BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Sprawozdanie roczne z prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego w 2013 roku

W roku 2013 Członkowie Komisji spotkali się na 4 posiedzeniach w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu oraz jednym posiedzeniu na terenie Oddziałów Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji na ul. Taborowej w Poznaniu.

Najważniejsze tematy omawiane na spotkaniach Komisji w 2013 roku to:

1.   Przedstawienie informacji na temat utrzymania dróg i budynków w okresie zimowym (sezon 2013/2014) przez Zarząd Dróg Powiatowych .

2.  Przedstawienie przez Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Poznańskiego w 2012 roku oraz funkcjonowania jednostek Komendy Miejskiej Policji w powiecie poznańskim w roku 2012.

3.  Przedstawienie przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Powiatu Poznańskiego w 2012 roku oraz funkcjonowania jednostek Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu. Konkurs na najlepszego Strażaka.

4.  Przedstawienie  informacji dotyczącej  wniosków,  które  wpłynęły  do  Starosty Poznańskiego, w sprawie poprawy bezpieczeństwa na drogach i przejazdach kolejowych Poznań Wschód –Bydgoszcz ( KMP w Poznaniu i Zespół ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu poznańskiego).

5.   Przyjęcie przez Komisję sprawozdania z prac Komisji w roku 2012.

6.   Przyjęcie przez Komisję planu pracy na rok 2013.

7.   Przedstawienie projektu budżetu na rok 2014.

8.  Zapoznanie się przez Komisję z planem budżetu powiatu poznańskiego na rok 2014 w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.

9.  Przedstawienie przez Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu informacji dotyczącej zmian w strukturze organizacyjnej Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, omówienie konkursu na najlepszy Komisariat Policji i Dzielnicowy w Powiecie Poznańskim i podpisanie regulaminów konkursów.

10.  Przedstawienie propozycji działań, przygotowań służb, inspekcji i straży do sezonu letniego i zimowego oraz ich zakończenia (Komenda Miejska Policji, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, Powiatowy Lekarz Weterynarii).

11.  Powołania do Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego dwóch członków z głosem doradczym

12.  Przedstawienie informacji na temat działań służb, inspekcji i straży w sezonie zimowym 2012/2013 (Zarząd Dróg Powiatowych, Powiatowa Inspekcja Nadzoru Budowlanego).

13.  Wręczenie przez Starostę Poznańskiego uroczystych aktów powołania do Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego.

14. Udzielenie odpowiedzi przez Zespół Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego działający przy Komisji Bezpieczeństwa  i Porządku, odnośnie poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatu poznańskiego.

Podczas spotkań Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego omawiała również bieżące sprawy i problemy zgłaszane przez członków, przedstawicieli powiatowych służb, inspekcji i straży oraz społeczności lokalne.

Na działania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego.
W roku 2013 wydatkowano około 79 000 zł.

Działania Komisji szczególnie ukierunkowane były na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu (większość  inicjatyw skierowana była bezpośrednio do najmłodszych mieszkańców Powiatu):

- W dniu 8 marca w siedzibie Starostwa, z okazji ich Dnia Kobiet przeprowadzono test wiedzy z przepisów ruchu drogowego. Panie które odpowiedziały  poprawnie na pytania w teście otrzymywały upominki.

- Organizacja powiatowego etapu ogólnopolskiego konkursu plastycznego  „Twoja wiedza i czujka czadu w domu, tlenek węgla nic złego nie zrobi nikomu”;

-   Zakup upominków w konkursie „ Policjant Ruchu Drogowego 2013”.

Wykonanie i dystrybucja  2000 kart ICE  i 2000 kart KRIO wraz z Automobilklubem Wielkopolskim
(Karta ICE zawiera imię i nazwisko właściciela oraz numery telefonów do 3 osób, które należy powiadomić w razie wypadku. Osoby podane do kontaktu powinny umieć udzielić informacji o stanie zdrowia właściciela karty).

- Wykonanie i dystrybucja  2000 kart KRIO wraz z Automobilklubem Wielkopolskim

(Karta KRIO zawiera imię i nazwisko właściciela, datę urodzeni, nr PESEL, adres zamieszkania i podpis wyrażający zgodę na przekazanie narządów do transplantacji).

- Wsparcie organizacji konkursów poświęconych szeroko rozumianego bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w (Turniejach Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego szczebla powiatowego i wojewódzkiego );

-   Dwukrotnie Przewodniczący Komisji Jan Grabkowski wraz z Komendantem Miejskim Policji w Poznaniu   rozdawał kierowcom jadącym zgodnie z przepisami ruchu drogowego materiały promujące Powiat Poznański  dotyczące bezpieczeństwa.

- Odblaski dla pierwszoklasistów –  (w ciągu 12 lat rozdano ponad 43 tyś. sztuk elementów odblaskowych - zawieszki, opaski, kamizelki) dla pierwszoklasistów z terenu Powiatu Poznańskiego. Spotkania z „pierwszakami” na terenie Powiatu Poznańskiego z udziałem policjantów i strażaków to doskonała okazja do przypomnienia dzieciom zasad bezpiecznej zabawy, zachowania w domu, oraz poruszania się po drodze;

W roku 2013 w dniach od 9 do 30  października  br. członkowie Komisji, pracownicy Wydziału Bezpieczeństwa Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich odwiedzili 17 szkół  w gminach Powiatu Poznańskiego. W czasie zorganizowanych spotkań rozdano 4000 kamizelek i ulotek dotyczących czujek dymu dla pierwszoklasistów i  120 opiekunów.

Komisja przekazała również kamizelki odblaskowe klubom sportowym, osobom prywatnym (listonosze)  przedszkolakom  i ich opiekunom z terenu Powiatu Poznańskiego (około 500 szt).

Zespół ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy

Zespół, w skład którego wchodzą przedstawiciele Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego, Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Poznaniu i Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu działa przy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego udzielił odpowiedzi dotyczącej przystanków autobusowych mieszczących się w gm. Suchy Las oraz przedstawił rozwiązania poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drodze powiatowej 2029 w miejscowości Długa Goślina a także poprawy bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych Poznań Wschód – Bydgoszcz.

Ponadto szereg spraw dotyczących poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego uwzględnianych jest w projektach stałej organizacji ruchu przygotowywanych przez właściwych zarządców dróg i składanych Staroście Poznańskiemu w celu zatwierdzenia.

Osoby i instytucje biorące udział w spotkaniach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego w roku 2013:

 • Przedstawiciele Rady Powiatu Poznańskiego;
 • Komendant Miejski Policji w Poznaniu;
 • Komendant Miejski PSP w Poznaniu;
 • Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych;
 • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny;
 • Powiatowy Lekarz Weterynarii w Poznaniu;
 • Prokurator Prokuratury Okręgowej w Poznaniu;
 • Prezes Zarząd Oddziału Powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych RP;
 • Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego;
 • Dyrektor Rejonowej Stacji Pogotowia Ratunkowego
 • Dyrektor Wydziału Dróg i Gospodarki Przestrzennej;
 • Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich.
 • opublikował: Sobolewski Łukasz
  data publikacji: 2016-01-15 12:08
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-26 11:14

drukuj całą stronę

Banery