BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Archiwum - rok 2017

Nabór do komisji

Zapraszamy organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatur na członków komisji konkursowych do spraw opiniowania ofert na realizację zadań powiatu poznańskiego przez organizacje pozarządowe, oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie edukacji, kultury i sztuki, kultury fizycznej i turystyki, pomocy społecznej oraz ochrony i promocji zdrowia, ratownictwa i ochrony ludności

Zgłoszenia można składać w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18 lub drogą pocztową w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 grudnia 2017 roku do godziny 10.00 (decyduje data wpływu do urzędu).

Celem działania komisji jest przedstawienie Zarządowi Powiatu w Poznaniu opinii o złożonych ofertach. Z tytułu prac komisji jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia.

Szczegóły znajdą Państwo poniżej w Ogłoszeniach Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie naboru na członków komisji konkursowych w ww. zakresach.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ziemowit Maląg
  data wytworzenia: 2017-12-07
 • opublikował: Ziemowit Maląg
  data publikacji: 2017-12-07 10:24
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-30 11:13

 

Nabór do komisji

Zapraszamy organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatur na członków komisji konkursowych do spraw opiniowania ofert na realizację zadań powiatu poznańskiego przez organizacje pozarządowe, oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.

Zgłoszenia można składać w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18 lub drogą pocztową w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 grudnia 2017 roku do godziny 10.00 (decyduje data wpływu do urzędu).

Celem działania komisji jest przedstawienie Zarządowi Powiatu w Poznaniu opinii o złożonych ofertach. Z tytułu prac komisji jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia.

Szczegóły znajdą Państwo poniżej w Ogłoszeniu Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie naboru na członków komisji konkursowych w ww. zakresie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ziemowit Maląg
  data wytworzenia: 2017-12-07
 • opublikował: Ziemowit Maląg
  data publikacji: 2017-12-07 10:21
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-30 11:15

 

Konkursy ofert na rok 2018 ogłoszone

Ogłoszono otwarte konkursy ofert do realizacji w roku 2018 w obszarach:

 1. edukacja
 2. kultura i sztuka
 3. kultura fizyczna i turystyka
 4. pomoc społeczna
 5. ochrona i promocja zdrowia
 6. ratownictwo i ochrona ludności
 7. zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa

Oferty można składać osobiście lub drogą pocztową w terminie od dnia 27 listopada do dnia 20 grudnia 2017 roku, do godz. 10.00 (decyduje data wpływu do urzędu) w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60 - 509 Poznań.

Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż
9 lutego 2018 roku a kończy nie później niż 10 grudnia 2018 roku.

Prosimy o rozważne zapoznanie się z treścią ogłoszeń; obowiązującymi projektami umów oraz wzorami oferty i sprawozdania. W szczególności proszę zwrócić uwagę
na warunki formalne, które musi spełnić oferta, a także na zapisy w ogłoszeniach dotyczące wkładu rzeczowego w realizację zadania publicznego oraz dodatkowych informacji dotyczących rezultatów realizacji zadania publicznego.


 

Grant - Basket Suchy Las

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Stowarzyszenia Basket Suchy Las, z siedzibą w Suchym Lesie na realizację zadania publicznego w trybie „małych grantów” pt. II Powiatowy Turniej Minikoszykówki, polegającego na zorganizowaniu rozgrywek w koszykówkę, których celem jest integracja najmłodszego środowiska koszykarskiego – dzieci w wieku szkolnym (chłopcy rocznik 2006 i 2007) powiatu poznańskiego, a także z innych miast Wielkopolski oraz krajów Europy, które przyjadą na turniej.

Szczegółowe informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.poznan.pl.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Skalska
  data wytworzenia: 2017-08-04
 • opublikował: Anna Skalska
  data publikacji: 2017-08-04 10:57

 

Grant – Bractwo Kurkowe

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Kurkowego Bractwa Strzeleckiego Murowana Goślina,
z siedzibą w Murowanej Goślinie na realizację zadania publicznego w trybie „małych grantów”
pt. IX Mistrzostwa Samorządów Powiatów Województwa Wielkopolskiego w Strzelectwie Sportowym, polegającego na zorganizowaniu zawodów strzeleckich, których celem jest kultywowanie wieloletnich tradycji Kurkowych Bractw Strzeleckich działających w powiecie poznańskim oraz popularyzacja strzelectwa sportowego na terenie powiatu poznańskiego.

