BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

 Sprawozdanie z prac  Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego w roku 2014

 W roku 2014 Członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego spotkali się na 3 posiedzeniach w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego 18.

Najważniejsze tematy omawiane na spotkaniach Komisji w 2014 roku to:

 1. Przyjęcie przez Komisję sprawozdania z prac Komisji w roku 2013.
   
 2. Przyjęcie przez Komisję planu pracy na rok 2014.

3.   Przedstawienie informacji na temat utrzymania dróg i budynków w okresie zimowym (sezon 2013/2014) przez Zarząd Dróg Powiatowych .

4.   Przedstawienie przez Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Poznańskiego w 2013 roku oraz funkcjonowania jednostek Komendy Miejskiej Policji w Powiecie Poznańskim w roku 2013.

5.  Przedstawienie przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Powiatu Poznańskiego w 2013 roku oraz funkcjonowania jednostek Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu.

6.   Przedstawienie  informacji dotyczącej  wniosków,  które  wpłynęły  do  Starosty Poznańskiego, w sprawie poprawy bezpieczeństwa na drogach Powiatu Poznańskiego przez  KMP w Poznaniu i Zespół ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego.

7.   Przedstawienie przez Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu informacji dotyczącej zmian w strukturze organizacyjnej Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, omówienie konkursu na najlepszy Komisariat Policji Powiatu Poznańskiego oraz podpisano regulamin konkursu.

8.    Przedstawienie zwycięzców w konkursach - najlepszy Strażaka Roku i Dzielnicowy Roku w Powiecie Poznańskim przez Komendantów policji i straży.

9.  Przedstawienie informacji na temat działań służb, inspekcji i straży w sezonie zimowym 2013/2014 (Zarząd Dróg Powiatowych, Powiatowa Inspekcja Nadzoru Budowlanego).

10.  Powołanie przez Przewodniczącego Komisji Starostę Poznańskiego nowych członków Komisji w związku z zakończeniem  3 letniej kadencji   Powiatowej Komisji  Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu poznańskiego.

13. Przedstawienie projektu budżetu na rok 2015 w zakresie bezpieczeństwa publicznego i  przeciwpożarowego.

Podczas spotkań Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego omawiała również bieżące sprawy i problemy zgłaszane przez członków, przedstawicieli powiatowych służb, inspekcji i straży oraz społeczności lokalnej.

Na działania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego.
W roku 2014 wydatkowano około 155 tyś. zł.

Działania Komisji szczególnie ukierunkowane były na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu (większość  inicjatyw skierowana była bezpośrednio do najmłodszych mieszkańców Powiatu):

- W dniu 8 marca w siedzibie Starostwa, z okazji ich Dnia Kobiet przeprowadzono test wiedzy z przepisów ruchu drogowego i dzięki uprzejmości Żandarmerii Wojskowej Panie miały okazję spróbowania zjazdu na symulatorze zderzeniowym. Panie które odpowiedziały  poprawnie na pytania w teście otrzymywały upominki ufundowane przez PKBiP.

-  Zakup upominków dla policjantów w  „ XXVII Konkursie Policjant Ruchu Drogowego 2014 ”.

-  Pomoc dla KMP w Poznaniu przy zakupie materiałów do znakowania rowerów – (teren powiatu poznańskiego  20 tyś. zł.)

   -  Wykonanie i dystrybucja  1500 kart ICE  wraz z Automobilklubem Wielkopolskim

(Karta ICE zawiera imię i nazwisko właściciela oraz numery telefonów do 3 osób, które należy powiadomić w razie wypadku. Osoby podane do kontaktu powinny umieć udzielić informacji o stanie zdrowia właściciela  danej karty).

   - Wykonanie i dystrybucja  1500 kart KRIO wraz z Automobilklubem Wielkopolskim

(Karta KRIO zawiera imię i nazwisko właściciela, datę urodzeni, nr PESEL, adres zamieszkania i podpis  właściciela karty wyrażający zgodę na przekazanie narządów do transplantacji).

