BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Ogłoszenia o postępowaniach - 2016


Nr sprawy:


Nazwa:

Data zamieszczenia:

Termin składania ofert:

ZP.272.80.2016

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUG POLEGAJĄCYCH NA HOLOWANIU I PRZECHOWYWANIU NA PARKINGU STRZEŻONYM POJAZDÓW Z TERENU POWIATU POZNAŃSKIEGO

30.11.2016 rok

08.12.2016 rok

ZP.272.69.2016

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW BIUROWYCH, PAPIERU, MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO URZĄDZEŃ KOPIUJĄCO-DRUKUJĄCYCH ORAZ MATERIAŁÓW ARCHIWIZACYJNYCH DLA POTRZEB STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU, Z PODZIAŁEM NA 4 CZĘŚCI

29.11.2016 rok

07.12.2016 rok

ZP.272.66.2016

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUGI CAŁODOBOWEJ OCHRONY BUDYNKÓW POŁOŻONYCH W POZNANIU Z PODZIAŁEM NA 2 CZĘŚCI

21.11.2016 rok

29.11.2016 rok zmieniono na 01.12.2016 rok

ZP.272.65.2016

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUG POLEGAJĄCYCH NA KOMPLEKSOWYM SPRZĄTANIU, Z PODZIAŁEM NA 6 CZĘŚCI

23.11.2016 rok

01.12.2016 rok

ZP.272.67.2016

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, USŁUG SERWISOWYCH PRODUCENTA, LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE ORAZ SKANERÓW DLA POTRZEB POWIATU POZNAŃSKIEGO, Z PODZIAŁEM NA 5 CZĘŚCI

21.11.2016 rok

29.11.2016 rok

zmieniono na

30.11.2016 rok

ZP.272.77.2016

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ, WYKONANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ, TABLIC REJESTRACYJNYCH Z BLACHY ALUMINIOWEJ.

08.11.2016 rok

21.11.2016 rok

ZP.272.68.2016

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSMISJI DANYCH ORAZ DOSTĘPU DO SIECI INTERNET DLA POTRZEB POWIATU POZNAŃSKIEGO

08.11.2016 rok

17.11.2016 rok

ZP.272.79.2016

ART. 4 PKT 8. Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, oraz o wskazaniach do ulg i uprawnień, w specjalności lekarz- neurolog

08.11.2016 rok

16.11.2016 rok

ZP.272.78.2016

ART. 4 PKT 8. Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, oraz o wskazaniach do ulg i uprawnień, w specjalności lekarz - ortopeda

08.11.2016 rok

16.11.2016 rok

ZP.272.76.2016

ART. 4 PKT 8. Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, oraz o wskazaniach do ulg i uprawnień, w specjalności lekarz - okulista

08.11.2016 rok

16.11.2016 rok

ZP.272.75.2016

ART. 4 PKT 8. Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, oraz o wskazaniach do ulg i uprawnień, w specjalności lekarz - pediatra

08.11.2016 rok

16.11.2016 rok

ZP.272.74.2016

ART. 4 PKT 8. Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, oraz o wskazaniach do ulg i uprawnień, w specjalności lekarz - psychiatra

08.11.2016 rok

16.11.2016 rok

ZP.272.64.2016

ART. 4 PKT 8 DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH Z BLACHY ALUMINIOWEJ

07.10.2016 rok

13.10.2016 rok

ZP.272.54.2016

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE INSTALACJI SOLARNEJ, W OPARCIU O PANELE FOTOWOLTAICZNE, NA POTRZEBY INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JADWIGI I WŁADYSŁAWA ZAMOYSKICH W ROKIETNICY, UL. SZAMOTULSKA 24

09.09.2016 rok

26.09.2016 rok

zmieniono na

28.09.2016 rok

ZP.272.48.2016

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU BANKOWEGO DO WYSOKOŚCI 25.000.000,00 ZŁ, Z PRZEZNACZENIEM NA SFINANSOWANIE WYDATKÓW NIE MAJĄCYCH POKRYCIA W PLANOWANYCH DOCHODACH BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO NA ROK 2016 I W WPF NA LATA 2016 – 2021

22.07.2016 rok

02.09.2016 rok

zmieniono na

05.09.2016 rok

ZP.272.47.2016

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ USŁUG SERWISOWYCH

26.07.2016 rok

04.08.2016 rok

ZP.272.50.2016

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZAGOSPODAROWANIA TERENU W REJONIE KUCHNI I INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ADAMA WODZICZKI W MOSINIE, UL. TOPOLOWA 2

22.07.2016 rok

01.08.2016 rok

ZP.272.46.2016

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY OŚRODKU INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W KOBYLNICY POLEGAJĄCE NA MODERNIZACJI TARASÓW I WEJŚCIA ORAZ NA BUDOWIE POCHYLNI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

14.07.2016 rok

29.07.2016 rok

ZP.272.43.2016

ART. 4 PKT 8. DOSTAWA SAMOCHODU DOSTAWCZEGO O MASIE CAŁKOWITEJ DO 3,5 TONY WRAZ Z ELEMENTAMI UMOŻLIWIAJĄCYMI EKSPOZYCJĘ TELEWIZYJNĄ