Szczegółowe informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.poznan.pl.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Skalska
  data wytworzenia: 2017-07-21
 • opublikował: Anna Skalska
  data publikacji: 2017-07-21 12:27

 

Grant - Mistrzostwa w Tenisie

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Organizacji Środowiskowej Akademickiego Związku Sportowego, z siedzibą w Poznaniu na realizację zadania publicznego w trybie „małych grantów”
pt. XVIII Międzynarodowe Mistrzostwa Wielkopolski w Tenisie – Talex Open, polegającego na zorganizowaniu dziewięciodniowego turnieju tenisowego, który stwarza zawodnikom możliwość udziału w rywalizacji na poziomie międzynarodowym, a powiatowi poznańskiemu na promocję.

Szczegółowe informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.poznan.pl.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ziemowit Maląg
  data wytworzenia: 2017-06-30
 • opublikował: Ziemowit Maląg
  data publikacji: 2017-06-30 15:06

 

Grant – KARATE KUZI

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Klubu Sportów Walki Kuzi Sport, z siedzibą w Paczkowie na realizację zadania publicznego w trybie „małych grantów” pt. Organizacja Otwartych Mistrzostw Powiatu Poznańskiego w Karate o Puchar Starosty Poznańskiego, na terenie gminy Swarzędz.

Szczegółowe informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.poznan.pl.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ziemowit Maląg
  data wytworzenia: 2017-06-02
 • opublikował: Ziemowit Maląg
  data publikacji: 2017-06-02 13:55
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-30 11:32

 

Grant – MUROWANA DYCHA

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Stowarzyszenia KB Katorżnik Murowana Goślina, z siedzibą w Hucie Pustej na realizację zadania publicznego w trybie „małych grantów” pt. „MUROWANA DYCHA” – Otwarte Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego w Biegu na 10 km i 5 km, polegającego na zorganizowaniu profesjonalnego biegu na 5 i 10 km ulicami Murowanej Gośliny.

Szczegółowe informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.poznan.pl.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ziemowit Maląg
  data wytworzenia: 2017-06-02
 • opublikował: Ziemowit Maląg
  data publikacji: 2017-06-02 13:55

 

Grant – Międzynarodowe Frisbee

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Fundacji BRAVE BEAVERS, z siedzibą w Skórzewie
na realizację zadania publicznego w trybie „małych grantów” pt. Międzynarodowe Frisbee, w ramach którego ośmiu zawodników drużyny wyjedzie na turniej European Youth Ultimate Cup do węgierskiego Debrecena w lipcu.

Szczegółowe informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.poznan.pl.


 

Grant – UKS Dąb Suchy Las

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego Dąb Suchy Las, z siedzibą
w Suchym Lesie na realizację zadania publicznego w trybie „małych grantów” pt. Środki na działalność statutową sekcji lekkiej atletyki, które poprzez wsparcie m.in. zgrupowania w Międzyzdrojach pozwoli na dalszy rozwój i zwiększenie ilości trenujących w Uczniowskim Klubie Sportowym Dąb Suchy Las.

Szczegółowe informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.poznan.pl.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ziemowit Maląg
  data wytworzenia: 2017-05-26
 • opublikował: Ziemowit Maląg
  data publikacji: 2017-05-26 14:18
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-30 11:33

 

Grant – Orinoko nad Wartą

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Fundacji Fiedlerów, z siedzibą w Poznaniu na realizację zadania publicznego w trybie „małych grantów” pt. Orinoko nad Wartą – w Puszczykowie i Poznaniu, festiwalu podróżniczego – cyklu spotkań i warsztatów, odnoszących się do podróży, bogactwa i różnorodności kultur.

Szczegółowe informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.poznan.pl.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ziemowit Maląg
  data wytworzenia: 2017-05-12
 • opublikował: Ziemowit Maląg
  data publikacji: 2017-05-12 13:22

 

Grant – Kampania informacyjno – edukacyjna o punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie poznańskim

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Stowarzyszenia Światowid, z siedzibą w Małachowie Szemborowice na realizację zadania publicznego pt. Kampania informacyjno – edukacyjna
o punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie poznańskim
, w trybie „małych grantów”.

