BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Treści archiwalne


 

Sprawozdanie z konsultacji

Przedstawiamy uchwałę Zarządu Powiatu w Poznaniu zatwierdzającą sprawozdanie z przeprowadzenia konsultacji projektu „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Poznańskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019”.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ziemowit Maląg
  data wytworzenia: 2018-10-12
 • opublikował: Ziemowit Maląg
  data publikacji: 2018-10-12 09:49
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-12 07:54

 

Spotkania konsultacyjne

Zarząd Powiatu w Poznaniu zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu poznańskiego do konsultacji społecznych projektu „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Poznańskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019”.

Spotkania konsultacyjne odbędą się w dniach:

– 4 października 2018 roku, czwartek – w godzinach od 10:00 do 13:00 w sali 316 Starostwa Powiatowego w Poznaniu (III piętro), ul. Jackowskiego 18

– 5 października 2018 roku, piątek – w godzinach od 14:00 do 17:00 w sali 316 Starostwa Powiatowego w Poznaniu (III piętro), ul. Jackowskiego 18

Na spotkanie należy przynieść lub wypełnić na miejscu formularz zgłoszenia udziału organizacji w konsultacjach. Po bliższe informacje zapraszamy do Starostwa Powiatowego w Poznaniu, Wydział Promocji i Aktywności Społecznej, tel. 61 8410-736 lub 61 8410-557.

Uwagi do projektu Rocznego Programu Współpracy (…) można także przesyłać na adres e-mailowy: pozytek@powiat.poznan.pl w dniach od 28 września 2018 do 7 października 2018 roku, korzystając z załączonego formularza uwag i formularza zgłoszeniowego.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ziemowit Maląg
  data wytworzenia: 2018-09-26
 • opublikował: Ziemowit Maląg
  data publikacji: 2018-09-26 14:40
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-12 08:29

 

Sprawozdanie z konsultacji

Przedstawiamy sprawozdanie z przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na  dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie powiatu poznańskiego, z organizacjami pozarządowymi, których działalność statutowa dotyczy przedmiotu ww. uchwały.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ziemowit Maląg
  data wytworzenia: 2018-02-16
 • opublikował: Ziemowit Maląg
  data publikacji: 2018-02-16 15:03
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-12 08:30

 

Spotkania konsultacyjne

Zarząd Powiatu w Poznaniu zaprasza do konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie powiatu poznańskiego, organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu poznańskiego, których działalność statutowa dotyczy przedmiotu ww. uchwały.

 Spotkania konsultacyjne odbędą się w dniach:

– 5 lutego 2018 roku, poniedziałek – w godzinach od 14:00 do 16:45 w sali 315 Starostwa Powiatowego w Poznaniu (III piętro), ul. Jackowskiego 18

– 6 lutego 2018 roku, wtorek – w godzinach od 10:00 do 13:00 w sali 315 Starostwa Powiatowego w Poznaniu (III piętro), ul. Jackowskiego 18

Na spotkanie należy przynieść lub wypełnić na miejscu formularz zgłoszenia udziału organizacji w konsultacjach. Po bliższe informacje zapraszamy do Starostwa Powiatowego
w Poznaniu, Wydział Promocji  i Aktywności Społecznej, pokój nr 228, tel. 61 2228-986 lub 61 8410-740.

Uwagi do projektu Uchwały Rady Powiatu w Poznaniu (…) można także przesyłać na adres e- mailowy: pozytek@powiat.poznan.pl w dniach od 1 do 7 lutego 2018 roku, korzystając z załączonego formularza uwag i formularza zgłoszeniowego.


 

Przedstawiamy sprawozdanie z przeprowadzenia konsultacji projektu „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Poznańskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018”.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ziemowit Maląg
  data wytworzenia: 2017-10-18
 • opublikował: Ziemowit Maląg
  data publikacji: 2017-10-18 12:48
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-12 08:32

 

Spotkania konsultacyjne

Zarząd Powiatu w Poznaniu zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu poznańskiego do konsultacji społecznych projektu „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Poznańskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018”.

Spotkania konsultacyjne odbędą się w dniach:

– 2 października 2017 roku, poniedziałek – w godzinach od 14:00 do 16:45 w sali 315 Starostwa Powiatowego w Poznaniu (III piętro), ul. Jackowskiego 18

– 4 października 2017 roku, środa – w godzinach od 10:00 do 13:00 w sali 315 Starostwa Powiatowego w Poznaniu (III piętro), ul. Jackowskiego 18

Na spotkanie należy przynieść lub wypełnić na miejscu formularz zgłoszenia udziału organizacji w konsultacjach. Po bliższe informacje zapraszamy do Starostwa Powiatowego
w Poznaniu, Wydział Promocji i Aktywności Społecznej, tel. 61 8410-736 lub 61 8410-557.

