BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Ogłoszenia archiwalne - 2012

Nr sprawy:

Nazwa:

Data zamieszczenia:

Termin sładania ofert:

ZP.272.2.67.2012

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DOTYCZĄCEJ SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM I PRACOWNIĄ GASTRONOMICZNĄ

21.12.2012r.

08.01.2013r.

ZP.272.2.68.2012

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW BIUROWYCH - IV CZĘŚCI

21.12.2012r.

07.01.2013r.

ZP.272.2.69.2012

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PUBLIKACJĘ OGŁOSZEŃ W GAZETACH LOKALNYCH, UKAZUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE POWIATU POZNAŃSKIEGO, Z MOŻLIWOŚCIĄ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH – 12 CZĘŚCI

17.12.2012 r.

04.01.2013 r.

ZP.272.2.61.2012

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUGI DOSTĘPU DO SIECI INTERNET NA POTRZEBY STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU - II CZĘŚCI

10.12.2012r.

19.12.2012r. zmieniono na 02.01.2013r.

ZP.272.2.66.2012

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH - 4 CZĘŚCI

05.12.2012r.

13.12.2012r.

ZP.272.2.63.2012

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA USŁUGI DRUKU - 3 CZĘŚCI

30.11.2012r.

11.12.2012r.

ZP.272.2.65.2012

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ SAMOCHODU

30.11.2012r.

10.12.2012r.

ZP.272.2.56.2012

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA KOMPLEKSOWYM SPRZĄTANIU

29.11.2012r

07.12.2012r. zmieniono na 10.12.2012r.

ZP.272.2.51.2012

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

29.11.2012r.

07.12.2012r.

 

ZP.272.2.64.2012

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ GADŻETÓW REKLAMOWYCH

28.11.2012r.

06.12.2012r.

ZP.272.2.60.2012

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I PAKIETÓW SERWISOWYCH Z MOŻLIWOŚCIĄ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH - II CZĘŚCI

20.11.2012

28.11.2012 zmieniono na 30.11.2012

ZP.272.2.62.2012

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA USŁUGĘ NAJMU ŁĄCZY TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA POTRZEB POWIATU POZNAŃSKIEGO

15.11.2012

23.11.2012 zmieniono na 30.11.2012

ZP.272.2.59.2012

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA PN: REMONT PARTERU, KLATKI SCHODOWEJ I KORYTARZY W SEGMENCIE D BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU

07.11.2012r.

15.11.2012r.

ZP.272.2.57.2012

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO, POŁOŻONEGO PRZY SOSW W OWIŃSKACH-ETAP 1 - POSTĘPOWANIE POWTÓRZONE

30.10.2012r.

15.11.2012r.

ZP.272.2.48.2012

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE INSTALACJI KLIMATYZACJI - 2 POSTĘPOWANIE

24.10.2012r.

08.11.2012r.

ZP.272.2.55.2012

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA USŁUGĘ CAŁODOBOWEJ OCHRONY BUDYNKU POŁOŻONEGO W POZNANIU PRZY UL. SŁOWACKIEGO 8 WRAZ Z TERENEM PRZYLEGŁYM

29.10.2012

07.11.2012

ZP.272.2.58.2012

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ INWESTYCJI PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT POZNAŃSKI

23.10.2012r.

31.10.2012r.

ZP.272.2.52.2012

DOSTAWA KALENDARZY KSIĄŻKOWYCH

17.10.2012r.

29.10.2012r.

ZP.272.2.53.2012

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH

17.10.2012

26.10.2012

ZP.272.2.50.2012

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ TABLIC REJESTRACYJNYCH Z BLACHY ALUMINIOWEJ

16.10.2012r.

26.10.2012r.

ZP.272.2.54.2012

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ PODRĘCZNIKÓW DO MATEMATYKI I JĘZYKA ANGIELSKIEGO

12.10.2012r.

24.10.2012r.

ZP.272.2.49.2012

WYKONANIE DRUKÓW PROMOCYJNYCH I INFORMACYJNYCH POWIATU POZNAŃSKIEGO

09.10.2012r.