Szczegółowe informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.poznan.pl.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ziemowit Maląg
  data wytworzenia: 2017-04-28
 • opublikował: Ziemowit Maląg
  data publikacji: 2017-04-28 15:13
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-30 11:34

 

II OKO – wyniki

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017 w zakresie kultury i sztuki.

Załączamy również formularze dokumentów niezbędnych do sporządzania umów. Zaktualizowany kosztorys należy wypełnić w przypadku, gdy przyznana dotacja jest niższa od wnioskowanej. Aktualizacja harmonogramu jest niezbędna w przypadku zmiany terminu lub poszczególnych działań w zakresie realizowanego zadania.

Wszystkie dokumenty dostępne są w Wydziale Promocji i Aktywności Społecznej
oraz na stronie www.bip.powiat.poznan.pl oraz www.powiat.poznan.pl

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ziemowit Maląg
  data wytworzenia: 2017-04-28
 • opublikował: Ziemowit Maląg
  data publikacji: 2017-04-28 12:59

 

Grant – OWIŃSKA

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Stowarzyszenia "Pomóż dziecku niewidomemu”, z siedzibą w Owińskach na realizację zadania publicznego pt. Olimpiada specjalna w Owińskach - gry i zabawy sportowe oraz spływ kajakowy dla osób niepełnosprawnych wzrokowo oraz ze złożoną niepełnosprawnością, w trybie „małych grantów”.

Szczegółowe informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.poznan.pl.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ziemowit Maląg
  data wytworzenia: 2017-04-21
 • opublikował: Ziemowit Maląg
  data publikacji: 2017-04-21 13:36
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-30 11:39

 

Grant – LGD Dolina Samy

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dolina Samy
z siedzibą w Cerekwicy na realizację zadania publicznego pt. Finał IX Rodzinnego Grand Prix Rokietnicy w Biegach im. Dominiki, w trybie „małych grantów”.

Szczegółowe informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.poznan.pl.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ziemowit Maląg
  data wytworzenia: 2017-04-13
 • opublikował: Ziemowit Maląg
  data publikacji: 2017-04-13 14:32

 

Grant – Dębowa Tarcza

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Stowarzyszenia Dębowa Tarcza, z siedzibą w Gruszczynie
na realizację zadania publicznego pt. Integracyjne manewry dla zdrowia, w trybie „małych grantów”.

Szczegółowe informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.poznan.pl.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ziemowit Maląg
  data wytworzenia: 2017-04-13
 • opublikował: Ziemowit Maląg
  data publikacji: 2017-04-13 14:32

 

Grant – JEDYNKA KÓRNIK

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Stowarzyszenia „UKS- Jedynka Kórnik”, z siedzibą w Kórniku na realizację zadania publicznego pt. Organizacja zgrupowania szkoleniowego dla młodzieżowców w sekcji kolarskiej „UKS-Jedynka Kórnik”, w trybie „małych grantów”.

Szczegółowe informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.poznan.pl.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ziemowit Maląg
  data wytworzenia: 2017-03-31
 • opublikował: Ziemowit Maląg
  data publikacji: 2017-03-31 11:05
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-30 11:41

 

Grant – BIEG ZAMOYSKIEGO

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Stowarzyszenia „UKS- Jedynka Kórnik”, z siedzibą w Kórniku na realizację zadania publicznego pt. Bieg Zamoyskiego, w trybie „małych grantów”.

Szczegółowe informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.poznan.pl.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ziemowit Maląg
  data wytworzenia: 2017-03-31
 • opublikował: Ziemowit Maląg
  data publikacji: 2017-03-31 11:03

 

OKO 2017 (II wyniki)

Rozstrzygnięto II Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017
pt. Zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa.

Na realizację zadania priorytetowego pt. Działania edukacyjne mające na celu upowszechnienie wiedzy o możliwościach dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenia świadomości prawnej mieszkańców powiatu poznańskiego, wpłynęły dwie oferty od:

- Mosińskiego Stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych,

- Automobilklubu Wielkopolski

Żaden z ww. oferentów nie uzyskał liczby punktów uprawniającej do otrzymania dotacji.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ziemowit Maląg
  data wytworzenia: 2017-03-24
 • opublikował: Ziemowit Maląg
  data publikacji: 2017-03-24 15:05
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-22 13:14

 

Grant – ABARIA IWNO

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Ludowego Klubu Jeździeckiego „Abaria” Iwno, z siedzibą w Iwnie na realizację zadania publicznego pn. VIII Otwarte Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego Juniorów, Dzieci i Młodzików w skokach przez przeszkody, w trybie „małych grantów”.