Uwagi do projektu Rocznego Programu Współpracy (…) można także przesyłać na adres e-mailowy: pozytek@powiat.poznan.pl w dniach od 2 do 8 października 2017 roku, korzystając z załączonego formularza uwag i formularza zgłoszeniowego.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ziemowit Maląg
  data wytworzenia: 2017-09-26
 • opublikował: Ziemowit Maląg
  data publikacji: 2017-09-26 10:15
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-12 08:35

 

Sprawozdanie z konsultacji

Przedstawiamy sprawozdanie z przeprowadzenia konsultacji projektów uchwał Rady Powiatu w Poznaniu:

 • w sprawie: określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania Nagród Powiatu Poznańskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

oraz

 • w sprawie: określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości Nagród Sportowych Powiatu Poznańskiego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ziemowit Maląg
  data wytworzenia: 2017-05-19
 • opublikował: Ziemowit Maląg
  data publikacji: 2017-05-19 15:03
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-12 08:35

 

Spotkania konsultacyjne

Zarząd Powiatu w Poznaniu zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu poznańskiego do konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Powiatu w Poznaniu:

 • w sprawie: określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania Nagród Powiatu Poznańskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

oraz

 • w sprawie: określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości Nagród Sportowych Powiatu Poznańskiego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

 

Spotkania konsultacyjne odbędą się w dniach:

- 8 maja 2017 roku, poniedziałek – w godzinach od 14:00 do 16:45 w sali 315 Starostwa Powiatowego w Poznaniu (III piętro), ul. Jackowskiego 18

- 11 maja 2017 roku, czwartek – w godzinach od 10:00 do 13:00 w sali 315 Starostwa Powiatowego w Poznaniu (III piętro), ul. Jackowskiego 18

Na spotkanie należy przynieść lub wypełnić na miejscu formularz zgłoszenia udziału organizacji
w konsultacjach.

Formularz zgłoszeniowy oraz formularz uwag można przesłać również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pozytek@powiat.poznan.pl w dniach od 2 do 12 maja 2017 roku.

Projekty oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie www.powiat.poznan.pl w zakładce: Ogłoszenia Komunikaty.

Po bliższe informacje zapraszamy do Starostwa Powiatowego w Poznaniu, Wydział Promocji i Aktywności Społecznej, tel. 61 2228-975, 61 8410-736 lub 61 8410-740.


Konsultacje społeczne

W zawiązku z trwającymi pracami nad Strategią Rozwoju Powiatu Poznańskiego do 2030 roku Zarząd Powiatu w Poznaniu zaprasza w dniach 8 – 22 listopada 2016 roku do udziału w konsultacjach społecznych.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnej poprzez zgłaszanie wniosków i uwag przy użyciu formularza umieszczonego na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Wypełnione formularze należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 22 listopada br. w kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, przesyłać drogą listowną na adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań (decyduje data wpływu do urzędu), faksem na numer (61) 8480-556 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: starostwo@powiat.poznan.pl.

Ponadto w dniu 21 listopada 2016 roku o godz. 10:00 w Starostwie Powiatowym w Poznaniu (ul. Jackowskiego 18, Sala Sesyjna) odbędzie się spotkanie konsultacyjne.

 • Strona tytułowa opracowania
  Strona tytułowa opracowania
 • Strona tytułowa opracowania
  Strona tytułowa opracowania
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Wojszcz
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2016-11-07 15:40
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-12 08:44

Przedstawiamy sprawozdanie z przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Poznańskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2017”.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ziemowit Maląg
  data wytworzenia: 2016-10-07
 • opublikował: Ziemowit Maląg
  data publikacji: 2016-10-07 13:24
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-12 08:49

 

Spotkania konsultacyjne Programu (…)

Zarząd Powiatu w Poznaniu zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu poznańskiego do konsultacji społecznych projektu „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Poznańskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2017”.

Spotkania konsultacyjne odbędą się w dniach:

- 27 września 2016 roku, wtorek – w godzinach od 10:00 do 13:00 w sali 315 Starostwa Powiatowego w Poznaniu (III piętro), ul. Jackowskiego 18

- 3 października 2016 roku, poniedziałek – w godzinach od 14:00 do 16:45 w sali 315 Starostwa Powiatowego w Poznaniu (III piętro), ul. Jackowskiego 18

Na spotkanie należy przynieść lub wypełnić na miejscu formularz zgłoszenia udziału organizacji
w konsultacjach.

