BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Sprawozdanie roczne z prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego w 2011 roku

W roku 2011 Członkowie Komisji spotkali się na 3 posiedzeniach w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu oraz jednym posiedzeniu na terenie Oddziałów Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji na ul. Taborowej w Poznaniu.

Najważniejsze tematy omawiane na spotkaniach Komisji w 2011 roku to:

 1. Przedstawienie informacji na temat utrzymania dróg i budynków w okresie zimowym (sezon 2010/2011) przez Zarząd Dróg Powiatowych.
 2. Przedstawienie przez Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Poznańskiego w 2010 roku oraz funkcjonowania jednostek Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.
 3. Przedstawienie przez Komendanta Miejskiego Straży Pożarnej w Poznaniu oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Powiatu Poznańskiego w 2010 roku oraz funkcjonowania jednostek Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu. Konkurs na najlepszego Strażaka.
 4. Przedstawienie  informacji dotyczącej  wniosków,  które  wpłynęły  do  Starosty Poznańskiego, w sprawie poprawy bezpieczeństwa na drogach Powiatu Poznańskiego (Zespół ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu poznańskiego).
 5. Przyjęcie przez Komisję sprawozdania z prac Komisji w roku 2010.
 6. Przyjęcie przez Komisję planu pracy na rok 2011.
 7. Zapoznanie się przez Komisję z planem budżetu powiatu poznańskiego na rok 2012 w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.
 8. Przedstawienie przez Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu informacji dotyczącej zmian w strukturze organizacyjnej Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, omówienie konkursu na najlepszy Komisariat Policji i Dzielnicowy w Powiecie Poznańskim i podpisanie regulaminów konkursów.
 9. Przedstawienie propozycji działań, przygotowań służb, inspekcji i straży do sezonu letniego (Komenda Miejska Policji, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej).
 10. Przedstawienie informacji na temat działań służb, inspekcji i straży w sezonie zimowym 2010/2011 (Zarząd Dróg Powiatowych, Powiatowa Inspekcja Nadzoru Budowlanego).
 11. Wręczenie przez Starostę Poznańskiego uroczystych aktów powołania do Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego nowej kadencji.
 12. Zapoznanie członków Komisji  z pracą Jednostki Straży Granicznej na Lotnisku Ławica, w związku z zbliżającymi  się mistrzostwami europu w piłce nożnej „Euro 2012”.
 13. Udzielenie odpowiedzi przez Zespół BRD przy KB i P, o przebudowie dróg na terenie  Powiatu Poznańskiego dot. (przejść dla pieszych i wysepek w gminach Suchy Las, Pobiedziska, Stęszew i Kostrzyn).
 14. Problem dotyczący bilbordów ledowych w pasie drogowym stawianych przez firmy reklamowe przy drogach Powiatu  Poznańskiego.

Podczas spotkań Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego omawiała również bieżące sprawy i problemy zgłaszane przez członków, przedstawicieli powiatowych służb, inspekcji i straży oraz społeczności lokalne.

Na działania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego.
W roku 2011 wydatkowano około 50000 tyś. zł.

Działania Komisji szczególnie ukierunkowane były na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu (większość  inicjatyw skierowana była bezpośrednio do najmłodszych mieszkańców Powiatu):

- W dniu 8 marca w siedzibie Starostwa, z okazji ich Dnia Kobiet przeprowadzono test wiedzy z przepisów ruchu drogowego. Panie które odpowiedziały  poprawnie na pytania w teście otrzymywały upominki-( apteczki samochodowe, trójkąty odblaskowe i kamizelki odblaskowe).

- Organizacja powiatowego etapu ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Wiatr, wypadek, ogień, woda – strażak zawsze rękę poda";

-  Wykonanie i dystrybucja  50000 tyś. kart ICE (IN CASE OF EMERGENCY)
  (Karta ICE zawiera imię i nazwisko właściciela oraz numery telefonów do 3 osób, które należy powiadomić w razie wypadku. Osoby podane do kontaktu powinny umieć udzielić informacji o stanie zdrowia właściciela karty).

- Wsparcie organizacji konkursów poświęconych szeroko rozumianego bezpieczeństwa dzieci i młodzieży (Turnieje Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego szczebla powiatowego, wojewódzkiego i ogólnopolskiego);

- Odblaski dla pierwszoklasistów – zakupionych zostało  6000 kamizelek odblaskowych (w ciągu 10 lat zakupiono i rozdano prawie 40 tys. sztuk elementów odblaskowych - zawieszki, opaski, kamizelki) dla pierwszoklasistów z terenu Powiatu Poznańskiego. Spotkania z „pierwszakami” na terenie Powiatu Poznańskiego z udziałem policjantów i strażaków to doskonała okazja do przypomnienia dzieciom zasad bezpiecznej zabawy, zachowania w domu, oraz poruszania się po drodze;

- 06 grudnia z okazji św. Mikołaja został przeprowadzony test na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla pracowników starostwa. Z 70 odpowiedzi 40 osób test rozwiązało poprawnie a 3 z nich otrzymały upominki ufundowane przez Starostę Poznańskiego.

-  Komisja przekazała również kamizelki odblaskowe klubom sportowym z terenu Powiatu Poznańskiego oraz mieszkańcom którzy organizowali rajdy rowerowe z terenu Powiatu.

Zespół ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Zespół, w skład którego wchodzą przedstawiciele Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego, Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Poznaniu i Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu działał przy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego i podejmował działania na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego w powiecie. Działania te dotyczyły rozwiązywania problemów i skarg mieszkańców Powiatu Poznańskiego (trzy sprawy).

1 - gm. Czerwonak ul. Dojazd, zgłoszenie przez mieszkańca tejże ulicy dot. niebezpiecznego zjazdu z w/w ulicy,

2 – gm. Kórnik – Czmoń, zgłoszenie przez mieszkańców o przekraczaniu prędkości przez kierujących pojazdami na drodze nr 434 i zainstalowaniu stacjonarnego fotoradaru,  

3 – gm. Mosina, zgłoszenie przez członka zespołu BRD Jerzego Kupaja iż pojazdy ciężarowe nie stosują się do znaku zakazu B-5, obsługujących żwirownie w m. Daszewice.

Ponadto szereg spraw dotyczących poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego uwzględnianych jest w projektach stałej organizacji ruchu przygotowywanych przez właściwych zarządców dróg i składanych Staroście Poznańskiemu w celu zatwierdzenia. 

Osoby i instytucje biorące udział w spotkaniach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego w roku 2011:

 • Przedstawiciele Rady Powiatu Poznańskiego;
 • Komendant Miejski Policji w Poznaniu;
 • Komendant Miejski PSP w Poznaniu;
 • Komendant Straży Granicznej Oddziału Poznań - Ławica
 • Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych;
 • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny;
 • Powiatowy Lekarz Weterynarii w Poznaniu;
 • Prokurator Prokuratury Okręgowej w Poznaniu;
 • Prezes Zarząd Oddziału Powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych RP;
 • Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego;
 • Dyrektor Rejonowej Stacji Pogotowia Ratunkowego
 • Dyrektor Wydziału Dróg i Gospodarki Przestrzennej;
 • Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich.
 • opublikował: Siwczyńska Aleksandra
  data publikacji: 2012-03-01 13:40
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-26 11:24

drukuj całą stronę

Banery