BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Sprawozdanie roczne z prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego w 2012 roku

  W roku 2012 Członkowie Komisji spotkali się na 4 posiedzeniach w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu oraz jednym posiedzeniu na terenie Oddziałów Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji na ul. Taborowej w Poznaniu.

Najważniejsze tematy omawiane na spotkaniach Komisji w 2012 roku to:

 1. Przedstawienie informacji na temat utrzymania dróg i budynków w okresie zimowym (sezon 2012/2013) przez Zarząd Dróg Powiatowych.
 2. Przedstawienie przez Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Poznańskiego w 2012 roku oraz funkcjonowania jednostek Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, oceny stanu infrastruktury Komisariatów Policji Powiatu Poznańskiego.
 3. Przedstawienie przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Powiatu Poznańskiego w 2012 roku oraz funkcjonowania jednostek Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu. Konkurs na najlepszego Strażaka.
 4. Przedstawienie  informacji dotyczącej  wniosków,  które  wpłynęły  do  Starosty Poznańskiego, w sprawie poprawy bezpieczeństwa na drogach Powiatu Poznańskiego (Zespół ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu poznańskiego).
 5. Przyjęcie przez Komisję sprawozdania z prac Komisji w roku 2012.
 6. Przyjęcie przez Komisję planu pracy na rok 2013.
 7. Zapoznanie się przez Komisję z planem budżetu powiatu poznańskiego na rok 2013 w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.
 8. Przedstawienie przez Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu informacji dotyczącej zmian w strukturze organizacyjnej Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, omówienie konkursu na najlepszy Komisariat Policji i Dzielnicowy w Powiecie Poznańskim i podpisanie regulaminów konkursów.
 9. Przedstawienie propozycji działań, przygotowań służb, inspekcji i straży do sezonu letniego i zimowego oraz ich zakończenia (Komenda Miejska Policji, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, Powiatowy Lekarz Weterynarii).
 10. Przedstawienie informacji na temat działań służb, inspekcji i straży w sezonie zimowym 2012/2013 (Zarząd Dróg Powiatowych, Powiatowa Inspekcja Nadzoru Budowlanego).
 11. Wręczenie przez Starostę Poznańskiego uroczystych aktów powołania do Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego.
 12. Zapoznanie członków Komisji  z pracą Jednostki Straży Granicznej na Lotnisku Ławica, w związku z mistrzostwami europu w piłce nożnej „Euro 2012”.
 13. Udzielenie odpowiedzi przez Zespół BRD przy KB i P, dotyczącej przystanków na ul. Naramowickiej i na ul. Radojewo w m. Poznań nie będących na terenie Powiatu Poznańskiego.

Podczas spotkań Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego omawiała również bieżące sprawy i problemy zgłaszane przez członków, przedstawicieli powiatowych służb, inspekcji i straży oraz społeczności lokalne.

Na działania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego.
W roku 2012 wydatkowano około 60 000 zł.

Działania Komisji szczególnie ukierunkowane były na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu (większość  inicjatyw skierowana była bezpośrednio do najmłodszych mieszkańców Powiatu):

- W dniu 8 marca w siedzibie Starostwa, z okazji ich Dnia Kobiet przeprowadzono test wiedzy z przepisów ruchu drogowego. Panie które odpowiedziały  poprawnie na pytania w teście otrzymywały upominki.

- Organizacja powiatowego etapu ogólnopolskiego konkursu plastycznego  „XX Lat Państwowej Straży Pożarnej";

- Pomoc w organizacji zawodów Policyjnych „ PATROL ROKU 2012” – ufundowanie nagród dla najlepszego Patrolu z Powiatu Poznańskiego.

-   Zakup upominków w konkursie „ Policjant Ruchu Drogowego 2012”.

Wykonanie i dystrybucja  2000 kart ICE wraz z Automobilklubem Wielkopolskim

(Karta ICE zawiera imię i nazwisko właściciela oraz numery telefonów do 3 osób, które należy powiadomić w razie wypadku. Osoby podane do kontaktu powinny umieć udzielić informacji o stanie zdrowia właściciela karty).

- Wykonanie i dystrybucja  2000 kart KRIO wraz z Automobilklubem Wielkopolskim

(Karta KRIO zawiera imię i nazwisko właściciela, datę urodzeni, nr PESEL, adres zamieszkania i podpis wyrażający zgodę na przekazanie narządów do transplantacji).

- Wsparcie organizacji konkursów poświęconych szeroko rozumianego bezpieczeństwa dzieci i młodzieży (Turnieje Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego szczebla powiatowego, wojewódzkiego i ogólnopolskiego);

- Odblaski dla pierwszoklasistów –  (w ciągu 11 lat rozdano prawie 40 tyś. sztuk elementów odblaskowych - zawieszki, opaski, kamizelki) dla pierwszoklasistów z terenu Powiatu Poznańskiego. Spotkania z „pierwszakami” na terenie Powiatu Poznańskiego z udziałem policjantów i strażaków to doskonała okazja do przypomnienia dzieciom zasad bezpiecznej zabawy, zachowania w domu, oraz poruszania się po drodze;

   W roku 2012 w dniach od 17 października do 06 listopada br. członkowie Komisji, pracownicy Wydziału Bezpieczeństwa Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich odwiedzili 17 szkół  w gminach Powiatu Poznańskiego. W czasie zorganizowanych spotkań rozdano 3950 kamizelek i ulotek dotyczących czujek dymu dla pierwszoklasistów i  88 opiekunów.

- Komisja przekazała również kamizelki odblaskowe klubom sportowym  przedszkolakom i opiekunom z terenu Powiatu Poznańskiego (około 400 szt).

Zespół ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Zespół, w skład którego wchodzą przedstawiciele Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego, Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Poznaniu i Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu działał przy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego udzielił odpowiedzi dotyczącej przystanków mieszczących się na ul. m. Poznania.

Ponadto szereg spraw dotyczących poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego uwzględnianych jest w projektach stałej organizacji ruchu przygotowywanych przez właściwych zarządców dróg i składanych Staroście Poznańskiemu w celu zatwierdzenia. 

Osoby i instytucje biorące udział w spotkaniach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego w roku 2012:

 • Przedstawiciele Rady Powiatu Poznańskiego;
 • Komendant Miejski Policji w Poznaniu;
 • Komendant Miejski PSP w Poznaniu;
 • Komendant Straży Granicznej Oddziału Poznań - Ławica
 • Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych;
 • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny;
 • Powiatowy Lekarz Weterynarii w Poznaniu;
 • Prokurator Prokuratury Okręgowej w Poznaniu;
 • Prezes Wielkopolskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego;
 • Prezes Zarząd Oddziału Powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych RP;
 • Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego;
 • Dyrektor Rejonowej Stacji Pogotowia Ratunkowego;
 • Dyrektor Wydziału Dróg i Gospodarki Przestrzennej;
 • Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich.
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Fleischer
  data wytworzenia: 2014-02-28
 • opublikował: Sobolewski Łukasz
  data publikacji: 2014-02-28 10:27
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-26 11:17

Podsumowanie - rok 2012

 • opublikował: Sobolewski Łukasz
  data publikacji: 2014-02-28 10:01
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-09 10:08

drukuj całą stronę

Banery