Projekt „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Poznańskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2017” oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie www.powiat.poznan.pl w zakładce: Ogłoszenia Komunikaty.

Po bliższe informacje zapraszamy do Starostwa Powiatowego w Poznaniu, Wydział Promocji
i Aktywności Społecznej, tel. 61 8410-557, 61 8410-736 lub 61 2228-986.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ziemowit Maląg
  data wytworzenia: 2016-09-21
 • opublikował: Ziemowit Maląg
  data publikacji: 2016-09-21 17:47
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-12 08:50

 

Zaproszenie na konsultacje

Starosta Powiatu Poznańskiego zaprasza w dniach 28 września – 5 października 2015 r. do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Metropolii Poznań, w skład której wchodzi także Powiat Poznański.

Każdy z mieszkańców może zapoznać się z projektem, który dostępny jest na stronie Powiatu Poznańskiego, a także wyrazić swoją opinię i złożyć uwagi za pomocą formularza elektronicznego.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) jest dokumentem strategicznym, wyznaczającym kierunki rozwoju gospodarki niskoemisyjnej do roku 2020, dlatego też ważnym elementem w jego tworzeniu jest uczestnictwo mieszkańców.

PGN umożliwi Gminom należącym do Powiatu Poznańskiego występowanie o dofinansowanie ze środków unijnych i krajowych zadań ujętych w przedmiotowym planie.

Opracowanie: Agnieszka Gielar-Fotin, Edyta Kapała, Consus Carbon Engineering


Sprawozdanie z konsultacji Programu (...) 2016

Przedstawiamy sprawozdanie z przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Poznańskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2016”.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ziemowit Maląg
  data wytworzenia: 2015-09-25
 • opublikował: Ziemowit Maląg
  data publikacji: 2015-09-28 15:33
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-12 09:00

 

Zaproszenie na konsultacje w Starostwie Powiatowym w Poznaniu

Zarząd Powiatu w Poznaniu zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu poznańskiego na konsultacje społeczne projektu „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Poznańskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2016.”

Spotkania konsultacyjne odbędą się w dniach:

- 17 września 2015 roku, czwartek – w godzinach od 11:00 do 14:00 w sali 315 na III piętrze Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18

- 21 września 2015 roku, poniedziałek – w godzinach od 13:00 do 16:30 w sali 109 na I piętrze Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18

Na spotkanie należy przynieść lub wypełnić na miejscu formularz zgłoszenia udziału organizacji
w konsultacjach.

Projekt „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Poznańskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2016”  oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie www.powiat.poznan.pl w zakładce: Ogłoszenia Komunikaty.

Po bliższe informacje zapraszamy do Starostwa Powiatowego w Poznaniu, Wydział Promocji
i Aktywności Społecznej, tel. 61 2228-986.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ziemowit Maląg
  data wytworzenia: 2015-09-11
 • opublikował: Ziemowit Maląg
  data publikacji: 2015-09-11 12:10
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-12 09:02

 

Sprawozdanie z konsultacji społecznych

Sprawozdanie z przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu aktu prawa miejscowego dotyczącego określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Poznańskim

Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą Nr 344/2015 z dnia 6 lipca 2015 roku ogłosił przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu aktu prawa miejscowego dotyczącego określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Poznańskim.

Konsultacje przeprowadzono dla organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu  poznańskiego. Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji był Wydział Promocji i Aktywności Społecznej.

Konsultacje przeprowadzone zostały w formie zgłaszania wniosków i uwag w formie pisemnej oraz bezpośredniego spotkania.

Wnioski i uwagi w formie pisemnej przyjmowane były od 13 lipca do 27 lipca 2015 roku.

Bezpośrednie spotkanie, w którym konsultantami ze strony powiatu poznańskiego byli: Członek Zarządu Powiatu w Poznaniu, pracownicy Wydziału Promocji i Aktywności Społecznej oraz radca prawny Starostwa Powiatowego w Poznaniu odbyło się 20 lipca 2015 roku w godzinach od 13:30 do 16:30 w sali posiedzeń 315 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18.

Z wyżej wymienionych form konsultacyjnych sporządzono zestawienie wniosków i uwag przedstawicieli organizacji pozarządowych, które wraz z listą uczestników znajdują się poniżej.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ziemowit Maląg
  data wytworzenia: 2015-08-03
 • opublikował: Ziemowit Maląg
  data publikacji: 2015-08-03 15:25
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-12 09:04

 

Konsultacje społeczne

Zarząd Powiatu w Poznaniu zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu  poznańskiego na konsultacje społeczne projektu aktu prawa miejscowego dotyczącego określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Poznańskim.

