BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Sprawozdanie roczne z prac  Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego  w 2010 roku.


W roku 2010 Członkowie Komisji spotkali się na 4 posiedzeniach w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu, jedno posiedzenie Komisji odbyło się na Torze Poznań.

Najważniejsze tematy omawiane na spotkaniach Komisji w 2010 roku to:

 1. Przedstawienie informacji na temat utrzymania dróg i budynków w okresie zimowym (sezon 2009/2010) przez  Zarząd Dróg Powiatowych i Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.
 2. Przedstawienie  informacji dotyczącej  wniosków,  które  wpłynęły  do  Starosty Poznańskiego, w sprawie poprawy bezpieczeństwa na drogach Powiatu Poznańskiego (Zespół ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego).
 3. Przyjęcie przez Komisję sprawozdania z prac Komisji w roku 2009.
 4. Przyjęcie przez Komisję planu pracy na rok 2010.
 5. Zapoznanie się przez Komisję z planem budżetu powiatu poznańskiego na rok 2011 w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.
 6. Przedstawienie przez Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu informacji dotyczącej zmian w strukturze organizacyjnej Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, omówienie konkursu na najlepszy Komisariat Policji w Powiecie Poznańskim i podpisanie regulaminu konkursu.
 7. Przedstawienie przez Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Poznańskiego w 2009 roku oraz funkcjonowania jednostek Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.
 8. Przedstawienie przez Komendanta Miejskiego Straży Pożarnej w Poznaniu oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Powiatu Poznańskiego w 2009 roku oraz funkcjonowania jednostek Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu.
 9. Przedstawienie informacji dotyczącej zabezpieczenia medycznego działań ratowniczych na terenie Powiatu Poznańskiego oraz funkcjonowanie Rejonowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu.
 10. Ocena Prokuratury Okręgowej w Poznaniu dotycząca stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Poznańskiego w 2009 r.
 11. Ocena  Powiatowej  Inspekcji  Weterynaryjnej  dotycząca  stanu  bezpieczeństwa weterynaryjnego na terenie Powiatu Poznańskiego w 2009 r.
 12. Ocena Powiatowej Inspekcji Sanitarno-Epidemiologicznej dotycząca stanu bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego na terenie Powiatu w 2009 r.
 13. Przedstawienie propozycji działań, przygotowań służb, inspekcji i straży do sezonu letniego (Komenda Miejska Policji, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej).
 14. Przedstawienie przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego informacji dotyczącej stanu bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego na terenie Powiatu Poznańskiego w trakcie wakacji 2010.                       
 15. Przedstawienie informacji na temat działań służb, inspekcji i straży w sezonie zimowym 2010/2011 (Zarząd Dróg Powiatowych, Powiatowa Inspekcja Nadzoru Budowlanego).
 16. Przedstawienie przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu informacji na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 17. Prezentacja projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2011 w zakresie wsparcia  Komendy Miejskiej Policji, Straży Pożarnej, Ochotniczych Straży Pożarnej oraz Obrony    Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego).
 18. Problem funkcjonowania  kiermaszu  części  samochodowych w Przeźmierowie, przestępczość samochodowa w aglomeracji poznańskiej.
 19. Wręczenie przez Starostę Poznańskiego uroczystych aktów powołania do Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego.
 20. Problem dotyczący bilbordów ledowych w pasie drogowym stawianych przez firmy reklamowe.
 21. Problemy dotyczące tak zwanych „ Dopalaczy” na terenie Powiatu Poznańskiego
 22. Zapoznanie członków Komisji  z pracą Jednostki Straży Granicznej na Lotnisku Ławica, w związku z zbliżającymi  się mistrzostwami europu w piłce nożnej „Euro 2012”.

Podczas spotkań Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego omawiała również bieżące sprawy i problemy zgłaszane przez członków, przedstawicieli powiatowych służb, inspekcji i straży oraz społeczności lokalne.

Na działania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego.
W roku 2010 wydatkowano około 90 tys. tys. zł (w latach 2000-2010 prawie 420 tys. zł.).

Działania Komisji szczególnie ukierunkowane były na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu (większość  inicjatyw skierowana była bezpośrednio do najmłodszych mieszkańców Powiatu):

- Odblaski dla pierwszoklasistów – zakupionych zostało ponad 4 tys. kamizelek odblaskowych (w ciągu 7 lat zakupiono i rozdano prawie 30 tys. sztuk elementów odblaskowych - zawieszki, opaski, kamizelki) dla pierwszoklasistów z terenu Powiatu Poznańskiego. Spotkania z „pierwszakami” z udziałem policjantów i strażaków to doskonała okazja do przypomnienia dzieciom zasad bezpiecznej zabawy, zachowania w domu, oraz poruszania się po drodze;

- Zakup dla Wielkopolskiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej z siedzibą w Poznaniu sprzętu, który będzie wykorzystywany w działaniach profilaktycznych mających na celu przeciwdziałanie wypadkom drogowym oraz do szkolenia osób w udzielaniu kwalifikowanej pierwszej pomocy - fantom do szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy, zestawy ratownictwa medycznego OSP R-1 oraz alkomaty przesiewowe (o wartości 10 tys. zł.);