18.07.2016 rok

25.07.2016 rok

ZP.272.28.2016

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACJI I CHŁODZENIA POMIESZCZEŃ BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W SWARZĘDZU

07.07.2016 rok

22.07.2016 rok

ZP.272.40.2016

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE INSTALACJI SOLARNEJ, W OPARCIU O PANELE FOTOWOLTAICZNE, NA POTRZEBY INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JADWIGI I WŁADYSŁAWA ZAMOYSKICH W ROKIETNICY, UL. SZAMOTULSKA 24

06.07.2016 rok

21.07.2016 rok

ZP.272.36.2016

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY SOSW DLA DZIECI NIEWIDOMYCH IM. SYNÓW PUŁKU W OWIŃSKACH

14.06.2016 rok

29.06.2016 rok
zmieniono na 04.07.2016 rok

ZP.272.31.2016

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH, Z PODZIAŁEM NA 3 CZĘŚCI

17.06.2016 rok

28.06.2016 rok
zmieniono na 01.07.2016 rok

ZP.272.35.2016

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH, Z PODZIAŁEM NA TRZY CZĘŚCI

22.06.2016 rok

01.07.2016 rok

ZP.272.30.2016

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY OŚRODKU INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W KOBYLNICY POLEGAJĄCE NA MODERNIZACJI TARASÓW I WEJŚCIA ORAZ NA BUDOWIE POCHYLNI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

01.06.2016 rok

17.06.2016 rok

ZP.272.13.2016

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY JEDNOSTEK POWIATU POZNAŃSKIEGO ORAZ SZPITALA W PUSZCZYKOWIE

14.04.2016 rok

25.05.2016 rok
zmieniono na 06.06.2016 rok

ZP.272.27.2016

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ MODERNIZACJI SANITARIATÓW W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU

05.05.2016 rok

13.05.2016 rok

ZP.272.23.2016

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PRACE REMONTOWE W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU PRZY UL. JACKOWSKIEGO 18

15.04.2016 rok

05.05.2016 rok

ZP.272.22.2016

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY OŚRODKU INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W KOBYLNICY, POLEGAJĄCE NA MODERNIZACJI TARASÓW I WEJŚCIA ORAZ NA BUDOWIE POCHYLNI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

14.04.2016 rok

29.04.2016 rok

ZP.272.20.2016

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PRZEBUDOWĘ PODDASZA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W KÓRNIKU

13.04.2016 rok

28.04.2016 rok

ZP.272.14.2016

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH Z LOGO POWIATU POZNAŃSKIEGO, Z PODZIAŁEM NA 4 CZĘŚCI

13.04.2016 rok

21.04.2016 rok
zmieniono na 25.04.2016 rok

ZP.272.21.2016

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH BUDYNKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU, Z PODZIAŁEM NA 2 CZĘŚCI.

14.04.2016 rok

22.04.2016 rok

ZP.272.17.2016

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PRZEBUDOWĘ BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W ROKIETNICY, WRAZ Z ELEMENTAMI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

01.04.2016 rok

18.04.2016 rok

ZP.272.16.2016

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE, METODĄ SKANOWANIA LASEROWEGO 3D, INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ DWORU POŁOŻONEGO W SKRZYNKACH

01.04.2016 rok

11.04.2016 rok zmieniono na 13.04.2016 rok

ZP.272.15.2016

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ REWALORYZACJI ZABYTKOWEGO OGRODZENIA SOSW DLA DZIECI NIEWIDOMYCH W OWIŃSKACH

01.04.2016 rok

12.04.2016 rok

ZP.272.12.2016

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU

22.03.2016 rok

31.03.2016 rok

ZP.272.10.2016

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH WRAZ Z DOSTAWĄ URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH ORAZ LICENCJI NA TERMINALE

15.03.2016 rok

23.03.2016 rok

ZP.272.9.2016

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONYWANIE PRAC ZWIĄZANYCH Z DEMONTAŻEM, ZAPAKOWANIEM,TRANSPORTEM I UNIESZKODLIWIENIEM WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST ZDEPONOWANYCH NA TERENACH NIERUCHOMOŚCI ZLOKALIZOWANYCH W GMINACH POWIATU POZNAŃSKIEGO

10.03.2016 rok

21.03.2016 rok

ZP.272.6.2016

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH.

28.01.2016 rok

08.02.2016 rok zmieniono na 19.02.2016 rok

ZP.272.4.2016

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUG DOSTĘPU DO OBIEKTÓW I ZAJĘĆ SPORTOWO – REKREACYJNYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

22.01.2016 rok

01.02.2016 rok zmieniono na 08.02.2016 rok

ZP.272.1.2016

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUGI SPRZĄTANIA BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU PRZY UL. JACKOWSKIEGO 18 WRAZ Z TERENEM PRZYLEGŁYM ORAZ POMIESZCZEŃ BIUROWYCH W FILII WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU W SWARZĘDZU

19.01.2016 rok

28.01.2016 rok

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Zajączek
    data wytworzenia: 2016-01-01
  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2015-12-30 10:36
  • zmodyfikował: Agata Poleska
    ostatnia modyfikacja: 2020-11-26 10:34

drukuj całą stronę

Banery