Projekt uchwały określającej tryb powoływania członków oraz organizacji i tryb działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Poznańskim a także wszystkie niezbędne formularze stanowią załącznik do niniejszej informacji.

Konsultacje przeprowadzone będą w formie bezpośredniego spotkania, z udziałem przedstawicieli powiatu poznańskiego: Członka Zarządu Powiatu w Poznaniu, pracowników Wydziału Promocji i Aktywności Społecznej oraz radcy prawnego Starostwa Powiatowego w Poznaniu, a także w formie zgłaszania wniosków i uwag w formie pisemnej.

Spotkanie bezpośrednie odbędzie się w dniu 20 lipca 2015 roku w godzinach od 13:30 do 16:30 w sali posiedzeń 315 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18. Warunkiem udziału w konsultacjach bezpośrednich jest uprzednie zgłoszenie Organizacji na formularzu, który jest umieszczony na stronie internetowej www.powiat.poznan.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wnioski i uwagi w formie pisemnej przyjmowane będą od 13 lipca do 27 lipca 2015 roku. Mogą one być składane jedynie na formularzu dostępnym na stronie internetowej www.powiat.poznan.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, który należy następnie złożyć w kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu lub przesłać drogą listowną na adres Starostwa Powiatowego w Poznaniu (decyduje data wpływu do Urzędu), lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: tomasz.skupio@powiat.poznan.pl

Wzory formularzy określa uchwała Rady Powiatu w Poznaniu Nr XLVI/378/III/2010 z dnia 27 października 2010 roku w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Po bliższe informacje zapraszamy do Starostwa Powiatowego w Poznaniu, Wydział Promocji i Aktywności Społecznej, pokój 228, tel. 61 8410-740.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz.Sikorski
  data wytworzenia: 2015-07-10
 • opublikował: Sikorski Tomasz
  data publikacji: 2015-07-10 10:11
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-12 09:06

 

Sprawozdanie z konsultacji Rocznego Programu Współpracy (...) w roku 2015

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie z przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Poznańskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie w roku 2015”.

 • opublikował: Ziemowit Maląg
  data publikacji: 2014-10-06 13:55
 • zmodyfikował: Ziemowit Maląg
  ostatnia modyfikacja: 2014-10-06 13:56

Spotkania konsultacyjne w Starostwie Powiatowym w Poznaniu

 

Zarząd Powiatu w Poznaniu zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu  poznańskiego na konsultacje społeczne projektu „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Poznańskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2015.” 

Spotkania konsultacyjne odbędą się w dniach: 

- 26 września 2014 roku, piątek – w godzinach od 11:00 do 14:00 w sali 315 na III piętrze Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18

- 29 września 2014 roku, poniedziałek – w godzinach od 13:00 do 16:30 w sali 315 na III piętrze Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18

Na spotkanie należy przynieść lub wypełnić na miejscu formularz zgłoszenia udziału organizacji w konsultacjach.

Projekt „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Poznańskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2015”  oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie www.powiat.poznan.pl w zakładce: Ogłoszenia Komunikaty Informacje.

Po bliższe informacje zapraszamy do Starostwa Powiatowego w Poznaniu, Wydział Promocji i Aktywności Społecznej, tel. 61 8410-736.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Jaworska, Kinga Cenkier, Joanna Michalska, Bernadeta Jaśkowiak
  data wytworzenia: 2014-09-17
 • opublikował: Ziemowit Maląg
  data publikacji: 2014-09-17 15:02

 

Sprawozdanie z konsultacji Rocznego Programu Współpracy (...) na 2014 rok

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie z przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego Programu Współpracy Powiatu Poznańskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie, w roku 2014

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Jaworska
  data wytworzenia: 2013-10-22
 • opublikował: Cenkier Kinga
  data publikacji: 2013-10-22 15:16
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-12 09:12

Spotkania konsultacyjne w Starostwie Powiatowym w Poznaniu

Powiat Poznański zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu  Poznańskiego na konsultacje społeczne projektu „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Poznańskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2014.” 

Spotkania konsultacyjne odbędą się w dniach:  14 października 2013 roku, w godzinach od 12:00 do 16:30, w sali 315 oraz 15 października 2013 roku, w godzinach od 12:00 do 15:00, w sali 319 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18.

