSW W OWIŃSKACH WRAZ Z ROZBIÓRKĄ BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH ORAZ PRZEBUDOWĄ PORTIERNI

10.03.2015
rok

25.03.2015
rok

ZP.272.12.2015

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH Z LOGO POWIATU POZNAŃSKIEGO - 3 CZĘŚCI

13.03.2015
rok

24.03.2015
rok

ZP.272.20.2015

ART. 4 PKT 8. Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, oraz o wskazaniach do ulg i uprawnień, w specjalności lekarz - ortopeda

13.03.2015r.

20.03.2015r.

ZP.272.19.2015

ART. 4 PKT 8. Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, oraz o wskazaniach do ulg i uprawnień, w specjalności lekarz - pediatra

13.03.2015r.

20.03.2015r.

ZP.272.18.2015

ART. 4 PKT 8. Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, oraz o wskazaniach do ulg i uprawnień, w specjalności lekarz - psychiatra

13.03.2015r.

20.03.2015r.

ZP.272.17.2015

ART. 4 PKT 8. Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, oraz o wskazaniach do ulg i uprawnień, w specjalności lekarz - neurolog dziecięcy

13.03.2015r.

20.03.2015r.

ZP.272.16.2015

ART. 4 PKT 8. Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, oraz o wskazaniach do ulg i uprawnień, w specjalności lekarz - neurolog

13.03.2015r.

20.03.2015r.

ZP.272.15.2015

ART. 4 PKT 8. Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, oraz o wskazaniach do ulg i uprawnień, w specjalności lekarz - chirurg

13.03.2015r.

20.03.2015r.

ZP.272.14.2015

ART. 4 PKT 8. Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, oraz o wskazaniach do ulg i uprawnień, w specjalności lekarz - internista

13.03.2015r.

20.03.2015r.

ZP.272.11.2015

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ DLA POTRZEB STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU

27.02.2015
rok

09.03.2015

zmieniono na

16.03.2015
rok

ZP.272.10.2015

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ PÓŁKI DO MACIERZY ORAZ OPROGRAMOWANIA

27.02.2015
rok

10.03.2015
rok

ZP.272.5.2015

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REWALORYZACJĘ OGRODZENIA SOSW W OWIŃSKACH, WRAZ Z ROZBIÓRKĄ BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH ORAZ PRZEBUDOWĄ PORTIERNI

05.02.2015
rok

23.02.2015
rok

ZP.272.1.2015

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA MODERNIZACJĘ BUDYNKU SZKOŁY I SALI GIMNASTYCZNEJ ZS W MOSINIE

02.02.2015
rok

18.02.2015
rok

ZP.272.2.2015

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW BIUROWYCH

23.01.2015
rok

02.02.2015

zmieniono na

06.02.2015
rok

ZP.272.4.2015

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUG DOSTĘPU DO OBIEKTÓW I ZAJĘĆ SPORTOWO – REKREACYJNYCH

20.01.2015
rok

29.01.2015 zmieniono na 30.01.2015
rok

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Zajączek
    data wytworzenia: 2015-01-01
  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2014-12-30 11:31
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2020-12-03 15:09

drukuj całą stronę

Banery