BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Sprawozdanie roczne  z prac Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2004 roku.

Członkowie Komisji spotkali się na 5 posiedzeniach w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu oraz na spotkaniach i imprezach wyjazdowych:
- na terenie kiermaszu części samochodowych w Przeźmierowie
- Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych w Kórniku

Najważniejsze tematy omawiane na spotkaniach:

 1. Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Poznańskiego
 2. Stan bezpieczeństwa pożarowego na terenie Powiatu Poznańskiego.
 3. Stan bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Przestępczość wśród nieletnich.
 4. Kontynuacja działań podjętych na kiermaszu części samochodowych w Przeźmierowie.
 5. Problem przemocy w rodzinie.
 6. Przeprowadzenie akcji wręczania odblasków pierwszoklasistom z terenu Powiatu Poznańskiego.
 7. Omówienie kwestii zimowego utrzymania dróg na terenie powiatu poznańskiego.
 8. Omówienie zasad wypłat odszkodowań komunikacyjnych.
 9. Spotkanie z delegacją policjantów z Holandii.

Podczas spotkań Powiatowa Komisja Bezpieczeństwa i Porządku omawiała również bieżące sprawy i problemy zgłaszane przez członków, przedstawicieli powiatowych służb, inspekcji i straży, społeczności lokalne.

Sprawa kiermaszu części samochodowych w Przeźmierowie

Tematem omawianym na każdym spotkaniu Komisji była kwestia funkcjonowania kiermaszu części samochodowych w Przeźmierowie. Działania Komisji zmierzały do:

- dalszej efektywnej współpracy między Automobilklubem Wielkopolskim, prowadzącym kiermasz, a przedstawicielami policji (Komendy Miejskiej i Komendy Wojewódzkiej Policji), służb skarbowych (Urzędu Kontroli Skarbowej, I Urzędu Skarbowego), Wójtem Gminy Tarnowo Podgórne,

- wspieraniem działań podejmowanych przez Automobilklub Wielkopolski w tym rozbudowy budowy systemu monitoringu, definitywnego wprowadzenia obowiązku posiadania kas fiskalnych, kontroli wydawania paragonów fiskalnych,

- przeprowadzenia kontroli skarbowych przez pracowników Urzędów Skarbowych i Urzędu Kontroli Skarbowej,

Kwestia funkcjonowania kiermaszu części samochodowych w Przeźmierowie była omawiana również na posiedzeniach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Poznania i Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Poznania. Starosta Poznański jako Przewodniczący Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego brał udział w 2 trzech spotkaniach w/w komisji.

Działania podejmowana na rzecz mieszkańców Powiatu Poznańskiego

Wszystkie kwestie i zagadnienia podejmowane przez Powiatową Komisję Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego ukierunkowane były na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców powiatu. Dwie inicjatywy skierowane byłe bezpośrednio do mieszkańców powiatu.

 1. Odblaski dla pierwszoklasistów wykonano ponad 4000 sztuk światełek odblaskowych otrzymali je wszyscy pierwszoklasiści szkół podstawowych z terenu Powiatu Poznańskiego. Spotkania z udziałem członków komisji, policji  i straży pożarnej odbyły się w każdej gminie.
 2. Powołanie Zespołu d. bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w związku z duża ilością wniosków dotyczących bezpieczeństwa i organizacji ruchu drogowego, Starosta Poznański powołał zespół zajmujący się z ramienia Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w/w kwestiami. W skład zespołu wchodzą z-ca  Naczelnika Sekcji Ruchu Drogowego KMP (przewodniczący), przedstawiciele Zarządu Dróg Powiatowych, Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych i Autostrad, Wielkopolskiego Zarządy Dróg Wojewódzkich.

Osoby i instytucje biorące udział w spotkaniach lub wspierające działania podejmowane przez Powiatową Komisję Bezpieczeństwa i Porządku:

 • Wojewoda Wielkopolski
 • Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji
 • Komendant Miejski Policji w Poznaniu
 • Komendanci Komisariatów Policji z terenu Powiatu Poznańskiego
 • Komendant Miejski PSP w Poznaniu
 • Wójtowie i Burmistrzowie gmin Powiatu Poznańskiego
 • Izba Celna w Poznaniu
 • Urząd Kontroli Skarbowej w Poznaniu
 • I Urząd Skarbowy w Poznaniu
 • Automobil klub Wielkopolski
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Kurosz
  data wytworzenia: 2020-04-02
 • opublikował: Sobolewski Łukasz
  data publikacji: 2005-05-11 13:52
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-26 14:05

drukuj całą stronę

Banery