17.10.2012r.
zmieniono na
19.10.2012r.

ZP.272.2.45.2012

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAGOSPODAROWANIE TERENU NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W POZNANIU PRZY UL. SŁOWACKIEGO 8.

02.10.2012r.

18.10.2012r.

ZP.272.2.41.2012

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REMONT PARTERU, KLATKI SCHODOWEJ I KORYTARZY W SEGMENCIE D BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU, PRZY UL. JACKOWSKIEGO 18

28.09.2012r.

18.10.2012r.

ZP.272.2.46.2012

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA MODERNIZACJĘ POMIESZCZEŃ BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W BOLECHOWIE – SZKOŁA, POŁOŻONA W MUROWANEJ GOŚLINIE, PRZY UL. SZKOLNEJ 1

28.09.2012r.

16.10.2012r.

ZP.272.2.44.2012

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW PROMOCYJNYCH - V CZĘŚCI

19.09.2012

27.09.2012

ZP.272.2.38.2012

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA USŁUGĘ DIGITALIZACJI DOKUMENTÓW ZE ZBIORÓW ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU

04.09.2012

13.09.2012 zmieniono na 24.09.2012

ZP.272.2.43.2012

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ DEFIBRYLATORÓW PRZENOŚNYCH AED

11.09.2012r.

24.09.2012r.

ZP.272.2.28.2012

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PRZEBUDOWĘ INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ W MOSINIE WRAZ Z PRZYSTOSOWANIEM DLA POTRZEB UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH – ETAP I

21.08.2012r.

11.09.2012r. zmieniono na 20.09.2012r.

ZP.272.2.47.2012

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE I DOSTAWĘ DO SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO ZWROTNYCH POTWIERDZEŃ ODBIORU

10.09.2012r.

19.09.2012r.

ZP.272.2.39.2012

DOSTAWA I MONTAŻ MEBLI Z MOŻLIWOŚCIĄ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH - 2 CZĘŚCI

06.09.2012r.

17.09.2012r.

ZP.272.2.37.2012

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA Z MOŻLIWOŚCIĄ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH - VII CZĘŚCI

31.08.2012

12.09.2012 zmieniono na 17.09.2012

ZP.272.2.42.2012

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE INSTALACJI KLIMATYZACJI

28.08.2012r.

14.09.2012r.

ZP.272.2.40.2012

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA MODERNIZACJĘ POMIESZCZEŃ BUDYNKU SZKOŁY W MUROWANEJ GOŚLINIE

28.08.2012r.

13.09.2012r.

ZP.272.2.13.2012

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE, DOSTAWĘ I MONTAŻ ELEMENTÓW INFORMACJI WIZUALNEJ DLA POTRZEB STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU

23.08.2012r.

03.09.2012r. zmieniono na 12.09.2012r.

ZP.272.2.30.2012

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE POWSZECHNYCH USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM - 2 CZĘŚCI

14.08.2012

27.08.2012 zmiana na 29.08.2012

ZP.272.2.34.2012

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO, POŁOŻONEGO PRZY SOSW W OWIŃSKACH-ETAP 1

08.08.2012r

27.08.2012r

ZP.272.2.33.2012

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REALIZACJĘ ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH SKIEROWANYCH DO WYCHOWANKÓW LUB ABSOLWENTÓW SOSW W MOSINIE I OWIŃSKACH ORAZ WTZ W OWIŃSKACH - 5 CZĘŚCI

09.08.2012

23.08.2012

ZP.272.2.36.2012

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONYWANIE ZADAŃ ASYSTENTA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - POSTĘPOWANIE III

03.08.2012

13.08.2012

ZP.272.2.35.2012

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAKUP PALIWA, MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH, AKCESORIÓW ORAZ USŁUG, ZA POMOCĄ KART PALIWOWYCH W SYSTEMIE SPRZEDAŻY BEZGOTÓWKOWEJ - 2 POSTĘPOWANIE

24.07.2012r

03.08.2012r zmiana na 08.08.2012

ZP.272.2.32.2012

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ ŚCIANKI PREZENTACYJNEJ, NAMIOTU I BALONU PROMOCYJNEGO ORAZ ROLL-UPÓW, BANERÓW I FLAG-KROPLI REKLAMOWYCH - VI CZĘŚCI

23.07.2012r.

