BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Archiwum - rok 2014

Nabór do komisji

Zapraszamy organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatur na członków komisji do spraw wyboru najbardziej korzystnych ofert na realizację zadań powiatu poznańskiego przez organizacje pozarządowe, oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie kultury i sztuki, kultury fizycznej i turystyki, edukacji, ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej.

Zgłoszenia można składać w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Poznaniu lub drogą pocztową w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 grudnia 2014 roku do godziny 12:00 (decyduje data wpływu do urzędu).

W skład komisji może wejść dwóch członków organizacji pozarządowych. Celem działania komisji jest przedstawienie Zarządowi Powiatu w Poznaniu opinii o złożonych ofertach. Z tytułu prac komisji jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia.

Metryka

 • opublikował: Ziemowit Maląg
  data publikacji: 2014-11-25 10:43
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-15 08:26

 

Konkurs ofert na rok 2015 ogłoszony

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z obszaru kultury i sztuki, kultury fizycznej i turystyki, edukacji, ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej w roku 2015 ogłoszony!

Organizacje pozarządowe oraz podmioty, które wskazuje ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zapraszamy do składania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań powiatu poznańskiego z obszaru kultury i sztuki, kultury fizycznej i turystyki, edukacji, ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej w roku 2015.

Oferty można składać osobiście lub drogą pocztową w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 grudnia 2014 roku, do godz. 11:00 (decyduje data wpływu do urzędu) w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60 – 509 Poznań.

Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż
2 lutego 2015 roku a kończy nie później niż 10 grudnia 2015 roku.

Prosimy o rozważne zapoznanie się z ogłoszeniem, w szczególności zwrócenie uwagi na warunki formalne, które musi spełnić oferta.

Metryka

 • opublikował: Ziemowit Maląg
  data publikacji: 2014-11-14 14:43
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-15 08:35

Rozstrzygnięto II otwarty konkurs ofert w zakresie kultury i sztuki, kultury fizycznej i turystyki, ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami II otwartego konkursu ofert  na realizację zadań publicznych w roku 2014  w zakresie kultury i sztuki, kultury fizycznej i turystyki, ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej.

Załączamy również formularze dokumentów do sporządzenia umowy.  Zaktualizowany kosztorys należy wypełnić w przypadku, gdy przyznana dotacja jest niższa od wnioskowanej.

Metryka

 • opublikował: Sikorski Tomasz
  data publikacji: 2014-05-09 14:14
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-15 08:41

II Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z obszaru kultury i sztuki, kultury fizycznej i turystyki, ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej w roku 2014 ogłoszony!

Organizacje pozarządowe oraz podmioty, które wskazuje ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zapraszamy do składania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań Powiatu Poznańskiego z obszaru kultury i sztuki, kultury fizycznej i turystyki, ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej w roku 2014.

Oferty można składać osobiście lub drogą pocztową w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 kwietnia 2014 roku, do godz. 10.00 (decyduje data wpływu do urzędu) w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60 – 509 Poznań.

Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 26 maja 2014 roku a kończy nie później niż 10 grudnia 2014 roku.

Prosimy o uważne przeczytanie ogłoszenia, w szczególności zwrócenie uwagi na warunki formalne, które musi spełnić oferta.

Metryka

 • opublikował: Cenkier Kinga
  data publikacji: 2014-03-20 07:59
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-15 08:49

Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert w zakresie kultury i sztuki, kultury fizycznej i turystyki, edukacji, ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2014  w zakresie kultury i sztuki, kultury fizycznej i turystyki, edukacji,  ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej.

Załączamy również formularze dokumentów do sporządzenia umowy.  Zaktualizowany kosztorys należy wypełnić w przypadku, gdy przyznana dotacja jest niższa od wnioskowanej.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Jaworska, Kinaga Cenkier, Joanna Michalska, Bernadeta Jaśkowiak
  data wytworzenia: 2014-01-16
 • opublikował: Cenkier Kinga
  data publikacji: 2014-01-16 14:38
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-15 09:06

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z obszaru kultury i sztuki, kultury fizycznej i turystyki, edukacji, ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej w roku 2014 ogłoszony!


Organizacje pozarządowe, oraz podmioty, które wskazuje ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zapraszamy do składania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań powiatu poznańskiego z obszaru kultury i sztuki, kultury fizycznej
i turystyki, edukacji, ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej w roku 2014.

Oferty można składać osobiście lub drogą pocztową w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 27 grudnia 2013 roku, do godz. 10.00 (decyduje data wpływu do urzędu)
w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60 – 509 Poznań.

Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż
20 stycznia 2014 roku a kończy nie później niż 10 grudnia 2014 roku.

Prosimy o uważne przeczytanie ogłoszenia, w szczególności zwrócenie uwagi na warunki formalne, które musi spełnić oferta.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kinga Cenkier, Anna Jaworska, Joanna Michalska
  data wytworzenia: 2013-12-03
 • opublikował: Cenkier Kinga
  data publikacji: 2013-12-02 16:02
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-15 09:15

Oferta realizacji zadania w trybie "małych grantów"

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,  do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich "Pomoc Maltańska" na realizację zadania publicznego pn. "Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi",  w trybie "małych grantów".

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-09-07 14:36
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2014-01-08 10:40

Nabór na członków komisji ds. do spraw wyboru najbardziej korzystnych ofert na realizację zadań Powiatu Poznańskiego

Zapraszamy organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatur na członków komisji konkursowych do spraw wyboru najbardziej korzystnych ofert na realizację zadań Powiatu Poznańskiego przez organizacje pozarządowe, oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie kultury i sztuki, kultury fizycznej i turystyki, edukacji, ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej.

Zgłoszenia do 20 grudnia 2013 roku.

W skład komisji konkursowej wchodzi  dwóch członków organizacji pozarządowej. Do zadań komisji należy ocena merytoryczna ofert. Celem działania powołanych komisji jest przedstawienie Zarządowi Powiatu w Poznaniu opinii o złożonych ofertach. Z tytułu prac komisji jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Jaworska, Kinga Cenkier, Joanna Michalska, Bernadeta Jaśkowiak
  data wytworzenia: 2013-12-09
 • opublikował: Cenkier Kinga
  data publikacji: 2013-12-09 15:10
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-15 09:18

drukuj całą stronę

Banery