- Wsparcie organizacji konkursów poświęconych szeroko rozumianego bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Turniejach Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego szczebla powiatowego i wojewódzkiego wydano 26 tyś zł na drobne nagrody puchary w tym zakupiono czujki tlenku węgla, apteczki małe i duże oraz akcesoria rowerowe);

-   Pracownicy Starostwa Powiatowego w Poznaniu z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego trzykrotnie wraz z policjantami z Komendy  Miejskiej Policji w Poznaniu  Żandarmerią Wojskową strażakami  z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu uczestniczyli  w kontrolach pojazdów i kierowców poruszających się po drogach Powiatu Poznańskiego, rozdawali kierującym pojazdami  jadącymi zgodnie z przepisami ruchu drogowego materiały promujące Powiat Poznański dotyczące bezpieczeństwa ( apteczki samochodowe, ramki do tablic, gaśnice, kamizelki odblaskowe, skrobaczki do szyb i maty na szybę itp. 105 tyś zł.  w  tym 8 tyś  kamizelek odblaskowych) .

-   Odblaski dla pierwszoklasistów –  W roku 2014 w dniach od 8 do 24  października  br. członkowie Komisji, pracownicy Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego odwiedzili 17 szkół  w gminach Powiatu Poznańskiego.

W czasie zorganizowanych spotkań rozdano 6600 kamizelek odblaskowych i ulotek dotyczących czujek dymu dla pierwszoklasistów  i 200 opiekunów.

Działania inicjowane przez Przewodniczącego Komisji Jana Grabkowskiego Starostę Poznańskiego mają na celu poprawę Bezpieczeństwa w ruchu drogowym wszystkich mieszkańców Powiatu Poznańskiego a zwłaszcza najmłodszych uczestników ruchu drogowego zmierzających do i ze szkoły .

Komisja - przekazała również materiały promujące Powiat Poznański  na Turnieje Bezpieczeństwa  w Ruchu Drogowym dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych (biorąc w nich udział jako sędziowie czy zaproszeni goście), Komisariatom Policji znajdującym się na terenie powiatu, klubom sportowym (kolarze, kajakarze), organizatorom zawodów i festynów np.:

( IPA ) odbywających się na terenie powiatu, osobom prywatnym a także przedszkolakom i ich opiekunom w czasie odwiedzin w przedszkolach z terenu Powiatu Poznańskiego przekazano materiały zakupione przez Komisję (odblaski dla dzieci i dorosłych, koce termiczne, mini apteczki, apteczki, skrobaczki do szyb, maty na szybę, szelki dla przedszkolaków lampki rowerowe itp.).

Czujka tlenku węgla dla mieszkańców Powiatu Poznańskiego – wraz z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu już po raz drugi wznowiono  konkurs „Czujka tlenku węgla może uratować Twoje życie”. Konkurs cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców Powiatu Poznańskiego i nie tylko a ankiety konkursowe przysyłane są również od osób nie zamieszkałych na terenie Powiatu Poznańskiego.

Osoby i instytucje biorące udział w spotkaniach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego w roku 2014:

 • Przedstawiciele Rady Powiatu Poznańskiego;
 • Komendant Miejski Policji w Poznaniu;
 • Komendant Miejski PSP w Poznaniu;
 • Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych;
 • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny;
 • Powiatowy Lekarz Weterynarii w Poznaniu;
 • Prokurator Prokuratury Okręgowej w Poznaniu;
 • Prezes Zarząd Oddziału Powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych RP;
 • Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego;
 • Dyrektor Wydziału Dróg i Gospodarki Przestrzennej;
 • Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ( pracownicy );
 • Zapraszani goście.
 • opublikował: Sobolewski Łukasz
  data publikacji: 2016-01-15 11:58
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-26 11:11

Zestawienie spraw prowadzonych przez Zespół ds Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w 2014 r

 • opublikował: Sobolewski Łukasz
  data publikacji: 2016-01-15 13:39
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-09 10:07

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8410-500
faks:(+48) 61 8480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 2473
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2020-11-09 10:07
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-09-22 11:12