31.07.2012r. zmiana na 02.08.2012

ZP.272.2.21.2012

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA BUDOWĘ BOISKA LEKKOATLETYCZNEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, POŁOŻONEGO PRZY LO W PUSZCZYKOWIE

22.06.2012r.

10.07.2012r. zmieniono na 31.07.2012r.

ZP.272.2.23.2012

ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU BANKOWEGO DO WYSOKOŚCI 10.000.000,00 ZŁ NA SFINANSOWANIE WYDATKÓW NIE MAJĄCYCH POKRYCIA BUDŻETOWEGO W PLANOWANYCH DOCHODACH BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO W ROKU 2012

18.06.2012r.

30.07.2012r.

ZP.272.2.29.2012

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA USŁUGĘ PRZYGOTOWANIA KAMPANII PROMOCYJNEJ WPROWADZAJĄCEJ NOWY PRODUKT TURYSTYCZNY „NATURALNIE DOOKOŁA POZNANIA”

13.07.2012r.

23.07.2012r. zmieniono na 27.07.2012

ZP.272.2.27.2012

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUGI CAŁODOBOWEJ OCHRONY BUDYNKU POŁOŻONEGO W POZNANIU, PRZY UL. JACKOWSKIEGO 18 ORAZ NA TERENIE PRZYLEGŁYM

13.07.2012r.

24.07.2012r.

ZP.272.2.31.2012

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONYWANIE ZADAŃ ASYSTENTA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - 2 POSTĘPOWANIE

13.07.2012r.

23.07.2012r.

ZP.272.2.25.2012

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA MODERNIZACJĘ POMIESZCZEŃ DLA POTRZEB TWORZONEGO WYDZIAŁU KOMUNIKACJI STAROSTWA POWIATOWEGO – FILIA W STĘSZEWIE - 2 POSTĘPOWANIE

26.06.2012r.

13.07.2012r.

 

ZP.272.2.26.2012

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONYWANIE ZADAŃ ASYSTENTA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

03.07.2012r.

11.07.2012r.

ZP.272.2.24.2012

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE INSTALACJI CHŁODZENIA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH IV PIĘTRA BUDYNKU POŁOŻONEGO W POZNANIU PRZY UL. SŁOWACKIEGO

22.06.2012r.

09.07.2012r.

ZP.272.2.15.2012

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAKUP PALIWA, MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH, AKCESORIÓW ORAZ USŁUG, ZA POMOCĄ KART PALIWOWYCH W SYSTEMIE SPRZEDAŻY BEZGOTÓWKOWEJ

19.06.2012r.

27.06.2012r.

 

ZP.272.2.20.2012

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA MODERNIZACJĘ DACHÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH POWIATU POZNAŃSKIEGO-2 CZĘŚCI

06.06.2012r.

21.06.2012r.

ZP.272.2.16.2012

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PRZEBUDOWĘ STOŁÓWKI ORAZ PIWNIC LO W PUSZCZYKOWIE

21.05.2012r.

06.06.2012r., zmieniono na 14.06.2012r.

ZP.272.2.22.2012

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE ULOTKI INFORMACYJNEJ „PARK ORIENTACJI PRZESTRZENNEJ” - WYDRUK ALFABETEM BRAILLE’A

01.06.2012r.

11.06.2012r.

ZP.272.2.17.2012

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA MODERNIZACJĘ POMIESZCZEŃ DLA POTRZEB TWORZONEGO WYDZIAŁU KOMUNIKACJI STAROSTWA POWIATOWEGO – FILIA W STĘSZEWIE

14.05.2012r.

29.05.2012r.

ZP.272.2.18.2012

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE DRUKÓW PROMOCYJNYCH I INFORMACYJNYCH POWIATU POZNAŃSKIEGO - Z MOŻLIWOŚCIĄ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH – IX CZĘŚCI

15.05.2012r.