Szczegółowe informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.poznan.pl.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ziemowit Maląg
  data wytworzenia: 2017-03-22
 • opublikował: Ziemowit Maląg
  data publikacji: 2017-03-22 14:15
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-30 11:42

 

Grant – Zdrowi – MY

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Zdrowi – MY Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Zdrowia Psychicznego i Zapobiegania Zaburzeniom Psychicznym, z siedzibą w Poznaniu na realizację zadania publicznego pn. Stop uzależnieniom. Jak sobie radzić z głodem emocjonalnym?, w trybie „małych grantów”.

Szczegółowe informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.poznan.pl.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ziemowit Maląg
  data wytworzenia: 2017-03-14
 • opublikował: Ziemowit Maląg
  data publikacji: 2017-03-14 14:18

 

Nabór do komisji

Zapraszamy organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatur na członków komisji do spraw wyboru najbardziej korzystnych ofert na realizację zadań powiatu poznańskiego przez organizacje pozarządowe, oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie kultury i sztuki.

W pracach komisji konkursowej nie mogą brać udziału osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, biorące udział w konkursie.

Zgłoszenia można składać w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18 lub drogą pocztową w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 marca 2017 roku do godziny 11.00 (decyduje data wpływu do urzędu).

Celem działania komisji jest przedstawienie Zarządowi Powiatu w Poznaniu opinii o złożonych ofertach. Z tytułu prac komisji jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia.

Szczegóły znajdą Państwo poniżej w Ogłoszeniu Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie naboru na członków komisji konkursowej.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ziemowit Maląg
  data wytworzenia: 2017-03-10
 • opublikował: Ziemowit Maląg
  data publikacji: 2017-03-10 14:57

 

Oferta realizacji zadania w trybie „małych grantów”

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Międzyszkolnego Klubu Sportowego Juvenia Puszczykowo, z siedzibą w Puszczykowie na realizację zadania publicznego pn. Organizacja przygotowań i uczestnictwa w zawodach w ramach klubu MKS Juvenia Puszczykowo, w trybie „małych grantów”.

Szczegółowe informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.poznan.pl.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ziemowit Maląg
  data wytworzenia: 2017-03-03
 • opublikował: Ziemowit Maląg
  data publikacji: 2017-03-03 14:28

 

Oferta realizacji zadania w trybie „małych grantów”

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Międzyszkolnego Klubu Sportowego Juvenia Puszczykowo, z siedzibą w Puszczykowie na realizację zadania publicznego pn. Organizacja zgrupowania sportowego letniego dla zawodników klubu MKS Juvenia Puszczykowo, w trybie „małych grantów”.                                                                         

Szczegółowe informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.poznan.pl.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ziemowit Maląg
  data wytworzenia: 2017-03-03
 • opublikował: Ziemowit Maląg
  data publikacji: 2017-03-03 14:26

 

II Konkurs ofert na rok 2017 ogłoszony

Ogłoszono II otwarty konkurs ofert do realizacji w roku 2017 w obszarze kultura i sztuka.

Oferty można składać osobiście lub drogą pocztową w terminie od dnia 6 marca do dnia 28 marca 2017 roku, do godz. 10.00 (decyduje data wpływu do urzędu) w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60 - 509 Poznań.

Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż
15 maja 2017 roku a kończy nie później niż 10 grudnia 2017 roku.

Prosimy o rozważne zapoznanie się z treścią ogłoszenia; obowiązującym projektem umowy oraz nowymi wzorami oferty i sprawozdania. W szczególności proszę zwrócić uwagę
na warunki formalne, które musi spełnić oferta, a także na zapisy w ogłoszeniu dotyczące braku wymogu wkładu rzeczowego w realizację zadania publicznego oraz dodatkowych informacji dotyczących rezultatów realizacji zadania publicznego.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ziemowit Maląg
  data wytworzenia: 2017-03-03
 • opublikował: Ziemowit Maląg
  data publikacji: 2017-03-03 14:11
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-30 11:51

 

Nabór do komisji

Zapraszamy organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatur na członków komisji do spraw wyboru najbardziej korzystnych ofert na realizację zadań powiatu poznańskiego przez organizacje pozarządowe, oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie w zakresie zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.

