BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego działa na postawie art. 38 a, 38 b i 38 c Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego powołana została przez Starostę Poznańskiego Zarządzeniem nr 74/2017 z dnia 16 listopada 2017 roku, w sprawie utworzenia i powołania składu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego, zmienionej Zarządzeniem Starosty nr 39/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r.

 

Zadania komisji, wynikające z przepisów ustawy, obejmują m.in:

 1. ocenę zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu,
 2. opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
 3. przygotowywanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
 4. opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania  z  zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
 5. opiniowanie projektu budżetu powiatu - w zakresie, o którym mowa w pkt 1,
 6. opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach związanych z wykonywaniem zadań, o których mowa w pkt 1, 2 i 4,
 7. opiniowanie, zleconych przez starostę, innych niż wymienione w pkt 2 i pkt 4-6 zagadnień dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
 8. wspieranie działań powiatowych służb, inspekcji i straży, organizacji pozarządowych i innych jednostek organizacyjnych na rzecz poprawy porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na ternie Powiatu Poznańskiego.

Skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego, określa szczegółowo przepis ustawy.
W skład komisji wchodzą:

 1. starosta jako przewodniczący komisji,
 2. dwóch radnych delegowanych przez radę powiatu,
 3. trzy osoby powołane przez starostę spośród osób wyróżniających się wiedzą o problemach będących przedmiotem prac komisji oraz cieszących się wśród miejscowej społeczności osobistym autorytetem i zaufaniem publicznym, w szczególności przedstawicieli samorządów gminnych, organizacji pozarządowych, pracowników oświaty, a także instytucji zajmujących się zwalczaniem zjawisk patologii społecznych i zapobieganiem bezrobociu,
 4. dwóch przedstawicieli delegowanych przez komendanta powiatowego (miejskiego) Policji.

W pracach komisji uczestniczy także prokurator wskazany przez właściwego prokuratora okręgowego.

Starosta może powołać do udziału w pracach komisji funkcjonariuszy i pracowników innych niż Policja powiatowych służb, inspekcji i straży oraz pracowników innych organów administracji publicznej wykonujących zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu. W pracach komisji uczestniczą oni z głosem doradczym.

Kadencja Komisji trwa 3 lata.

Skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego

 1. Jan Grabkowski – Starosta Poznański – Przewodniczący Komisji,
 2. Mirosław Wieloch – delegowany przez Radę Powiatu w Poznaniu,
 3. Dariusz Szmyt – delegowany przez Radę Powiatu w Poznaniu,
 4. Maciej Szuba – przedstawiciel Starosty Poznańskiego,
 5. Marek Borowczak – przedstawiciel Starosty Poznańskiego,
 6. bryg. Jacek Michalak – przedstawiciel Starosty Poznańskiego,                                          
 7. insp. Robert Kasprzyk – przedstawiciel Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu,
 8. kom. Przemysław Kusik – przedstawiciel Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu,
 9. Artur Domański – przedstawiciel Prokuratora Okręgowego w Poznaniu.


Ponadto do udziału w pracach Komisji powołano z głosem doradczym

 1. ppłk. Paweł Maziec – Placówka Straży Granicznej Poznań-Ławica,
 2. Witold Draber – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu,
 3. Grzegorz Wegiera – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Poznaniu,
 4. Adam Korzystka – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego,
 5. Marcin Zieliński – Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu.

Do prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego z głosem doradczym Przewodniczący może doraźnie zaprosić funkcjonariuszy i pracowników innych niż Policja powiatowych służb, inspekcji i straży oraz pracowników innych organów administracji publicznej wykonujących zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Łukasz Sobolewski
 • opublikował: Sobolewski Łukasz
  data publikacji: 2003-07-09 15:03
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-24 10:03

Rejestr zmian

 • aktualizacja danych - 11.05.05
 • aktualizcja danych personalnych - 20.07006
 • 22.08.07; zmiana właściciela obiektu
 • 11.12.07; ujednolicenie strony
 • 17.06.08; przygotowanie do wymogów przeglądarki "strona mówiąca"
 • 06.04.11; korekta
 • zmieniono 2011-06-24 12:25 przez Sobolewski Łukasz
 • zmieniono 2011-06-24 12:27 przez Sobolewski Łukasz
 • zmieniono 2011-10-27 11:24 przez Sobolewski Łukasz
 • zmieniono 2011-11-14 13:55 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2012-03-01 13:29 przez Siwczyńska Aleksandra
 • zmieniono 2012-12-07 09:40 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2012-12-07 09:49 przez Sobolewski Łukasz
 • zmieniono 2013-04-16 11:00 przez Administrator Systemu: korekta edytorska
 • zmieniono 2013-06-06 13:21 przez Administrator Systemu: aktualizacja
 • zmieniono 2014-02-28 08:49 przez Sobolewski Łukasz
 • zmieniono 2014-02-28 09:03 przez Sobolewski Łukasz
 • zmieniono 2014-10-13 10:40 przez Sobolewski Łukasz
 • zmieniono 2015-01-22 09:52 przez Sobolewski Łukasz
 • zmieniono 2016-02-23 11:08 przez Sobolewski Łukasz
 • zmieniono 2016-03-08 09:28 przez Sobolewski Łukasz
 • zmieniono 2017-01-09 16:12 przez Agata Poleska : aktualizacja podstawy prawnej
 • zmieniono 2017-01-10 14:29 przez Sobolewski Łukasz
 • zmieniono 2017-01-10 14:30 przez Sobolewski Łukasz
 • zmieniono 2017-11-28 08:28 przez Sobolewski Łukasz
 • zmieniono 2018-09-20 09:28 przez Agata Poleska : aktualizacja podstawy prawnej
 • zmieniono 2018-12-19 10:55 przez Sobolewski Łukasz
 • zmieniono 2019-03-04 13:25 przez Sobolewski Łukasz
 • zmieniono 2019-04-15 13:33 przez Sobolewski Łukasz
 • zmieniono 2019-12-12 12:19 przez Sobolewski Łukasz
 • zmieniono 2020-03-24 10:03 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja treści wg normy WCAG 2.1

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 11217
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2020-11-09 09:32
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-11-27 09:05