Na spotkanie należy przynieść lub wypełnić na miejscu formularz zgłoszenia udziału organizacji w konsultacjach.

Po bliższe informacje zapraszamy do Starostwa Powiatowego w Poznaniu, Wydział Promocji,
tel. 61 8418-812.    

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Jaworska
  data wytworzenia: 2013-10-10
 • opublikował: Cenkier Kinga
  data publikacji: 2013-10-10 12:31
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-12 09:14

Sprawozdanie z przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego Programu Współpracy Powiatu Poznańskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w roku 2013  

 • opublikował: Cenkier Kinga
  data publikacji: 2012-10-16 09:54
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-12 09:15

Zarząd Powiatu w Poznaniu zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Poznańskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2013 roku.”


Konsultacje będą przeprowadzone w terminie od 28 września 2012 r. do 12 października 2012 roku.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnej poprzez zgłaszanie wniosków i uwag przy użyciu formularza umieszczonego na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wypełnione formularze należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 12 października br., w kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, przesyłać drogą listowną na adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, Wydział Promocji, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań (decyduje data wpływu do urzędu) lub pocztą elektroniczną na adres e-mail:konsultacje@powiat.poznan.pl.

Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest kompletne i poprawne wypełnienie formularza. Formularze anonimowe, niekompletne, niepoprawnie wypełnione oraz nie zawierające uzasadnienia nie będą rozpatrywane. W przypadku przesłania formularza za pomocą komunikacji elektronicznej nie ma konieczności opatrywania formularza bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

Konsultacje przeprowadza się z organizacjami działającymi na terenie powiatu poznańskiego.

Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Wydział Promocji.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Jaworska
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-09-28 13:27
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2013-07-29 15:11
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Jaworska
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-09-28 14:14
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-12 09:16

Sprawozdanie z konsultacji społecznych projektu „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Poznańskiego z Organizacjami Pozarządowymi (…), w 2012 roku.”  

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Jaworska
 • opublikował: Jaśkowiak Bernadeta
  data publikacji: 2011-10-17 12:21
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2013-07-29 15:05

Zarząd Powiatu w Poznaniu zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Poznańskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2012 roku.”
 

Konsultacje będą przeprowadzone w terminie od 30 września 2011 r. do 13 października  2011 roku.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnej poprzez zgłaszanie wniosków i uwag przy użyciu formularza umieszczonego na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wypełnione formularze należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 13 października br., w kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, przesyłać drogą listowną na adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, Wydział Promocji, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań (decyduje data wpływu do urzędu) lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@powiat.poznan.pl.

Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest kompletne i poprawne wypełnienie formularza. Formularze anonimowe, niekompletne, niepoprawnie wypełnione oraz nie zawierające uzasadnienia nie będą rozpatrywane. W przypadku przesłania formularza za pomocą komunikacji elektronicznej nie ma konieczności opatrywania formularza bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

Konsultacje przeprowadza się z organizacjami działającymi na terenie powiatu poznańskiego.

Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Wydział Promocji.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Jaworska
 • opublikował: Jaśkowiak Bernadeta
  data publikacji: 2011-09-30 10:18
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2013-07-29 15:03

Formularz zgłaszania wniosków i uwag do projektu „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Poznańskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  w 2012 roku.”

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Jaworska
 • opublikował: Jaśkowiak Bernadeta
  data publikacji: 2011-09-30 10:20
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2013-12-11 10:08

Sprawozdanie z przeprowadzenia konsultacji społecznych „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Poznańskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2011 roku


Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą Nr 3083/2010 z dnia 27 października 2010 roku ogłosił przeprowadzenie konsultacji społecznych „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Poznańskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2011 roku.”

Konsultacje odbyły się w terminie od 28 października 2010 roku do 2 listopada 2010 roku. Zostały one przeprowadzone w formie pisemnej poprzez zgłaszanie wniosków i uwag przy użyciu formularza umieszczonego na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Wypełnione formularze należało składać  w kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, przesyłać drogą listowną na adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, Wydział Promocji, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@powiat.poznan.pl.

Konsultacje przeprowadzone zostały z organizacjami działającymi na terenie powiatu poznańskiego. Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji był Wydział Promocji.

Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie zgłosiły wniosków i uwag do konsultowanego „Rocznego Programu Współpracy (…)”.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bernadeta Jaśkowiak
 • opublikował: Jaśkowiak Bernadeta
  data publikacji: 2010-11-04 09:25
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2013-07-29 14:59

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 2070
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2020-11-12 09:17
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-11-27 15:12