Zgłoszenia można składać w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy
ul. Jackowskiego 18 lub drogą pocztową w nieprzekraczalnym terminie od dnia 6 lutego do dnia 13
lutego 2017 roku do godziny 11.00 (decyduje data wpływu do urzędu).

Celem działania komisji jest przedstawienie Zarządowi Powiatu w Poznaniu opinii o złożonych ofertach. Z tytułu prac komisji jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia.

Szczegóły znajdą Państwo poniżej w Ogłoszeniu Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie naboru na członków komisji konkursowych ww. zakresie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ziemowit Maląg
  data wytworzenia: 2017-02-03
 • opublikował: Ziemowit Maląg
  data publikacji: 2017-02-03 14:59
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-30 11:56

 

II Konkurs ofert na rok 2017 ogłoszony

Ogłoszono otwarty konkurs ofert do realizacji w roku 2017 w obszarze zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa.

Oferty można składać osobiście lub drogą pocztową w terminie od dnia 6 lutego do dnia 28 lutego 2017 roku, do godz. 10.00 (decyduje data wpływu do urzędu) w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60 - 509 Poznań.

Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż
3 kwietnia 2017 roku a kończy nie później niż 10 grudnia 2017 roku.

Prosimy o rozważne zapoznanie się z treścią ogłoszenia; obowiązującym projektem umowy oraz nowymi wzorami oferty i sprawozdania. W szczególności proszę zwrócić uwagę
na warunki formalne, które musi spełnić oferta, a także na zapisy w ogłoszeniach dotyczące wkładu rzeczowego w realizację zadania publicznego oraz dodatkowych informacji dotyczących rezultatów realizacji zadania publicznego.

Pliki do pobrania:

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ziemowit Maląg
  data wytworzenia: 2017-02-03
 • opublikował: Ziemowit Maląg
  data publikacji: 2017-02-03 14:49

 

OKO - wyniki 2017

Zapraszamy, do zapoznania się z wynikami Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017 w zakresie edukacji, kultury i sztuki, kultury fizycznej i turystyki, pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, ratownictwa i ochrony ludności oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.

Załączamy również formularze dokumentów niezbędnych do sporządzania umów. Zaktualizowany kosztorys należy wypełnić w przypadku, gdy przyznana dotacja jest niższa od wnioskowanej. Aktualizacja harmonogramu jest niezbędna w przypadku zmiany terminu lub poszczególnych działań w zakresie realizowanego zadania.

Wszystkie dokumenty dostępne są w Wydziale Promocji i Aktywności Społecznej oraz na stronie www.bip.powiat.poznan.pl oraz www.powiat.poznan.pl

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ziemowit Maląg
  data wytworzenia: 2017-01-30
 • opublikował: Ziemowit Maląg
  data publikacji: 2017-01-30 16:20
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-30 12:00

 

Konkursy ofert na rok 2017 ogłoszone

Ogłoszono otwarte konkursy ofert do realizacji w roku 2017 w obszarach:

 1. edukacja
 2. kultura i sztuka
 3. kultura fizyczna i turystyka
 4. pomoc społeczna
 5. ochrona i promocja zdrowia
 6. ratownictwo i ochrona ludności
 7. zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa

Oferty można składać osobiście lub drogą pocztową w terminie od dnia 25 listopada do dnia 19 grudnia 2016 roku, do godz. 12.00 (decyduje data wpływu do urzędu) w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60 - 509 Poznań.

Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż
15 lutego 2017 roku a kończy nie później niż 10 grudnia 2017 roku.

Prosimy o rozważne zapoznanie się z treścią ogłoszeń; obowiązującymi projektami umów oraz nowymi wzorami oferty i sprawozdania. W szczególności proszę zwrócić uwagę
na warunki formalne, które musi spełnić oferta, a także na zapisy w ogłoszeniach dotyczące wkładu rzeczowego w realizację zadania publicznego oraz dodatkowych informacji dotyczących rezultatów realizacji zadania publicznego.

drukuj całą stronę

Banery