- Organizacja powiatowego etapu ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Wiatr, wypadek, ogień, woda – strażak zawsze rękę poda";

Wykonanie i dystrybucja  45 tys. kart ICE (IN CASE OF EMERGENCY);

- Wsparcie organizacji konkursów poświęconych szeroko rozumianego bezpieczeństwa dzieci i młodzieży (Turnieje Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego szczebla powiatowego, wojewódzkiego i ogólnopolskiego);

- Akcja „Bezpieczne wakacje”, w dniach16 czerwca oraz 11, 12, 13 sierpnia wspólnie z policjantami Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Poznaniu na drogach Powiatu Poznańskiego przeprowadzano kontrole pojazdów i kierujących. wręczaliśmy upominki związane z bezpieczeństwem ( kamizelki odblaskowe, maty przeciw słoneczne na przednią szybę, koce termiczne i karty ICE)

- W dniu 8 marca w siedzibie Starostwa, przed Wydziałem Komunikacji Paniom z okazji ich święta rozdawano testy wiedzy z przepisów ruchu drogowego. Wśród poprawnych odpowiedzi wylosowano 20 zestawów składających się z apteczki samochodowej, trójkąta odblaskowego i kamizelki odblaskowej.

- W dniu 19 listopada pracownicy Wydziału Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich przeprowadzili pogadankę na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, przekazując jednocześnie kamizelki odblaskowe dzieciom i wychowawcom w przedszkolu mieszczący się w Wierzonce.

- Akcja „Zima tuż-tuż” Wspólnie z policjantami z Policji Autostradowej dnia 16 listopada na punkcie poboru opłat w Gołuskach, prowadzone były rutynowe kontrole kierowców i pojazdów. Kierowcy nagradzani byli zestawami składającymi się z gaśnicy i apteczki samochodowej, trójkąta odblaskowego, odmrażaczy do szyb i zamków, koca termicznego, kamizelki odblaskowej oraz skrobaczki i zmiotki do szyb, gdy funkcjonariusz policji nie miał żadnych uwag do kierującego i pojazdu .

- 06 grudnia w Starostwie Powiatowym w Poznaniu z okazji św. Mikołaja przeprowadzono test na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla osób przebywających w budynku, osoby które rozwiązały test otrzymały upominki ufundowane przez Starostę Poznańskiego.

Zespół ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Zespół, w skład którego wchodzą przedstawiciele Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego, Wydziału Ruchu Drogowego KMP i Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu działał przy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego i podejmował działania na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego w powiecie. Działania te dotyczyły m.in. uzgadnianiu zmian w organizacji ruchu drogowego, oznaczeń, budowy lub przebudowy dróg itp. W ramach swoich uprawnień Zespół interweniował w następujących sprawach: Czerwonak (wyjazd z ul. Piaskowej); Suchego Lasu (wyłączanie sygnalizacji świetlnej w weekendy); Antonina (problem drzew utrudniających wyjazd z drogi podporządkowanej); Gądek (zajmowanie pasa drogowego przez samochody ciężarowe czekające na wjazd do firmy Raben); Kiekrz (zalanie drogi powiatowej Kiekrz-Pawłowice). Ponadto pracownicy Wydziału Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich wzięli czynny udział w konferencji  "Bezpieczeństwo w miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania - obszar działań Rządowego Programu Razem Bezpieczniej" na targa SECUREX 2010.

Ponadto szereg spraw dotyczących poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego uwzględnianych jest w projektach stałej organizacji ruchu przygotowywanych przez właściwych zarządców dróg i składanych Staroście Poznańskiemu w celu zatwierdzenia. 

Osoby i instytucje biorące udział w spotkaniach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego:

 • Przedstawiciele Rady Powiatu Poznańskiego;
 • Członkowie Zarządu Powiatu w Poznaniu;
 • Komendant Miejski Policji w Poznaniu;
 • Komendant Miejski PSP w Poznaniu;
 • Straż Graniczna – Lotnisko Ławica
 • Wójtowie i Burmistrzowie gmin Powiatu Poznańskiego;
 • Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych;
 • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny;
 • Powiatowy Lekarz Weterynarii w Poznaniu;
 • Prokuratura Okręgowa w Poznaniu;
 • Przedstawiciele Automobilklub Wielkopolska
 • Zarząd Oddziału Powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych RP;
 • Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego;
 • Dyrektor Rejonowej Stacji Pogotowia Ratunkowego;
 • Dyrektor Wydziału Dróg i Gospodarki Przestrzennej;
 • Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich.
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sobolewski Łukasz
 • opublikował: Sobolewski Łukasz
  data publikacji: 2011-02-21 09:52
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-26 13:47

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8410-500
faks:(+48) 61 8480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 2944
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2020-03-26 13:47
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-09-22 09:56