24.05.2012r.

ZP.272.2.19.2012

DOSTAWA ROLL-UPÓW, STOJAKÓW NA ULOTKI, LADY PREZENTACYJNEJ ORAZ BANERÓW DO EKSPOZYCJI ZEWNĘTRZNEJ Z MOŻLIWOŚCIĄ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH – IV CZĘŚCI

14.05.2012r.

24.05.2012 r.

ZP.272.2.10.2012

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONYWANIE PRAC ZWIĄZANYCH Z DEMONTAŻEM WRAZ Z TRANSPORTEM I UNIESZKODLIWIENIEM WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST ORAZ TRANSPORTEM I UNIESZKODLIWIENIEM ZDEPONOWANYCH WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

10.05.2012r.

21.05.2012r.

ZP.272.2.14.2012

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE INSTALACJI PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W OPARCIU O ZASTOSOWANIE SYSTEMU SOLARNEGO W OWR W KOBYLNICY

25.04.2012r.

14.05.2012r.

ZP.272.2.12.2012

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ I MONTAŻ MEBLI DLA POTRZEB STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU - Z MOZLIWOŚCIĄ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH - II CZĘŚCI

19.04.2012r.

27.04.2012r.

ZP.272.2.11.2012

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REALIZACJĘ ZAJEĆ POZALEKCYJNYCH - 6 CZĘŚCI

13.04.2012r.

23.04.2012r.

ZP.272.2.6.2012

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPORZĄDZANIE OPERATÓW SZACUNKOWYCH - 3 CZĘŚCI

04.04.2012r.

13.04.2012r.

ZP.272.2.8.2012

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE PRAC MODERNIZACYJNYCH W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU-2 CZĘŚCI

23.03.2012r.

11.04.2012r.

ZP.272.2.5.2012

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA KOMPLEKSOWĄ DOSTAWĘ I ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA OBIEKTÓW POWIATU POZNAŃSKIEGO

14.02.2012r.

27.03.2012r.

ZP.272.2.9.2012

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PUBLIKACJĘ OGŁOSZEŃ W GAZETACH LOKALNYCH, Z MOŻLIWOŚCIĄ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH - III CZĘŚCI

02.03.2012r.

12.03.2012r.

ZP.272.2.7.2012

DOSTAWA BANERÓW REKLAMOWYCH, ROLL-UPÓW, STOJAKÓW NA ULOTKI, LADY PREZENTACYJNEJ ORAZ BANERÓW DO EKSPOZYCJI ZEWNĘTRZNEJ Z MOŻLIWOŚCIĄ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH – V CZĘŚCI

23.02.2012r.

02.03.2012 r.

ZP.272.2.4.2012

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REALIZACJĘ ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH SKIEROWANYCH DO WYCHOWANKÓW LUB ABSOLWENTÓW SOSW W MOSINIE ORAZ SOSW W OWIŃSKACH I WTZ W OWIŃSKACH

21.02.2012r.

02.03.2012r.

ZP.272.2.3.2012

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PUBLIKACJĘ OGŁOSZEŃ W GAZETACH LOKALNYCH, Z MOŻLIWOŚCIĄ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH - IX CZĘŚCI

31.01.2012r.

08.02.2012r.

ZP.272.2.2.2012

DOSTAWA ARTYKUŁÓW BIUROWYCH, PAPIERU, MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH I TECZEK DLA POTRZEB STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU

13.01.2012r.

23.01.2012r.

zmiana na

25.01.2012r.

ZP.272.2.1.2012

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PUBLIKACJĘ OGŁOSZEŃ W GAZETACH LOKALNYCH, UKAZUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE POWIATU POZNAŃSKIEGO, Z MOZLIWOŚCIĄ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH - XI CZĘŚCI

11.01.2012r.

19.01.2012r.

zmiana na

23.01.2012r.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Rządkowska - Jurga
  • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
    data publikacji: 2012-01-10 08:57
  • zmodyfikował: Agata Poleska
    ostatnia modyfikacja: 2020-12-18 09:36

drukuj całą stronę

Banery